Skogsmiljö och Trädlära

Våga tänka nytt om skyddet av skog

3 inlägg 1304 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Våga tänka nytt om skyddet av skog

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#392203 Bra synpunkter från Jonas Eriksson, Norra Skogsägarna:

http://www.skogssnack.se/vaga-tanka-nyt ... omment-459   TS
Användarvisningsbild

Re: Våga tänka nytt om skyddet av skog

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#392222 Jo, staten borde se till att först och främst sköta redan avsatta arealer skyddad skog. Skulle inte det räcka, så är det enbart Komet som ska gälla. Konfiskation av mer mark måste stoppas omedelbart.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Våga tänka nytt om skyddet av skog

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#392235 Klistrar in några nya tankar om skog:

Att fortsätta undanta stora arealer skog från brukande är helt fel strategi för klimatet, övergången till en bioekonomi och ett samhällsbyggande med fortsatt välfärd.

Tänk om vi kunde få samhället att förstå att hela Sveriges skogsmarksareal är biologiskt värdefulla, istället för att bara räkna områden som undantagits från brukande. Den svenska skogsbruksmodellen innebär att vi lämnar hänsyn i samband med att skogen brukas. Därtill avstår markägare frivilligt områden utan krav på ersättning till naturvården. Vi har formellt skyddade områden som myndigheterna beslutar om och vi har lågproduktiva skogar som inte alls får brukas. Idag är det ca 30 procent av skogsmarken som inte brukas alls. Jag efterlyser en helhetssyn när det gäller värdefulla skogar, inte minst ur klimat- och ekonomisk synvinkel.

Tänk om myndigheterna vågade ta ett steg tillbaka i sin iver att undanta mark från brukande och istället ta till vara markägarnas egna drivkrafter genom att låta kometprogrammet verka fullt ut. På så sätt skulle vi få ett helt annat driv i naturvårdsarbetet. Ett arbete som skulle bygga på respekt för äganderätten, tillit, dialog och samverkan.

Norras medlemmar önskar att politikerna sätter ett tak för hur mycket skog som verkligen får undantas från brukande och som myndigheterna måste förhålla sig till. De vill att kometprogrammet ska få verka fullt ut och att myndigheterna istället fokuserar mer på naturvårdande skötselåtgärder.

Medlemmarna vill även se ett nytt paket med mark från Sveaskog som kan användas som bytesmark. Det finns även en bred samsyn om att det borde vara möjligt för markägare som erbjuder samhället skyddsvärd skog, att välja om man ska få en engångsersättning eller en ersättning som betalas ut årligen. Med en årlig ersättning till markägaren utifrån virkesförråd och markens bonitet skulle statens resurser räcka längre och fler markägare skulle kunna få ersättning för nyckelbiotoper på fastigheten. En årlig ersättningsmodell skulle även generera intäkter till efterkommande generationer.

Tyvärr verkar många tro att naturen är statisk och det tycks finnas ett stort motstånd till att våga prova nya grepp. Detta innebär att vi inte kommer framåt i naturvårdsarbetet på ett sätt som skulle vara till nytta för samhället och enskilda markägare.

   TS
Annons:
Eco Log skördaraggregat
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).