Skogsmiljö och Trädlära

Politisk inkonsekvens utan motstycke

27 inlägg 3132 visningar 5 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Politisk inkonsekvens utan motstycke

isteskog  
#418879 Vad som är plus och minusposter för miljön är det nog ingen som riktigt vet! Vi tror nog en massa utan vetenskap.
Det du skriver att jag inte får en krona extra för hur jag skött skogen tror jag inte ett smack på! Har du fått fram ett bestånd med mycket stamblock, klass1 talltimmer, och där timmerandelen är uppemot 75-85 % (T 22-26) så får du mer betalt. Iaf om det är ett sågverk med inriktning mot högkvalitetsfura. Har du däremot ett klent bestånd med större andel klentimmer/kubb och massaved så får du förmodligen lägre betalt. Annars är det ju ingen mening alls att röja och gallra. Möjligtvis är det i intresse för den kokande industrin, men knappast för skogsägaren som får det största nettot vid en slutavverkning.

Avatar Fallback

Re: Politisk inkonsekvens utan motstycke

Bosse1  
#418880 Går kubiken genom bruket får man ofantligt mycket mer billig importerad fossilenergi tillbaka sen är det skatterna som gör den dyr för konsument.För staten blir det en mycket god affär men gynnar inte klimatet och koldioxiden.Därför motarbetas bioenergin från skogen.Eller tänker jag fel ? :|

Användarvisningsbild

Re: Politisk inkonsekvens utan motstycke

Älgfoderodlare  
#418882 Tyvärr är det just denna typ av inställning till vad som håller på att hända med vår miljö, som gör att inget händer.
Trump har väl sagt ungefär likadant, så nu lär det väl bli mindre verkstad igen vad gäller miljön.
Och hur många är det som har möjlighet att förhandla med företrädare för kvalitetsvirkes sågverk ? Vi har gjort avverkningar med pelarsalar av tallskog, som var enl. gallringsmallen. Jag trodde nog att det skulle spela roll att det var en hög andel grov fin tall. Det enda det överhuvudtaget disk. om vid prissättningen, var volym / area o inget annat. Om sen virkesköparen tittade mot träden i smyg o såg en stor förtjänst i det han såg, gav ju inte oss mer betalt. Så därför är jag så innerligt tacksam för att jag inte behöver våra skogar för vårt uppehälles skull. Vilket gör att jag kan intressera mig för andra värden av vår skog. Man kan vara så mer öppen för andra värden i en skog, när man inte först behöver se genom plånboken o över klockan för att inse det. Att bara äga skog för känslan av att det är just skog, hela tiden !

Avatar Fallback

Re: Politisk inkonsekvens utan motstycke

isteskog  
#418888 Då tycker jag synd om dig älgfoderodlare. Kanske det inte finns några tallsågverk med kvalitetsinriktning i din närhet. Nere hos mig finns det iaf några som premierar kvalitetstall.
Sen känslan att bara äga skog utan att leva på den är nog få förunnat. De flesta som har köpt sin skog har nog ekonomiska krav som gör att de måste sköta skogen enligt ekonomiska principer. :geek:

Användarvisningsbild

Re: Politisk inkonsekvens utan motstycke

Älgfoderodlare  
#418899 Här uppe är ju 65 ha också bara en "köksträdgård" med de nackdelar vad gäller avstånd till brukningsorter etc, som gör att även OM man skulle ha fin kvalitativ skog. Drar mycket annat ner intäkten vid avverkning. På den tiden då Svegs sågen drevs av Siljan skog. Hette det att de värnade skogsägare i närområdet, för att säkerställa god råvarutillgång. Med vid offertinlämning hade de som oftast lägsta budet. Så när utbudet av köpare blir begränsat, då minskar ju även förhandlingsutrymmet. Då är det inte fel att hitta andra värden som kan ge alternativ effekt för ekonomin, men med bibehållen skog i väntan på bättre tider. Det finns ju en midja vad gäller svensk skogsåldersfördelning. Och ökar marknaderna för det som kommer att kräva ökad andel av icke kvalitativt sågtimmer. -Ja, då kan det löna sig att vänta med stamkvistad, tät tallskog. Som även om de inte har den största diam. Kan ha kvalitet av värde ändå. Lite beroende på hur man skött bestånden över tid. Och här blir ju dokumentation lite av värde. För om man har grovkvistiga tallar med hög andel död kvist i kärnveden. Minskar det ju möjligheten för att ex. klara byggnormer etc. Än att ha kvistfri, tätådrad furu. Och tiden blir ju avgörande om HUR grov man vill att de ska bli. Och likväl som ekonomin inte har någon betydelse i mitt perspektiv. Så har tiden det inte heller. Det är inte mig som dessa skogar skall ge värde. Det är jag för gammal för. Men arbeta för dem, det kan jag än !

Avatar Fallback

Re: Politisk inkonsekvens utan motstycke

isteskog  
#418901 Svegsågen hade väl en klentimmerlinje vad jag vet ..... :wink:
Man kan även vänta med en fin tallskog som är skött med gängse metoder. Kvaliteten i ett sådant bestånd ökar ju med tiden, tills den blir så gammal som 150-200 år beroende på vart i landet man bor, efter det kan centrumröta uppträda, eller ännu värre, reservatsrötan .... :wink:

Användarvisningsbild

Re: Politisk inkonsekvens utan motstycke

Älgfoderodlare  
#418908 Men lika fullt, om min skog innehåller dubbelt så mycket i volym som någon annans. Ger det ju förmodligen ändå mer betalt. Och då har kostnaderna på vägen dit, som oftast varit mindre än vid gängse metoder. Och vid totalimkomstvärdet efter avverkning, kan det ju göra största skillnaden. Att ha minimerat utgifterna på väg mot inkomsterna. Är det inte så som företag räknar idag ? Och om man då räknar tid på plussidan som en intäktsökning(ränta på ränta), och den är exponentiell. Då avgör ju tiden när det är bäst lönsamt att göra uttag och av vad. Ränta eller kapital ? För jag kan ju fortfarande göra fler uttag, sett till antal fällda träd / areal. I fler omgångar. Och ändå ha motsvarande gallringsmallens bestånd kvar efter x antal "ränte" - uttag. Och har ändå fått en kapital ökning på köpet, trots uttagen ! För eftersom ALLA tänkta slutavverkningsträd står kvar. Är ju tillväxten på dem fortfarande exponentiell. Och man kan med endast ytterligare tid, öka detta värde utan utgifter. Och har ändå redan tagit ut värden motsvarande x % av slutvärdet, utan att det inverkat på upplevelsen av att man fortfarande har en skog kvar.

Användarvisningsbild

Re: Politisk inkonsekvens utan motstycke

Älgfoderodlare  
#418909 Nu känns det helt plötsligt som att det inte är i denna tråd, denna disk. skulle vara. Ursäkta !

Avatar Fallback

Re: Politisk inkonsekvens utan motstycke

isteskog  
#418917 Älgfoderodlare! Jag har svårt att tro att du har dubbelt så mycket volym/ha i din skog som i en normalgallrad tallskog vid tidpunkten för en slutavverkning. Och ju extensivare skötsel (eller ingen alls) ju mer självgallring borde det bli. Sen begriper jag inte vad du menar med att tid är en intäktsökning. Ska du ha ett bestånd längre än då tillväxten kulminerar så borde det ju ett minus. Dålig tillväxt och risk för självgallring ökar väl inte värdet på ett bestånd om du räknar mot att avverka och få till en ny växtlig skog. Sen har vi nog en olika syn på vad som räknas som ALLA tänkta slutavverkningsträd. I min tankevärld är det ett jämnt bestånd med en ganska jämn medelstam som gör att avverkningskostnaden slås ut på de stammarna= billigare drivning och högre timmerandel. :smile:
Och upplevelsen av en riktig skog är nog i betraktarens öga .... :wink:

Användarvisningsbild

Re: Politisk inkonsekvens utan motstycke

Älgfoderodlare  
#418920 Det optimala vid blädning, är väl att ta det grövsta träden vid deras tillväxtmaximum. Om man då har 3-4 ggr så många träd / ha, så bör väl avkastningen öka då ingen avverkning sker med för klena träd. Även i en likåldrig skog, har ju träden en varierande diam. o volym vilket ger utslaget vid en slutavverkning då ALLA träd avverkas samtidigt.
Sen är det som du säger, olika hur vi ser en skog. Men även en gles kvistrik skog kan ge ett ovårdat intryck o vara ovälkomnande för allmänheten. Då de flesta helst önskar SE vart man går någonstans för att våga vara i skogen. Gäller även jägare. Har upplevt hundförare som knappt inte ens vågade lämna den basväg man gick, för att man visste vart den ledde. I kontrast kan en stamkvistad tät skog ge upplevelsen att vara mycket mer "öppen" och framkomlig än många gallrade, "välskötta bestånd. Jag har ju aldrig mattor av stammar som ligger på min mark.
När det gäller tid, så har ju fler träd ett behov av att mogna långsammare. De ger i slutänden lika volym / träd om bara tiden finns. Skillnaden kan ju från en gallringsdriven skog vara. Att jag slipper allt vad rotröta heter. Inga körskador. Aldrig ett kalt område. Ingen plantering. Ingen röjning. Kontinuerlig input och tillväxtvald output.

Avatar Fallback

Re: Politisk inkonsekvens utan motstycke

isteskog  
#418925 Obs! Jag har diskuterat tallbestånd hela tiden. Granskog kan nog skötas med blädning också :wink:

Användarvisningsbild

Re: Politisk inkonsekvens utan motstycke

Älgfoderodlare  
#418952 Och för att öka den biologiska mångfalden, minska riskerna, ha kontinuerligt output, så strävar jag att ha blandskogar till största del. Det gör ju att bl.a. lövskärmarna får stå för att gynna mer gran. Tallskogarna växer i sin takt o skall förmodligen luckhuggas mer än blädas. Men stamkvistningen verkar ju gynna de flesta arterna av träd, vad gäller att skapa livsutrymme. Har ett parti där överåldriga björkar börjar att fasa ut sig själv. Där kommer luckor att bildas som förmodligen snabbare får tall o gran uppslag än nya björkar. De tallar som finns där är i paritet med gallringsmallen. Vilket gör att allt annat är ett plus på kontot, oavsett vad jag använder det till. Om jag tar ved för att minska vår elförbrukning, är det en vinst skapad av detta överflöd. Att låta de nya granarna stå o bli nästa generation skog, helt utan kostnad. Är också en besparing i sig. Så lite hur jag väljer att göra, följer skogen ett kretslopp som JAG har att förhålla mig till. Mer än att jag helt försöker styra händelserna i skogen. Och under tiden skapas de övriga värden som bl.a. naturvården saknar idag. Biodiversitet, bete, boträd o djurliv. Att idag se de otaliga fågelflockarna trängas vid våra fågelbord, som en effekt av vad utfodring o holkuppsättning kan skapa. Att ett tiotal ekorrar jagar varandra runt om i träden är utslag av samma sak. Att dussintalet Rådjur går över vår tomt varje dygn är glädje för en jägare. Och det är väl det som framtiden får utvisa. Om det är viktigare att bevara mig som skogsvårdare. Än att bevara den skog jag brukade vårda. För att bibehålla mångfalden i vårt skogslandskap. Utan det jag gjort, hade inte mycket av det jag ser idag, funnits ! Det är att skapa miljö för fler än bara människan o vår traktering efter mer värden bara för oss själva. Och utan att göra särskilt stora uppoffringar, kommer dessa värden som ett brev på posten. Och på samma sätt som det en dag kommer att bli att få någon att förstå vad man köper, när en ev. avverkning av dessa stamkvistade bestånd skall gå under yxan. Är det upp till samma personer att visa att skött skog som skapar mångfald. Där är det viktigare att värna vårdaren. än det han vårdar ! Så börjar fler att göra det som Skogsvårdslagen efterfrågar, då kanske jakten på skyddsvärd natur minskar på sikt. Och det är väl för väl att vi är några som ändå minskar trycket på er andra. Nu kommer nästa del i arbetet, och det är att få myndigheter att förstå att det är så. Då kan förhoppningsvis mer produktiv skog lämnas till att vara just produktionsskogar. Och jag tror att det är i denna kamp om MÄNGDEN, som naturräddarna tror att naturen håller på att förlora. Det som håller på att gå förlorat, är de som gör det osynliga arbete som inte ännu nått skogsvårdens ögon. Men ändå finns där. Och där blir också vår miljö en vinnare i förlängningen.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).