Skogsmiljö och Trädlära

Längre växtsäsong – mer klimatkubik redan idag

3 inlägg 8651 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Längre växtsäsong – mer klimatkubik redan idag

Torbjörn Johnsen  
#439907 Jag har grottat lite i klimatstatistik från SMHI när det gäller hur växtsäsongens längd har utvecklats under en längre period. Bakgrunden var en fråga jag ställde till ansvariga på Tönnersjöhedens försökspark om de i sina väderobservationer kunde spåra någon förändring över tid. De sa att väderdata varierar mycket mellan olika år men att de inte kunde urskilja någon tydlig trend i sina mätdata från försöksparken.

Om man istället går in och granskar SMHI:s väder och klimatfakta kan man däremot se tydliga förändringar. Växtsäsongens längd, d v s den period då dygnsmedeltemperaturen sammanhängande överstiger 5 grader, har ökat tydligt. Det handlar om 10 - 15 dagar längre växtsäsong nu jämfört med för bara några årtionden sedan. Skillnaden är större i södra än i norra Sverige men tydlig i båda landsändar.

1487758395_vaxt_langd_sodra_sve.png


I siffror innebär det att växtsäsongen är 7,7% längre i söder och 6,3% längre i norr. Med ”södra Sverige” avses 16 mätstationer i Götaland och södra Svealand och ”norra Sverige” är 16 mätstationer i Norrland och norra Svealand.

De här uppgifterna stämmer väl överens med de uppskattningar som t ex Skogsstyrelsen gjort. I deras skogliga konsekvensanalys (SKA 15) finns ett scenario där de tar hänsyn till klimateffekten motsvarande en medeltemperaturhöjning med två grader mellan 1985 till 2085. Där förutspås en tillväxtökning fram till 2020 p g a klimatförändringar om 6-7 % och det är där vi hamnar om vi ser hur växtsäsongen har förlängts. Totalt kan vi enligt denna analys förvänta oss en tillväxtökning i skogen om 20-30%.

Danske Bank tog upp klimateffekten på svenskt skogsbruk i sitt senaste nyhetsbrev (1-2017) ur perspektivet hur den ändrar värdet på skogsbolagen som har markinnehav och hur de olika bolagen redovisar det idag. Intressant läsning som ni hittar här.

Ved för två massabruk
I praktiken innebär det här att ett varmare klimat redan ger effekt för Sverige i form av en ökad virkesproduktion. Omräknar från procent till m3sk motsvarar det ca 6,2 miljoner skogskubikmeter per år i tillväxt som kan tillskrivas en längre växtsäsong. Alltså att av dagens 104 miljoner m3sk som växer varje år på produktiv skogsmark så har klimatförändringen bidragit med 6,2.

För att få ett grepp om dessa siffror så motsvarar det nästan halva årsavverkningen i grannlandet Norge eller hela årsavverkningen i ett land som Litauen eller i Estland. Det kan också jämföras med tillväxt på motsvarande 1,3 miljoner hektar svensk produktiv skogsmark. Som om skogsmarksarealen hade utökats med fler hektar än vad Holmen äger (ca 1 miljon ha). SCA:s skogsmarksinnehav är som jämförelse 1,6 miljoner hektar stort. Vill man göra en annan greppbar jämförelse så motsvarar sex miljoner kubikmeter nästan lika mycket som vedförbrukningen vid TVÅ massabruk av Värös storlek.

Den fossila paradoxen
Användningen av fossila bränslen i världen har påverkat klimatet i Sverige i en riktning som så här långt har gynnat skogens tillväxt. I sammanhanget måste man då ta med ev ökade risker för stormar, svamp- & insektsskador. Tillväxtökningen innebär så här långt ändå att Sveriges möjligheter att bli fossilfria med hjälp av förnyelsebar energi och material från skogen blir än bättre då vi kan ta ut ett högre uttag ur skogen.

Klimatförändringen räddar marginalerna
Den årliga tillväxten på Sveriges produktiva skogsmark är idag 104 miljoner skogskubikmeter (tillväxt av stamved inkl. topp och bark enligt Skogsstatistisk årsbok 2014).

Nuvarande avverkningstakt ligger runt 92 miljoner kubikmeter (Bruttoavverkning 2015 enligt Skogsstyrelsen) och räknar man bort den årliga ”naturliga avgången” av träd som dör så hade skillnaden mellan avverkning och tillväxt varit ganska liten om inte klimatet hade bidragit med tillväxtökning. Marginalen för ett ”uthålligt skogsbruk” har blivit allt mindre men då måste man givetvis också beakta att det finns betydande skogsarealer (och tillväxt) som räknats bort från den produktiva arealen p g a att de är skyddade.

Tabeller
1487758395_skärmavbild_2017-02-22_kl._08.31.28.png


1487758395_vaxt_langd_sodra_sve.png


1487758395_vaxt_langd_norra_sve.png


Länk till:
SMHI, Vegetationsperiodens längd
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorolo ... ngd-1.7887

Skogsstyrelsen
Skoglig konsekvensanalys: Effekter av ett förändrat klimat (SKA 15)
http://shop.skogsstyrelsen.se/shop/9098 ... t_webb.pdf   TS
Användarvisningsbild

Re: Längre växtsäsong – mer klimatkubik redan idag

Äboda  
#440037 Mycket intressanta siffror.

Användarvisningsbild

Re: Längre växtsäsong – mer klimatkubik redan idag

Torbjörn Johnsen  
#478246 Lunds Universitet presenterar forskningsresultat som ligger i linje med SMHis data om längre växtsäsongen. Att det binds mer kol i den svenska skogen p g a klimatförändringarna. Läs mer i tråden Tidigare vår ökar tillväxten och binder mer kol

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).