SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Skogsmiljö och Trädlära

Feromondispens bromsar barkborrebekämpning?

8 inlägg 2788 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Feromondispens bromsar barkborrebekämpning?  ARTIKEL

Torbjörn Johnsen  
#582962 (Tråden har uppdaterats efter ytterligare kontakter med Kemikalieinspektionen under em 20 aug)

Återigen har barkborrana lyckats svärma två gånger samma sommar och årets barkborreangrepp ser därmed ut att bli avsevärt större än fjolårets. Redan inför årets säsong frågade vi oss varför skogsbruket inte satsar på en massiv fällfångstkampanj i tråden Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!. Nu känns den frågan än mer angelägen inför nästa år.

Ett problem som dock finns när det gäller barkborrefällor är att få tag i själva doftämnet, de s k feromonerna, som gör att barkborrarna vill flyga in i fällorna. Feromon är nämligen klassat som bekämpningsmedel trots att det inte dödar några insekter. Det räcker att det "påverkar insekternas beteende" och måste därmed underkastas kemikalielagstiftningen och myndigheten Kemikalieinspektionens beslut om tillåten användning eller ej.

När det gäller bekämpningsmedel så kan ett preparat ha ett permanent Godkännande för användning. Ett sådant godkännande löper i tioårsperioder. För att ett preparat ska kunna godkännas krävs att preparatets verksamma substans är godkänd av EU. När det gäller olika typer av barkborreferomoner så finns inget sådant godkännande på EU-nivå och därmed heller inte i Sverige.

Då återstår istället ett dispensförfarande."Dispens vid nödsituation" kan ges för att använda ett bekämpningsmedel och den dispensen ska sökas hos kemikalieinspektionen. Dispens kan ges om det inte finns andra alternativ att lösa problemet (utan bekämpningsmedel eller med annat nu godkänt preparat). En dispens ges för varje preparat och det ges i maximalt 120 dagar. Sedan måste man söka ny dispens.

Huvudanledningen till att det ser ut så här är att EU inte tillåter användning av de verksamma substanserna i feromonpreparaten som finns i på marknaden. Utom via dispens vid nödsituation.

Att det endast ges en dispens per preparat innebär att när t ex en importör eller återförsäljare fått dispens för att sälja preparatet X (i 120 dagar), så kan ingen annan söka dispens för att använda samma preparat.

Om man gör ett snabbt sök efter barkborreferomoner så hittar man följande produkter i Sverige:

BASF Pheroprax Feromon
Säljs av Skogma men finns inte i lager. (Även Hylte Lantmän säljer denna produkt men även där står Skogma som distributör)

Typosan
Säljs av Gyllebo Plantskydd men oklart om produkten fortfarande finns i lager.

Phero-X-Lure
Säljs tillsammans med Nove Trap av Gunnar Gallus Johannesen som bl a skriver här på Skogsforum (@JoGaGu) men det finns ingen sajt om dessa uppgifter.

Frågan är om det idag finns någon forskning om att ta fram lämpliga granbarkborre-feromoner som inte fastnar i EUs förbudsnät? Eller om det finns någon aktivitet inom skogsbranschen eller bland svenska politiker för att lösa upp ev brist på feromoner inför nästa säsong?

Storskalig fällfångst är beroende av tillgång till feromoner. Utan feromoner - ingen fällfångst!

OBS! att ovanstående endast gäller användning av feromoner i s k giftfria fällor. I de fall man väljer att använda en "giftfälla" eller ett insekticidbehandlat fångstnät (som också kräver feromoner för att locka baggarna) gäller ytterligare restriktioner avseende användning av insekticider. Där kan det t o m vara aktuellt med kommunal dispens eller tillstånd. I alla fall anmälan samt att man ska ha rätt att hantera och använda insekticider.


Senast redigerad av Torbjörn Johnsen tis 27 aug 2019, 12:12, redigerad totalt 4 gånger.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Feromondispens bromsar barkborrebekämpning?

Torbjörn Johnsen  
#582965 Nu har jag pratat med en professor på SLU, Fredrik Schlyter på institutionen för växtskyddsbiologi i Alnarp. Han har forskat en hel del kring feromoner och bl a varit delaktig i en rapport som heter A Pheromone Component of Conifer Bark Beetles Found in the Bark of Nonhost Deciduous Trees och handlar om att barkborrens doftämnen även kan uppfattas blad lövträdsarter som asp och björk (enligt min något begränsade kunskap i organisk kemi presenterad på engelska). Mycket intressant i sig men nu handlade det ju om feromoner för barkborrefällor är dispenspliktiga.

Professor Schlyter (som ägnat många års forskning om feromoner) säger att den viktigaste verksamma substansen i barkborreferomoner för vår art av barkborre (Ips Typographus) heter 2-Methyl-3-Buten-2-ol och det är en fullständigt naturlig substans. När en slutlig produkt mixas ihop förekommer det andra ämnen och komponenter men basen för detta feromon är inget giftigt kemiskt ämne. Detta ämne (tillsammans med flera andra substanser som finns i de olika feromon-produkterna) är ändå inte tillåtna av EU. Därför säger Kemikalieinspektionen nej till godkännande av Feromonprodukterna men kan istället ge korta dispenser.

Kemikalieinspektionen söker i EUs databas Pesticides database och om en verksam substans där är listad som "Not approved" eller saknas helt så blir det inget godkännande från Kemikalieinspektionen.

En anmärkningsvärd sak i sammanhanget är att substansen 2-Methyl-3-Buten-2-ol (även kallad MB eller MBO) enligt Professor Schlyters rapport är vanligt förekommande i parfymer, schampo, tvål mm.

Man kan ju med den här bakgrunden ställa sig frågande till EUs och Kemikalieinspektionens förhållningssätt till barkborreferomonerna!

   TS
Användarvisningsbild

Re: Feromondispens bromsar barkborrebekämpning?

JoGaGu  
#583213 Hei Torbjørn, tur att jeg var innom i dag - etter din høyaktuelle "spot-light" på akkurat
FEROMONER vs KEMI & EU ...

Denne problematikken blir, innen kort tid - tatt opp med myndigheter og viktige
beslutfattare i skogsbransjen i Sverige.

At det nettopp er Skogsforum.se (og IKKE de mer tradisjonelle fagtidskriftene!) som
fokuserer, gjør undersøkninger, kontakter, intervjuer og så skriver utfylllende om dette
v/T. J. - er vel (underlig nok?) ganske enestående! Keep on trucking!

Slik ser de kemiske substansene ut for Phero-X-Lure IT (fra fero.produsentens data-blad)

1. Namnet på substansen/preparatet: PHERO-X-LURE IT

2. Sammansättning/Information över komponenter
Kemisk beskrivning
Kemiskt bekämpningsmedel i påse med flera kamrar, feromoner, förångande substanser (VP).
Farliga komponenter
---
cis-Verbenol
Innehåll (W/W): 8.44 %
CAS-nummer: 18881-04-4
---
Ipsdienol
Innehåll (W/W): 0.11 %
CAS-nummer: 35628-00-3
---
2-Methylbut-3-en-2-ol
Innehåll (W/W): 91.45 %

CAS-nummer: 115-18-4 / Riskmärkning(ar): F, Xn

Lykke til med GBB-bekjempningen til alle skogeiere i Sverige, inkl Kung Carl Gustaf!

Avatar Fallback

Re: Feromondispens bromsar barkborrebekämpning?

Anders123  
#583373 En rättelse om leverantörer av feromoner.
Typosan P 306 säljs av Plantskydd AB
www.gylleboplantskydd.com

Användarvisningsbild

Re: Feromondispens bromsar barkborrebekämpning?

Torbjörn Johnsen  
#583449 Tack för uppmärksamheten! Har ändrat i tråden :-bd

   TS
Användarvisningsbild

Re: Feromondispens bromsar barkborrebekämpning?

Jonshaget  
#585808 Är vi överens om att dispens från FSC är ett måste om vi vill använda feromoner i fällor? Om man är FSC-certifierad vill säga.

Avatar Fallback

Re: Feromondispens bromsar barkborrebekämpning?

Anders123  
#585827 FSC har inga synpunkter på feromon, såvitt jag vet.
Däremot har de synpunkter på insekticider.

Användarvisningsbild

Re: Feromondispens bromsar barkborrebekämpning?

FredrikSchultz  
#587103 Hej Torbjörn!
Vi har fermoner i lager och lagret är gott för tillfället. https://skogma.se/basf-pheroprax-feromon-144188001001/
Det var bara en kort period i augusti vi var utan och några veckor i våras.
Mvh Fredrik S. /Skogma

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).