Skogsmiljö och Trädlära

Långt kvar till "Levande skogar 2020" men på rätt väg

2 inlägg 6215 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Långt kvar till "Levande skogar 2020" men på rätt väg

Torbjörn Johnsen  
#447880 Skogsstyrelsen går idag ut med ett pressmeddelande om att det finns mycket kvar att göra om målet "Levande skogar 2020" ska nås.

– Miljömålsarbetet i skogen utvecklas positivt. Många åtgärder pågår för att förbättra miljötillståndet i skogen. Men takten måste öka ytterligare om Levande skogar ska kunna nås till 2020, säger Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen.


I rapporten trycker Skogsstyrelsen på tre åtgärdsområden som särskilt betydande för att uppnå målen:

-målbilder för god miljöhänsyn
-grön infratstruktur
-formellt skydd & frivilliga avsättningar

Det formella skyddet och de frivilliga avsättningarna ökar enligt en rapport från Skogsstyrelsen tidigare i veckan

Begreppet "grön infrastruktur" är relativt nytt och det verkar som om myndigheterna började använda det för 2-3 år sedan. Enligt WIkipediabetyder grön infrastruktur bl a:

I det svenska arbetet med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur utgår man från följande definition: "Ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.ˮ Detta innefattar både land och vatten


Här finns en länk till Skogsstyrelsens pressmeddelande och för den som vill läsa hela rapporten om Sveriges miljömål (inte bara skogliga) hittar ni den här.   TS
Användarvisningsbild

Re: Långt kvar till "Levande skogar 2020" men på rätt väg

DagL  
#447940 Målet för Levande skogar är avlägset och kanske ouppnåligt så förmodligen åsyftas ett etappmål 2020 som väl inte heller uppnås. Levande skogar behöver inte "skämmas" eftersom bara 10% av målen nås.
Inriktningen tycker jag verkar bra men det finns skäl att befara att det leder till "mer våld än nöden kräver".
Jag tycker DN http://www.dn.se/arkiv/nyheter/flera-djurarter-hotas-men-luften-ar-battre/ ger en vinklad bild av "biodiversitetsmålen".
Rubrik "fler djurarter hotas" missleder läsaren att tro att hotet ökar, men det frekvensen av arter som är "hotade" ökar inte sedan 2000.
Sammanfattning "utvecklingen går åt fel håll när det gäller bio­logisk mångfald"
"När det gäller biologisk mångfald och ekosystemens återhämtning är läget dystert. Många arter och naturtyper riskerar att försvinna och främmande arter fortsätter att öka. Av de 2 200 främmande arter som finns i Sverige uppskattas 387 vara invasiva och 84 potentiellt invasiva.
Eftersom det vandrar in nya "främmande" arter tiofalt vad som försvinner så ökar den biologiska mångfalden. Det är en annan sak att det delvis är en icke önskvärd ökning av mångfalden. Mycket få arter försvinner och försvinnandetakten ökar inte. Ingen enda art som fanns i Sverige för två hundra år sedan har kategoriserats som globalt utdöd.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).