Skogsmiljö och Trädlära

Skogsbruket mer än halverar skogsbränderna i Sverige

113 inlägg 20505 visningar 15 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Skogsbruket mer än halverar skogsbränderna i Sverige

Lars Lundqvist SLU  
#519673 En bok är ingen skog.
Det finns en fin bokskog vid Mälarens södra strand, nära Eskilstuna, men det är i Skåne man hittar bokskogar av samma typ som på Ulf1’s bilder.

Vad han menar med "svaret är alltid olika bekämpningsmedel" vet jag inte. Bortsett från begränsad användning för att skydda plantor mot snytbaggar i samband med plantering så används ju inte kemiska bekämpningsmedel i skogsbruket.

Om vi lät "de träd som trivs där" växa överallt så skulle vi till sist ha gran nästan överallt eftersom den trivs nästan överallt. Det Ulf1 vill är att bara tillåta de trädslag han trivs med, oavsett vad träden kan tänkas tycka. Att gran och bok så småningom kommer att kunna odlas längre norrut än idag betyder ju inte att gran och tall försvinner. Gran är för övrigt ett vanligt trädslag i större delen av Europa. Det är bara på de allra torraste markerna den inte trivs. Även tall är vanlig i resten av Europa.

Om vi sen tittar på skogsbruk med fullskiktade skogar nere i Europa, det tyskarna kallar Plenterwald och fransmännen ’forêt jardinée’, så handlar det oftast om blandskog med gran, silvergran och bok men även om rena granskogar och silvergranskogar. Fullskiktad bokskog är däremot extremt ovanligt.

Användarvisningsbild

Re: Skogsbruket mer än halverar skogsbränderna i Sverige

T Landström  
#519680 För 10-15 år sedan va jag på Hallands 3-dagars och på någon av etapperna så passerade vi en bokskog...
Det som slog mig va alla oförmultnade löv som låg på backen...säkert 10 cm tjockt...
Antar att det är därför de skogarna är så öppna...och på ett vis sterila...ingen underväxt kommer upp...
Ser det även under boken vi har på tomten här...

Vet inte vad jag vill med inlägget...tappade tråden när jag började skriva.

Avatar Fallback

Re: Skogsbruket mer än halverar skogsbränderna i Sverige

Hema  
#519699 📙-skog ihop med 🐗, kanske kan funka, då de mer än gärna bökar upp marken i jakt på ollon. Då borde det finnas chans för andra trän. Dock har jag hört att löven från både bok o ek försurar marken så inte andra trän trivs.

Användarvisningsbild

Re: Skogsbruket mer än halverar skogsbränderna i Sverige

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#519705 Det finns ett bokskogsreservat knappt 3 mil hemifrån och där är det tjockt med löv på backen, så att det knappt kommer upp något alls på våren innan lövsprickningen.

Visserligen har jag nog lite fel marker, men skulle jag satsa på bokskog, skulle det garanterat leda till avverkningsförbud. Alltså är det ogörligt för mig att plantera någon bok (utanför trädgården).
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Skogsbruket mer än halverar skogsbränderna i Sverige

Göt  
#519730 men om jag skulle ställa engångsgrillen där i bokskogen nu innan det blev regn skulle inte den ha brunnit då. Känns som 10 cm löv skulle brinna bättre än blåbärs och lingonris...

Användarvisningsbild

Re: Skogsbruket mer än halverar skogsbränderna i Sverige

ulf 1  
#519766 lars om du tittar på bilden från lybeck och bok/ek/körsbär/avendebok skogen så är den helt flerskiktad, många rekryter är på väg, och de som ser taniga och krokiga ut, blir allt rakare med åren, och ja bokens och ekens löv är lite "svårsmälta" för jorden .. men plantor växer bra ändå, sturm som sköter skogarna där nere, brukar ta ett tiotal mindre träd (ofta från hägn där hjortarna inte kommer åt dom) och plantera i en grupp där det är glest med nyrekrytering .. men normalt så ser det ut i skogarna som på bilderna, här ser vi också ett träd som fällts av tre motorsågare och som ska hämtas av häst eller (om marken tillåter, traktor) detta träd var sålt för 20 tusen, teamet som avverkar brukar klara 2-3 träd på en arbetsdag, men drar man in 60 tusen så funkar det fint ... ofta har man flera köpare på ett träd, där en vill ha tolvmeters golv och en annan ett bord tex ..

Användarvisningsbild

Re: Skogsbruket mer än halverar skogsbränderna i Sverige

Lars Lundqvist SLU  
#519770 Som jag skrev tidigare, sån här bokskog finns även i Skåne men ingen rutinerad bokskogsskötare skulle komma på idén att kalla den flerskiktad och tro att den går att sköta med nån slags blädningsliknande tanke.

Det här är en vanlig syn i bokskog med eftersatt gallring. Det som händer är att när skogen tätnar så saktar en del av träden in och skogen blir i det närmaste tvåskiktad. De träd som Ulf1 kallar "rekryter" är alltså jämnåriga med de större bokarna men har stannat av i tillväxt. Den observante noterar förhoppningsvis att det helt saknas små bokplantor och att det är fri sikt genom skogen.

Vad händer då om man börjar gallra den här skogen lite mer aktivt? Sätter de små bokarna fart? Nja, problemet är att de har väldigt små kronor. Om de hade varit barrträd så hade det tagit väldigt lång tid för dem att bygga ut kronan eftersom det måste ske uppåt. Men bokar har förmågan att väcka vilande skott på stammen, så kallade vattskott. Det gör att det helt plötsligt bildas nya kvistar långt ner på stammen, på delar som ska vara kvistfria för att betala sig bra. Men de har trots det svårt att komma igång på allvar. De får alltså försämrad kvalité utan att de börjar växa speciellt mycket fortare.

Det är lätt att som lekman imponeras av vacker skog och att missförstå dynamiken, varför skogen ser ut som den gör och hur den kommer att utvecklas framöver. Skogen i Lübeck ser ut som den gör tack vare att Fähsers och Stürms föregångare har anlagt fina bokbestånd och skött dem bra under uppväxten. Frågan är vad Stürms efterträdare kommer att säga om den skog som står där om 50 år, där alla de värdefullaste träden jar gallrats ut.

PS. Raknar lövträd med tiden? Delvis, men bara om det bara är svaga böjar på stammarna. Sprötkvistar och tvärkrökar syns även sen träden blivit väldigt grova. Precis som på barrträd.

Avatar Fallback

Re: Skogsbruket mer än halverar skogsbränderna i Sverige

Orsa  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#519794 Ja alla har väl rätt på sitt sätt. Lite drag i debatten. Kul med en polariserad tråd.

Nu får jag skrivlust. Känner att det kan bära iväg nu.

Tar man av Polaroidbrillorna kan man få se nyanserna i sin rätta dager. Ta också av dem i bokskogens skugga annars famlar man i blindo i skumrasket (Brillor. av ordet beryllium. För vidareläsning se: http://www.lakartidningen.se/OldWebArti ... 62_164.pdf )

Välkomna fram ur lövskogen. Ska man prata skötselmetoder, men i synnerhet bevarande av biotoper, gammelskog, brand eller inte, så känner vi oss oftast utsatta för tyckande, vi som överlever nordväst om befolkningssmeten.
Vi är ju inte alltid hörda som sakägare av "väljarkåren och medlemsunderlaget" den grupp som vi hör i medierna "sagt i en mätning", att man tycker att man "inte ska skövla naturen" och att man "inte ska utrota djur". Precis som att det är det som vi vill då. Vi som inte är extremaktivister.

I den svart-vita retoriken där olika enfrågeaktivister snabbt stoppar en raggsocka i munnen på oss flerfrågemänniskor när vi räcker upp handen och vill säga något (insett att Sverige är ett komplext företag bland alla andra i världen). Eller varför finns det annars tystarstämplar/raggsockor att sätta på andra som "skövling", "rasist", "varghatare", "köttbonde", "landsbygdsbo", "ouppkopplad".

Och just nu är det alltså rätt åt oss att det brinner. "Det är bra för naturen". "Ni som inte vill att det brinner, ni är emot naturen".
"Om ni skötte skogen utan kalhygge och monokulturer, så slapp ni brand". "Skyll er själva."

Typiskt att de som inte tar brett ansvar, utan ställer grupp mot grupp, att de skapar fiendebilder. Det behövs alltid ett vi och ett dom för att samla medlöpare. Läser man exvis Naturskyddsföreningens hemsida tror man att det är en frikyrka. "Bli medlem-knappen" är riktalig och stor att man vet knappt hur man backar ur utan att bli medlem.


Skog är alltid lokal ur många synsätt men debatten och tyckandet vill alltid bli generell. Samma lösning för alla. Klockren vid ett tillfälle men fel på alla andra. Ett riktigt vänsterkoncept med en perfekt ingenjörsvärld. Skog och människor är ju levande liv, och inte bara politik.
Och tänk att dessa röster om bevarande och brand, som är emot människor, ska komma ut i media omedelbart och erbjudas utrymme högst upp på löpsedeln.

Ett av många studiereseförslag: Åkte i helgen på en 6 timmars enkeltur norrut från central-Dalarna. Då kommer man ungefär upp till norra Härjedalen/södra Jämtland och åt väster. Ungefär halvvägs upp. Det är respektingivande arealer att färdas över. Brandrök under två timmar. Ändå inte mer än avståndet mellan 2 solar på teve-meteorologens landskarta. (bara en sol får plats i Skåne).
Förvaltar själv 5 kvkm skog och man inser därför som skogsvandrare en människans litenheten på marken när elden kommit lös på hundratals hektar och mer.

Jag har ingen större förståelse för att man uttalar om att det är bra att det brinner innan det är släckt. Vi ska ut i 30 graders stekhetta och sol, i rök och eld. Sen börjar Kiirpu och andra med sin enfrågepolitik innan det ens slocknat. Jag säger, välkomna att hjälpa till. Har väl ändå semester från länsstyrelse och andra innejobb.

Alternativen är bara två när det brinner. 1) Släck. I så fall fort som f-n. 2) Låt det brinna tills det slocknar.
Hur ska vi ha det?
I Sverige ska vi ha ett flertal flygplan själva (typ de där Air tractors) som kan gå på snabbt när det knappt tagit sej. Sen är det väl bra om naturbrännandet kan skötas av privata företag som får fakturera/tjäna en slant på kontrollerat naturvårdsarbete. Hellre det än folk som är ute och inspekterar och inventerar över skattsedeln.

På mina marker ser det också ut så här på vissa skiften (se bild). Det har alltså förr brunnit tills det slocknat.
Hur ska vi skapa blandskog här? Som hindrar bränders spridning. Ja 50 m breda schaktningar/ vägar möjligen.
Gör man ingenting på ett sånt här ställe för att släcka, så brinner i stort sett hela norra Dalarna av en sån här gång som i år, (motsv hela Skåne). 3-4 samtidiga jättebränder 5-8 mil från varandra. Detta oavsett om marken brukats eller inte, oavsett skötselmetod. Det skulle blivit en biblisk brand förra veckan. Då kan naturskyddsföreningen sen klaga på kalhygge, vilket för övrigt är en helt naturlig del av skogens livscykel här. Virke motsvarande massa skattelöner liggandes i brötar.
Jag kan vidare garantera att det brunner ännu hårdare om det tar sej, här på min bild, om vi bara haft äkta, på riktigt obrukad "gammelskog". Då det varit både terpentin och tjära i överflöd liggandes på backen, eller som här ståendes i torrtall. Här växer klangfura, ett fantastiskt evigt byggmaterial. Man behöver inte ens måla ett sånt hus, det är så miljövänligt som helst. Men det växer så långsamt att man på 100 år ska till och andragallra. Det blir alltid risk för gammelskogsdiskussionen. I stort sett hela Norrlands inland är ju i ett "gammelskogsomlopp". Och är det inte det just nu, så blir det så i sin naturliga takt. Inte Stockholmstakt.
Bild på sk naturskog http://www.natursidan.se/nyheter/22-mil ... skogsrike/ som garanterat tar fyr så det sprakar. Obs denna skog är skött under 1900-talet. I stort sett varsomhelst kan man identifiera sån här skog i produktionsskogsområdet från Siljan och norrut. bara den är avverkningsmogen.

Det finns jättestora arealer torra mo- och hedmarker i Sverige, där det kan brinna bra även normalår.
Detta år finns ingen skogsskötselmetod ute i de brunna landskapen som kunnat förhinda spridningen av bränderna. Om människor som fått klimatpanik tog och besinnade sig, ser man på bilder och i texter att till och med myrar (normalt också det vi kallar "blötmyr" ) brinner över i år. Kan man tänka sej mer naturlig orörd mark än så?

Angående kalhygge. Själv hade jag tyckt det varit helt ok att plocka ut några klangfuror då och då, som i drömmens värld kunde betalas väl. Men marknaden vill bara köpa billig råvara till flispris till sitt dyrt sålda skithuspapper. Så man kan inte längre försörja en familj på ett mindre jord/skogsbruk i detta landet. Arealbehovet har 2-3-faldigats på 40 år, dvs pengarna hamnar i stan istället för där råvaran kommer ifrån.
Sveriges majoritet sköter vårt företag som ett skatteobjekt och LO sköter näringslivet i hopp om att Serimner finns på riktigt. Så är det när man arbetar kortsiktigt i en långsiktigt omgivning.


I näringskedjan där sågvirke ingår, (dvs bygga/bo) tjänar man mer på att åka omkring och hänga upp Kina-importerat kakel och sten i stan, än att bygga hus av kärnfura ute på landsbygden. Landsbygden med sin världsunika livskvalitet.
Å slutligen, det finns för mycket folk, det är överbefolkat, och för lite kärnkraft. När elen inte räcker drunknar stadsborna i sin egen skit på ett par dagar. Så enkelt är det. Och så blir det när man jobbar med enfrågor. En massa specialister men inget kollektivt förnuft. Just nu pumpas boendebubblan upp. Ju fler som flyttar till städerna och bosätter sej på Skuldberget, desstå mer pengar kommer i omlopp och rikedomar skapas. Hur ska det betalas sen då? Snacka om Svarte-Petter-spel, nätkasino och lånekarusell.
Välkomna på bystämma i Dalarna. Ansvar, långsiktighet och beslutskraft. Dock irriterade på topp- och detaljstyrning samt konfrontationsideologier med sina skattmasar som ska ha både mark och skatt på arbete.


Det blev så långt att ingen läst det. Men det var kul att skriva dagens sanningar. Tack Hej

Avatar Fallback

Re: Skogsbruket mer än halverar skogsbränderna i Sverige

kopparhultarn  
#519798 👍+1 på den.

Avatar Fallback

Re: Skogsbruket mer än halverar skogsbränderna i Sverige

erikl  
#519800 Trevligt med ytterligare en skribent som objektivt kan framföra genomtänkta synpunkter [emoji1] +1 [emoji106]

Användarvisningsbild

Re: Skogsbruket mer än halverar skogsbränderna i Sverige

ulf 1  
#519801 det är bra orsa ... jag håller inte med så mycket men det är debatt om vår glesbygd och vårt landskap som behövs ... jag känner själv att de gånger någon uppskattar själva debatten, så ger det mig hopp om förbättringar ... det finns så mycket att ställa till rätta, och sådant låter sig inte göras med generaliseringar och skyttegravskrig, som bara har plats för två åsikter (för pk eller emot) och av de åsikterna har pengar/makt tolkningsföreträde och kramarna får stå med fyplakaten ... men alla vi andra då, som inte ser på naturen som kalhygge ELLER urskog/reservat .... vi skulle ha debattforum som i taiwan tex, där allt går ut på att ta reda på vad som är gemensamt mellan stridande åsikter .. faktum är att taiwan stiftat flera lagar som tagits fram av dessa diskussionsgrupper, och bara att dom fortfarande är helt självständiga från kina, som sen 1949 försökt införliva dom i folkrepubliken tyder ju på att här finns kompetensen för ett fredligt liv på jorden .... kolla här .. https://participedia.net/en/methods/polis .. nu hamnade jag långt från mina lövträd och deras förmåga att stå emot eld, men va fan, vi höjer taket, kanske får vi döpa om tråden till filosofiska klubben .. och lars du har både rätt och fel om småplantor i "dunklet" under de 40-50 meter höga bok och ekarna .. det kommer hela tiden nya träd, men det är viltet som tar dom, inte brist på ljus .. sturm har nu kickat de försiktiga jaktlagen och en större avskjutning har startat .. kolla INNANFÖR vilthägnet så ser du småplantorna, det är från såna hägn man gräver upp plantor och sätter ut .. alltid detta arbete MED naturen .. och du menar du på allvar att det inte självsår något annat än gran i svenska marker, då får vi väl hjälpa naturen lite då, nu tycker jag vi alla som läser i denna tråd ska planera in bok och ek i plant inköpen till våren ...

Användarvisningsbild

Re: Skogsbruket mer än halverar skogsbränderna i Sverige

Erre  
#519802 @Orsa
Läst ditt inlägg 2 gånger nu. Delat det till dom flest jag känner som är skogsintresserade.
Få gärna skrivlust fler gånger. :-bd

Användarvisningsbild

Re: Skogsbruket mer än halverar skogsbränderna i Sverige

Lars Lundqvist SLU  
#519803
ulf 1 skrev:det är bra orsa ... jag håller inte med så mycket men det är debatt om vår glesbygd och vårt landskap som behövs ...


En förutsättning för en konstruktiv debatt är att den baseras på kunskap och inte bara löst troende och tyckande.
Inlägget av @Orsa bygger på kunskap.

ulf 1 skrev:
lars du har både rätt och fel om småplantor i "dunklet" under de 40-50 meter höga bok och ekarna .. det kommer hela tiden nya träd, men det är viltet som tar dom, inte brist på ljus .. sturm har nu kickat de försiktiga jaktlagen och en större avskjutning har startat .. kolla INNANFÖR vilthägnet så ser du småplantorna.


Du läser slarvigt. Det står inget om ljusbrist i det jag skrev. Det är nästan aldrig ljuset som begränsar trädens tillväxt.

Sen inbillade jag mig att vilt var ett naturligt inslag i en skog...

Användarvisningsbild

Re: Skogsbruket mer än halverar skogsbränderna i Sverige

ulf 1  
#519806 nej våra viltstammar är inte naturliga, det är det mest konstgjorda man kan tänka sig .. 1950 sköt man tex 9 tusen älgar i sverige, då fanns 2 miljoner hektar mer öppna marker som idag planterats med gran .. hjortar och vildsvin fanns inte alls, annat än i hägn och rådjuren var inte ens en tjugondel av dagens stam .. så vad har gjort att det numera går att tio och tjugodubbla dessa trädbetande djur plötsligt ... ja inte är det verkligheten eller naturen som bjudit in dessa idiotpopulationer till en extensiv köttproduktion, utan en totalt hänsynslös jägarkår ... trafikolyckorna är helt galet stora, jämför finland, norge tex ... så visst, här behövs debatt men hur ser den ut, pengarna talar som vanligt ... 50% av riksdagsmännen jagar älg, men där ute i verkligheten så är det 1,7 % av sveriges befolkning som jagar älg, och vilka ligger i den andra skyttegraven i debatten, jo några tokar som vill förbjuda jakt på de "stackars söta djuren" ... ibland är det jobbigt att vara en av få människor som ser hela bilden .. ni får ursäkta, men det är jävligt mycket toksnack och okunnighet överallt ... och de som borde veta något,(för att de kan ta de verkställande besluten) har blivit totalt sönderlobbade och dumma i huvet av de penningstarka krafterna ... här har faktiskt fiber och jägarmaffian totalt förstört vår natur med sin makt ... för det tragikomiska är ju att dom sitter på alla jävla stolar kring vår natur samtidigt, snacka om schizofolk som fått löpa amok år efter år ... riksdagen, länsstyrelser, naturvårdsverk, skogstyrelse och forskare viftar på svansen så fort maffian visar sig ... och vildsvinen är ju bara tragiska på alla sätt 1987 togs ett beslut att ta in detta skitdjur i vår fauna och med alla dessa jägare i riksdagen (jägarförbundet har egen reklammonter med gratiserbjudanden om jägarlicens i rosenbad, eller hade i alla fall för några år sen ) var det inga problem ... men vad tror ni en folkomröstning skulle sagt ... kolla olyckorna med vildsvin på bilden och detta kommer att vara det tredubbla om 10 år, hundratals hundar dödas varje år av vildsvin, men vi får bara höra om hur synd det är om dessa "familjemedlemmar", när en varg tar dom ett par gånger om året ... man får hoppas jägarna får tillbaka tankeförmågan och skjuter alla jävla älgkossor i höst, vi kan väl åtminstonde lägga oss på 1970 års nivå, då sköt man 29 tusen älgar

Avatar Fallback

Re: Skogsbruket mer än halverar skogsbränderna i Sverige

Orsa  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#519808 Jägare och jägare
Skogsägare som jagar, jagar gärna för att klara tallen också. Skogsbolagen har ju uppnått 1950-talets mål: " Ingen man på marken - Ingen hand på virket". Så man skiter i hur mycket varg, som äter älg, som det finns i skogarna eftersom man klarar sin tallungskog bättre med mer varg. Förr kunde skogsarbetarana nöja sej med lägre lön om de fick älgkött i frysen. Då ville man inte ha varg i skogarna.

Numera sköter typ SCA ändå sin representationsjakt i Jämtland, där hornen är stora pga kalkrik berggrund, samt i övrigt norrut uppöver "Lappmarkerna" där det är vargrena områden tack vare samernas renskötsel och nådefulla tillåtelse att reducera rovdjurstrycket. Så där behöver man inte vara rädd om hundarna.


Sen har vi miljöivrarna som ofta sitter och motverkar och styr oss, som ofta varande teoretiska tjänstemän runtom i riket. De har också sina jaktagendor.

Läs sista raden i artikeln. Där ser man exempel på nån som "inte vill jaga".
Men det jagas ändå, men då alltså med bil i Dalarnas läns residensstad. För det är ju fint med rådjur.
Antagligen är uttalandet från en elcyklande, definitivt skatteavlönad person som ja, inte vill. Makt utan ansvar.
2016 tre år efter beslutet att göra en plan hade inget skett men man skulle göra en nu (2016 alltså)
Det finns fortfarande inte en jaktpolicy framtagen i Falun. Man håller väl på, och det kommer väl upp på nån Falu-bystämma.

Nationella viltolycksrådet väntar fortfarande på kommunens nya viltvårdsplan
https://www.dt.se/artikel/fritid/jakt/n ... tvardsplan

Här är råtexten:
[size=50]delningar
Ännu finns ingen färdig viltvårdsplan från Falu kommun och debatten kring kommunens viltolycksstatistik fortsätter. "Med tanke på Faluns vägnät så krävs en ofantligt bra plan. Kommunen sköter det bedrövligt dåligt," säger André Granqvist från Nationella viltolycksrådet.

ANNONS

Falun har fem större vägar som går in till centrum. Mellan dem finns det grönområden där vilda djur rör sig och denna mark äger kommunen. Det berättar André Granqvist och Anders Wiklund från Nationella viltolycksrådet, NVR, som beskriver en olycksstatistik som ökar på dessa marker varje år. De riktar stark kritik mot den långa tiden det tar för kommunen att arbeta fram en ny viltvårdsplan.

– Jag hade ingen aning om att det var så mycket olyckor i Falun när jag började med det här. Det körs ihjäl dubbelt så många rådjur som det skjuts varje år, berättar André.

André Granqvist och Anders Wiklund, Nationella viltolycksrådet.
André Granqvist och Anders Wiklund, Nationella viltolycksrådet.
Bild: Cecilia Sandqvist
André förklarar att Jägareförbundet i Falun har erbjudit sig att sköta viltvården utan ersättning. Det enda som efterfrågas av kommunen är jakträtten på de områden där det finns stora stammar av djur som i dagsläget inte jagas. Anders räknar upp Jungfruberget, Myran, Lugnetleden och Rottneby som problemområden.

– Det man missar är att djuren lider värre av att man inte jagar dem. Samma antal djur kan dö per år av jakt, istället för att gå åt i bilolyckor, förklarar han.

– Reparationerna av bilarna kostar också och nu vill Länsförsäkringar som betalar runt 35 000 kronor per olycka samarbeta med oss.

Läs även: Här är de farligaste viltvägarna i Falu kommun

– Jag arrenderar området vid tippen och sköt bort ett beräknat antal rådjur och minskade antalet olyckor från 22 om året till 2. Den minskningen kan vi få för hela kommunen. Kommunjägarna har inte skjutit ett enda rådjur under den här tiden, berättar Anders.

André menar att Gävle kommuns viltvårdsplan är väl fungerande.

– Gävle har ett stort antal kommunjägare som sköter jakten kostnadsfritt och får i utbyte jakträtten på markerna. Det har erbjudits här också men det enda som då saknas för en färdig plan är kommunens väldigt enkla insats, berättar han.

– Blåkopiera Gävles lösning så är det klart sen, det måste hända nånting!

Margareta Åslund, förvaltningschef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, förklarar att arbetet med viltvårdsplanen har prioriterats undan då annat har kommit emellan.

– Uppdraget är inte bortglömt men innan vi börjar måste vi igenom ett stort antal avtal, några hundra, för att ha koll på vad kommunen äger och vad som är utarrenderat. Efter det kan vi börja ta fram en plan. Men det är för tidigt att svara på hur lösningen kommer bli, det vet jag inte, förklarar hon.

– Vi hoppas fortfarande att det ska bli klart under 2016.

Margaretha Åslund, förvaltningschef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Falu kommun.
Margaretha Åslund, förvaltningschef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Falu kommun.
Bild: Falu kommun
Åslund berättar att de i vintras eller våras gjorde en sammanställning av inrapporterade viltolyckor, och att de på den kartan kunde se hur markinnehavet och olycksstatistiken såg ut.

– Vi såg att en större del av olyckorna sker på privat mark och inte kommunens. Jag är medveten om kritiken, att man säger att vi är dåliga på att sköta det, men jag kan tycka att debattörerna på sociala medier ser på det annorlunda än hur det ser ut i verkligheten. Annars är det bara att beklaga, den gamla nämnden skulle ha tagit tag i det ordentligt.

– Vi har själva kollat med Gävle kommun om deras viltvård, men de känner inte igen beskrivningen att de ska vara utomordentliga. När andra kommuner har bra system så är vi självklart angelägna om att få veta. Sen är det många som ser viltet som en glädjande del i en naturupplevelse, som man vill värna om.
an
[/size]

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).