Skogsmiljö och Trädlära

Fjällnära markägare vann över staten

34 inlägg 4491 visningar 10 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Fjällnära markägare vann över staten

Sidenbladh  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#643966 Efter att ha läst domen från mark- och miljööverdomstolen kan jag sammanfatta det hela som att markägaren vann på alla punkter och staten fick delvis rejält på nöten - bland annat anser domstolen att rätten till ersättning vid nekat avverkningstillstånd framgår uppenbart av skogsvårdslagen, något som staten bestämt förnekade.

Om de väljer att klaga till HD är sannolikheten minimal att de får prövningstillstånd.

Användarvisningsbild

Re: Fjällnära markägare vann över staten

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#644064
isteskog skrev:
Niking skrev:Skönt att skogsägarna vann.

Dock inte första gången som myndigheter skämmer ut sig...
/Niklas

Inte sista heller är jag rädd för! :???:

Nä, den ovanan lär de fortsätta med så länge vi har ett högt skattetryck...
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Fjällnära markägare vann över staten

Skogsvaktaren  
#644407 Det här är en glädjens dag för alla Sveriges skogsägare.
Som ger hopp för Norrland och våra näringar.
Det är skandalöst och myndighetens ledning borde överväga att bytas ut." Inte första gången som myndigheter skämmer ut sig.
Efter att ha läst domen från mark- och miljööverdomstolen är det enkelt att konstatera att markägarna vann på i stort sett alla punkter och staten fick ställa sig i skamvrån och fick även stå för skogsägarnas advokatkostnader.
Staten genom SS (Skogsstyrelsens) agerande har varit djupt omoraliskt och skamligt.
Det är märkligt och skrämmande att SS drivit denna process så hårt och långt i strid mot Sveriges grundlag
Visst känns det underligt att en myndighet fortsätter att föra det här kriget mot fjällnära skogsägare, samtidigt som de politiska signalerna säger att man ska värna och stärka äganderätten."
Det är skandalöst och myndighetens ledning borde överväga att bytas ut." Inte första gången som myndigheter skämmer ut sig.Efter att ha läst domen från mark- och miljööverdomstolen kan jag sammanfatta det hela som att markägaren vann på alla punkter och staten fick delvis rejält på nöten.
Staten genom SS (Skogsstyrelsens) agerande har varit djupt omoraliskt.
Det är märkligt och skrämmande att SS drivit denna process så hårt och långt i strid mot Sveriges grundlag
Visst känns det underligt att en myndighet fortsätter att föra det här kriget mot fjällnära skogsägare, samtidigt som de politiska signalerna säger att man ska värna och stärka äganderätten."
Det är skandalöst och myndighetens ledning borde överväga att bytas ut." Inte första gången som myndigheter skämmer ut sig.Det är ovärdigt av en myndighet att via kryphål i lagen försöka urholka äganderätten på det här sättet och mycket tråkigt att Socialdemokraterna under så lång tid har lagt sig platta för Miljöpartiet och låtit detta fortgå.
Staten genom myndigheter ska inte få bete sig på det här sättet, och jag vill närmast likna det vid tjänstefel enligt brottsbalken. Staten litade inte på domstolsprövningen och sade sig vilja ha klarhet i andra frågor än vad domstolen kan pröva. Och de ville att domstolen skulle yttra sig om något som borde ligga på lagstiftarens bord.
Frågan har drivits på ett sätt som liknar aktivism av myndighetspersoner i akt och mening att urholka den grundlagsskyddade äganderätten.
Man kan hävda att det är tjänstefel att försöka kringgå lagen genom att leta kryphål i lagen samt uppenbart bryta mot egendomsskyddet i grundlagen.
Tjänstefel är åtalbart enligt brottsbalken så en polisanmälan vore inte fel väg att gå.

Användarvisningsbild

Re: Fjällnära markägare vann över staten

Skogsvaktaren  
#644579 Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har nu avgjort fem pilotmål om ersättning för nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog. Skogsstyrelsens och Kammarkollegiets generaldirektörer har försvarat myndigheternas agerande och återupprepat att det skulle ha funnits oklarheter som behövde prövas i domstol ”för rättssäkerhetens skull”. För att belysa myndigheternas agerande vill vi lyfta fram och bemöta några av de ”juridiska oklarheter” som aktualiserats genom statens invändningar.
”Det finns inget lagstöd för att döma ut ersättning enligt miljöbalkens regler.”

Att 19 § Skogsvårdslagen uttryckligen pekar ut rätt till ersättning enligt ett antal bestämmelser i miljöbalken har staten velat argumentera bort genom att påstå att miljöbalken inte hänvisar tillbaka till Skogsvårdslagen. Invändningen avfärdas av MÖD med att det är uppenbart att 19 § SVL innebär att nekat avverkningstillstånd ska ge rätt till ersättning på samma sätt som beslut om områdesskydd. Kan någon myndighet med hedern i behåll driva motsatt ståndpunkt?
”Skogsbruk är inte pågående markanvändning.”
Att en enskild delkomponent i skogsbruket såsom avverkning inte kan utgöra en ”markanvändning” borde vara uppenbart, vilket domstolarna till skillnad från Skogsstyrelsen förstått och utgått ifrån. Länsstyrelserna och Naturvårdsverket liksom domstolarna har också alltid betraktat skogsbruk som pågående markanvändning och betalat full ersättning utan invändningar. Kan det verkligen vara en annan markanvändning och särskilda lagtolkningar bara för att ersättningen tas från Skogsstyrelsens budget?
”Ersättningen ska reduceras med 40 procent för att skogen är fjällnära.”
Invändningen går ut på att sakkunniga intrångsvärderingar där skogens geografiska läge ingår som en uppenbar faktor, skulle prutas ned med 40 procent för att skogen är fjällnära. Sådan reduktion har aldrig skett för naturreservat. MÖD avfärdade kyligt invändningen med att ”Inget har framkommit som ger anledning att ifrågasätta att dessa värderingar på ett relevant sätt återspeglar den aktuella markens värde.”. Kan Skogsstyrelsen verkligen hävda en egen ”rabatt” på intrångsersättningar?
”Skogsägaren skulle kunna söka tillstånd på nytt, alltså ska vi inte behöva betala nu.”
Invändningen innebär i praktiken att hela avkastningen av skogsbruket fryser inne med påståendet att ”det kanske blir ett annat resultat nästa gång du söker”. MÖD konstaterar att om ersättning betalats och ett tillstånd senare beviljas är situationen redan lagreglerad genom att hela eller delar av ersättningen då kan behöva återbetalas, med tio år som en av lagstiftaren angiven bortre tidsgräns. Situationen är nu uttryckligen uttolkad av domstol även i relation till nekade avverkningstillstånd, vad mer kan behövas?
Utöver de invändningar som kom att prövas i MÖD har staten också testat att påstå att:
– den svenska expropriationslagen skulle strida mot EU-rätten.
– införandet av tillståndsplikt för avverkning i sig gjort att skogsbruket inte kan ses som pågående markanvändning.
– registreringen av nyckelbiotoper egentligen orsakat den ekonomiska skadan – inte att man inte får avverka.
– beslutet att neka avverkningstillstånd inte skulle påverka marknadsvärdet, då det ”bara” är skogens nuvarande ägare som inte får avverka.
Nämnda invändningar är tydliga exempel på hur myndigheterna aktivt försökt testa sätt att undvika ersättningsskyldighet men insett invändningarnas fruktlöshet och återkallat dem innan de blev alltför pinsamma att stå upp för.
Skogsstyrelsen beställde i processernas början en omfattande expertutredning, som vi fick del av genom att begära ut allmänna handlingar. Utredningens resultat var att skogsägarna hade helt rätt, men trots detta drevs processerna vidare.
Om man borrar ner blicken i detaljer och snurrar tillräckligt fort nog förstår de flesta att synen blir oklar och man tappar balansen. Att dessa frågor kom till domstolens prövning verkar närmast vara ett resultat av att Skogsstyrelsen bestämt sig för att tycka att rättsläget är oklart, inte att det faktiskt är det.
Rättsläget kan nu inte beskrivas som något annat än klarlagt. Allt annat än ett accepterande av MÖDs tydliga avgörande kommer att göra det svårare för Skogsstyrelsen att förtjäna alla skogsägares tillit och respekt i långt fler frågor än de som prövats här.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).