Skogsmiljö och Trädlära

Klimatfrågan skall ingå i skogsprogrammet

1 inlägg 5012 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Klimatfrågan skall ingå i skogsprogrammet

Skogsvaktaren  
#462549 Klimatfrågorna har funnits med i EU-arbetet sedan tidigare. De nuvarande målen för EU:s eget klimatarbete brukar förkortas 20-20-20. Det handlar om fyra mål som EU ska nå senast 2020. EU ska

minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent, jämfört med 1990 års nivåer
sänka energiförbrukningen med 20 procent
höja andelen förnybar energi till 20 procent av all energikonsumtion
höja andelen biobränsle för transporter till 10 procent.
Förnybar energi är energi som kommer från icke-fossila källor. Det är bland annat energi från vind, sol, vattenkraft och biobränsle.

EU ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 30 procent om andra industriländer gör jämförbara sänkningar.

Konkreta åtgärder i EU:s klimat- och energipaket
I EU:s så kallade klimat- och energipaket förtydligar EU sina klimatmål. Paketet innehåller bland annat bestämmelser om:

nya regler för koldioxidavskiljning
ändrade regler för handel med utsläppsrätter
nya regler om minskade utsläpp för branscher som inte omfattas av utsläppshandeln
en ansvarsfördelning om hur utsläpp av växthusgaser ska fördelas mellan EU-länderna.
Fördelningen av utsläpp av växthusgaser mellan EU-länderna baseras på ländernas ekonomiska utvecklingsnivå. Det innebär att EU:s rikare länder ska minska sina utsläpp mer än EU:s fattigare länder, som till viss del kan öka sina utsläpp.

Sverige ska minska sina växthusgasutsläpp med 17 procent fram till 2020, jämfört med 2005 års utsläpp. Rumänien tillåts exempelvis öka sina utsläpp med 19 procent fram till 2020.

EU:s klimatmål för 2030
EU har fortsatt att sätta långsiktiga mål för sitt klimatarbete. I januari 2014 presenterade EU-kommissionen förslag till en ram för klimat- och energipolitiken fram till år 2030. Europeiska rådet tog ställning till förslaget och kom i oktober 2014 överens om en ram för EU:s klimatmål fram till 2030. Dessa knyter an till den förhandlingslinje EU hade i förhandlingarna i Paris i december 2015.

Utsläppen av växthusgaserna ska minska med 40 procent jämfört med 1990 års nivå. Målet är bindande på EU-nivå.
Andelen förnybar energi ska vara minst 27 procent. Målet är bindande på EU-nivå.
Energieffektivitet ska öka med minst 27 procent. Målet är vägledande och ska ses över senast 2020, med ambitionen att nå ett mål på 30 procent på EU-nivå.
Energiunion för säker och effektiv energianvändning
EU vill med sin energipolitik skapa en fungerande energimarknad, trygga energiförsörjningen samt främja energieffektivitet och energibesparingar. EU arbetar för att koppla samman medlemsländernas energinät. Dessa energimål finns i EU:s fördrag.

I februari 2015 lanserade EU-kommissionen en strategi om en energiunion, som ska ta ett samlat grepp om energifrågorna. EU-länderna vill minska sitt beroende av olja och gas från länder utanför unionen. Samtidigt måste EU använda mindre av fossila bränslen för att minska den globala uppvärmningen och klara miljömålen. Kommissionen vill satsa på energiforskning och innovation för att öka användningen av förnybar energi i EU. Den vill också driva på arbetet med en gemensam europeisk energimarknad. Det kräver att ländernas infrastruktur byggs samman så att el kan köpas och säljas mellan länderna.

I kommissionens strategi för en energiunion ingår en rad åtgärder som kommissionen ska genomföra de närmaste åren. Några av åtgärderna är att

se över lagstiftning för att trygga naturgasförsörjningen
föreslå lagstiftning om säker tillgång till el
se över all lagstiftning om energieffektivitet
underlätta för att byggnader och transporter ska kunna göras mer energieffektiva
stödja genomförandet av infrastrukturprojekt genom EU-fonder, för att en gemensam energimarknad ska kunna skapas
utveckla en mer energi- och klimatrelaterad strategi för forskning och innovationer
stärka energisamarbetet med länder utanför EU, även inom förnybar energi och energieffektivitet.

http://www.atl.nu/skog/proposition-om-skog-kan-droja/

Regeringen siktar på att göra en proposition av det nationella skogsprogrammet. Men det kan dröja längre än aviserat.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) har ambitionen att lägga en proposition om det nationella skogsprogrammet. Tidigare har det talats om att göra det i form av en skrivelse, där regeringen talar om för riksdagen hur den vill arbeta med frågorna. Det blir för klent, tycker Sven-Erik Bucht.

– Min ambition är att göra det som en proposition, för att få riksdagens beslut, precis som vi fick för livsmedelsstrategin, sa statsrådet när han deltog i SLUs seminarium om ett nytt samhällskontrakt för skogen.

Övergripande mål
Men det tidigare slutdatumet för arbetet med programmet, 2017, är inte längre säkert.

– Det är ett väldigt viktigt arbete och jag säger inte att det är någon katastrof om det skulle gå en bit in på nästa år också. Sådana här viktiga saker kräver tid.

Under seminariet väcktes också frågan om hur FNs hållbarhetsmål ska förenas med de svenska miljömålen. Enligt landsbygdsministern diskuteras det inom ramen för det nationella skogsprogrammet.

– Vi kanske måste ha ett övergripande mål, varför inte ett som handlar om klimat?   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).