Skogsmiljö och Trädlära

Fudamental okunskap grunden till onyanserad miljödebatt.

37 inlägg 6146 visningar 8 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Fudamental okunskap grunden till onyanserad miljödebatt.

loppan  
#488081 Författaren Thomas Tidholm får komma till tals på DN debatt angående svenskt skogsbruk.

https://www.dn.se/kultur-noje/thomas-ti ... olksjalen/

Denna artrikel avspeglar en allt vanligare röst i debatten om svenskt skogsbruk då den innehåller en rad faktafel.
En blandning av ideologi och okunskap tycks härska i kritiken av "skövlingen av svensk skog"

Läs och förundras.   TS
Användarvisningsbild

Re: Fudamental okunskap grunden till onyanserad miljödebatt.

svampbob  
#488087 Förståelse, sa han
är bara ett ord för något
som pekar tillbaka mot sig själv
Det speglar sig där
i en liten förhoppning
att bli omfattat av förståelse
- en gåva, ett besök av en sällsynt gäst
som en sen kväll ringer på dörren och
stiger in. Aldrig
tar han av sig rocken
och paketet han lämnar på byrån
får ligga oöppnat i veckor

Men ändå

Användarvisningsbild

Re: Fudamental okunskap grunden till onyanserad miljödebatt.

svampbob  
#488088 Jag har alltid gillat Tidholms diktning så jag kan förlåta honom hans naivitet när det kommer till skog. Värre är om han lyckas påverka opinionen.

Avatar Fallback

Re: Fudamental okunskap grunden till onyanserad miljödebatt.

Bosse1  
Användarvisningsbild

Re: Fudamental okunskap grunden till onyanserad miljödebatt.

anersimyra  
#488094 Dessvärre är Perers påstående om att fåglarna blir fler i skogen helt upp åt väggarna fel, och detsamma gäller insektsfaunan, men hon talar måhända om kajor och barkborre.. :lol:

Avatar Fallback

Re: Fudamental okunskap grunden till onyanserad miljödebatt.

Bosse1  
#488107 Du menar på den allmänna skogsförvaltningen?
Barkborrar oo ja :wink:

Användarvisningsbild

Re: Fudamental okunskap grunden till onyanserad miljödebatt.

loppan  
#488113 Ofta så förväxlar man allemansrätten med det offentliga rummet.
Alltså man betraktar en skog som man får vistas i med stöd av allemansrätten på samma vis som allmän plats som en park,
trots att man befinner sig på någons egendom.

Man använder samma argument som man gör för att skydda förändringar på allmän plats.
Dessa problem kommer att öka än mer i takt med att den allmänna kunskapsnivån om jord och skogsbruk minskar.

Man missar de grundläggande kunskaper som behövs för att förstå sammanhangen och därmed för att kunna delta i den allmänna debatten.

Detta kommer att bli en jätteutmaning i framtiden för de gröna näringana att lära och få folk att förstå hur naturen fungerar.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Fudamental okunskap grunden till onyanserad miljödebatt.

anersimyra  
#488115 Skogs och rovfågel har ökat de senaste trettio åren, men ett stort antal arter som förr var vanliga ( gråsparv, sånglärka, stare m.f.l ) har gått kraftigt tillbaka, detsamma gäller insekter där många i dag räknas som utdöda på tidigare rika lokaler. Vi har visserligen fått in ett antal sydliga arter genom åren p.g.a varmare klimat, men i stort minskar framförallt fjärilar i en snabbt accelererande takt. Den enskilt största orsaken är med all sannolikhet storskaliga förändringar i jordbrukslandskapet. Ju större andel monokulturer vi får i landskapet, desto större utarmning av flora och fauna får vi räkna med.

Användarvisningsbild

Re: Fudamental okunskap grunden till onyanserad miljödebatt.

loppan  
#488127 Jordbruket har ett mycket stort ansvar för den biologiska mångfalden.
Ett variationsrikt landskap och öppna betesmarker som betas är minst lika påverkande som skogsbruket.
Jag är även jordbrukare men upplever en väldigt liten debatt om hur växtodligen påverkar biologisk mångfald.

Bara vi reservatsbildar mycket skog och slutar äta allt nötkött så blir det nog bra.
Det är en tråkig förenkling av ett mycket komplext problem.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Fudamental okunskap grunden till onyanserad miljödebatt.

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#488133 Inom jordbruket finns ju mycket EU-bidrag att få för att gynna den biologiska mångfalden. Så där är det ju väldigt lätt att styra om jordbruket till att producera mer biologisk mångfald.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Fudamental okunskap grunden till onyanserad miljödebatt.

Älgfoderodlare  
#488167
anersimyra skrev:Skogs och rovfågel har ökat de senaste trettio åren, men ett stort antal arter som förr var vanliga ( gråsparv, sånglärka, stare m.f.l ) har gått kraftigt tillbaka, detsamma gäller insekter där många i dag räknas som utdöda på tidigare rika lokaler. Vi har visserligen fått in ett antal sydliga arter genom åren p.g.a varmare klimat, men i stort minskar framförallt fjärilar i en snabbt accelererande takt. Den enskilt största orsaken är med all sannolikhet storskaliga förändringar i jordbrukslandskapet. Ju större andel monokulturer vi får i landskapet, desto större utarmning av flora och fauna får vi räkna med.


Jag kan ju tycka att många av skogslandskapets fågelarter har ökat på våra marker. Med mycket lövsly, täta grandungar, holkuppsättning samt vinterutfodring har gjort att flera arter ökat men även mindre sedda ökat i antal. Ex. Domherren hade vi något endaste par för 6-7 år sedan. Nu kan man räkna in 30-talet varje dag. Gulsparven syns oftare liksom Gråsiska, Tofsmes, Blåmes etc. Hackspettarterna finns där också samt mycket Ekorrar. På somrarna kan man ju också notera en ökning av flera flyttfågelarter. Men också Gärdsmygen har ökat, då den föredrar rishögar som jag bygger vid stamkvistningen. Så det går ju att göra mycket med små medel för att skapa förbättringar i skogslandskaet också. Och även om det kostar lite är det en stor trevnad att se förbättringarna.

Användarvisningsbild

Re: Fudamental okunskap grunden till onyanserad miljödebatt.

anersimyra  
#488169
Älgfoderodlare skrev:
anersimyra skrev:Skogs och rovfågel har ökat de senaste trettio åren, men ett stort antal arter som förr var vanliga ( gråsparv, sånglärka, stare m.f.l ) har gått kraftigt tillbaka, detsamma gäller insekter där många i dag räknas som utdöda på tidigare rika lokaler. Vi har visserligen fått in ett antal sydliga arter genom åren p.g.a varmare klimat, men i stort minskar framförallt fjärilar i en snabbt accelererande takt. Den enskilt största orsaken är med all sannolikhet storskaliga förändringar i jordbrukslandskapet. Ju större andel monokulturer vi får i landskapet, desto större utarmning av flora och fauna får vi räkna med.


Jag kan ju tycka att många av skogslandskapets fågelarter har ökat på våra marker. Med mycket lövsly, täta grandungar, holkuppsättning samt vinterutfodring har gjort att flera arter ökat men även mindre sedda ökat i antal. Ex. Domherren hade vi något endaste par för 6-7 år sedan. Nu kan man räkna in 30-talet varje dag. Gulsparven syns oftare liksom Gråsiska, Tofsmes, Blåmes etc. Hackspettarterna finns där också samt mycket Ekorrar. På somrarna kan man ju också notera en ökning av flera flyttfågelarter. Men också Gärdsmygen har ökat, då den föredrar rishögar som jag bygger vid stamkvistningen. Så det går ju att göra mycket med små medel för att skapa förbättringar i skogslandskaet också. Och även om det kostar lite är det en stor trevnad att se förbättringarna.

Som du säger kan små lokala åtgärder göra stor nytta. Man beräknar att ca 450-500 miljoner individer av småfågel försvunnit från Europas yta p.g.a avsaknad av småhabitat såsom åkerholmar, busk och brynmiljöer i själva jordbrukslandskapet.

Avatar Fallback

Re: Fudamental okunskap grunden till onyanserad miljödebatt.

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#488180
Niking skrev:Inom jordbruket finns ju mycket EU-bidrag att få för att gynna den biologiska mångfalden. Så där är det ju väldigt lätt att styra om jordbruket till att producera mer biologisk mångfald.
/Niklas


Det där är en enorm förenkling och överdrift. Miljöstöden är i bästa fall självfinansierande så det blir ett nollsummespel snarare än förlust.
Tar man exemplet med naturbetesmark eller mosaikbete behöver man komma upp i den högsta stödnivån för att över huvud taget ha en chans att matcha granskog.
Konsekvensen ses dagligen om man åker bil. Naturbetesmarkerna och mindre åkrar planteras igen i oförminskad takt.

Användarvisningsbild

Re: Fudamental okunskap grunden till onyanserad miljödebatt.

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#488186
busholle skrev:
Niking skrev:Inom jordbruket finns ju mycket EU-bidrag att få för att gynna den biologiska mångfalden. Så där är det ju väldigt lätt att styra om jordbruket till att producera mer biologisk mångfald.
/Niklas


Det där är en enorm förenkling och överdrift. Miljöstöden är i bästa fall självfinansierande så det blir ett nollsummespel snarare än förlust.
Tar man exemplet med naturbetesmark eller mosaikbete behöver man komma upp i den högsta stödnivån för att över huvud taget ha en chans att matcha granskog.
Konsekvensen ses dagligen om man åker bil. Naturbetesmarkerna och mindre åkrar planteras igen i oförminskad takt.

Tja, med rätt nivå på EU-stöden blir det lönsamt att producera biologisk mångfald istället för t.ex. granplanteringar eller mat.

Inom skogen däremot, så finns det knappt några stöd för biologisk mångfald att få, så där blir i praktiken varje naturvårdsåtgärd en kostnad för skogsägaren.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Fudamental okunskap grunden till onyanserad miljödebatt.

Älgfoderodlare  
#488244 [
Jag kan ju tycka att många av skogslandskapets fågelarter har ökat på våra marker. Med mycket lövsly, täta grandungar, holkuppsättning samt vinterutfodring har gjort att flera arter ökat men även mindre sedda ökat i antal. Ex. Domherren hade vi något endaste par för 6-7 år sedan. Nu kan man räkna in 30-talet varje dag. Gulsparven syns oftare liksom Gråsiska, Tofsmes, Blåmes etc. Hackspettarterna finns där också samt mycket Ekorrar. På somrarna kan man ju också notera en ökning av flera flyttfågelarter. Men också Gärdsmygen har ökat, då den föredrar rishögar som jag bygger vid stamkvistningen. Så det går ju att göra mycket med små medel för att skapa förbättringar i skogslandskaet också. Och även om det kostar lite är det en stor trevnad att se förbättringarna.[/quote]
Som du säger kan små lokala åtgärder göra stor nytta. Man beräknar att ca 450-500 miljoner individer av småfågel försvunnit från Europas yta p.g.a avsaknad av småhabitat såsom åkerholmar, busk och brynmiljöer i själva jordbrukslandskapet.[/quote]

Som ett inslag i Arboretumet jag håller på att etablera. Gör jag små skog/buskholmar runt de stora stenar som blivit kvar i åkern då man brukade dem. Jag har planterat Tallar, Granar, Rönnar samt Enbuskar runt dom. Inte bara för att få små täta bestånd utan där finns ju också möjligheten till ökad insektstillgång o ätbara bär. Kantzoonerna har också mycket buskar o tätare Granhäckar på några ställen. I Arboretumet har jag också en hel del Thuja växter som blir täta snår. Men också bergtallsorter för att skapa mer marknära trädbuskage. Sen kommer förhoppningsvis även Julgranssorterna att bli senvuxna o täta då de inte ska ha någon hög tillväxttakt. I åkerholmarna ska jag sen sätta upp mer holkar etc. Ex. Flugsnapparna som blir fler o fler för varje år så man får ju sprida ut häckningsmöjligheterna på större ytor. Sen kan ju jag tycka att det inte är fel att ha träd på tidigare öppna ytor nu när det är som mest angeläget. OM nu vi har ett klimathot o därför bör öka mängden trädbevuxen mark. De gör förhoppningsvis större nytta i miljöarbetet än en åker i träda.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).