Skogsmiljö och Trädlära

Vår tjäderkamp mot SKS och LS

86 inlägg 24309 visningar 30 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Vår tjäderkamp mot SKS och LS

Älgfoderodlare  
#409549 Jag har i några dagar varit inne o kollat artdatabanken. Det som slår mig är antalet personer som är inne o registrerar obs. samt när det sker. För vår kommun som är stor till ytan, blir man lite förundrad hur vissa personer gör för att hinna med sina obs. Jag kan bara konstatera att en del personer måste färdas ca. 8-12 mil per dygn för att hinna med sina obs. För att nästa dag vara tillbaka på sin första plats dagen efter. Och ytterligare 12-15 mil vid ett 3;e dygn. Och med rapporteringar som är mycket knapphändiga. Då man anger att man sett typer av rovfåglar som är "sträckande" i sina rapporter. Det finns en uppenbar risk att viss info. om huruvida dessa individer verkligen "är" stationär till området eller inte, kan tolkas. Och är det alltid tillförlitliga uppgifter som läggs in i artdatabanken ? Jag kan nog uppleva att det manipuleras med en hel del info. i ett försök att skapa underlag för att kullkasta möjligheten till skogsbruks åtgärder. Av de som självklart vill se en orörd natur, före att inse att den skog de beskådar, ägs av någon.

Användarvisningsbild

Re: Vår tjäderkamp mot SKS och LS

halvproffs  
#409651
DagL skrev:Denna tråd inleds med:
"Tänkte skapa en tråd för vår pågående/kommande kamp mot Länsstyrelsen (LS) och Skogsstyrelsen (SKS). Då vi troligen inte är de sista som råkar ut för dessa övertramp från våra myndigheter tänkte jag att det kan vara bra om det finns någonstans att söka information för andra drabbade."
Jag tycker personligen det finns ett behov av tillgängliga webbplatser för relevant information, men privata initiativ som detta får inte tillräcklig effekt.
Jag tror det behövs organisatorisk förankring från skogsbruket som helhet för att få acceptabel täckning och aktualitet på informationen och göra den lätt att hitta. Men sådan förankring finns hittills inte.
Framtoningen i denna tråd är inte tillräckligt objektiv.
Kommentarerna får mest karaktären av "gnäll" och inte för "utsatta" relevant information.
Som det nu är når "informationen" bara någon promille av skogsägarna, de andra vet överhuvudtaget inte att de skall söka i den här tråden och de som observerar det glömmer snabbt.
Dessutom är det för få som "drabbas" för att väcka något större engagemang för spridande av relevant information.
Jag ville själv diskutera möjligheterna att utnyttja Skogsforum för bättre tillgängligörande av relevant information med de ansvariga för Skogsforum, men de var inte intresserade nog för att diskutera det.


Tycker att det är mycket bra gjort av trådskaparen att ta upp detta för information och diskussion även om detta inte får "tillräcklig effekt" Någonstans startar allting.

Klart är att skogsägarföreningar m.fl borde starta ett samråd hur man ska bemöta detta "hot" på ett juridiskt korrekt och konstruktivt sätt.
Här i Hedesunda lyckades vi få Naturvårdsverket på knä genom att få dom fälld i Fastighetsdomstolen, men det är genom personlig ekonomisk roulett medans NV betalar med våra skattepengar. Redan där ligger man i underläge.

Själv har jag även lyckats få skrivna ursäkter från Länsstyrelsen för dåligt bemötande och tjänstefel.

Sådana här strider tär på en oerhört så att samla ihop till gemensam aktion mot Ls och SS är ett måste.

Här har bästa tjäderspelplatsen huggits för 15 år sedan med resultatet att dom slutat spela just där. Däremot måste ju dom ta näst bästa spelstället. Tycker att tjädern t.o.m har ökat i antal.

Användarvisningsbild

Re: Vår tjäderkamp mot SKS och LS

Göt  
#409680
Älgfoderodlare skrev:Jag har i några dagar varit inne o kollat artdatabanken. Det som slår mig är antalet personer som är inne o registrerar obs. samt när det sker. För vår kommun som är stor till ytan, blir man lite förundrad hur vissa personer gör för att hinna med sina obs. Jag kan bara konstatera att en del personer måste färdas ca. 8-12 mil per dygn för att hinna med sina obs. För att nästa dag vara tillbaka på sin första plats dagen efter. Och ytterligare 12-15 mil vid ett 3;e dygn. Och med rapporteringar som är mycket knapphändiga. Då man anger att man sett typer av rovfåglar som är "sträckande" i sina rapporter. Det finns en uppenbar risk att viss info. om huruvida dessa individer verkligen "är" stationär till området eller inte, kan tolkas. Och är det alltid tillförlitliga uppgifter som läggs in i artdatabanken ? Jag kan nog uppleva att det manipuleras med en hel del info. i ett försök att skapa underlag för att kullkasta möjligheten till skogsbruks åtgärder. Av de som självklart vill se en orörd natur, före att inse att den skog de beskådar, ägs av någon.


Och kollar man hur många observationer man gör per dag blir man ju helt ställd borde vara oigenomförbart

Användarvisningsbild

Re: Vår tjäderkamp mot SKS och LS

sundelius  
#409694 Kan det inte vara så att medlemmarna rapporterar in till en samordnare som lägger in observationerna

Användarvisningsbild

Re: Vår tjäderkamp mot SKS och LS

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#409711 Eller så blir rapporterna lika lögnaktiga som norsk photoshoppad naturfotografering...

Edit http://www.fotosidan.se/cldoc/fotografe ... ldfusk.htm
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Vår tjäderkamp mot SKS och LS

DenimDude  
#411055 Uppdatering!


Igår hade vi så mötet med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen på plats i skogen. Deltog gjorde inte mindre än tre tjänstemän från SKS och en från LS! Med mig och brorsan hade vi virkesköparen som köpt avverkningsrätten samt Erik Ringaby, tjäderforskaren som vi hyrt in för dagen. Jag ska försöka sammanfatta det här till något läsligt, vilket blir lätt då mötet varade över 4,5 h och det sades en hel del under dagen.

Kort summering av resultatet av mötet:
Området som de ville stoppa (ca 3-4 ha) med hänvisning till Artskyddsförordningen släpptes helt efter att Erik bekräftat att det inte är tjäderspel på platsen och ingående förklarat varför. Inga invändningar från myndigheterna där.
Angående vår morfars fastighet (ca 80 ha) så är det konstaterat tjäderspel inne kring myren mitt på skiftet, vilket innebär att i princip hela skiftet blir obrukbart ur produktionssynpunkt. LS vill göra naturreservat, men finns det inte pengar eller vilja från Naturvårdsverket till detta så kommer inget reservat att bildas. Då faller alltihop under Artskyddsförordningen och det blir brukningsförbud, men ingen ersättning utgår.

Analys:
Glädjande att vi får hugga det område vi har avv.anmält, utan inskränkning med hänvisning till Artskyddsförordningen! Vad jag reagerar på är hur godtyckligt Skogsstyrelsen kan stoppa avverkningar och hänvisa till tjäderspel, när tjänstemännen bevisligen inte har kompetensen att göra denna bedömning. I detta fall var bedömningen gjord på att "tallarna såg betade ut, och det var öppet och fint" i princip... Dock betas tallarna vintertid och har ingenting med spel att göra, förklarade Erik. Det var dessutom alldeles för öppet för att tjäderspel skulle äga rum där, då tupparna hela tiden skulle se varandra och bara slåss.
Vad som är skrämmande är att detta hade ju faktiskt blivit stoppat om inte vi hade kostat på oss att hyra in Erik som konsult, och bevisligen hade det isåfall blivit stoppat på helt felaktiga grunder då det faktiskt inte var tjäderspel i området. Jag tänker på vad som hade hänt om bara jag och min bror åkt dit? Hade vi lyckats övertyga dessa 4 tjänstemän om att det inte är tjäderspel på platsen? Knappast troligt... Rättsosäkerheten kring detta är verkligen oroande, måste man som skogsägare känna till vilka forskare man ska vända sig till och själv anlita för att kunna hävda sin rätt och slippa rättsliga övertramp baserat på "tyckande" från enskilda myndighetspersoner?

Angående morfars skifte som vi kommer ta över känns loppet kört... Hur man än vänder och vrider på saken så kommer vi inte att få bruka skogen. Känns sorgligt då morfar valde att överhålla bestånden för att han ville lämna över skog till sina barn - inte bara hyggen. Nu ligger det en våt filt över i princip hela fastigheten, men det är inte pga tillståndet på skogen, utan det är enkom pga tjäderspelet i området. Det enda vi kan hoppas på nu är att det faktiskt blir ett reservat så man åtminstone får skälig (?) ersättning för skogen, alternativet är som sagt att det blir brukningsförbud med hänvisning till Artskyddsförordningen och då kommer vi inte få en spänn i ersättning.
Det känns väldigt tungt för mig som skogsutbildad och skogsintresserad att vara tvungen att gå runt och hoppas på att få fastigheten omvandlad till naturreservat... Framförallt när det rör sig om produktionsskog, om än överhållen.
Vi lyckades dock förhandla bort reservatet från skiftet vi köpte, så om det kommer bildas ett reservat ska det bara belasta det ena skiftet, gränsen kommer följa rågången. En seger i det lilla...

Fråga till er om orkat läsa er ner hit!
Finns det någon övre gräns på hur stort ett område kan vara som faller under Artskyddsförordningen? För t.ex. nyckelbiotoper osv finns det en gräns för hur stort intrång man som markägare ska tåla, men finns det något motsvarande för Artskyddsförordningen?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Vår tjäderkamp mot SKS och LS

Torbjörn Johnsen  
#411057 Tack @DenimDude för mycket saklig och intressant information från er träff med myndigheterna. Samtidigt mycket skrämmande läsning! Alltså, ska det bildas reservat överallt där det förekommer tjäderspel så blir det ju helt sjukt. Så vitt jag förstår så är tjädern i Sverige inte hotad utan livskraftig "trots" ( eller tack vare) det skogsbruk som bedrivits. Nog borde det gå att lämna generell hänsyn kopplat till kända spelplatser utan att lägga död hand över stora skogsområden? Jag ser fram mot din fortsatta rapportering om det här då det är viktigt att visa upp graden av godtycke och rättslig osäkerhet.

Användarvisningsbild

Re: Vår tjäderkamp mot SKS och LS

Sunilorblede  
#411060 Stort tack för att du delat med dig så ingående av den här historien. Anmärkningsvärt är som redan sagts rättsosäkerheten i att en tjänsteman gör en bedömning och säger nej och sen vänder direkt när "riktig" kompetens kallas in. Skrämmande. Situationen med det andra skiftet och tjäderspelet är ju verkligen hemsk.

Användarvisningsbild

Re: Vår tjäderkamp mot SKS och LS

DenimDude  
#411089 Vad gäller Artskyddsförordningen så kan i princip vem som helst komma med vilka påståenden som helst, och sen är det upp till den drabbade markägaren att komma med bevis som friar. Den som är uppgiftslämnare behöver inte ha några som helst belägg för sina påståenden eller observationer. Guilty 'til proven innocent :???:

Jag reagerar även på att mycket av det material LS och SKS utgår från kommer från Tjäderobservatörerna med Göran Rönning i spetsen. Om ni inte är bekant med dessa (ännu) så är det en militant grupp som har gjort det till sitt kall att stoppa avverkningar. Deras uppgifter är knappast opartiska, men behandlas ändå som facit och ligger som ett eget naturvårdslager i myndigheternas kartsystem.
Jag såg på fältdatorn som en av skogskonsulenterna hade med sig i skogen att det fanns en polygon inritad med "tjäderspelsområde", detta har jag dock inte kunnat hitta någon annanstans och frågade därför var den informationen kom ifrån, eftersom den inte finns tillgänglig offentligt. De kunde bara bekräfta att det var Rönning som varit ute och inventerat det inritade området, men de kunde inte (ens efter flera direkta frågor) svara på hur lagret kom in i deras system. Även här känns rättsosäkerheten stor, då de använder information från en högst partisk intresseorganisation för att basera sina beslut på.

Förstår inte varför tjäderspelsplatser ska hemlighållas för allmänheten, det är ju inte direkt bon för pilgrimsfalkar vi pratar om... Och det kan vara helt avgörande information om man t.ex. ska köpa en fastighet, vilket är rena rouletten idag :shock:

   TS
Användarvisningsbild

Re: Vår tjäderkamp mot SKS och LS

Göt  
#411092 Jag hade en bekant som fick möjligheten att byta skog så att hon fick annan skog istället, Kanske det finns lösningar

Användarvisningsbild

Re: Vår tjäderkamp mot SKS och LS

DenimDude  
#411095
Göt skrev:Jag hade en bekant som fick möjligheten att byta skog så att hon fick annan skog istället, Kanske det finns lösningar


Anledningen till att vi köpte skiftet på 34 ha var för att det låg i rålag med morfars som vi kommer ta över, så byter vi bort morfars förlorar vi hela anledningen till att vi köpte det i första hand.
Dessutom genomfördes en omarronderingen för 15-20 år sedan, så Länsstyrelsen har i princip inga reservskiften kvar. Alla gick åt till att byta in reservatsmark i omarronderingen.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Vår tjäderkamp mot SKS och LS

Göt  
#411102 Lider med er....

I just det här fallet så fanns det nog en naturvårdsfond eller liknande som hade köpt på sig skog för ärvda pengar som man kunde byta med ...det här är några år sedan och före omarronderingen....

Hoppas att det löser sig på något vis

Användarvisningsbild

Re: Vår tjäderkamp mot SKS och LS

Seb macahan  
#411156 Inte för att det har med saken o göra men jag ser att en användare som heter MSNbotMedia läser i tråden. @Fredrik Vad betyder detta?
Inte för o vara dömande men det känns inte som ett helt "vanligt" nickname.

Till @Denimdude, inte för att jämkan och medlidande hjälper, men jag lider med er. I min värld hade jag nog inte riktigt kunnat kontrollera mig efter en sån här händelse.
Och till er andra, ska det fortsätta så här? Någonstans måste väl detta få ett slut och någon form av vett. Är det "bara" skogsägare som drabbas. Hur funkar det när transportstyrelsen vill dra om en ny väg, eller golfklubben ska bygga ut från 9hål till 18. Eller kommunen som ska bygga bostäder eller boenden.
Jag tycker vi ska hålla reda på den där länken som @TLandström (tack för att du håller koll i alla lägen) länkade till. Håll uppsikt vad som planeras o bygga men framförallt VEM som ska bygga. Vi ska givetvis inte sätta käppar i hjulet för någon annan och definitivt inte privata aktörer, men det hade varit intressant o se om det gör någon skillnad vem som äger marken och vilka beslut som ska fattas.

Användarvisningsbild

Re: Vår tjäderkamp mot SKS och LS

Peteflamingstar  
#411166 Kände inte till Tjäderkommittén eller Rönning innan denna tråd men googlade lite och hittade denna intervju från Skogssällskapets sida. Låter som en väldigt rabiat skogsbruksmotståndare som ser konspirationer i varenda buske... :surp:

https://www.skogssallskapet.se/artiklar ... hotad.html

Användarvisningsbild

Re: Vår tjäderkamp mot SKS och LS

T Landström  
#411171
Peteflamingstar skrev:Kände inte till Tjäderkommittén eller Rönning innan denna tråd men googlade lite och hittade denna intervju från Skogssällskapets sida. Låter som en väldigt rabiat skogsbruksmotståndare som ser konspirationer i varenda buske... :surp:

https://www.skogssallskapet.se/artiklar ... hotad.html


Ja, Göran ja...
Lite konspirationsteori kring jägarna...

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).