Skogsmiljö och Trädlära

Avverkningsförbud nyckelbiotop - inte en certifieringsfråga

1 inlägg 2662 visningar Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Avverkningsförbud nyckelbiotop - inte en certifieringsfråga

Torbjörn Johnsen  
#482853 De har ibland framhållits att en nyckelbiotop inte per automatik innebär ett avverkningsförbud från myndighetens (Skogsstyrelsens) sida utan att det är ett självpåtaget förbud som skogsägarna åtagit sig när man gått in i ett certifieringsprogram. I alla fall i FSC. I PEFCs skrivning tror jag det är formulerat att man kan köpa virke från nyckelbiotop förutsatt att "avverkning skett efter samråd med Skogsstyrelsen".

Nu är det nog inte riktigt så enkelt. Det finns ett antal fall där skogsägare dömts till böter efter att ha avverkat i en Nyckelbiotop. Nu senast en skogsägare i Kramfors som får betala 40 000 kr i böter efter att ha huggit 200 kubikmeter björkved i en nyckelbiotop. SVT Västernorrland 23 nov

Det finns fler exempel:
Skogsägare i Värnamo avverkar i nyckelbiotop och får böter 2011
Skogsägare på Gotland avverkar mindre skogsområde i nyckelbiotop och får böter
Skogsägare i Dalarna som förbjuds mot vite att avverka nyckelbiotop
För att nämna några...

Intressant att nämna är att det hänvisas till olika instanser när det gäller dessa brott. I fallet från Värnamo hänvisas till brott mot miljöbalken. P g a utebliven anmälan till Skogsstyrelsen anses att skogsägaren
gjorde sig skyldiga till otillåten miljöverksamhet. Avverkningen bedöms ha "väsentligen ändrat naturmiljön" i nyckelbiotopsområdet.


I fallet från Gotland har avverkningen gjorts "utan tillstånd från Länsstyrelsen".

Tittar man i Skogsstyrelsens underlag för den kommande nyckelbiotopsinventeringen (som även avhandlas i tråden Nytt förslag om nyckelbiotoper - möte 30 nov) så skriver Skogsstyrelsen själva:

Observera att om du som markägare vill utföra skogsbruksåtgärder (t ex skötsel) som kan
komma att väsentligt ändra naturmiljön, är du enligt miljöbalken skyldig att samråda med
Skogsstyrelsen först.


Det här måste ju då rimligen innebära att klassningen av ett skogsområde som nyckelbiotop i princip också samtidigt sätter stopp för allt brukande av det aktuella skogsområdet (såvida det inte är en nyckelbiotop som kräver skötsel) p g a att man annars kommer att "väsentligt ändra naturmiljön" enligt Skogsstyrelsens tolkning. Därmed borde det vara direkt felaktigt att, som Skogsstyrelsen gör, ensidigt skylla nyckelbiotops-inskränkningar på certifieringsprogrammen.

Göran Rune från Skogsstyrelsen skriver i ett debattinlägg i bl a LandLantbruk och vill slå hål på ett antal myter om nyckelbiotoper. Bl a att "Nyckelbiotoper innebär avverkningsförbud":

Skogsstyrelsen verkar för att nyckelbiotopernas värden bevaras och utvecklas, men att en skog klassas som nyckelbiotop innebär inte att Skogsstyrelsen formellt lägger ett förbud för avverkning. Vi pekar ut områden med riktigt höga naturvärden och vad lagen kräver är att skogsägaren samråder innan det utförs åtgärder som kan skada naturvärdena. Skogsnäringen har själv bidragit till att koppla nyckelbiotoper till de certifieringssystem som de flesta virkesköpare anslutit sig till.


Samma Göran Rune hade i samma tidning några år tidigare, närmare bestämt 2014, en annan debattartikel där han skriver:

...nyckelbiotoperna är bland de mest värdefulla områdena ur naturvårdssynpunkt i ett nationellt perspektiv. Däremot är de i formell mening inte förbjudna att avverka. Det är alltså inte Skogsstyrelsens inventeringar som sätter ett avverkningsförbud – det är de regler som marknaden själv satt upp för att möta de krav som konsumenterna ställer på virket. Den ekonomiska konsekvensanalysen ligger inte på oss som myndighet att göra – utan är en fråga för skogsbruket själva.


I högsta grad en sanning med modifikation.   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).