Skogsmiljö och Trädlära

Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

55 inlägg 13918 visningar 14 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#476943 Greenpeace är väl varken fredliga eller gröna...
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

Hema  
#476983 Den maskinen skulle jag vilka titta lite närmare på. :)

Samt till Greenpeace: Varför gör ni inget åt eldningen av importerade osorterade sopor?

Användarvisningsbild

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

p till p  
#489894 En stor sammanhängande skog kan med en storm och lite barkborrar bli fragmenterad eller kanske raderad .

Avatar Fallback

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

rokon  
#489926 Jag citerar från avslutet från den preliminära slutrapporten
"Avslutningsvis är det rekommenderat att de geografiska data och analyser som tagits fram i det här projektet kommuniceras med berörda aktörer och att materialet sprids. För att få ut så mycket information som möjligt från det här projektet är det användbart att studera geografiska data i ett GIS. Det är därför viktigt att resultaten tillhandahålls som öppna data. Ytterligare ett förslag är att en kortare utbildning och kommunikation av materialet görs mellan användare och producent. "
En sur karamell att smaka på tolkar jag "som berörda aktörer och att materialet sprids" och vad menas i detta sammanhang med användare och producent?

Användarvisningsbild

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

Sne4  
#490546 Hade tid på morgonen nu och uppdaterade mig på ämnet värdetrakt. Ingen rolig läsning.

Det verkar rätt och slätt som ett smart sätt att kunna skydda välskött produktionsskog från att avverkas.
För att identifiera förslag
till skogliga värdetrakter användes...[metodbeskrivning]..för att avslutningsvis
välja ut alla de ytor som hade en areal skog på minst 1000 ha och en andel skoglig
värdekärna på minst 5 %.
(sid 75 i rapporten)
http://gpt.vic-metria.nu/data/land/Rapp ... n_2017.pdf

Jaha - 5% är den magiska gränsen, det måste ju vara en kvalificerad siffra?
Med hänsyn till de olika studierna fastställdes det att ett förslag till skoglig värdetrakt bör vara ett
landskapsavsnitt som omfattar minst 1000 ha skog. I samråd med referensgruppen konstaterades det
även att minst 5 % av skogen ska utgöras av skogliga värdekärnor för
att kunna klassificeras som förslag
till skoglig värdetrakt. Den främsta anledningen till att detta urval fastställdes beror på att ett striktare
urval, exempelvis att minst 10 % av skogen ska utgöras av värdekärnor, gör att många förslag till
värdetrakter som identifierats i det naturgeografiska perspektivet försvinner.
(sid 14 i rapporten)

Jag drog väl mitt strå till stacken och lät skiftesgrannen köra över mina marker när han skulle avverka en smatt som nog skulle kunna blivit nyckelbiotop om det fått stå en 20 år till(hans ord). Tråkigt, tråkigt att man känner att man "måste" tänka så för att få behålla handlingsfriheten på de egna markerna.

Jo - apropå om ni äger eller förvaltar särskilt skyddsvärda träd i skogsmark - säg t.ex en grov asp med hål i:

Lite raljerande, och kanske lite OT, men frågan är hur det skulle tolkas i en domstol?
Om en gren trillar i skallen på en bärplockare, vems fel är det då?
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-m ... arda-trad/
-se avsnitt om skadestånd.
Kom ihåg att registrera era skyddsvärda träd på
http://www.tradportalen.se/

Själv tar jag allvarligt på personsäkerheten och agerar utifrån det på det egna markerna när det gäller träd med nedsatt vitalitet.

Användarvisningsbild

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#490549 Är det ett akut fall, så får man tydligen ta ner det "skyddsvärda" trädet jag utan att invänta svar från länsstyrelsen... Bra att veta.

Angående värdetrakt, så är det ju ett billigt sätt för staten att stjäla skog. 5% på 1000 ha skog blir ju 50 ha. Att med hjälp av GIS kunna ringa in 1000 ha skog med minst 50 ha "värdekärnor", torde nog gå ganska lätt för miljömupparna, var på drabbade markägare får ett avverkningsförbud :evil:
/Niklas
Senast redigerad av Niking mån 08 jan 2018, 15:17, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

Älgfoderodlare  
#490558
Niking skrev:Är det ett akut fall, så får man tydligen ta ner det "skyddsvärda" trädet jag utan att invänta svar från länsstyrelsen... Bra att veta.

Angående värdetrakt, så är det ju ett billigt sätt för staten att stjäla skog. 5% på 1000 ha skog blir ju 20 ha. Att med hjälp av GIS kunna ringa in 1000 ha skog med minst 20 ha "värdekärnor", torde nog gå ganska lätt för miljömupparna, var på drabbade markägare får ett avverkningsförbud :evil:
/Niklas


50 ha.

Användarvisningsbild

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#490564
Älgfoderodlare skrev:
Niking skrev:Är det ett akut fall, så får man tydligen ta ner det "skyddsvärda" trädet jag utan att invänta svar från länsstyrelsen... Bra att veta.

Angående värdetrakt, så är det ju ett billigt sätt för staten att stjäla skog. 5% på 1000 ha skog blir ju 20 ha. Att med hjälp av GIS kunna ringa in 1000 ha skog med minst 20 ha "värdekärnor", torde nog gå ganska lätt för miljömupparna, var på drabbade markägare får ett avverkningsförbud :evil:
/Niklas


50 ha.

Tackar! Numera rättat och korrigerad i originalinlägget!
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

Älgfoderodlare  
#490566
Niking skrev:
Älgfoderodlare skrev:
Niking skrev:Är det ett akut fall, så får man tydligen ta ner det "skyddsvärda" trädet jag utan att invänta svar från länsstyrelsen... Bra att veta.

Angående värdetrakt, så är det ju ett billigt sätt för staten att stjäla skog. 5% på 1000 ha skog blir ju 20 ha. Att med hjälp av GIS kunna ringa in 1000 ha skog med minst 20 ha "värdekärnor", torde nog gå ganska lätt för miljömupparna, var på drabbade markägare får ett avverkningsförbud :evil:
/Niklas


50 ha.

Tackar! Numera rättat och korrigerad i originalinlägget!
/Niklas


Det som man blir lite fundersam om, är hur den s.k. "Värdetrakten" kommer att hanteras i skogsbrukshänseende. Om värdekärnorna kommer att ses som ex. "Nyckelbiotoper". Vad får värdetrakten för status ? Kommer den att hänföras till en kategori där det också kommer att villkoras för hur o om man får bedriva skogsbruk. Då kan en mycket betydande andel av svensk produktionsskog gå om intet. Blir de att höjas till en nationell status av motsvarande "Natura 2000"- områden vad gäller ersättningsnivåer, då är vi helt pantade. Ex. kan en myr där en viss fågelart häckar men inte är sällsynt, bli ett kärnområde som ska skyddas enligt Fågelhabitatet. För att utöka artens bevarandestatus, skapas en värdetrakt på 1000 ha runt kärnområdet för att möjliggöra häckning, som samtidigt blir villkorad för om det kommer att få bedrivas skogsbruk i området eller inte. Är det en sådan konfiskeringsmodell som sakta håller på att smyga sig in ? För jag kan väl tro att det kommer att mixas rätt friskt i synen på VAD som kommer att ligga till grund för skapande av värdekärnor. Tänker jag fel eller hur ser ni på frågan ?

Användarvisningsbild

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#490567 Miljörörelsen har väl redan ställt krav på att värdetrakter inte ska avverkas. Sveaskog fick väl nyligen utstå en del kritik i pk-media just för att de avverkade i en värdetrakt, trots att Sveaskog följde skogsvårdslagen till punkt och pricka. Så det blir nog ett nytt beställningsjobb till Mp från SNF i denna fråga :evil:
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

Älgfoderodlare  
#490570 Låt säga att man hoppas hitta ca. 400.000 ha "nya" nyckelbiotper. Gör man ett litet räkneexempel av detta, ang. hur stor egentlig areal som kan komma att fråntas rätt till fritt skogsbruk. Kan den bli ganska stor. Låt säga att varje ny nyckelbiotop har en snitt areal på 4 ha. Då kommer 100.000 nya områden att registreras. Om det krävs 5 % kärnområden inom område, för att skapa en värdetrakt. Krävs det i snitt 12,5 kärnområden = 50 ha för att avsätta 1000 ha till värdetrakt. 100.000 / 12,5 = 8000 nya värdetrakter x 1000 ha = 8000.000 ha som skulle undantas från skogsbruk enl. miljörörelsen. Halkar jag fel i siffrorna eller verkar det stämma ? Om jag inte minns helt fel tror jag siffran för total areal skogsbruksmark i Sverige är ca 23.000.000 ha. Det skulle i så fall innebära att ca. 35 % ytterligare skogsmark skulle undantas från brukning ! Möjligt ? !

Användarvisningsbild

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

Sne4  
#490571 Jag ser många varningssignaler på att regelverket upprättas som möjligör en tolkning åt det hållet. Hoppas givetvis att det inte blir så, men,men...

Eftersom det mesta i nyckelbiotopväg innehåller nyckelorden "stående och liggande död ved" så är det ett generellt enkelt sätt att städa rent i skogen för att mota Olle i grind.
-Därmed inte sagt att det är det bästa att göra - egentligen. Har en del grov Al och igensatta diken som jag måste göra något åt inom 10 år. Bränsleved 190kr/m3 känns inte bra, men ställt mot att få en nyckelbiotop i form av Alsumpskog på halsen så....

Kan bli dålig grannsämja om det blir en värdetrakt av det hela och det införlivas med befintliga nyckelbiotoper av samma karaktär.

Vänd på steken: Strategiköp fastigheter och gör till "mindre oaser för djurlivet". Täpp igen de förhatliga skogsdikena. Sedan kan de där hemska granplantagerna som ligger runt fastigheten inkorporeras i en värdetrakt tids nog... :???:

Användarvisningsbild

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

Älgfoderodlare  
#490693 Risken finns ju också att fastighetsvärdena skulle falla som en sten med därtill hörande möjligheter till ex. lånemöjligheter etc. Vem skulle våga investera i skogsmark med risk för denna framtid. Och hur skulle omställningen till ett fossilfritt samhälle i framtiden gå till ? Dyr import ! Smart !

Användarvisningsbild

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

Älgfoderodlare  
#491926
Älgfoderodlare skrev:Risken finns ju också att fastighetsvärdena skulle falla som en sten med därtill hörande möjligheter till ex. lånemöjligheter etc. Vem skulle våga investera i skogsmark med risk för denna framtid. Och hur skulle omställningen till ett fossilfritt samhälle i framtiden gå till ? Dyr import ! Smart !


Pånera att det i vårt S Sverige, finns en tro om att privata markägare blir enormt rika på att bruka skog. Då kommer genierna på S bänkarna fram till det otroligt, helt fenomenala förslaget att ta ifrån dessa rika markägare en stor del av brukningsrätten på deras marker. Uttrycket "Värdetrakt" har fötts ! Nu ska ju inte några markägare bli rika på det behov som finns i ett samhälle o sko sig på allmänhetens bekostnad, så det så ! Om nu låt säga ytterligare 20 % av Sveriges yta blir bedömda som värdetrakt, omgivande sina värdekärnor. Inom dessa områden kommer det att krävas samråd för att göra skogsåtgärder. Då naturskyddssidan redan gjort klart för hur dom ser på brukningsmöjligheterna, kommer naturligvis alla planerade åtgärder att överklagas. Genom förlusten av brukningsbar mark o kraftigt misnake avverkningsvolymer, förlorar svensk exportindustri stora marknadsandelar som tvingar fram neddragningar o uppsägning av personal. Med minskande antal virkestramsporter, går även denna sektor samma öde till mötes. Bransh efter bransh drabbas på liknande sätt. På detta sätt urholkas den framtida visionen om ett omställt samhälle, arbetslösheten ökar med något 100.000 pers.
Handelsbalansen går på stort minus. Iscensätter man de förslag som idag finns på regerings bord, som ex. förslaget om den nya "Naturvårdslagen". Om Värdekärnor o Värdetrakts utveckling görs till verklighet. Då kan nog ett ovan "Lyckat" sätt att urholka de svenska skogsbrukarnas, deras enorma rikedomer till fromma för samhällets väl o ve. Bara ligga några år bort. Bara några naturintresserade får sin vilja igenom, kan resten av Sverige rasa. Men skogen står kvar !
Jag tror inte att någon inom naturskyddssidan, har gjort sig en helhetsbild av de konsekvenser dessa nya förslag kan ha för inverkan på det svenska samhället.
Och tänk va rika vi blir, vi som får ha våra marker kvar. När priset på den råvara som det GÅR att få tag på, blir otroligt högt. Undras då vad nästa steg blir i S leden o miljömupparnas tankar ? Förstatligande kanske ? Och naturligtvis utan ersättning !

Avatar Fallback

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

isteskog  
#491931 De små stegen till tyranni börjar med ifrågasättande av äganderätten. Finns många exempel i världshistorien om detta! :???:

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).