Skogsmiljö och Trädlära

Hur mycket skog är egentligen skyddad?

26 inlägg 10452 visningar 7 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Hur mycket skog är egentligen skyddad?

Torbjörn Johnsen  
#477957 Det förekommer många olika siffror i debatten om hur mycket skog som är skyddad. Allt från några få procent av skogsmarksarealen till 20-25%. Vilka siffror som används beror på hur man definierar "skog" och hur man definierar "skydd". SLUs Centrum För Biologisk mångfald har i sin tidning "Biodiverse" en bra artikel som ger en bra bakgrund och förklarar hur det kan skilja.

Länken till artikeln hittar ni här men jag ska försöka mig på en snabb sammanfattning:

Skog definieras på olika sätt. I Sverige pratar vi normalt om "Produktiv skogsmark" och det finns 23 miljoner hektar produktiv skogsmark i Sverige. FNs jord- & skogsorgan FAO definierar skog på ett annat sätt och i deras definition räknas även 5 miljoner hektar mer eller mindre skogsbeklädda impediment med i siffran. Utgår vi från FAO-siffran så har vi därmed 28 miljoner hektar skogsmark i Sverige.

Om vi räknar hur mycket som är skyddat så skiljer man (speciellt från naturvårdshåll) på s k Fomellt skydd och skog som är undantagen från skogsbruk genom frivilliga avsättningar. Med Formellt skyddad skog avses skog som ingår i Nationalpark, Naturreservat eller Biotopskyddsområde. Man räknar dock inte den totala arealen för dessa områden utan bara den del av skyddade områden där det finns restriktioner för skogsbruk. I Sverige finns ca 1 miljon hektar produktiv skogsmark som är formellt skyddad och som har restriktioner för skogsbruk. D v s 4,3 % av den produktiva arealen.

Utöver skogsmark som har formellt skydd så finns det då alltså skydd via frivilliga avsättningar. Så här skriver Biodiverse om de frivilliga avsättningarna:

Frivilliga avsättningar är skogsområden större än 0,5 hektar som skogsägarna undantar från skogsbruk och har redovisat i någon form av skogsbruksplan men som inte har något formellt skydd. De frivilliga avsättningarna är en följd av att de två skogscertifieringssystemen, FSC och PEFC, kräver att skogsägarna ska avsätta minst fem procent av sin mest skyddsvärda skog. Dagens nyckelbiotoper är till exempel områden som till stor del är skyddade som frivilliga avsättningar. Man kan säga att de frivilliga avsättningarna är en följd av att köpare av skogsprodukter har krävt ett mer miljövänligt skogsbruk vilket i sin tur lett fram till krav på certifierade skogsprodukter.


I Sverige uppskattas de frivilliga avsättningarna till ca 1,2 miljoner hektar produktiv skogsmark. Alltså ytterligare 5,2% av den produktiva skogsmarksarealen. Därmed så är 9,5% av den produktiva skogsmarksarealen i Sverige skyddad genom formella och frivilliga avsättningar.

Tittar man på FAOs siffror så blir det lite annorlunda.
Där tillkommer ytterligare ca 5 miljoner hektar, de skogliga impedimenten som t ex myrar, hällmarker eller annan mark som är skogsbeklädd enligt FAOs definition men som producerar mindre än 1 m3/ha och år. På dessa marker är det enligt skogsvårdslagen normalt sett inte tillåtet att bedriva skogsbruk eller avverka skog så dessa arealer kan också betraktas som mer eller mindre formellt skyddade. Om vi lägger ihop formellt och frivilligt skyddade arealer med de skogliga impedimenten så får vi totalt 7,2 miljoner hektar av våra (enligt FAOs sätt att räkna) 28 miljoner hektar skogsmark. Det motsvarar 25,7% av skogsmarksarealen.

1508758501_skärmavbild_2017-10-23_kl._13.34.28.png


Till ovanstående skydd ska också räknas den generella hänsyn som tas i den normala skogsbruket. D v s hänsyn vid vattendrag, sparande av evighetsträd och död ved osv.

Ryktet om massakern på svensk skog är alltså klart överdriven!


Senast redigerad av Torbjörn Johnsen mån 23 okt 2017, 14:19, redigerad totalt 1 gång.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Hur mycket skog är egentligen skyddad?

Torbjörn Johnsen  
#477958 Här finns en karttjänst där man bl a kan se de större skogsägarnas frivilliga avsättningar av skogsmark: http://skyddadskog.se/

   TS
Användarvisningsbild

Re: Hur mycket skog är egentligen skyddad?

sundelius  
#478026 Hur skulle vi klara oss utan Torbjörn som förklarar för oss hur det verkligen ligger till.
Du är kung :-bd

Användarvisningsbild

Re: Hur mycket skog är egentligen skyddad?

Torbjörn Johnsen  
#478040
sundelius skrev:Hur skulle vi klara oss utan Torbjörn som förklarar för oss hur det verkligen ligger till.
Du är kung :-bd


Eller utan Fredrik som gör så här snygga bilder! Den här börjar sprida sig på Twitter nu men skulle givetvis vara med i ursprungsinlägget också.

1508786282_sveriges-skogar-skydd.jpg

   TS
Användarvisningsbild

Re: Hur mycket skog är egentligen skyddad?

DagL  
#478060 Sverige har faktiskt anslutit sig till FAOs definition. I Biodiverse artikeln står: "I Sveriges officiella redovisningar ändrades för några år sedan definitionen – och plötsligt fick vi 5 miljoner hektar mera skog! Sverige anslöt sig då till FAO:s internationella definition av skogsmark" Det bör alltså inte stå "enligt FAOs definition' eftersom det numera är svensk definition. Sverige har 28 miljoner hektar skogsmark varav 23 miljoner är produktiv skogsmark.

Användarvisningsbild

Re: Hur mycket skog är egentligen skyddad?

Göt  
#478251 Satt och tittade på länken som Torbjörn skickat och tyckte inte det stämde med hur det är runt mej så jag hittad en annan länk som är lite mer omfattande, i min kommun finns 14 kommunala naturreservat och målet är tjugo :-o
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

Användarvisningsbild

Re: Hur mycket skog är egentligen skyddad?

MilanJo  
#478885
Bild


Torbjörn Johnsen skrev:
sundelius skrev:Hur skulle vi klara oss utan Torbjörn som förklarar för oss hur det verkligen ligger till.
Du är kung :-bd


Eller utan Fredrik som gör så här snygga bilder! Den här börjar sprida sig på Twitter nu men skulle givetvis vara med i ursprungsinlägget också.

1508786282_sveriges-skogar-skydd.jpg

Jättebra bild! Var kan jag hitta fler sådana? Den fick bli min nya omslagsbild på "det stora blå", där finns ett oändligt behov av faktamässiga bilder!
Bild

Användarvisningsbild

Re: Hur mycket skog är egentligen skyddad?

Torbjörn Johnsen  
#484132 Skogsstyrelsens GD Herman Sundqvist skriver om arealerna skyddad skog i ledaren av senaste Skogseko:

De här frågorna är heta och uppfattningen om dem varierar betydligt beroende på vem man frågar.

Företrädare för miljörörelsen och en del politiker poängterar att bara några få procent av den produktiva skogsmarken nedanför gränsen för fjällnära skog har ett formellt skydd, och att det därför är långt kvar innan nationella miljömål och internationella åtaganden uppnåtts. Företrädare för skogsnäringen och andra politiker lyfter istället fram att mer än 25 procent av Sveriges skogar redan i dag är undantagna från skogsbruk.


Skogsstyrelsen vill ha Regeringens uppdrag (tillsammans med andra myndigheter) att ta fram officiella siffror över skyddade markarealer i Sverige:

Även om regeringsbeslutet från 2014 inklusive skälen för etappmålen är tydliga, så är debatten om skogen minst lika het nu som den var 2014. Inte minst för att åsikterna går isär när det kommer till hur mycket som är skyddat och behovet av ytterligare skydd.

En viktig anledning är att det saknas årlig, officiell och brett accepterad statistik över hur stora arealer i Sverige som är formellt skyddade eller på andra sätt undantagna från skogsbruk.

Jag skulle gärna se att Skogsstyrelsen tillsammans med andra berörda myndigheter fick i uppdrag att ta fram sådan statistik. Att behovet är stort råder det ingen tvekan om.


Läs hela ledaren här

   TS
Användarvisningsbild

Re: Hur mycket skog är egentligen skyddad?

DagL  
#484143 Skogsstyrelsen borde istället för att be om Regeringsuppdrag precisera kriterier på "skydd" för skogsmark, så att Regeringens politiska löfte/ambition på 20% 2020 uppfylls. Nya styrmedel/åtgärder finns ej tid för, knappast tid att vänta på nytt regeringsuppdrag, vägledningen finns i 2014 års beslut.
Egentligen åvilar det Regeringen att bestämma enligt vilka normer och kriterier och principer de 20% Regeringen har åtagit sig skall räknas. Det har också åvilat Regeringen att fatta beslut så att åtagandena kan uppfyllas i rimlig tid, dvs 2014.
Men Regeringen tycks inte bestämt sig klart nog för Skogsstyrelsen att räkna, och det vore ju förräderi och egen inkompetensförklaring att nu bestämma något så att målet blir ouppfyllbart. Regeringen har inte heller lyckats besluta om utredning av artskyddförordningen fast Skogsstyrelsen bett, så Skogsstyrelsen bör inte överskatta Regeringens handlingskraft när det gäller sådana här regeringsuppdrag. Men det torde ända finnas många dokument med hänsyntaganden som Skogsstyrelsen kan läsa lika bra som Regeringen. Och Skogsstyrelsen borde utgå från att Regeringen fattade tillräckliga beslut 2014. Alltså kan Skogsstyrelsen själv utan uppdrag sätta igång med att göra de detaljpreciseringar och samråd som behövs för att göra målet uppfyllbart och därefter göra statistik för 2016-2020 allteftersom grunddata blir tillgängliga. Den enda osäkerheten är de 200000 hektar frivilliga avsättningar som räknas med. Om det bara blir 150000, så kan markägarna tillskrivas skulden för att det saknas två promille i måluppfyllnaden, men 99% måluppfyllnad kan väl accepteras, ligger inom felmarginalen.

Användarvisningsbild

Re: Hur mycket skog är egentligen skyddad?

Torbjörn Johnsen  
#495412 I går sa Landsbygsminister Sven-Erik Bucht på Skogens dag i Stockholm att 31 % av skogen är skyddad om man räknar in allt som har formellt och frivilligt skydd, allt som ingår i certifieringsåtaganden och alla skogliga impediment.

Enligt Naturskyddsföreningen så är "bara 2 % av den produktiva skogen skyddad nedanför fjällkedjan" Undrar vilka siffror som miljöministern använder sig av?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Hur mycket skog är egentligen skyddad?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#495419 Tja, notera 2% av den PRODUKTIVA skogen NEDANFÖR FJÄLLKEDJAN. Alltså är alla skogsimpediment (20,5 % av den totala skogsarealen i Sverige) och all fjällnära skog (5,3% av den totala skogsarealen i Sverige) borträknade.

Då mycket av den formellt "skyddade" skogen är avverkningsmogen, så borde man göra en ekonomisk 10-års kalkyl på de förväntade skogsinkomsterna med respektive utan skyddad skog. Sådana siffror skulle nog ge ett visst eko i debatten, skulle jag tro.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Hur mycket skog är egentligen skyddad?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#495431 Alltså en liknande kalkyl som Rickard Axdorff gjorde i http://www.skogsaktuellt.se/?p=44618&pt=108&m=1422
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Hur mycket skog är egentligen skyddad?

Torbjörn Johnsen  
#495478 Så här skriver SNF på sin sajt:
Trä är en viktig råvara och därför måste vi ha skogsbruk, men inte i fel skogar. 20 procent av skogen måste skyddas helt för att behålla den biologiska mångfalden och därmed nå miljömålen.


https://kontakt.naturskyddsforeningen.s ... m-vanligt/

Det borde ju innebära att behovet av skydd med råge är uppfyllt. Buchts 31% är ju 11% mer än SNFs mål.

   TS
Avatar Fallback

Re: Hur mycket skog är egentligen skyddad?

isteskog  
#495479 :lol: SNF pratar om produktiva skogar, impedimenten ska inte räknas enligt deras syn! :???:

Avatar Fallback

Re: Hur mycket skog är egentligen skyddad?

Bosse1  
#513535 Angående skogsstyrelsens propagandatidning Skogseko
Artikeln "Till val om skogen" Tror jag röstar för partiet som fick det brunbrända hygget eller det andra som fick tilldelat
trassliga vindfällen. Partiet med den mysiga skogsbäcken tycker jag blev överrepresenterad, partiloggan visas dessutom tre gånger snuskigt sunkigt..

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).