Skogsmiljö och Trädlära

Artskyddet och den svenska skogsbruksmodellen

9 inlägg 3122 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Artskyddet och den svenska skogsbruksmodellen

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#403663 Kloke Gunnar Liden skriver:

https://gunnarlinden.wordpress.com/

Enligt artskyddförordningen är det bland annat förbjudet att störa fåglar och att skada deras häcknings- och viloplatser. Enligt föreskrifter till skogsvårdslagen ska man förhindra eller begränsa skador i livsmiljöer och på substrat där det förekommer prioriterade fågelarter, vilket innebär att skador ska förhindras helt i den mån det ryms inom intrångsbegränsningen. Båda bestämmelserna är minst sagt obegåvat formulerade.

Läser man bestämmelserna som de är skrivna får man inte störa exempelvis blåmes eller bofink eller skada deras häckningslokaler vilket förstås skulle omöjliggöra allt skogsbruk och mycket av annan mänsklig verksamhet utomhus. Skogsvårdslagens bestämmelser skulle med en bokstavlig tolkning innebära att hänsyn alltid ska tas upp till intrångsbegränsningen för ett stort antal fåglar, oberoende av om de missgynnas av skogsbruk eller klarar sig bra i det brukade landskapet. Och när förekommer en fågel? När den häckar där? När den synts där vid nåt enstaka tillfälle? Eller om den finns där just vid avverkningstillfället?

Som tur är anser myndigheterna inte att bestämmelserna ska läsas som de är skrivna. Det i sig borde vara en signal om bristande formuleringar. Men även om man bara tillämpar bestämmelserna på arter som tydligt missgynnas av skogsbruk blir de väldigt problematiska. För flera fågelarter missgynnas av skogsbruk. Men det betyder inte att de har svårt att klara sig i det svenska skogslandskapet.

Att skogsbruket missgynnar vissa fåglar kanske innebär att de skulle ha större populationer i ett landskap som helt utgjordes av urskog. Men det innebär inte att skogsbruket riskerar att utrota dem. Den svenska skogsbruksmodellen innefattar nämligen ett antal åtgärder som syftar till att bevara arterna. Nära en tredjedel av skogen är undantagen från skogsbruk genom generell hänsyn, lågproduktiv skog som inte får brukas enligt skogsvårdslagen, frivilliga avsättningar och formellt skydd. Därtill tillkommer brukad skog där nya skogar hela tiden växer till och får egenskaper som de skogar som avverkats haft. Andra fåglar gynnas av de träd många markägare vårdar i hagmarker, på gårdar och i övergångsmiljöer.

Strategin i den svenska skogsbruksmodellen är alltså att bevara arterna genom att säkerställa att lämpliga miljöer hela tiden finns i landskapet. Detta är en helt annan strategi än förbudsbestämmelserna i artskyddsförordningen och i skogsvårdslagens artskyddsföreskrift. Enligt dessa bestämmelser ska arterna bevaras där de för tillfället befinner sig. Detta trots att arternas överlevnad oftast redan är säkrad genom andra åtgärder. Föreskrifternas konsekvenser gör artskyddet ineffektivt ur kostnadssynpunkt och försvårar allvarligt skogsbrukets planering.

Det kan förstås i enstaka fall finnas skäl att göra brandkårsutryckningar och stoppa skogsbruk vid förekomst av mycket ovanliga arter. Det gäller exempelvis vitryggig hackspett som inte kan anses vara säkrad i det svenska skogslandskapet. I sådana fall måste skogsägaren ersättas.

Men att stick i stäv med den svenska skogsmodellen börja tillämpa ett individskydd för en mängd fågelarter tror jag vore mycket olyckligt. Både för vår möjlighet att bedriva ett långsiktigt skogsbruk och för bevarandet av fågelarterna.   TS
Avatar Fallback

Re: Artskyddet och den svenska skogsbruksmodellen

isteskog  
#403680 Det blir så här tokigt när bokstavstroende byråkrater ska följa EU-förordningar som inte anpassas till olika länders behov ...... Ut ur EU ...... :shock:

Användarvisningsbild

Re: Artskyddet och den svenska skogsbruksmodellen

ananders  
Användarvisningsbild

Re: Artskyddet och den svenska skogsbruksmodellen

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#403922 Det verkliga hotet mot skogen http://www.vk.se/1785455/verkliga-hotet-mot-skogen
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Artskyddet och den svenska skogsbruksmodellen

DagL  
#403952
Niking skrev:Det verkliga hotet mot skogen http://www.vk.se/1785455/verkliga-hotet-mot-skogen
/Niklas

Eftersom artikeln tycktes utmåla mig som det verkliga hotet mot skogen lugnade jag ned läsekretsen med en debattartikel http://www.vk.se/1790501/nackdelarna-me ... forringats

Användarvisningsbild

Re: Artskyddet och den svenska skogsbruksmodellen

DagL  
#410871 Inblickar och reflektioner omkring lavskrikorna i Arbrå: http://daglindgren.upsc.se/Naturv/ArtLavskrikaBeslutGranskning.pdf

Användarvisningsbild

Re: Artskyddet och den svenska skogsbruksmodellen

Ängagärdet  
#410885 Jag tror jag blir tokig av det här, hur fan har det blivit såhär i Sverige?

Användarvisningsbild

Re: Artskyddet och den svenska skogsbruksmodellen

DagL  
#411232
DagL skrev:Inblickar och reflektioner omkring lavskrikorna i Arbrå: http://daglindgren.upsc.se/Naturv/ArtLa ... skning.pdf
.161006 tillställdes dokumentet ett antal personer på Skogsstyrelsen. Jag angav ”Inget svar förväntas, men upplysning om eventuella felaktigheter mottages givetvis med tacksamhet.” Jag fick svar ”eftersom dessa ärenden nu har överklagats till domstol, så kommenterar vi dem inte ytterligare”. Förmodligen innebär detta att det kommer att vara ganska tyst från Skogsstyrelsen även fortsättningsvis. Jag får göra mitt bästa att undvika/korrigera eventuella fel utan hjälp av Skogsstyrelsen. Det är väl troligt att det blir överklagande också, så det tar ju några år och jag tror inte det kommer att bli särskilt informativt då heller. Förmodligen uppdaterar jag dokumentet kontinuerligt och sänder nog ibland ut det till några förutom att det finns på webben.

Användarvisningsbild

Re: Artskyddet och den svenska skogsbruksmodellen

DagL  
#420658 Det går bra för skogsfåglarna. Förekomsten av skogsfåglar har ökat väsentlig. Även om en del arter missgynnas av skogsbruk har effekterna av detta minskat sedan sekelskiftet och det finns därför skäl att begränsa åtgärderna mot de fåglar som förmodas missgynnas av skogsbruk, men i stället trappas de upp!

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).