Skogsmiljö och Trädlära

Hur ska skogsägarna kunna äga begreppet ekosystemtjänster?

3 inlägg 2083 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Hur ska skogsägarna kunna äga begreppet ekosystemtjänster?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#366180 Det nya flummiga modeordet ekosystemtjänster används ju idag främst av miljörörelsen för att misskreditera skogsnäringen i allmänhet och markägarna i synnerhet. Detta är mycket olyckligt och bör motverkas så långt praktiskt möjligt, anser jag. Så därför skulle jag vilja föra in två nya underbegrepp på ordet "ekosystemtjänster" sett ur ett markägarperspektiv.

De ekosystemtjänster som är positiva för markägaren och dennes ekonomi, så som t.ex. virkesproduktion/koldioxidupptag och jakt/jaktarrende, kan ju då benämnas i termer som närande ekosystemtjänster, symbiotiska ekosystemtjänster eller äkta ekosystemtjänster...

De ekosystemtjänster som (direkt eller indirekt) är negativa för markägaren och dennes ekonomi, så som diverse påtvingad naturvård, allmänhetens utnyttjande av allemansrätten i vid bemärkelse (inklusive turistverkamhet utan arrende, kommersiell bärplockning, tiggarläger, letande av "skyddsvärda" biotoper etc.) borde följaktligen kunna benämnas i termer som t.ex. tärande ekosystemtjänster, parasiterande ekosystemtjänster eller falska ekosystemtjänster...

Detta är ju bara lite brainstorming än så länge, men det finns ju onekligen ett stort behov av en ordentlig offensiv mot miljömaffian och då fordras att skogsnäringen tar över en rad viktiga begrepp så som t.ex. ekosystemtjänster. Makten ligger ju till stor del i språket och då måste vi framföra vårt budskap på ett slagkraftigt sätt. För så länge vi tvingas tala miljörörelsens språk, kommer vi alltid att hamna i ett underläge i den offentliga debatten.
/Niklas


Senast redigerad av Niking lör 16 jan 2016, 12:04, redigerad totalt 1 gång.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Hur ska skogsägarna kunna äga begreppet ekosystemtjänste

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#366204 Något att jobba med för alla vi Skogsägare är att föra lobbyverksamhet om att vi skogsbrukare tillhandahåller gratis ekosystemtjänster. Vi måste visa att skogsbruket som vi aktivt bedriver idag tar upp stora mängder koldioxid och producerar syre. Skogsodling innebär glädje och en stor miljöinsats för privata skogsägare istället för det miljörörelsen felaktigt svartmålar skogen som typ miljöbov och skövlare. Det ligger kanske också i linje med att jobba för att få fler människor intresserade för skogens alla produkter och nya möjligheter samt att skapa sysselsättning och välfärd med skogsbruket.

Skogar världen över tar upp stora mängder koldioxid och producerar syre genom sin fotosyntes. Kolet byggs in i stammar, blad och rötter.
Samtidigt släpper världens befolkning ut för stora mängder koldioxid genom användning av fossila bränslen. De omfattar främst naturgas, petroleum och kol. Att balansräkningen inte går ihop, visar på att vi ännu inte har tillräckliga kunskaper om dels hur olika ekosystem fungerar för olja, gas, kol mm, dels hur samspelet mellan ekosystem och atmosfär fungerar.
Vad miljöaktivister borde bekämpa mer är flyget alla transporter förbränning av olja, kol, gas mm.

Ett aktivt skogsbruk tar upp koldioxid, med tanke på växthusproblemet så är det bäst med skog som växer och därmed tar upp och binder kolet samt producerar syre. Det är också bättre att använda veden till bränsle. Förbränning avger visserligen Co2 men den tas ju upp när ny skog växer.
Därför är det bättre att använda sämre skog till bränsle än att den ruttnar upp i av miljöaktivister konfiskerade naturskogar. Förruttning i naturvårds konfiskerade skogar bildar metangas vilken är en av de värsta växthusgaserna där produceras heller inte syre eller tas upp koldioxid .
Svenska skogsägare brukar närmare 75 procent av all skog, ca 25 procent är avsatt till miljöhänsyn och tagen ur produktion av syre och omvandlar mindre koldioxid
För den Svenska privatägt brukade skogen gäller olika odlingsmetoder.
Den odlingsmetod som visat sig bäst försöker erhålla en jämn och hög tillväxt genom att dela upp skogen i olika bestånd och sköta skogen därefter. Beroende på de olika växtförutsättningar som mark, ålder, djurarter, växtlighet mm också skapas fördelning av olika mångkulturer mellan bestånden och mellan skogsägarna.
Alla träd växer, unga som gamla, men skörden koncentreras till den mogna äldre skogen. Äldreskog som slutar att växa och producerar mindre syre upptar också mindre koldioxid. På så sätt kan man avverka ungefär lika mycket skog varje år utan att virkesförrådet eller kollagret i landskapet minskar. Därför finns inget självändamål att bevara mer äldre skog dels p ga att den ständigt ökar då vi producerar mer än det som avverkas.
Träden tar upp koldioxid, vatten och näring och men hjälp av solenergi bygger de upp sin biomassa i ett ständigt kretslopp.
Ett kretslopp som inte bryts för skogen som producerar mer än det som förbrukas, i motsats till olja, gas & kol där kretsloppet bryts då vi förbrukar mer än det som produceras.

Ett aktivt skogsbruk det bästa om man vill värna klimatet. Viktigt är hög tillväxt och en användning av råvaran så att substitutionseffekten blir så hög som möjligt, det vill säga att fossila bränslen ersätts.

Det positiva är att produkterna från skogen kommer fortsätta vara attraktiva, sågade trävaror och papper är produkter som är väl inarbetade och kommer finnas som vanligt på marknaden, det positiva är att skogsbranschen nu har en unik möjlighet att, genom att alliera sig med andra branscher, ta fram högteknologiska produkter som grön kolfiber och nanocellulosa som kan bli stora produkter i framtiden. Dessutom kan branschen rida på miljövågen och produktområdet energi från skogen.

Häpnandsväckande är att miljöaktivisterna är beroende av skattepengar från skogen för sin skattefinanserade försörjning. .
Om ladorna blir tomma bör miljöaktivisterna istället värna landets viktigaste inkomstkälla.
Skogsägare som aktivt odlar sin skog måste kunna belönas och premieras för sitt sätt att ta upp koldioxid.

Vi måste fokusera på hur den svenska konkurrenskraften kan stärkas för att skapa jobb och inkomsmöjligheter och på hur skogen kan vara motorn i omställningen till ett hållbart samhälle

Avatar Fallback

Re: Hur ska skogsägarna kunna äga begreppet ekosystemtjänste

Bosse1  
#366846 Hittade på en ny hittepå karttjänst "nixa björntjänster" :lol: :lol:
Tillgängliga verktyg som följer.
Storblaffan:Med detta unika verktyg smälter du effektivt bort större björntjänster som ex vis direkt-iv,riskintressen osv på edra marker,går här inte längre in på alla märkliga namn på grund av för liten hårddisk.
Och så har vi.
Lillblaffan: Nykelbitoper är ju ett aber i vardagen,med lillblaffan raderas dessa med ett musklick. Men du kan även skapa egna små områden med denna blaffa och färglägga i valfri kulör! Med unika prickigkorvmode som jag tror använts förut i dessa sammanhang kan du få en slumpmässigt val av både plats och färg på dessa helt utan inblandning av björntjänst.
Djupblaffan sist men inte minst går ner till valfritt djup och återtar kontrollen under plogsulan.
Dessa blaffor påverkar naturligtvis inte växt och djurliv såsom björntjänst beräknande utarmning av klotet.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).