Skogsmiljö och Trädlära

Absurt: rännil i skogen gav strandskydd

8 inlägg 3251 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Absurt: rännil i skogen gav strandskydd

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#399814 http://www.svd.se/absurt-rannil-i-skoge ... trandskydd

Denna ledare skrevs av den kloke Per Gudmundson i SvD för några dagar sedan på ledarsidan under rubriken
Absurt: rännil i skogen gav strandskydd:

I fyra år förhindrades Patrik Ardefelt i Särna från att bygga en fäbod på sin egen ensligt belägna skogstomt. På tomten, som familjen Ardefeldt köpte 2011, löper nämligen en bäckfåra. Det handlar om en liten rännil, som är 20 centimeter bred och dessutom till viss del uttorkad. Men den lilla fåran var tillräcklig för att byggplanerna skulle hindras av strandskyddet.
Hösten 2014 ändrades lagstiftningen för att man lättare skulle kunna ge undantag från strandskyddet vid små vattendrag utan nämnvärd betydelse. Det fanns motsträviga röster, såsom Vänsterpartiet och Världsnaturfonden, men annars rådde tämligen bred samsyn om att dåvarande regelverk kunde få absurda konsekvenser. Som i Patrik Ardefelts fall.
Men Länsstyrelsen tillämpade ändå inte möjligheten till undantag.
Centrum för rättvisa engagerade sig i fallet i våras. Och i veckan kom utslaget från Länsstyrelsen i Dalarna. Strandskyddet upphävs på fastigheten.
En liten seger, kan tyckas. Men många bäckar små...

Slutet gott, allting gott skulle man kunna tycka och tro. Och kanske det nu är slut efter fyra år och fastighetsägaren kan bygga sin fäbod.
Men ... kommunen kan överklaga. Det kan även aktivist föreningar som Naturskyddsföreningen. Och det finns flera instanser kvar. Det kan bli dyrt och ta många år till att få ärendet avgjort. Mycket glädjande är att Centrum för Rättvisa (CfR) börjat engagera sig och hjälper de som drabbats av strandskyddets orimliga konsekvenser.

Kanske man skall se det som ljuspunkt. Men fallet visar klart hur orimligt strandskyddet är. Samtidigt blottlägger den ett avgrundsdjup av bristande kompetens och sunt förnuft hos myndigheterna. Hur kan någon med förnuftet i behåll komma på något så småaktigt och dumt? Och låta det så förbli för all framtid?

Strandskyddet handlar inte om skydd av djur och -växtliv. Detta är ett konstruerat behov för att legitimera konfiskation av privat mark. Helt i linje med vänsterns DDR-politik att med avundsjuka ta från de som har.
Man tål inte privat ägande och olikhet. Och genomföra i små steg för att det inte skall märkas för mycket.

Men istället för att attackera absurditeter måste man angripa systemet.
Strandskyddet måste avvecklas i sin nuvarande form och ersättas med system som tillgodoser äganderättens förfoganderätt samtidigt med det allmänna intresset att det skall finns tillgång till stränder runt större tätorter, men samtidigt fullt ut respekterar äganderätten.   TS
Avatar Fallback

Re: Absurt: rännil i skogen gav strandskydd

Edner  
#399818 Bra skrivet.

Användarvisningsbild

Re: Absurt: rännil i skogen gav strandskydd

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#400910 http://centrumforrattvisa.se/nyheter/st ... riks-tomt/

STRANDSKYDDET UPPHÄVT PÅ PATRIKS TOMT

Under fyra års tid stoppade en 20 cm bred rännil Patrik Ardefelt i Särna från att bygga en fäbod på sin tomt. Rännilen ansågs nämligen ge upphov till strandskydd, 100 meter åt vartdera hållet. Det innebar att Patrik inte kunde bygga på sin tomt – alls. Nu har länsstyrelsen äntligen upphävt strandskyddet på tomten.

Tomten som Patrik Ardefelt och hans familj köpte i Särna år 2011 är ensligt belägen på en gammal fäbodvall i skogen. På tomten vill Patrik uppföra en egentimrad fäbod utan el och vatten, som liknar de hus som redan finns i närheten.

Problemet är bara att det på tomten finns en cirka 20 cm bred rännil. Rännilen, som troligtvis är grävd för att leda vatten till betesdjur, är torrlagd under delar av året och är inte utmärkt på kartorna. Under många års tid hindrade dock länsstyrelsen och mark- och miljödomstolarna Patrik från att bygga något på sin tomt, med hänvisning till att rännilen omfattades av strandskydd.

Strandskyddets syfte är att bevara allmänhetens tillgång till stränder och skydda djur- och växtlivet i strandområden – något som helt saknas i Patrik Ardefelts fall. Rännilen ligger inte vid en strandlinje, det lever ingenting i den och det finns ingenting som tyder på att den hyser några andra naturvärden. Men i och med att det inte finns någon nedre gräns för vilka vatten som ska omfattas av strandskyddsreglerna faller Patriks rännil in under bestämmelserna.

I och med att lagstiftningen ändrades hösten 2014 finns dock en ny möjlighet att upphäva strandskyddet för små vattendrag som saknar betydelse för strandskyddets syften, just som rännilen på Patriks tomt. Den regeln infördes eftersom det många gånger är orimligt att ett litet vattendrag ska skyddas på samma sätt som hav och stora sjöar. Respekten för strandskyddet riskerar att urholkas om det leder till skeva resultat för enskilda. Fram tills sommaren 2016 tillämpade länsstyrelsen dock inte regeln i Patriks fall, trots att mark- och miljödomstolen tydligt pekat på att bestämmelsen är tillämplig.

Centrum för rättvisa engagerade sig som juridiskt ombud för Patrik Ardefelt under våren 2016 och lämnade in ansökan om upphävande av strandskyddet på tomten till Länsstyrelsen Dalarna. I juli gjorde länsstyrelsen det enda rimliga och upphävde strandskyddet. Nu kan Patrik till slut bygga sin fäbod.

Läs länsstyrelsens beslut att upphäva strandskyddet här.
Läs mer om fallet här.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Absurt: rännil i skogen gav strandskydd

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#400940 Skönt att länsstyrelsen äntligen tar reson och slutar syssla med dumheter i detta fall.
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Absurt: rännil i skogen gav strandskydd

boksson  
#401107 Vattedrag om 0.5-1 m breda, var hamnar de? Med eller utan strandskydd?

Användarvisningsbild

Re: Absurt: rännil i skogen gav strandskydd

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#401109 Frågar du "fel" person på länsstyrelsen, så lär det definitivt bli strandskydd.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Absurt: rännil i skogen gav strandskydd

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#403199
Strandskyddet kan inte alltid övertrumfa äganderätten – Norran, Skellefteå.pdf

   TS
Avatar Fallback

Re: Absurt: rännil i skogen gav strandskydd

Flax12  
#403229 Där ser man! Finns ett litet hopp ändå.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).