Skogsmiljö och Trädlära

Lika många fåglar i produktionsskog som i reservat?

15 inlägg 2420 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Lika många fåglar i produktionsskog som i reservat?

Torbjörn Johnsen  
#538341 Resultaten från en studie som SLU har gjort visar att 80-årig granskog (produktionsskog) håller nästan lika många fågelarter som hittades inom några undersökta reservat. Studien ifrågasätter om vissa fågelarter som idag anses vara indikatorer på höga naturvärden kan användas för ändamålet.

Studien har undersökt fågelförekomsten i tio bestånd vardera av produktionsskog: 55-årig granskog, 55-årig tallskog, 80-årig granskog och 80-årig tallskog. Som referens har 10 barrdominerade reservat undersökts på motsvarande sätt. Totalt omfattar studien alltså 50 olika bestånd, alla belägna i östra Småland.

I REGERINGENS miljökvalitetsmål för levande skogar finns nio fågelarter angivna som ska indikera äldre skog med höga naturvärden. Flera av dessa var faktiskt vanliga i produktionsskogen av gran i vår studie. Det var trädkrypare (i 85% av bestånden), talltita (65%), svartmes (60%) och tofsmes (40%).

TALLTITANS minskning som började på 70-talet har föreslagits bero på avsaknad av små träd och buskar i den moderna produktionsskogen. Lite överraskande var den i vår underökning allra vanligast i den 55-åriga granskogen – i skogstypen som hade minst av dessa strukturer.

ÄVEN orsaken till den sentida minskningen av kungsfågel har föreslagits bero på liknande orsaker. Inte heller det får stöd av vår undersökning då den fanns i de flesta produktionsbestånden.

Minskning av dessa arter bör därför bero på andra orsaker – åtminstone i södra Sverige. Det kan också ifrågasättas om flera av arterna verkligen kan användas som indikatorer för strukturellt komplexa gammelskogar.


Läs mer om studien i SLUs nyhetsbrev här.

Kan det vara så att skogsbrukets generella hänsyn ger allt mer positiva resultat för fågellivets divesritet?

1544704673_talltita-steve-dahlfors.jpg
   TS
Skogssällskapet, ser du potentialen i din skog?
Användarvisningsbild

Re: Lika många fåglar i produktionsskog som i reservat?

anersimyra  
#538343 Fåglarna får väl stå ut med vad som bjuds.. :-bd

Användarvisningsbild

Re: Lika många fåglar i produktionsskog som i reservat?

Älgfoderodlare  
#538359 Hos oss har då alla stannfåglar ökat under åren. Vi har väl rätt skogstyp men har ju även utfodrat varje vinter samt satt upp rätt mycket holkar. Just Talltitan är ju lika vanlig som ex. Talgoxe. Men även Domherre, Nötväcka, Stamkrypare, Tofsmes, Gulsparv, Gärdsmyg o några till har ju ökat. Många markbyggare gynnas nog också av de högar jag lägger upp efter stamkvistningen. Så förmodligen gynnar det fågellivet mer om man är aktiv i skog, än att bara avsätta skogsmark till reservat bara för sakens skull. Som jag sagt tidigare, om varje svensk skogsägare satte upp 3 holkar var, fick vi 1 miljon nya boplatser. Det är ju en bra ersättning till om man inte har eller lämnar boträd på sina marker. En av de saker man kan göra för att kanske kunna påverka att vi skogsägare inte ska behöva drabbas av avsättningar enligt Fågelhabitats direktivet från EU. Det Natura 2000 område vi fick en del av vår mark konfiskerad i, är enligt Fågelhabitats direktivet. När jag varit där o gjort Älgpass på sommartid, syns knappt en fågel. Man kan skrämma upp någon Orrhöna under jakten men det är också allt. Så skyddsåtgärder i all ära, men de skall väl finnas något skyddsvärt där också ! Hos oss verkar ju åtgärder i produktionsskog vara lika så effektivt för att bevara o främja fågellivet. Så det handlar väl mer om att göra nånting än inget alls.

Avatar Fallback

Re: Lika många fåglar i produktionsskog som i reservat?

Bosse1  
#538362 Den unkna sanningen om statens markrofferi börjar framträda :-b

Användarvisningsbild

Re: Lika många fåglar i produktionsskog som i reservat?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#538368 Tur då att den nya statsbudgeten innehåller 0 kr till nyckelbiotopsinventeringar då, ty annars hade nog vi sett många nyckelbiotopsklassade 80-åriga produktionsskogar i framtiden.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Lika många fåglar i produktionsskog som i reservat?

Älgfoderodlare  
#538372
Niking skrev:Tur då att den nya statsbudgeten innehåller 0 kr till nyckelbiotopsinventeringar då, ty annars hade nog vi sett många nyckelbiotopsklassade 80-åriga produktionsskogar i framtiden.
/Niklas


Lika viktigt blir det ju då inte minst att även se över o fördela de styrelseposter o den tjänstemannakår som sitter i både SS o LS idag. Denna lilla grupp av naturskyddsivrande elit som fått ett så stort inflytande över Svensk skogsbrukspolitik, har kanske tjänat ut sin roll ? När det nu kommer alternativa verkliga sanningar om HUR den svenska skogen o dess invånare egentligen mår o trivs i den brukade skogen. Då bör man väl också i rimlighetens namn, kunna förpassa merparten av denna skara att kunna återgå till att stå till arbetsmarknadens förfogande inom andra områden där de gör mindre skada på svensk natur o skogsbruk.

Användarvisningsbild

Re: Lika många fåglar i produktionsskog som i reservat?

anersimyra  
#538381 Frågan är förstås om SLU riktat in sig på generalister och inte tittat på specialister. Faktum är att 80% av insektfaunan försvunnit från jordbrukslandskapet sedan 70 talet inom Europa, och därigenom minskat de insektsätande småfåglarna med i runda slängar 4-500 miljoner individer. Undersökningen som säger att det brukade skogslandskapet innehåller lika MYCKET småfågel som inom skogsreservaten borde möjligen beskrivas som att reservatsmark innehåller lika LITE småfågel som inom det brukade skogslandskapet.. :ugeek:

Användarvisningsbild

Re: Lika många fåglar i produktionsskog som i reservat?

Älgfoderodlare  
#538397
anersimyra skrev:Frågan är förstås om SLU riktat in sig på generalister och inte tittat på specialister. Faktum är att 80% av insektfaunan försvunnit från jordbrukslandskapet sedan 70 talet inom Europa, och därigenom minskat de insektsätande småfåglarna med i runda slängar 4-500 miljoner individer. Undersökningen som säger att det brukade skogslandskapet innehåller lika MYCKET småfågel som inom skogsreservaten borde möjligen beskrivas som att reservatsmark innehåller lika LITE småfågel som inom det brukade skogslandskapet.. :ugeek:


Än mer viktigt då att vi som skogsägarkollektiv gör något då för att gynna de som vi kan underlätta för att åtminstone inte minska mer i antal. Vi hade i vårat jaktlag en drive under några år, att när man som jägare var ute för att iordningställa pass. Satte man samtidigt upp ett antal holkar i skogen. Och där har ju också jakten en betydelse då ett antal fågelarter ju faktiskt äter av de rester som jakten lämnar kvar i skogen. Jag hängde upp ett par bäcken samt en bit av en ryggrad från Rådjur jag skjutit i nät en höst. De vart fullständigt renätna av enbart småfåglar då nätet hindrade kråkfåglar från att nå det. Så allt som oftast har vi ju medlen för ATT förändra, det gäller ju att vi också gör det genom att tänka till ett extra varv hur vi kan göra det. "Alla bäckar små . . . " !

Användarvisningsbild

Re: Lika många fåglar i produktionsskog som i reservat?

anersimyra  
#538398 Ett antal holkar uppsatta av de privata skogsägarna gör sannolikt mer nytta än de stora bolagens generella hänsyn som inte är mycket att hänga i granen... 👍 👍 👍

Avatar Fallback

Re: Lika många fåglar i produktionsskog som i reservat?

Värmlänning  
#538412
anersimyra skrev:Ett antal holkar uppsatta av de privata skogsägarna gör sannolikt mer nytta än de stora bolagens generella hänsyn som inte är mycket att hänga i granen... 👍 👍 👍

Snacka om okunskap, eller syftar du på något annat än det vedertagna begreppet ”generell hänsyn”?

Användarvisningsbild

Re: Lika många fåglar i produktionsskog som i reservat?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#538419
Älgfoderodlare skrev:
Niking skrev:Tur då att den nya statsbudgeten innehåller 0 kr till nyckelbiotopsinventeringar då, ty annars hade nog vi sett många nyckelbiotopsklassade 80-åriga produktionsskogar i framtiden.
/Niklas


Lika viktigt blir det ju då inte minst att även se över o fördela de styrelseposter o den tjänstemannakår som sitter i både SS o LS idag. Denna lilla grupp av naturskyddsivrande elit som fått ett så stort inflytande över Svensk skogsbrukspolitik, har kanske tjänat ut sin roll ? När det nu kommer alternativa verkliga sanningar om HUR den svenska skogen o dess invånare egentligen mår o trivs i den brukade skogen. Då bör man väl också i rimlighetens namn, kunna förpassa merparten av denna skara att kunna återgå till att stå till arbetsmarknadens förfogande inom andra områden där de gör mindre skada på svensk natur o skogsbruk.


Jo, bort med miljöbyråkraterna och in med produktionsfolket, så kan man åter nyttja dessa myndigheter med gott samvete.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Lika många fåglar i produktionsskog som i reservat?

Älgfoderodlare  
#538611
1544823167_cimg2632.jpg
1544823129_cimg2447.jpg
1544823009_cimg2446.jpg


Inte för att jag är någon "Dr Dolittle" men, en gynnare av tidigare nämnda art förirrade sig in i vårt hus en dag ifjol o viskade i mitt öra vad han ville ha. Så då byggde jag det som han bad om !

Användarvisningsbild

Re: Lika många fåglar i produktionsskog som i reservat?

anersimyra  
#538613
Värmlänning skrev:
anersimyra skrev:Ett antal holkar uppsatta av de privata skogsägarna gör sannolikt mer nytta än de stora bolagens generella hänsyn som inte är mycket att hänga i granen... 👍 👍 👍

Snacka om okunskap, eller syftar du på något annat än det vedertagna begreppet ”generell hänsyn”?

Jag syftar på de böjda storslyorna och förkrympta granarna som stolta står vid ett litet surhål på runt tjugo kvadrat per hektar på ett nyupptaget hygge... :mrgreen:

Användarvisningsbild

Re: Lika många fåglar i produktionsskog som i reservat?

Lars Lundqvist SLU  
#539424 Det häckar ungefär 70 miljoner fågelpar i Sverige, enligt artikel i senaste numret av forskning och framsteg. Det behövs nog ganska många holkar för att få nån reell inverkan på antalet fåglar.

anersimyra skrev:Ett antal holkar uppsatta av de privata skogsägarna gör sannolikt mer nytta än de stora bolagens generella hänsyn som inte är mycket att hänga i granen... 👍 👍 👍


Det är naturligtvis precis tvärtom. Skogsbrukets generella naturhänsyn på 190 000 ha hyggen varje år har naturligtvis mycket större inverkan på den biologiska mångfalden än vad ett antal fågelholkar har.

Fast det är trevligt med häckande fåglar i omgivningen.

1545258001_3b135210-1a61-43d5-a75d-3a96ab60ce22.jpeg

Användarvisningsbild

Re: Lika många fåglar i produktionsskog som i reservat?

Älgfoderodlare  
#539426 Nu är väl inte alla flyttfågelarter holkbyggare. Så visst skulle några hundra tusen till nån miljon holkar göra skillnad. Främst för våra stannfåglar även vintertid, för av dom är rel. många holkbyggare. För inte har alla lämnade hänsynsytor på hyggen boträd o de flesta fågelarter väljer ju inte ett hygge att häcka på ? Så det viktigaste är väl vad som händer i de övriga miljontals ha som har ung, medelåldrig samt vuxen skog samt den fjällnära skogen. Här har riskasar, vindfällen, buskage, lövdungar, riklig undervegetation en mycket stor betydelse för både häckningsmöjligheter, skydd o födosök. Så uppsättning av holkar är bara ett ex. på hur man kan hjälpa. Att lämna kvar kvisthögar vid gallring samt slutavverkningar o inte ta ut all GROT är en annan. Att inte röja bort alla lövdungar o täta buskage vid röjning en annan. Det är ju tanken OM som skapar förändringarna !

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).