Skogsmiljö och Trädlära

Tjädern på utdöende i södra Sverige?

39 inlägg 15579 visningar 14 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Tjädern på utdöende i södra Sverige?

Grålle52  
#499385 Brukar sitta runt 20-30 orrtuppar på en åker här vissa årstider. Aldrig sett något liknande.

Användarvisningsbild

Re: Tjädern på utdöende i södra Sverige?

Torbjörn Johnsen  
#499389 Det här är ju ett ganska sorgligt exempel på oseriös opinionsbildning från några som säkert vill väl från början. Enligt rapporten så verkar den huvudsakliga faktagrunden till analysen att tjädern håller på att försvinna vara en faktainventering i tre kommuner i Göteborgsområdet. citat från rapporten:

Vi har gjort en heltäckande inventering av tjädern i tre kommuner i Göteborgsområdet. Metodiken för tjäderinventeringar handlar om att lokalisera tjäderns lekplatser. Vi har inventerat efter lekplatser i de miljöer där vi förväntat oss finna den, men även i miljöer där det är sannolikt att man inte hittar lekplatser. Bilden som framträder visar en mycket splittrad och fragmenterad population. Vi har jämfört tätheten i de kommuner vi inventerat, med den uppskattade tätheten som finns i ”Fåglarna i Sverige[1]–antal och förekomst” och funnit att vår täthet mycket väl speglar den täthet som finns i hela Västra Götaland. Tätheten i Västra Götaland är i nivå med många län i södra Sverige och vår slutsats blir därför att hela den sydsvenska tjäderpopulationen är starkt uppsplittrad och fragmenterad. Fragmentering i sig är början på ett utdöende av arter.


Det dras med andra ord långtgående, generella slutsatser och det görs antaganden som helt saknar faktamässig grund. Som lök på laxen skickar Sveriges Ornitologiska Förening idag brett ut en pressrelease som snart kommer att kablas vidare av alla miljömedvetna riks- och lokalmedier. Hårt understödda av SNFs och Skydda skogens Twitter och Facebookapparater.

I Pressmeddelandet står inget om att det handlar om inventeringar i "tre kommuner i Göteborgsområdet" utan man formulerar problembilden så här:

- Tjädern är som toppen av ett isberg, säger Christer Johansson, skogsanvarig på BirdLife Sverige. Finns det gott om tjädern är det ett tecken på ett väl fungerande skogsekosystem, med hundratals andra värdefulla arter. I tjäderskogen är skogen luckig, varierad och rik på blåbärsris.

Mycket talar dock för att tjäderns population numera är uppsplittrad och fragmenterad och att den saknas i många skogslandskap i södra Sverige, vilket i sig är början på ett lokalt och regionalt utdöende.


Mycket oseriöst om en allvarlig fråga. Det här bygger tyvärr inget förtroende mellan naturvårdare och skogsbruk. Är man konspiratorisk om man tror att det finns samband mellan en sådan här publicering och att tjäderfall snart ska avgöras i Mark- & miljööverdomstolen?
Senast redigerad av Torbjörn Johnsen ons 21 feb 2018, 15:34, redigerad totalt 1 gång.

Avatar Fallback

Re: Tjädern på utdöende i södra Sverige?

isteskog  
#499390 Nej, det är du inte, Torbjörn!

Avatar Fallback

Re: Tjädern på utdöende i södra Sverige?

uffejohan  
#499393 Det bästa vore väl att någon kunde fånga en bild med några tjädrar på och sen ringa ett antal tidningar. Sedan försöka få dem att skriva en artikel om hur gott om tjäder det blivit i markerna, tack vare välskötta skogar. Helst i Aftonbladet eller nån annan riksblaska....

Användarvisningsbild

Re: Tjädern på utdöende i södra Sverige?

Torbjörn Johnsen  
#499397 Här finns en utmärkt och seriös artikel från 2015 på Skogssällskapets sajt
https://www.skogssallskapet.se/kunskaps ... hotad.html

Det finns mycket intressant i den här artikeln. Jag saxar några citat:

Svensk fågeltaxering räknar årligen tjäder och ungefär 200 andra fågelarter över hela landet för att följa hur antalen förändras. Enligt deras senaste resultat, som gäller fram till och med 2014, klarar sig tjädern förhållandevis bra i produktionsskogen.

Variationsrik men talldominerad skog är det som gäller, gärna 40 år gammal och äldre men inte nödvändigtvis gammelskog. Med cirka 350 000 häckande hönor är arten tyngst i Sverige med en total biomassa på runt 2 050 ton. Men det betyder förstås inte att tjädern är den vanligaste fågeln i Sverige. Det är lövsångaren med cirka 13 miljoner par.


I forskarvärlden råder i stort sett fullständig enighet om resultaten från Svensk Fågeltaxering – även om de uppgifter som gäller tjädern. Framför allt norska och finska forskare har gått på djupet med till exempel tjäderns förhållande till gammal skog – och kommit till samma resultat som sina svenska kollegor: Gammal skog är vacker och viktig men inte nödvändig för tjädern.

Trots samstämmigheten i den skandinaviska forskningen är inte minst uppgifterna om tjäderns antal och livsbetingelser omstridda. En kärnfråga är vilken skog som passar tjädern bäst. Många natur- och fågelintresserade utanför forskarsamhället har inställningen att tjädern är beroende av gammelskog för att överleva. Konflikten är gammal och känslorna fortfarande heta.

– Det starka engagemanget tror jag beror mer på oron för att gammelskogen ska försvinna än på förekomsten av tjäder, säger Martin Green, fågelforskare vid Biologiska institutionen vid Lunds universitet och knuten till Svensk Fågeltaxering.

– Fågeln har felaktigt förknippats med gammelskog, och när vi forskare nu säger att tjädern klarar sig alldeles utmärkt utan gammelskog tolkar många det som att vi samtidigt säger att gammelskogen inte har något värde – varken när det gäller upplevelser, skönhet eller artrikedom. Men så är verkligen inte fallet. Jag och mina kollegor uppskattar till fullo gammelskogens många stora värden, men vi menar att tjädern kanske inte borde vara gammelskogens främsta symbol på det sätt som den är och har varit.


Spot on!
Senast redigerad av Torbjörn Johnsen ons 21 feb 2018, 15:34, redigerad totalt 1 gång.

Avatar Fallback

Re: Tjädern på utdöende i södra Sverige?

isteskog  
#499408 Skogsstyrelsen har delat Birdlifes artikel på fb! Skriver om det på Självverksamma Skogsägare på fb.

Avatar Fallback

Re: Tjädern på utdöende i södra Sverige?

sveakatten  
#499409
uffejohan skrev:Det bästa vore väl att någon kunde fånga en bild med några tjädrar på och sen ringa ett antal tidningar. Sedan försöka få dem att skriva en artikel om hur gott om tjäder det blivit i markerna, tack vare välskötta skogar. Helst i Aftonbladet eller nån annan riksblaska....


Ja, kanske skulle göra något sådant?
http://finnskogen.nu/

Användarvisningsbild

Re: Tjädern på utdöende i södra Sverige?

Torbjörn Johnsen  
#499422 Kan härmed bekräfta Isteskogs kommentar om att Skogsstyrelsen nu länkat upp inlägg från BirdLife Sweden och deras rapport på myndighetens Facebooksida. Skogsstyrelsen är ju part i tjädermålet som ska avgöras så jag kan ju tycka att det är lite tveksamt att myndigheten bedriver lobby med faktatunn rapport som troligen drar felaktiga slutsatser om tillståndet i tjäderskogen.

Användarvisningsbild

Re: Tjädern på utdöende i södra Sverige?

DrW  
#499446 Kanske borde läggas in länken till skogssällskapet son fanns tidigare i tråden som kommentar på deras FB sida. Borde väl även poängteras att faktaunerlaget är klent.

Användarvisningsbild

Re: Tjädern på utdöende i södra Sverige?

ananders  
#499455 Skrev ett inlägg på Skydda Skogens delning av undersökningen där jag tyckte att undersöknings materialet var något tunt.

Fick följande svar av Christer Johansson, en av författarna till artikeln.

"Christer Johansson.  Den bygger på heltäckande inventeringar i dessa tre kommuner relaterat till uppgifterna om täthet från "Fåglarna i Sverige-antal och förekomst", som i sin tur baseras på standardrutternas resultat. Man har även utfört en habitatmodellering av tjäder i länet, som stödjer våra resultat. Visst hade det varit bra med ett ännu större underlag och fler kommuner. Faktum är att vi inventerat i fler kommuner, dock inte lika heltäckande ännu."

Användarvisningsbild

Re: Tjädern på utdöende i södra Sverige?

T Landström  
#499479
Torbjörn Johnsen skrev:Här finns en utmärkt och seriös artikel från 2015 på Skogssällskapets sajt
https://www.skogssallskapet.se/kunskaps ... hotad.html

Det finns mycket intressant i den här artikeln. Jag saxar några citat:

Svensk fågeltaxering räknar årligen tjäder och ungefär 200 andra fågelarter över hela landet för att följa hur antalen förändras. Enligt deras senaste resultat, som gäller fram till och med 2014, klarar sig tjädern förhållandevis bra i produktionsskogen.

Variationsrik men talldominerad skog är det som gäller, gärna 40 år gammal och äldre men inte nödvändigtvis gammelskog. Med cirka 350 000 häckande hönor är arten tyngst i Sverige med en total biomassa på runt 2 050 ton. Men det betyder förstås inte att tjädern är den vanligaste fågeln i Sverige. Det är lövsångaren med cirka 13 miljoner par.


I forskarvärlden råder i stort sett fullständig enighet om resultaten från Svensk Fågeltaxering – även om de uppgifter som gäller tjädern. Framför allt norska och finska forskare har gått på djupet med till exempel tjäderns förhållande till gammal skog – och kommit till samma resultat som sina svenska kollegor: Gammal skog är vacker och viktig men inte nödvändig för tjädern.

Trots samstämmigheten i den skandinaviska forskningen är inte minst uppgifterna om tjäderns antal och livsbetingelser omstridda. En kärnfråga är vilken skog som passar tjädern bäst. Många natur- och fågelintresserade utanför forskarsamhället har inställningen att tjädern är beroende av gammelskog för att överleva. Konflikten är gammal och känslorna fortfarande heta.

– Det starka engagemanget tror jag beror mer på oron för att gammelskogen ska försvinna än på förekomsten av tjäder, säger Martin Green, fågelforskare vid Biologiska institutionen vid Lunds universitet och knuten till Svensk Fågeltaxering.

– Fågeln har felaktigt förknippats med gammelskog, och när vi forskare nu säger att tjädern klarar sig alldeles utmärkt utan gammelskog tolkar många det som att vi samtidigt säger att gammelskogen inte har något värde – varken när det gäller upplevelser, skönhet eller artrikedom. Men så är verkligen inte fallet. Jag och mina kollegor uppskattar till fullo gammelskogens många stora värden, men vi menar att tjädern kanske inte borde vara gammelskogens främsta symbol på det sätt som den är och har varit.


Spot on!


Frågan Göran R vad han tycker om den artikeln....

Avatar Fallback

Re: Tjädern på utdöende i södra Sverige?

Simon01  
#499492 2014 tog jag denna bild ca 6mil sydväst om Jönköping, vill minnas att det var 5 tuppar samlade. Har aldrig tidigare under mitt liv sett mer tjäder än vad jag gjort de senaste åren, ofta flera samtidigt vilket inte var särskilt vanligt förr.

Avatar Fallback

Re: Tjädern på utdöende i södra Sverige?

Flax12  
#499631 Förstår inte "påståendet" att tjädern skulle ha minskat och även vara hotad art i Sverige, pga skogsbruket. Att utföra en inventering på hur många tjädrar det finns på en yta är ju en sak men....
Hur många borde det finnas? Med tanke på föda, biotop osv.
Hur är det med predator trycket?Lo, räv, mård, duvhök även grävlingen välkomnar den på marken ruvande hönans ägg.
Jag kan lämna "tjädergaranti" alla dagar i veckan på våran mark. Men så har vi 70% tall och i huvudsak produktions skogar också. 40-60 åriga produktions skogar av mestadels tall är en utmärkt lokal för att få se tjäder.
Det är ju inte så att tjädern hoppar upp på sista lastbilen med massaved från slutavverkningen och in i bruket.....

Användarvisningsbild

Re: Tjädern på utdöende i södra Sverige?

p till p  
#524244 He
Det vore bra med många observationer av tjäder och om i vilken ålder skogen har
På senare år har upp till hälften duvungarna tagits av rovfåglar om det är sant .
Då kan nog även tjädrana ligga illa till.

Vårvädret är säkert även vicktigt .

Användarvisningsbild

Re: Tjädern på utdöende i södra Sverige?

anersimyra  
#524255 Kamraten var förra veckan till Hälsingland på björnjakt, någon nalle blev det dock inte. Men barnbarnet fick i vart fall tillfälle att ensam fälla 28 tjädrar, skogen formligen ” kryllar ” av tjäder, eller möjligen ” kryllade ”.. =))

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).