Skogsmiljö och Trädlära

Fudamental okunskap grunden till onyanserad miljödebatt.

37 inlägg 6150 visningar 8 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Fudamental okunskap grunden till onyanserad miljödebatt.

MilanJo  
#492109
Torbjörn Johnsen skrev:Här kommer en till när ni ändå har fått upp pulsen :d

Skydda Skogens Stig-Olof Holm (som ofta presenteras som "Professor vid Uppsala Universitet" när Skydda Skogen ska ut med sitt budskap i media, skriver en debattartikel i Svenska Dagbladet och hamrar på för att sätta begreppet "Plantageskogsbruk" och "Skogsplantager" i svensk skog:

Skogsindustrin annonserar nu i tidningarna om att cirka 70 procent av Sverige täcks av skog. Detta är inte sant. Det korrekta är att cirka 70 procent av den svenska landytan täcks av träd. Men delar av detta är inte skogar, utan trädplantager. Det vore bra om fler lärde sig skilja mellan vad som är en skog och vad som är en plantage. Plantagerna består av i stort sett enbart en sorts träd, dessa har samma ålder, samma storlek. I en skog finns däremot olika arter av träd, tallar, granar, björkar, aspar, rönnar. Vidare har träden olika ålder, olika storlekar. Till trädplantager räknas oljepalmsodlingarna i Sydostasien, eukalyptusplantager i Brasilien, radiata-tallplantager i Australien, men även tallplantager i norra Sverige.


Han skriver också:
Det är viktigt att skilja mellan skogar och plantager, eftersom skogarna kan ge oss många värden som plantagerna inte klarar. Skogarna ger oss sågvirke, papper, upplevelser som att få se olika däggdjur och fåglar. Skogarna bidrar även med andra tjänster. De renar vattnet, lövförnan bevarar markens bördighet, man kan jaga älg och annat vilt, plocka bär och de behövs som betesmarker för renar. Merparten av detta förstörs vid omvandlingen till plantager. En stor del av fågelarterna slås ut. Förutsättningarna för att jaga minskar när viltets foder, olika lövträd och buskar, systematiskt röjs bort. Omvandlingen av skogar till plantager är huvudorsak till att arealen vinterbetesmarker för renar minskat med 30–50 procent. De senaste decenniernas brunfärgning av sjöar och vattendragen kan bero på att enbart barrträd planterats. Avsaknaden av lövträd minskar möjligheterna till biobränslen. Det är således ytterst allvarliga skador som omvandlingen av skog till plantager orsakar.


Det som är lite störande i sammanhanget ör att dessa aktivister med lätthet får in sina fullständigt osakliga debattartiklar i t ex DN och Svd medan dessa tidningar ogärna tar in liknande inlägg från skogsbruket om det inte är en replik på gamla inlägg. Se tråden Skogsbrukets intressenter debatterar på varsin arena
Undrar varför borgerliga/liberala medier gör denna selektering till vänsteraktivisters fördel?

En högst relevant frågeställning som faktiskt kunde vara ett underlag för en insändare i nämnda tidningar. Skriver du?

Användarvisningsbild

Re: Fudamental okunskap grunden till onyanserad miljödebatt.

Torbjörn Johnsen  
#492161 Så, nu har jag uppdaterat mitt tidigare inlägg med länk till den aktuella debattartikeln. Ursäkta missen. Klistrar in de här också:
https://www.svd.se/plantager-pa-vag-ers ... riges-skog

Avatar Fallback

Re: Fudamental okunskap grunden till onyanserad miljödebatt.

rokon  
#492163 Om de nu skulle vinna den definitionen att 70 % är plantager i Sverige och ej skog, då är det väl inget att oroa sig för när det gäller risk för konfiskering av sådan mark för då det inte är skog kan den väl ej plötsligt innehålla en massa skyddsvärda arter som hör skogen till?
Känns rätt lugnt att plötsligt vara plantageägare. :wink:

Användarvisningsbild

Re: Fudamental okunskap grunden till onyanserad miljödebatt.

Mellberg  
#492174 Skydda skogen, tar till sig de åsikter som stärker deras mål, att försvåra och begränsa trakthyggesbruket. Alla som visar på den framgångssaga som skogsskötseln de senaste 100 åren inneburit, anses köpta av kapitalet och därför icke trovärdiga.

Sverige har en ½ % av jordens skogsareal, men 10 % av världshandeln vad gäller skogsprodukter. Utan skogsbruk och skogsindustri, en kraftigt försvagad välfärd i landet.

Sveriges skogar utnyttjades hårt i äldre tider och skog var ofta en bristvara . Idag bedriver vi ett kontinuitetsskogsbruk, där 1 % av arealen årligen avverkas och återbeskogas. Vi kan konstatera att virkesförrådet fördubblats de sista 100 åren.

Den biologiska mångfalden mår allt bättre och antalet rödlistade arter minskar över tid.

Så drog jag mitt strå till stacken och minskade okunskapen!

Användarvisningsbild

Re: Fudamental okunskap grunden till onyanserad miljödebatt.

loppan  
#492283 Tråden lever och frodas ser jag :mrgreen:

Vad jag personligen tycker är grunden till den i mina ögon märkliga skogsdebatten som nu pågår i media,
är ideologier och faktaresistens i en större skala än tidigare.

Man har från miljörörelsens sida bestämt sig att det är på ett visst sätt och denna självskrivna sanning
lyckas man sprida i media på en just nu stark våg av ökar miljöintresse.
Media verkar svälja argumenten med hull och hår i en tid då det vore livsfarligt för dem att ta parti för en etablerad industri.

Det har skett en jätteförändring i miljödebatten de senaste fem åren vilket inte minst diskussionen här på skogsforum är en mätare på.
Trådarna om olika inskränkningar av skogsbruket i miljöns tecken fanns knappt förr.

I viss mån så är skogsbruket skyldiga själv till dagens miljödebatt,det är aldrig ens fel att två träter.
Man har inte alltid visat så stor miljöhänsyn.
Den som lever får se hur detta slutar.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Fudamental okunskap grunden till onyanserad miljödebatt.

Älgfoderodlare  
#492294 Det sorgliga verkar ju vara att miljörörelsen drar alla över en kam. Det finns bara svart o vitt. Deras utopiska "John Bauer" skogar, eller "våra " trakt hyggen. Nyanseringen av att väldigt många privatskogsbrukare FAKTISKT gör mycket för att ha fler värden än bara skogsekonomiska kalkyler för ögen, verkar inte existera hos miljösidan. Men deras lite blinda jakt på att hitta ALLT som kan vara skyddsvärt har gått överstyr. Och som du säger, de får sån enorm media uppbackning till sin hjälp. Och nog skulle väl de pärlor man har i sina skogar, behöva visas för allmänheten för att visa att vi visst gör något- Men vem f.n vågar det idag !

Användarvisningsbild

Re: Fudamental okunskap grunden till onyanserad miljödebatt.

Mellberg  
#492307 Skydda Skogen anger själva att man har drygt 6000 medlemmar. Frontfigurer år de i tråden angivna Tidholm och Holm. Andra aktivister är tex. Kirppu och der Spoel.

Skydda Skogen kan närmast beskrivas som en sekt, där alla är rörande överens om att bekämpa och förtala hur skogsbruket ser ut idag. Några egentliga diskussioner förekommer sällan, utan det handlar mest om att förfasas över att gammelskogar, nyckelbiotoper, rödlistade arter osv. utplånas vid avverkningar.

Personer som framför avvikande åsikter, ignoreras normalt.

Dessa 6000 medlemmar får betraktas som förlorade "själar", utan vill vi påverka, så berätta om ditt skogsbruk för vänner och bekanta. Där kan vi göra skillnad.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).