SKOGSFORUM ARTIKEL

Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!

 Svara  19 inlägg  11263 visn.  8 följer
Användarvisningsbild

Re: Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!

 
#559561 Varför pratades inte detta om igår?
Får bli 12-13 nove-trap om dom hinns få fram och sedan får vi klura på hur vi ska sätta ut dom. Ska kolla lite med drönare i dom andra bestånden också.

Nolia 2019
Användarvisningsbild

Re: Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!

 
#559815
Torbjörn Johnsen skrev:Enligt en annan artikel i dagens Land Skogsbruk (bakom betalvägg) ska Södra, Holmen och Sveaskog nu lägga ut storskaliga försök för att fånga barkborrar. Försöken är stora och omfattar 10 000 ha. Kvalitetssäkring och övervakning ska skötas av Skogforsk.

Av någon anledning väljer man inte att ta med giftfria feromonfällor av plast utan försöket omfattar endast giftfällor (nät) och rullande avverkning, d v s att man fäller träd i angripna hyggeskanter, låter virket ligga med feromonfällor under svärmningen och sedan avverkar ytterligare stående träd intill som tillsammans med fångstvirket körs in till industrin innan nästa svärmning.

Jag tycker att det är konstigt att man inte tar med giftfria fällor som försöksled. Det finns redan idag en negativ hållning från miljörrörelsen i Tyskland (se tidigare inlägg) till giftfällor då man anser att de även dödar andra insekter.

Det svenska skogsbruket verkar ha väldigt svårt för giftfria plastfällor av någon anledning... [-x


- - - -

Jeg må få dra en sammenligning mellom (giftfrie!) plastfeller, som har en levetid i sikkert 15-25 år! MINST! (I Nörje anvender NIBIO,
motsv. Skogsstyrelsen, i sin årlige overvåkning - fortsatt de "urgamle" (40 år!) fellene fra 1979. Mindre effektive, behøver stolpe, GBB råtner lett
i en liten flaske, osv. osv. Også den modifiserte 1980-modellen, (med en-1-trakt nederst) nå 39 år gammel...

ALT dette målt mot de, som synes å være foretrukket av noen bolag i SE, VIRKESFÂLLORNA med gift!
Man behøver ikke være akademisk utdannet "Rakett-Forsker" for å forstå og også vite at: Granskog BINDER og LAGRER Co2!

Og videre:
Fanges GBB, kontrollert i feller så kan de IKKE angripe og drepe frisk skog - IKKE kan de formere seg heller!

Når skog, hugges, brenner, er skadet av snøbrekk eller annet, f.eks. angrepet av mrd. + av GBB - så SLIPPES den lagrede Co2 UT!
(Ikke sååå populært i visse kretser...) Så når noen Skogorganisasjoner i SE absolutt foretrekker Virkesfällor med GIFT! - Så er det litt underlig
at, man hugger ned UNG SKOG! - kanskje tusentalls av trær og KUN bruker disse EN-1-GANG! - (Kanskje må det i tillegg hugges ned
trær til 2-to stk virkesfeller pr. sesong også - om det blir en laang og varm sommer..?)

NB!
Disse grantrær, som jo skulle ha fått vokse i 20-30 år til, eller mer... Ja, ja - da tenker man kanskje IKKE mye på miljøet og bonitet, i første
omgang, hmm... ("Den Globale Oppvarmingen") = Skog BINDER jo Co2 !!! Og kanskje synes man at; litt MERE GIFT er OK i Natur og
Skog? - Javel, så gjør man vel det da. Kanskje man har nok penger også - så det ikke spiller så stor rolle...?

Bilder av langtlevende plastfeller, år efter år, efter år efter... 3 norske mod. av Feromonfeller i plast, vises i et NIBIO dok., via link under her:
(En investing, i et 20-års perspektiv - på ca. SEK 17,50 per år = Prisen på en kopp kaffe?)

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Instruks%202018.pdf - (Scroll ned til side 2.)

Användarvisningsbild

Re: Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!

 
#585327 Regeringen tillför 30 miljoner kr per år i kampen mot barkborrarna. Frågan är vad det räcker till? Enligt skogsstyrelsen så är det Dubbelt så stora barkborreskador 2019 jämfört med 2018
Är det nu dags att planera för en storskalig fällkampanj nästa år? Eller ska vi fortsätta att fylla virkesterminalerna med barkborreskadat virke från Sök & Plock även 2020?
Ett viktigt första steg är att säkerställa att vi får använda feromoner nästa år. Det krävs speciell dispens för det i så fall.

Idag tar även Land Lantbruk upp bekämpningen av granbarkborrar och frågan om fällfångst på ledarplats.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!

 
#586112 Barkborrefäll-tillverkaren och debattören Gunnar Gallus Johannesen har skickat ett öppet brev till Landsbygdsminister Jennie Nilsson, Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist och ett stort antal representanter för LRF, Skogsägarföreningar och skogsbolag. Han har givetsvis egenintressen i det här ämnet men jag tycker ändå att det finns mycket av intresse i texten så jag återger den här i sin helhet:

---------------------

Bekämpa Granbarkborren Effektivare!

Efter stormen «Gudrun» 2005 och fram till och med 2018 har granbarkborren kostat svenska skogsägare
ca 5,5 miljarder kronor i förlorade virkesintäkter och fördyrad avverkning.

Detta är mer än vad stormar, bränder, viltskador, snöbrott mm har kostat samma skogägare - sammanlagt under samma period!

Granbarkborreskadorna 2019 kommer sannolikt att kosta skogsägarna minst ett par miljarder kronor till. Det är också stor sannolikhet att skadorna kommer att fortsätta några år till. Klimatet blir allt varmare och risken för sommartorka och dubbla barkborregenerationer blir allt större. Det finns därför all anledning att fråga sig:

- Är dagens bekämpningsåtgärder tillräckligt effektiva?

Idag sker nästan all bekämpning för sent, både i Sverige och utomlands. Den metod som rekommenderas av Skogsstyrelsen och tillämpas av nästan alla - Sök och Plock - fungerar bara i teorin. I praktiken upptäcks angreppet nästan alltid för sent och först när granen börjar få bruna barr. Då har det redan gått minst 6-8 veckor efter angreppet och den nya generationen granbarkborre börjar redan bli fullvuxen. Efter ytterligare 2-3 veckor lämnar de de döda granarna och tidigast då kommer skördaren ut i skogen. De insekter som dödas mest effektivt av detta är granbarkborrens konkurrenter och fiender.

I de grandominerade delarna av den polsk/vitryska nationalparken Bialowieza har man konsekvent avverkat alla granbarkborredödade granar under vinterhalvåret sedan decennier tillbaka. Resultatet är idag enorma arealer där all äldre gran dödats.

Det går inte att bekämpa granbarkborren om man alltid kommer för sent! Men det finns en genialisk lösning: Fånga granbarkborren innan den angriper träden!

Lösningen heter feromonfällor, giftfria plastfällor som kan användas i många år. De flesta undersökningar är gjorda med giftförsedda fällor, men jämförande tester visar att åtminstone «Nove-Fella» fångar granbarkborre
lika bra som beprutat fångstvirke med feromon. Den största nackdelen med giftförsedda fällor är att de dödar barkborrens viktiagste fiender: parasitsteklar och styltflugor. Dessa lockas av feromondoften, går runt på den förgiftade ytan och dör. Dessa barkborrefiender flyger också in i giftfria plastfällor, men de flyger så bra att de hittar ut igen.

• Det finns erfarenheter och vetenskapliga tester som visar att stora värden kan sparas med feromonfällor. Erfarenheter från Slovakien och Italien visar på 60 - 80 % reducerade skador om hela, från varandra isolerade, granområden förses med feromonfällor.
• I Sverige gjordes en test på Sveaskogs kronoparker i östra Småland 2008 med ca 1000 hektar stora ytor. Skadorna och mängden granbarkborre reducerades med ca 30 % inom 100 m radie från fällorna jämfört med de obehandlade kontrollytorna (Skulle blivit 40 % om säkerhetsavståndet 20 m till närmaste gran hållits!) Om fångsten fortsatt flera år skulle en årlig reducering med 30-40 % snabbt ha stoppat skadorna helt. Så skedde efter 3 år i slutet av 1970-talet vid den massiva insats av feromonfällor som gjordes i Värmland och angränsande delar av Norge.
• Feromonfällor kan användas som ett «vaccin» för granskogen. Om granbarkborren hålls kort bör skador kunna undvikas även under torrår.
• Ett argument mot giftfria plastfällor brukar vara att de kräver tillsyn och att man måste tömma fällorna regelbundet för att undvika att fångsten börjar ruttna. Sant, men tillsynen kan reduceras till 3 - 4 gånger per säsong genom att hälla en liter salttabletter eller ½ kg. grovt havsalt, i Nove-fällans stora fångstburk. Saltet förhindrar att fångsten börjar ruttna.
• Ett annat motargument är att en fälla med feromon kostar ca 500 kr. Men det kostar andra typer av fällor också. Och plastfällan kan användas i minst 20 säsonger, och då behövs bara en ny feromonpåse varje år, åtminstone om man använder feromonet «Phero-X-Lure IT» som håller hela säsongen. 500 kr är värdet av en normal slutavverkningsgran.
• Det behövs normalt ca 5000 granbarkborrar för att döda en gran. I Skogsstyrelsens svärmningsöver-vakning 2019, som utförs med Nove-fällan och med det långtidsverkande Phero-X-Lure feromonet, har alla fällor från längst i söder upp till och med Sundsvall i norr fram till 1 augusti 2019 fångat över 10.000 granbarkborrar per fälla. Dessa fällor har alltså redan denna säsong betalat sig två gånger om. Just dessa fällor köptes av Skogsstyrelsen 2006 och har egentligen betalat sig tiotals gånger om.

Men det finns formella hinder för en effektiv användning av feromonfällor. Feromoner är inte giftiga, men klassas som växtskyddsmedel i Sverige och är därför beroende av dispens från Kemikalieinspektionen för att användas. Det är orimligt att lågriskmedel som feromoner belastas med samma regelverk som höggiftiga neonikotinoider och pyretroider som hotar bin och andra pollinerande insekter.

Med tanke på att det är virkesvärden för flera miljarder kronor som står på spel de kommande åren så borde representanter för skogsindustrin, Sveriges viktigaste näring, skogsägarna och Skogsstyrelsen gemensamt kräva
att det blir ändring på regelverket.

Jag tar mig friheten att skicka denna information och uppmaning direkt till viktiga beslutsfattare i Sverige och
inom svenskt skogsbruk. Det är min uppriktiga önskan att på detta sätt kunna bidra med min patenterade och
välprövade fälla och feromon kunna bidra till att rädda skog för hundratals millioner kronor i Skandinavien i framtiden.

Det tar tyvärr lång tid (10-11 veckor) att starta upp och få igång serieproduktion av feromonfällor i fabriken i Gislaved som ska tillverka dem. Om tillräckligt antal fällor ska finnas tilgängliga inför säsongen 2020 måste beställningar göras snarast möjligt.

Läs mera:
Denna artikeln i Skogsforum.se har en kalkyl över antal fällor och värdet av skadereduktion man kan förvänta sig
av en koordinerad storskalig massfångst i ett sydsvenskt skogslandskap. Kalkylen är författad av Skogsstyrelsens ekolog och insektsexpert Gunnar Isacsson.

Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!
& Feromon-problematiken:
JoGaGu - Feromondispens bromsar barkborrebekämpning?
Tack för uppmärksamheten och lycka till med bekämpningen av granbarkborren i Sverige!Med vänlig hälsning,

Gunnar Gallus Johannesen
Oppfinner/Plastfelleprodusent.
P.t.:
Udon Thani, Thailand. Den, 20.08.2019
+66-987600958 / gukreano@yahoo.no

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Giftiga barkborrefällor på väg till Sverige av Niking - fre 05 jun 2015, 00:03
i Skogsnyheter
1 svar
2581 läst
av åberg     
fre 05 jun 2015, 09:07
1970-talet: Storskalig teknikoptimism och protester av Niking - sön 19 jul 2015, 05:07
i Äldre skogsmaskiner (nostalgi)
2 svar
3329 läst
av totte     
sön 19 jul 2015, 20:10
ST1 och SCA startar storskalig talloljeproduktion av Fredrik Reuter - mån 21 maj 2018, 18:43
i Bioenergi
3 svar
3780 läst
av åberg     
fre 25 maj 2018, 08:44
Barkborrefällor, utsättning och fångstrapporter 2019 av erik - tor 21 mar 2019, 17:24
i Skogsmiljö och Trädlära

12345
71 svar
11403 läst
av phh     
tis 03 sep 2019, 23:01
Kampanj på Valtra N92 med turbin av Zalman - lör 04 aug 2012, 21:46
i Traktorer och processorer
1 svar
3795 läst
av Zalman     
tor 09 aug 2012, 23:12