Sida 1 av 1

Allt mer död ved och ökande hänsynsytor på 10-åriga hyggen

Postat: ons 11 apr 2018, 09:05
av Torbjörn Johnsen
Skogsstyrelsen presenterar den senaste undersökningen över hur mycket död ved som lämnas och andra hänsyn som tas vid föryngringsavverkning. Undersökningen görs dock på 10 år gamla hyggen som avverkade 2006/2007 - 2008/2009.

Undersökningen visar att mängden död ved ökar på hyggena liksom avsättningen av hänsynsytor som t ex trädgrupper, hänsynskrävande biotoper och skyddszoner.

– Det är en glädjande utveckling eftersom det råder generell brist på gamla, grova träd i våra produktionsskogar. Förutom att flera av dessa träd utgör boträd för fåglar gynnas även en rad andra arter bland trädlevande mossor, lavar och vedlevande svampar, säger Jan Bengtsson, naturvårdsspecialist vid Skogsstyrelsen.

Volymen hänsynsträd och död ved på marken (så kallade lågor) som lämnas kvar vid avverkning ligger på runt 6,5 skogskubikmeter och ökar därmed något. Det är framför allt tall och björk som lämnats som hänsynsträd i samband med föryngringsavverkning.


Läs hela rapporten här.

Re: Allt mer död ved och ökande hänsynsytor på 10-åriga hygg

Postat: tor 12 apr 2018, 13:06
av åberg
Hänsynen ökar alltså. Som så mycket annat blir det lite bättre för vart årtionde. 👍

Hur ligger utfallet i jämförelse med målen?