Skogsmiljö och Trädlära

Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

55 inlägg 15316 visningar 14 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

Torbjörn Johnsen  
#475246 I spåren av mer budgetmedel till inventering av nyckelbiotoper verkar det nu som om uttrycken "värdekärna" och "värdetrakt" håller på att bli modeord i debatten. Enligt Skogsencyklopedin är definitionen för värdekärna, värdetrakt, kärnområde:

område med särskilt högt naturvärde från naturvårdssynpunkt, t.ex. som utgångsområde för trängda arter att sprida sig från. Värdekärnor är sammanhängande områden, ofta innehållande nyckelbiotoper. Värdetrakter betecknar ett större område, kanske med flera värdekärnor, och används i landskapsplaneringen.


Samtidigt som Skogsstyrelsen ska inventera nyckelbiotoper meddelar nu Naturvårdsverket att
Arbetet med en översyn av värdetrakter pågår i hela landet som en del i att genomföra nationell strategi för formellt skydd av skog och ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur.


och att
Värdetrakterna ska vara uppdaterade senast 2018.


Enligt Naturvårdsverket är inte tanken att hela ytan för dessa s k värdetrakter ska skyddas från skogsbruk:
- Skogliga värdetrakter är ett viktigt planeringsunderlag. Det är i dessa landskap vi bör genomföra insatser för biologisk mångfald – både skydd och skötsel. I stora delar av trakterna kan normalt brukande fortsätta, ibland med förstärkt naturhänsyn. Tanken är inte att hela värdetrakter ska skyddas, utan att olika insatser för biologisk mångfald ska prioriteras till dessa områden, säger Claes Svedlindh, avdelningschef Naturvårdsverket


Det kan ju låta bra vid en första anblick att man försöker fokusera framtida skogsskydd till områden där de högsta värdena finns men vis av erfarenheten från hur begreppet "Nyckelbiotop" har hanterats genom åren kan det nog finnas fog för viss oro. Det tog tex inte lång tid innan Greenpeace i ett pressmeddelande gav sig på SCAs nyligen avknoppade hygienbolag Essity för att de
köper (Essity) råmaterial från skogsbolag som avverkar de få riktiga skogar som finns kvar i den boreala regionen, som sträcker sig genom Sverige runt norra halvklotet.
Underförstått köper virke från SCA. Inte för att de avverkar nyckelbiotoper utan för att de avverkat i område som är klassat som just värdetrakt:

Greenpeace kräver att Essity städar upp i sin leverantörskedja och säkerställer att ingen av deras leverantörer avverkar skyddsvärda områden i den boreala skogen runtom på det norra halvklotet. I Sverige omfattar kravet ett omedelbart stopp för avverkning i så kallade värdetrakter, områden som enligt Naturvårdsverket har särskilt höga ekologiska bevarandevärden. Värdetrakterna är ett viktigt verktyg för att skydda mer skog i Sverige, och därför behöver avverkningar där stoppas medan planeringen för att skydda större områden pågår.


Essity ger Greenpeace svar om att man enbart köper färskfiber från motsvarande FSC/PEFC-certifierat skogsbruk (där virke från nyckelbiotoper inte är tillåtet).
All färsk vedfiber i våra produkter ska vara FSC®- eller PEFC™-certifierade, eller uppfylla FSC:s standard för kontrollerat virke.


Greenpeace ingår inte som en av intressenterna i FSC utan försöker påverka Essitys kunder genom mediakampanjande där t ex Lina Burnelius som är ansvarig för skogsfrågor på Greenpeac i Sverige säger att:
– Det är helt vansinnigt att skogsbolag avverkar uråldriga skogar med tusentals arter, bara för att tillverka engångsprodukter. Essity är världens näst största tillverkare av toalettpapper och annat mjukpapper, men de har inte använt denna starka position till att skydda den boreala skogen från att förstöras.


Det är viktigt att myndigheter som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har den här bilden klart för sig för att förstå varför det kan finnas ett viss motstånd och en viss skeptisism från skogsägarhåll om myndigheternas alla inventeringar, sammanställningar och redovisningar när det gäller naturvård i skogsbruket.


Senast redigerad av Torbjörn Johnsen mån 16 okt 2017, 10:32, redigerad totalt 1 gång.

   TS
Avatar Fallback

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

Röjkvist  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#475249 Jag såg en hasselbuske idag, bäst att hugga bort den omgående :evil:

Avatar Fallback

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

isteskog  
#475250 Den där Lina Burnelius ger jag inte mycket för! Ville inte svara på mina inlägg när jag började ställa lite obehagliga frågor ..... 8)

Avatar Fallback

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

tallen100  
#475256 När iste ställer obehagliga frågor, vågar inte alla svara.. 8)
Gammalt ordspråk från skogen.. :wink:

Och kanske lika bra det, risken hade nog varit väldigt stor att du fått riktigt korkade svar :mrgreen:

Användarvisningsbild

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

Skogsvaktaren  
#475261 Allt fler påtalar bristerna: Att registreringen av en nyckelbiotop är inget formellt myndighetsbeslut Att det stämplas som arbetsmaterial/utredningsmateriel bevisar ju dess stora osäkerhet och brist på transparans. Att det dessutom inte möjligt att överklaga och få rättelse är ju en rättsosäkerhet av gigantiska mått. och en större osäkerhet / brist . Ändå innebär det i praktiken ett näringsförbud med avverkningsstopp. Någon ersättning för näringsförbudet ges inte.
Dessutom i en ny inventeringen förväntar man sig hitta ytterligare 400 000 hektar nyckelbiotoper. Hur har man tänkt ersätta näringsförbudet för dessa drabbade skogsägare ?

En riktig pulshöjare som sätter kaffet i vrångstrupen är det brev som en grupp anställda av Skogsstyrelsen (som inte kan ges några löneförbud) vill påtala :
Att ”nyckelbiotoper är i sig ett kostnadseffektivt sätt skydda rödlistade arter”.

Misstanken om att tjänstehen, troligtvis med rent personliga politiska drivkrafter, nyttjar nyckelbiotopsklassningen som ett gratis näringsförbud i skydd av artskydd undergräver förtroendet för både myndigheten, nyckelbiotopsmodellen och aktivistmetoderna.

Jag kan inte annat än instämma med som sa att ”hanteringen av myndigheterna & nyckelbiotopsfrågan är inte värdigt ett demokratiskt rättssamhälle” som Sverige utger sig för att vara.

Användarvisningsbild

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

Torbjörn Johnsen  
#475263
Skogsvaktaren skrev:Allt fler påtalar bristerna: Att registreringen av en nyckelbiotop är inget formellt myndighetsbeslut Att det stämplas som arbetsmaterial/utredningsmateriel bevisar ju dess stora osäkerhet och brist på transparans. Att det dessutom inte möjligt att överklaga och få rättelse är ju en rättsosäkerhet av gigantiska mått. och en större osäkerhet / brist . Ändå innebär det i praktiken ett näringsförbud med avverkningsstopp. Någon ersättning för näringsförbudet ges inte.
Dessutom i en ny inventeringen förväntar man sig hitta ytterligare 400 000 hektar nyckelbiotoper. Hur har man tänkt ersätta näringsförbudet för dessa drabbade skogsägare ?

En riktig pulshöjare som sätter kaffet i vrångstrupen är det brev som en grupp anställda av Skogsstyrelsen (som inte kan ges några löneförbud) vill påtala :
Att ”nyckelbiotoper är i sig ett kostnadseffektivt sätt skydda rödlistade arter”.

Misstanken om att tjänstehen, troligtvis med rent personliga politiska drivkrafter, nyttjar nyckelbiotopsklassningen som ett gratis näringsförbud i skydd av artskydd undergräver förtroendet för både myndigheten, nyckelbiotopsmodellen och aktivistmetoderna.

Jag kan inte annat än instämma med som sa att ”hanteringen av myndigheterna & nyckelbiotopsfrågan är inte värdigt ett demokratiskt rättssamhälle” som Sverige utger sig för att vara.


Viktigt att ange källa för text som inte är ens egen:
https://www.skogen.se/nyheter/pulshojan ... elbiotoper

   TS
Användarvisningsbild

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

ananders  
#476122 Green peace har en insändare i dagens ATL där de kräver avvetkningsförbud i värdetrakter och att ytterligare 3,5 miljoner hektar skog ska skyddas.

http://www.atl.nu/synpunkten/stoppa-sko ... e-omraden/

"Skyddet av skogsmark går för sakta. Det behövs ett helhetsgrepp och vi kräver ett stopp för avverkning i så kallade värdetrakter, skriver Frode Pleym och Lina Burnelius, Greenpeace.

Skogsindustrin skapar stora sociala och ekonomiska värden för samhället. Det är viktigt att poängtera detta, för ibland får vi höra ”ni är ju emot allt skogsbruk”. Det är vi inte.

Men vi vill också att Sverige ska leva upp till FN-konventionen om biologisk mångfald, som kräver skydd av 17 procent naturen. Och vi vill hörsamma forskningen om att 20 procent av det ursprungliga skogslandskapet bör skyddas för att en mångfald av arter ska klara sig.

Det är inte särskilt mycket. Med ett sådant skydd kan hela 80 procent av skogen brukas. Ändå är det långt kvar innan ens denna balans är uppnådd och med dagens takt skulle det ta 100 år. Men vi har inte hundra år på oss, eftersom skogsindustrin hela tiden expanderar in i nya områden. Åtagandet inom miljömålen att 150 000 hektar ska skyddas till år 2020 är fullständigt otillräckligt. Ytterligare 3,5 miljoner hektar behöver skyddas.


Skogsföretag och politiker har ett mantra om att svensk skogsförvaltning är hållbar. Den krassa verkligheten illustreras av Naturvårdsverket som år efter år skriver att förlusten av biologisk mångfald fortsätter. Det håller inte att dutta lite här och där. Debatten måste börja handla om hur vi når till 20 procents skydd.

Vi på Greenpeace menar att rapporten ”Landskapsanalys av skogliga värdekärnor i boreal region” som tidigare i år togs fram på uppdrag av Naturvårdsverket då bör spela en central roll. Rapporten identifierar svenska värdetrakter – ”landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden”, större sammanhängande områden som även innehåller en stor andel värdekärnor, alltså områden med stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Greenpeace kräver ett omedelbart stopp – ett moratorium – för avverkning i värdetrakterna så att arbetet med fortsatt inventering och förfining av gränserna för dessa kan äga rum.

Vi på Greenpeace vill se ett långsiktigt hållbart skogsbruk i Sverige, men i dag är den riktiga skogen så fragmenterad att nästan inga intakta skogslandskap finns kvar. Att värdetrakterna även innehåller en stor andel trädodlingar med låg biologisk mångfald är en sorglig konsekvens av det fragmenterade skogslandskap och bristfälliga skydd vi har i dag.

Detta menar vi måste tas som en varningssignal och som ett skäl till ökad försiktighet. Det bör göras ansatser att försöka återskapa större sammanhängande landskap med hög biologisk mångfald.

Värdetrakterna är i dag det bästa verktyget vi har för att skapa sådana landskap. Därför manar vi på Greenpeace till ett stopp för avverkningar i värdetrakter.

Frode Pleym, Sverigechef för Greenpeace

Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace"

Avatar Fallback

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

isteskog  
#476154 Myche vill ha mer och allri blir de nog ........ :???:

Användarvisningsbild

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

Fredrik Reuter  
#476855 Denna bild hade Gunnar Lindén hittat på Twitter.

Bild


Ska komma från Greenpeace...

Avatar Fallback

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

morco  
#476862 Och framför oss ser vi väl en rätt alldaglig ungskog....

Användarvisningsbild

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

T Landström  
#476865
morco skrev:Och framför oss ser vi väl en rätt alldaglig ungskog....

Det va min tanke oxå...

Användarvisningsbild

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#476867
T Landström skrev:
morco skrev:Och framför oss ser vi väl en rätt alldaglig ungskog....

Det va min tanke oxå...

Perfekt ungskog för tjädespel med andra ord. :-)
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

jannee  
#476868 Den skylten hinner blekna bort innan det är dags för slutavverkning :mrgreen:

Användarvisningsbild

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

SkogsGotte  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#476912
1508134797_254cb8e2-cbc3-4dbd-877b-272fe7e90bf0.png

Avatar Fallback

Re: Värdetrakt - nästa slamkrypare i skogsdebatten?

isteskog  
#476922 Greenpeace ....... :sad:

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).