Skogsmiljö och Trädlära

Barkborreåret 2019

7 inlägg 1804 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Barkborreåret 2019

Torbjörn Johnsen  
#588023 Det har skrivits åtskilligt i många olika trådar här på Skogsforum om barkborreangreppen. Både om de svenska och om de som pågår i Centraleuropa. Mycket av det som sas på Höstexkursionen har vi hört förut men jag sammanfattar det viktigaste här (Jag länkar in en del av Skogsforums barkborretrådar längst ner i den här tråden)

Det här är en av en hel serie trådar från Föreningen Skogens Höstexkursion 2019. Här hittar ni de andra trådarna:
Från Föreningen Skogens höstexkursion 2019 (starttråd)
Avverkning i Nyckelbiotop och naturvärden i kulturlandskapet
Douglasgran – resultat från nya försök
Hur sköter man generell naturvårdshänsyn?
Tallen och viltet


Angreppen i siffror
Martin Schroeder från SLU berättade lite om hur stora skador man beräknar ha skett hittills i den här barkborreattacken. I fjol räknade man med ca 2,5 miljoner m3 skadad skog i Götaland och i år beräknas den volymen ligga runt 5 miljoner. Lägger man därtill ökande skador i Svealand är man troligen uppe på 10 miljoner m3sk granskog som angripits och dödats under de här senaste barkborreangreppen. D v s under 2018 och 2019.

Värsta angreppen
Om man gör en tillbakablick de senaste 50 åren så har det skett fyra mer omfattande barkborreangrepp i Sverige, varav det första i Värmland i slutet av 70-talet. Under dessa fyra angrepp dödades allt som allt runt 11 miljoner m3sk. Det innebär att volymen i det senaste angreppet nu snart är lika stort som alla tidigare angrepp under ett halvt sekel. Och det pågår fortfarande.

1569179956_p1070493.jpg


Torkstress är orsaken
Det som är unikt den här gången är att angreppen inte är orsakade av stormar och vindfällen utan de har helt orsakats av torka och varmt väder vilket verkar förvåna barkborreforskaren Schroeder. Torkan har stressat granen svårt och det har gjort att det funnits mycket mer tillgängligt förökningsmaterial för borrarna. Dessutom gjorde värmen och en lång, varm höst 2018 att barkborrarna hann och svärma två gånger vilket är vanligt i Sverige. Ja, det kanske t o m fanns en tredje generations borrar igång sent i fjol höst enligt Henrik Holmberg på Södra.

3% av granen dödad i Tjeckien
Martin berättade lite om angreppen nere i Centraleuropa. I Tjeckien, som är värst drabbat, har barkborrana nu dödat 3% av all granskog och angreppen där fortsätter. Totalt har ca 30 milj m3 dödats i Tyskland, Österrike och Tjeckien. Och med ytterligare en torr sommar i år så fortsätter problemen där. I det perspektivet har Sverige enligt Martin klarat sig bättre. Här är det definitivt sommaren 2018 som är den stora boven men i vissa områden har det även i år varit brist på nederbörd.

Sök & plock
Det är fortfarande sök och plock som förordas av både Södra och SLU. Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist ställde en försiktig fråga om barkborrefällor men Schroeder sa att det finns dåligt med kunskapsunderlag och de försök som gjorts (av Södra & Sveaskog med fångstvirke och insekticider) visar att angreppen kan minskas med 22% inom 100 m från fällorna. Det finns nu tydligen nya försök igång men det finns ännu inga resultat från dessa. Man måste enligt Schroeder värdera effekten i förhållande till kostnaden och insatsen.

Ett stort problem är att hitta de skadade träden. Det finns inga nyanser mellan grönt och brunt och träd som angripits under sensommaren kan stå gröna hela hösten och vintern innan de blir tvärbruna på våren. Avflängd bark en bit uppefter stammen är något att titta efter och man kan även se på barkflagor och barkflängning att hackspettarna varit framme. Här kan en barkborrehund vara till stor hjälp och det fanns deltagare i exkursionen som jag pratade med som hade testat med gott resultat. Imponerad över hur stora arealer som hanns med på kort tid.

Det är enligt både Martin Schroeder och Henrik Holmberg mycket barkborrar kvar i de angripna granarna under vinterhalvåret så det är värt att jobba med att få ut virket. Enligt Holmberg finns det ofta barkborreangrepp i flera olika stadier i samma träd. Allt från nästan färdigkläckta barkborrar redo att lämna stammen till barkborrar av föräldrageneration som bara gnagt en gång utan att ha hunnit lägga ägg.

Vart finns angreppen?
Södra har idag fyra olika nivåer av fångstövervakning. Dels ett system med Fällövervakning, där medarbetare har tömt och rapporterat fångsterna varje vecka. De uppgifterna hittar ni här.

1569179982_skärmavbild_2019-09-22_kl._21.17.36.png


Sedan finns ett nätverk av s k Övervakningsfastigheter. Varje inspektor har ett par stycken i sitt SBO som följs upp i slutet av barkborresäsongen. Där bedöms angreppens omfattning i m3sk/ha och de uppgifterna presenterades i tråden Södra bekräftar fördubblade barkborreskador

1569179976_skärmavbild_2019-09-22_kl._21.17.05.png


Skördardata om barkborrar
Sedan hösten 2018 har Södra även ett system för uppföljning av barkborreskador från avverkningsmaskinernas skördardata. Maskinförarna registrerar helt enkelt varje angripet träd som avverkats och på så sätt kan man få fram mer värdefull information. Det går t ex att jämföra lokalisering med markfuktighetskartor och det går att jämföra de faktiskt avverkade volymerna med det bedömda skadeläget. Exakt hur denna data ska användas verkade lite oklart men det kanske vi får veta mer om framöver?

1569179983_skärmavbild_2019-09-22_kl._21.16.51.png


Skogsägarinventering
Ytterligare en källa till information om plats och omfattning för barkborreangrepp är den ”Skogsägarinventering” som sker med hjälp av Södras app. Där kan både skogsägare och inspektorer lägga in upptäckta barkborreträd. Här ser ni bilder från övervakningsfastigheterna, skördardata och appregistreringar. De visar en ganska entydig bild över vart skadorna varit som värst i år. I östra delarna av Götaland och mellan Vänern och Vättern. Henrik Holmberg sa dock att även i de vita områdena på kartan, där angreppen inte varit så omfattande som i andra delar av verksamhetsområdet, har angreppen tredubblats jämfört med i fjol. En viktig kunskap att ha med sig inför 2020!

1569179982_skärmavbild_2019-09-22_kl._21.17.18.png


Gran på torr mark
Det pratas mycket om att gran på torr mark, där det borde vara tall, är en stor orsak till att barkborrarna fått så mycket torkstressat förökningsmaterial. Det stämmer på många ställen i Småland men det är inte en konsekvens av att man under senare tid p g a en hög viltstam valt att plantera gran på tallmark. De skogar som nu angrips har kommit upp långt tidigare. Ofta efter att skogsbetet har upphört eller minskat i början av 1900-talet. Dessa skogars sammansättning utgörs ofta av ”vad som behagat växa” och de är sällan resultat av målmedvetna skogsodlingsambitioner. Däremot kommer vi att få liknande eller ännu större problem på sikt om vi inte lyckas föryngra med tall på de torrare markerna.

Akut torkstress värre än återkommande torka?
Det diskuterades bland deltagare och forskare om angreppen blivit värst där det naturligt varit torra förhållande. Eller om de blev värre där gran som normalt har vuxit på frisk eller fuktig mark plötsligt fick vattenbrist 2018. Det verkade finnas en viss enighet om att akut torkstress var värre än torra förhållanden.

Sök och plock
Stämningsläget kring barkborrediskussionen kan nog kallas för dämpat och det känns som om det finns en viss uppgivenhet inför framtiden. Det enda verktyget som skogsägaren har för tillfället är att med sök och plock leta upp och frakta ut skadade träd och hoppas på kallare och blötare väder så att angreppen klingar av.

Sänka slutavverkningsåldern?
Södra pratar även om att det finns för mycket gammal granskog och att det skulle vara bra att öka avverkningen av gamla bestånd genom att sänka slutavverkningsåldern. Men enligt Henrik Holmberg så ”…är det en svår utmaning att få skogsägarna att nappa på det betet”.

1569179982_henrik_holmberg.jpg


Spridning från naturreservat?
Frågan om spridning av barkborrar från naturreservat och skyddade områden diskuterades. Alla inblandade från såväl forskning som Södra var ense om att de barkborreangrepp som sker i naturreservat och skyddade skogsområden inte har någon avgörande påverkan i ett landskapsperspektiv. Men, för en enskild skogsägare kan det skapa stor frustration och skada.

Den politikerpanel som deltog i höstexkursionen var helt överens om att den frågan måste lösas. Enskilda skogsägare med mark intill skyddade områden måste ersättas och hållas skadeslösa om de blir drabbade av angrepp. Resultatet om den här frågan inte ges en bra hantering blir att ingen skogsägare vill ligga granne med ett reservat i framtiden.

Här finns en samling trådar som alla handlar om de senaste barkborreangreppen på ett eller annat sätt:

Barkborreangreppen i Centraleuropa kan vara slutet för gran
Skogsstyrelsen bekräftar: barkborrarnas andra svärmning
Följ barkborrarnas svärmning vecka för vecka
Så här ser du vilka träd som angripits av barkborre (video)
Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!
Hantera barkborrar och -larver utan att köra iväg virket
Tips om bekämpning av barkborre
Barkborreskador för miljarder 2019 - Krisgrupp bildas   TS
Användarvisningsbild

Re: Barkborreåret 2019

Amatörhuggare 62  
#589068 Ja det finns borrar
Idag har jag hamnat, i värsta området.
Runt Grönskåra.

Avatar Fallback

Re: Barkborreåret 2019

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#589110 Vad säger expertisen om grangallring i barkborreområden? På 70-talet avråddes det bestämt ifrån sådant. Var t.o.m på en huggning där två barska skogsvårdskonsulenter kom och talade om att det vi gjorde var högst olämpligt.

Användarvisningsbild

Re: Barkborreåret 2019

Amatörhuggare 62  
#589122 Hej Skogsola.

Jag är ingen expert, på något vis.
Men gallring på våren.
Å borrarna kommer ut.
Så känner dom ju lukten,av färskt virke.
Det kan nog dra till sig oönskade insekter.

Området jag underröjt i så blänkte stammar av ny kåda . Ner till 1,5 bits träd. Det var väl fullt i dom stora.
Så för å borra i något.
Tog dom d som bjöds.

Gått å gjort ett överslag,på skadorna. När man underröjer, kan man ju fundera på va som. Bara följa banden.
Och kom fram till 1250 kubik/ 100 hektar. På fastigheten idag.
Fy För Sjutton, så ledsamt.
Aldrig hänt,under mina 37 år i skogen.

Användarvisningsbild

Re: Barkborreåret 2019

Loggerslife  
#589135 Detta är ju bara min helt egna tanke o reflektion.

Men... Jag tror på att man kan gallra året runt. Allt som egentligen behövs (lätt att säga så här), är samspelet mellan markägare, entreprenör,inköpare och åkare.

Det optimala är ju givetvis att gallra under vintern men måste man så måste man,. Samspelet är då så pass viktigt, att när virket är hugget och utskotat så måste det ju bort från bilväg så fort det går. Nu gäller ju detta inte bara gallringsvirke. Men det fick bli så i detta fallet när tråden var gallring. 😊

Så har man bara god kontakt och får ihop samspelet alla parter i mellan så tror jag att man minska angreppen betydligt

Avatar Fallback

Re: Barkborreåret 2019

isteskog  
#589137 Då får man nog behandla mot rotröta också!

Avatar Fallback

Re: Barkborreåret 2019

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#589169 Farhågorna låg nog inte i yngelmaterial. Det går att hantera. Mera då att kvarstående träd blir mer solbelysta och att lukten av granris börjar kännas när frosten släpper oavsett när under vintern gallringen är gjord. Å andra sidan pratar vi 70-tal och då var det mera vanligt att gå in och gallra i överårig granskog.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).