Skogsmiljö och Trädlära

Allt större samsyn om målbilder enligt Skogsstyrelsen

2 inlägg 2304 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Allt större samsyn om målbilder enligt Skogsstyrelsen

Torbjörn Johnsen  
#478995 Skogsstyrelsen redovisar i en rapport till regeringen om att det blir allt större samsyn inom skogsbranschen för de gemensamma målbilderna för miljöhänsyn.

Skogsstyrelsen konstaterade redan år 2011 att en orsak till bristande miljöhänsyn i samband med skogsbruk, var att myndigheten och skogsbruket hade olika syn på vilket hänsynstagande som krävs för att målen i skogspolitiken ska kunna nås. Det resulterade i att Skogsstyrelsen och skogsbruket diskuterat sig fram till en gemensam syn på hur man tar bra hänsyn till miljön vid skogliga åtgärder, så kallade gemensamma målbilder för god miljöhänsyn.

Målbilderna är handfasta vägledningar för hur bra hänsyn bör se ut i det praktiska skogsbruket, allt från terrängkörning och kantzoner intill våtmarker, till dikesrensning och hänsyn till stigar och kulturmiljöer.

Målbilderna används nu allt mer i det ordinarie arbetet i skogen.

– Skogsstyrelsen konstaterar i rapporten till regeringen att målbilderna är på god väg att bli en norm i skogssektorns arbete med miljöhänsyn. Skogsbruket jobbar aktivt med målbilderna och är överlag positiva, enligt de intervjuer som vi gjort, , säger Andreas Eriksson, skoglig handläggare vid Enheten för policy och analys på Skogsstyrelsen.


Tyvärr kan det ta ytterligare några år innan det här positiva arbetet ger resultat i uppföljningarna:

Det kommer att dröja innan skogsbrukets tillämpning av målbilderna kan ge avtryck i de uppföljningar som Skogsstyrelsen gör av miljöhänsynen. Orsaken är att uppföljningssystemet är under införande och det tar några år innan Skogsstyrelsen samlat in tillräckligt med data för att kunna presentera säkra resultat.


Pressmeddelandet hittar ni här och vill ni läsa hela rapporten "Implementering av målbilder för god miljöhänsyn 2017" så finns den här.   TS
Användarvisningsbild

Re: Allt större samsyn om målbilder enligt Skogsstyrelsen

Älgfoderodlare  
#493936 Kan inte den modell som Göran Öhlander, Södra skogsägarna, själv har utvecklat i synen på sitt eget skogsbruk vara ett fungerande sätt att klassa olika värden i skogen. Han har fyra olika klassningar av sin mark och varje klass ger så att säga poäng i en sammantagen beskrivning om hur dessa värden ligger till grund för vad marken bäst skall nyttjas till. De fyra klassningsområdena är; Ekonomi, Miljö, Upplevelse o Forskning. Han både dubbel o trippelklassar de ytor han arbetar med o kan ge marken poäng ur fler än en klassning. Detta ger ett mervärde i synen på HUR man får bäst värden i sitt brukande på respektiva markavsnitt.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).