Skogsmiljö och Trädlära

Förslag riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden skog

4 inlägg 2192 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Förslag riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden skog

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#371630 Förslag till gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har tagit fram förslag till gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket. Synpunkter på förslaget lämnas till Naturvårdsverket senast den 29 februari 2016.

Bakgrund
Det finns idag en osäkerhet i gränsdragningen av ansvarsområden och praktisk hantering mellan länsstyrelserna och Skogsstyrelsen för artskyddsärenden i skogsbruket. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har därför startat projektet "Artskydd i skogen", för att reda ut eventuella oklarheter i ansvarsfördelningen.

I projektet har förslag till gemensamma riktlinjer tagits fram. Riktlinjerna är menade att användas i det dagliga arbetet vid handläggning av anmälningar och tillstånd enligt skogsvårdslagen samt samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, då fridlysta arter berörs vid skogsbruksåtgärder.

Riktlinjerna är inriktade på den administrativa hanteringen men ger också stöd för bedömningar av sådant som enskilda arter, enskilda åtgärder och enskilda platser.

Förslaget
Riktlinjerna anger att det är Skogsstyrelsen som formellt handlägger ärenden, men att det sker i löpande dialog med länsstyrelsen. Dialogen kan vara förebyggande om t ex. regionalt viktiga arter eller områden.

I handläggningen av enskilda ärenden anger riktlinjerna att länsstyrelsen och Skogsstyrelsen ska vara överens om de försiktighetsåtgärder markägare eller verksamhetsutövare föreslår är tillräckliga för att inte artskyddsförordningens förbud ska aktualiseras.

Under ärendets gång är det viktigt att dialog, bedömningar och beslut dokumenteras, riktlinjerna anger därför att beslut ska fattas och att bedömningar och dialog ska dokumenteras.

Synpunkter på förslaget
Synpunkter på förslaget lämnas till Naturvårdsverket senast den 29 februari 2016.

Ange diarienumret, NV-08573-15. Synpunkterna skickas till:

registrator@naturvardsverket.se,

eller med vanlig post till:
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen kommer gemensamt att hantera inkomna synpunkter.

Remisshandlingar :
Remiss-gemensamma-riktlinjer-artskydd-skogsbruk-20160118.pdf
   TS
Avatar Fallback

Re: Förslag riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden

Bosse1  
#371769 Verkar som brukandet blir kriminellt,många ord som kan sammanfattas i ett "landgrabbing :!: "

Användarvisningsbild

Re: Förslag riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden

svampbob  
#387055 Otydlig implementering av EU:s direktiv.
http://www.svd.se/artskyddet-far-orimli ... /i/senaste

Användarvisningsbild

Re: Förslag riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden

DagL  
#388354 Kommentarerna till förslaget kommenteras INTE av myndigheterna på http://www.altinget.se/artikel/artskydd ... aar-fraaga
Artskyddsärende frikopplas från rödlistan och förekomsten av naturtyper. Den centrerar på fridlysning och gynnsam bevarandestatus. Omvänt står det inte i artfakta som är grund för rödlistan vad som fordras för gynnsam bevarandestatus.
Förekomst av icke rödlistade och än mindre hotade arter hindrar eller fördröjer stora exploateringsprojekt. Ett skogligt exempel är tjäder.
Det är svårförutsebart vad de som söker stoppa ett projekt - som en avverkning - kommer att hitta på, men det lyckas ofta.
Skogsbruket har levat ganska opåverkat av att artskyddsförordningen under decennier, man undrar varför myndigheterna plötsligt kommit på att det är deras plikt att följa den nu.
Även om myndigheter skall följa regelverk så kan de bestämma hur de skall implementeras. Det verkar som Skogsstyrelsen här har gått betydligt längre än vad nöden kräver.
Det är nu troligt att artskyddet i långt större utsträckning än tidigare kommer att orsaka problem och långdraget tragglande och osäkerhet i skogsbruket. Det ligger i Skogsstyrelsens makt att mildra effekterna genom rimligare handläggning.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).