Sida 1 av 1

Hört talas om Metapopulationsekologi?

Postat: mån 23 okt 2017, 21:03
av Torbjörn Johnsen
Det är ett forskningsområde som SLU /Sveriges Lantbruksuniversitet ägnar sig åt och som så vitt jag förstår handlar om hur lätt eller snabbt lokala populationer koloniserar eller dör ut från ett område. Den här kunskapen kan enligt forskarna vara till stor hjälp för att planera att naturvårdsinsatser görs på rätt sätt och på rätt ställe.

Forskarna beskriver bl a en hagmarksskog med gamla ekar som är en mycket stabil och långlivad miljö. Där finns arter som har svårt att sprida sig långa sträckor så därför är det viktigt att skapa liknande livsmiljöer (t ex gamla ruttnande träd) som inte ligger för långt ifrån.

De beskriver också ett exempel från skogen:

Flera projekt har handlat om arter på död ved i skogen Där har inte resultaten varit lika entydiga som när det gäller de gamla träden i hagmarker. En del arter har lätt att hitta nya livsmiljöer medan andra arter är vanligare när det är nära mellan lämplig död ved.

- Det bästa för att gynna alla dessa arter är en blandad strategi. Vilket man också har i dag med större naturreservat, mindre nyckelbiotoper och död ved som man lämnar eller tillskapar på hyggen, säger Thomas Ranius.


Ett av exemplen är ett skogsbrandfält eller en brandfläck som snabbt uppstår och snabbt försvinner. Där hittar man arter som är bättre på att snabbt kolonisera nya livsmiljöer och som sedan klarar att sprida sig till liknande miljöer när den ursprungliga förändras.

Läs hela artikeln här

Visst är det underbart med forskning och fakta som vägledning för hur naturvårdsarbetet ska bedrivas? Inte bara en massa tyckande :-bd

Re: Hört talas om Metapopulationsekologi?

Postat: mån 23 okt 2017, 21:34
av Bosse1
Ungefär som flugorna i köket UTROTADE, men man vet ju bättre.. :mrgreen: