SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Skogsmiljö och Trädlära

Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!

63 inlägg 19683 visningar 14 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!

rejser  
#559561 Varför pratades inte detta om igår?
Får bli 12-13 nove-trap om dom hinns få fram och sedan får vi klura på hur vi ska sätta ut dom. Ska kolla lite med drönare i dom andra bestånden också.

Användarvisningsbild

Re: Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!

JoGaGu  
#559815
Torbjörn Johnsen skrev:Enligt en annan artikel i dagens Land Skogsbruk (bakom betalvägg) ska Södra, Holmen och Sveaskog nu lägga ut storskaliga försök för att fånga barkborrar. Försöken är stora och omfattar 10 000 ha. Kvalitetssäkring och övervakning ska skötas av Skogforsk.

Av någon anledning väljer man inte att ta med giftfria feromonfällor av plast utan försöket omfattar endast giftfällor (nät) och rullande avverkning, d v s att man fäller träd i angripna hyggeskanter, låter virket ligga med feromonfällor under svärmningen och sedan avverkar ytterligare stående träd intill som tillsammans med fångstvirket körs in till industrin innan nästa svärmning.

Jag tycker att det är konstigt att man inte tar med giftfria fällor som försöksled. Det finns redan idag en negativ hållning från miljörrörelsen i Tyskland (se tidigare inlägg) till giftfällor då man anser att de även dödar andra insekter.

Det svenska skogsbruket verkar ha väldigt svårt för giftfria plastfällor av någon anledning... [-x


- - - -

Jeg må få dra en sammenligning mellom (giftfrie!) plastfeller, som har en levetid i sikkert 15-25 år! MINST! (I Nörje anvender NIBIO,
motsv. Skogsstyrelsen, i sin årlige overvåkning - fortsatt de "urgamle" (40 år!) fellene fra 1979. Mindre effektive, behøver stolpe, GBB råtner lett
i en liten flaske, osv. osv. Også den modifiserte 1980-modellen, (med en-1-trakt nederst) nå 39 år gammel...

ALT dette målt mot de, som synes å være foretrukket av noen bolag i SE, VIRKESFÂLLORNA med gift!
Man behøver ikke være akademisk utdannet "Rakett-Forsker" for å forstå og også vite at: Granskog BINDER og LAGRER Co2!

Og videre:
Fanges GBB, kontrollert i feller så kan de IKKE angripe og drepe frisk skog - IKKE kan de formere seg heller!

Når skog, hugges, brenner, er skadet av snøbrekk eller annet, f.eks. angrepet av mrd. + av GBB - så SLIPPES den lagrede Co2 UT!
(Ikke sååå populært i visse kretser...) Så når noen Skogorganisasjoner i SE absolutt foretrekker Virkesfällor med GIFT! - Så er det litt underlig
at, man hugger ned UNG SKOG! - kanskje tusentalls av trær og KUN bruker disse EN-1-GANG! - (Kanskje må det i tillegg hugges ned
trær til 2-to stk virkesfeller pr. sesong også - om det blir en laang og varm sommer..?)

NB!
Disse grantrær, som jo skulle ha fått vokse i 20-30 år til, eller mer... Ja, ja - da tenker man kanskje IKKE mye på miljøet og bonitet, i første
omgang, hmm... ("Den Globale Oppvarmingen") = Skog BINDER jo Co2 !!! Og kanskje synes man at; litt MERE GIFT er OK i Natur og
Skog? - Javel, så gjør man vel det da. Kanskje man har nok penger også - så det ikke spiller så stor rolle...?

Bilder av langtlevende plastfeller, år efter år, efter år efter... 3 norske mod. av Feromonfeller i plast, vises i et NIBIO dok., via link under her:
(En investing, i et 20-års perspektiv - på ca. SEK 17,50 per år = Prisen på en kopp kaffe?)

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Instruks%202018.pdf - (Scroll ned til side 2.)

Användarvisningsbild

Re: Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!

Torbjörn Johnsen  
#585327 Regeringen tillför 30 miljoner kr per år i kampen mot barkborrarna. Frågan är vad det räcker till? Enligt skogsstyrelsen så är det Dubbelt så stora barkborreskador 2019 jämfört med 2018
Är det nu dags att planera för en storskalig fällkampanj nästa år? Eller ska vi fortsätta att fylla virkesterminalerna med barkborreskadat virke från Sök & Plock även 2020?
Ett viktigt första steg är att säkerställa att vi får använda feromoner nästa år. Det krävs speciell dispens för det i så fall.

Idag tar även Land Lantbruk upp bekämpningen av granbarkborrar och frågan om fällfångst på ledarplats.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!

Torbjörn Johnsen  
#586112 Barkborrefäll-tillverkaren och debattören Gunnar Gallus Johannesen har skickat ett öppet brev till Landsbygdsminister Jennie Nilsson, Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist och ett stort antal representanter för LRF, Skogsägarföreningar och skogsbolag. Han har givetsvis egenintressen i det här ämnet men jag tycker ändå att det finns mycket av intresse i texten så jag återger den här i sin helhet:

---------------------

Bekämpa Granbarkborren Effektivare!

Efter stormen «Gudrun» 2005 och fram till och med 2018 har granbarkborren kostat svenska skogsägare
ca 5,5 miljarder kronor i förlorade virkesintäkter och fördyrad avverkning.

Detta är mer än vad stormar, bränder, viltskador, snöbrott mm har kostat samma skogägare - sammanlagt under samma period!

Granbarkborreskadorna 2019 kommer sannolikt att kosta skogsägarna minst ett par miljarder kronor till. Det är också stor sannolikhet att skadorna kommer att fortsätta några år till. Klimatet blir allt varmare och risken för sommartorka och dubbla barkborregenerationer blir allt större. Det finns därför all anledning att fråga sig:

- Är dagens bekämpningsåtgärder tillräckligt effektiva?

Idag sker nästan all bekämpning för sent, både i Sverige och utomlands. Den metod som rekommenderas av Skogsstyrelsen och tillämpas av nästan alla - Sök och Plock - fungerar bara i teorin. I praktiken upptäcks angreppet nästan alltid för sent och först när granen börjar få bruna barr. Då har det redan gått minst 6-8 veckor efter angreppet och den nya generationen granbarkborre börjar redan bli fullvuxen. Efter ytterligare 2-3 veckor lämnar de de döda granarna och tidigast då kommer skördaren ut i skogen. De insekter som dödas mest effektivt av detta är granbarkborrens konkurrenter och fiender.

I de grandominerade delarna av den polsk/vitryska nationalparken Bialowieza har man konsekvent avverkat alla granbarkborredödade granar under vinterhalvåret sedan decennier tillbaka. Resultatet är idag enorma arealer där all äldre gran dödats.

Det går inte att bekämpa granbarkborren om man alltid kommer för sent! Men det finns en genialisk lösning: Fånga granbarkborren innan den angriper träden!

Lösningen heter feromonfällor, giftfria plastfällor som kan användas i många år. De flesta undersökningar är gjorda med giftförsedda fällor, men jämförande tester visar att åtminstone «Nove-Fella» fångar granbarkborre
lika bra som beprutat fångstvirke med feromon. Den största nackdelen med giftförsedda fällor är att de dödar barkborrens viktiagste fiender: parasitsteklar och styltflugor. Dessa lockas av feromondoften, går runt på den förgiftade ytan och dör. Dessa barkborrefiender flyger också in i giftfria plastfällor, men de flyger så bra att de hittar ut igen.

• Det finns erfarenheter och vetenskapliga tester som visar att stora värden kan sparas med feromonfällor. Erfarenheter från Slovakien och Italien visar på 60 - 80 % reducerade skador om hela, från varandra isolerade, granområden förses med feromonfällor.
• I Sverige gjordes en test på Sveaskogs kronoparker i östra Småland 2008 med ca 1000 hektar stora ytor. Skadorna och mängden granbarkborre reducerades med ca 30 % inom 100 m radie från fällorna jämfört med de obehandlade kontrollytorna (Skulle blivit 40 % om säkerhetsavståndet 20 m till närmaste gran hållits!) Om fångsten fortsatt flera år skulle en årlig reducering med 30-40 % snabbt ha stoppat skadorna helt. Så skedde efter 3 år i slutet av 1970-talet vid den massiva insats av feromonfällor som gjordes i Värmland och angränsande delar av Norge.
• Feromonfällor kan användas som ett «vaccin» för granskogen. Om granbarkborren hålls kort bör skador kunna undvikas även under torrår.
• Ett argument mot giftfria plastfällor brukar vara att de kräver tillsyn och att man måste tömma fällorna regelbundet för att undvika att fångsten börjar ruttna. Sant, men tillsynen kan reduceras till 3 - 4 gånger per säsong genom att hälla en liter salttabletter eller ½ kg. grovt havsalt, i Nove-fällans stora fångstburk. Saltet förhindrar att fångsten börjar ruttna.
• Ett annat motargument är att en fälla med feromon kostar ca 500 kr. Men det kostar andra typer av fällor också. Och plastfällan kan användas i minst 20 säsonger, och då behövs bara en ny feromonpåse varje år, åtminstone om man använder feromonet «Phero-X-Lure IT» som håller hela säsongen. 500 kr är värdet av en normal slutavverkningsgran.
• Det behövs normalt ca 5000 granbarkborrar för att döda en gran. I Skogsstyrelsens svärmningsöver-vakning 2019, som utförs med Nove-fällan och med det långtidsverkande Phero-X-Lure feromonet, har alla fällor från längst i söder upp till och med Sundsvall i norr fram till 1 augusti 2019 fångat över 10.000 granbarkborrar per fälla. Dessa fällor har alltså redan denna säsong betalat sig två gånger om. Just dessa fällor köptes av Skogsstyrelsen 2006 och har egentligen betalat sig tiotals gånger om.

Men det finns formella hinder för en effektiv användning av feromonfällor. Feromoner är inte giftiga, men klassas som växtskyddsmedel i Sverige och är därför beroende av dispens från Kemikalieinspektionen för att användas. Det är orimligt att lågriskmedel som feromoner belastas med samma regelverk som höggiftiga neonikotinoider och pyretroider som hotar bin och andra pollinerande insekter.

Med tanke på att det är virkesvärden för flera miljarder kronor som står på spel de kommande åren så borde representanter för skogsindustrin, Sveriges viktigaste näring, skogsägarna och Skogsstyrelsen gemensamt kräva
att det blir ändring på regelverket.

Jag tar mig friheten att skicka denna information och uppmaning direkt till viktiga beslutsfattare i Sverige och
inom svenskt skogsbruk. Det är min uppriktiga önskan att på detta sätt kunna bidra med min patenterade och
välprövade fälla och feromon kunna bidra till att rädda skog för hundratals millioner kronor i Skandinavien i framtiden.

Det tar tyvärr lång tid (10-11 veckor) att starta upp och få igång serieproduktion av feromonfällor i fabriken i Gislaved som ska tillverka dem. Om tillräckligt antal fällor ska finnas tilgängliga inför säsongen 2020 måste beställningar göras snarast möjligt.

Läs mera:
Denna artikeln i Skogsforum.se har en kalkyl över antal fällor och värdet av skadereduktion man kan förvänta sig
av en koordinerad storskalig massfångst i ett sydsvenskt skogslandskap. Kalkylen är författad av Skogsstyrelsens ekolog och insektsexpert Gunnar Isacsson.

Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!
& Feromon-problematiken:
JoGaGu - Feromondispens bromsar barkborrebekämpning?
Tack för uppmärksamheten och lycka till med bekämpningen av granbarkborren i Sverige!Med vänlig hälsning,

Gunnar Gallus Johannesen
Oppfinner/Plastfelleprodusent.
P.t.:
Udon Thani, Thailand. Den, 20.08.2019
+66-987600958 / gukreano@yahoo.no

   TS
Användarvisningsbild

Re: Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!

p till p  
#590700 Jag misstänker att mina kom från reservat efter Gudrun sök o plock har inte utrotat dem .
Dör barkborrarna med maskinell upparbetning eller lossar barken och borrarna utvecklas på marken.

Användarvisningsbild

Re: Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!

Torbjörn Johnsen  
#627582 Idag är jag på barkborrekonferens i Linköping, arrangerad av Skogsstyrelsen. Kommer att rapportera från dagen här i tråden.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!

Torbjörn Johnsen  
#627584 Så här ser programmet ut för dagen:

1582705302_bb76b40a-f9c4-4739-8f54-291c592b657c.jpeg


1582705302_3a6430a9-0fff-4b40-8f6b-dce3b75c1ae1.jpeg

   TS
Användarvisningsbild

Re: Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!

Torbjörn Johnsen  
#627585 Det är tydligen en höprioriterad fråga för många. 350 anmälda och fullsatt i salongen.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!

Torbjörn Johnsen  
#627593 Lpg sommarnederbörd 2018 & 2019 skapade känslig skog

   TS
Användarvisningsbild

Re: Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!

Torbjörn Johnsen  
#627596 Summering hittills

   TS
Användarvisningsbild

Re: Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!

Torbjörn Johnsen  
#627597
1582707193_64c9f8bb-3f42-4576-b0c1-68af52a183f8.jpeg
Gunnar Isaksson:
Vi kan vänta oss fortsatt höga skador men något mibsksnde i söder. Totalt lika mycket som 2019 men skadeimråden förskjuts norrut.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!

Torbjörn Johnsen  
#627598 Råd inför 2020:

   TS
Användarvisningsbild

Re: Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!

Torbjörn Johnsen  
#627599 Vad gör vi framöver? Stor omställning i skogsbrukandet:

   TS
Användarvisningsbild

Re: Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!

Torbjörn Johnsen  
#627600 Gunnar Isaksson: ”Om älgarna får styra trädslagsvalet så blir det barkborrarna som styr slutavverkningen”
Senast redigerad av Torbjörn Johnsen ons 26 feb 2020, 15:40, redigerad totalt 1 gång.

   TS
Avatar Fallback

Re: Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#627603 Tack för att du rapportera, lägg gärna upp allt material du kan komma över. 👍

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).