Skogsmiljö och Trädlära

Vad är en Blandskog?

47 inlägg 30475 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Vad är en Blandskog?

Skogsforskare  
#217531 1) Ja, "monokultur" är en delmängd av "trädslagsrent".

2) Det finns inget etablerat namn på detta av det enkla skälet att det har varit så ovanligt att man aktivt planterat flera trädslag tillsammans.

Ord uppstår ju när man har behov av dem, och begreppet monokultur kommer inte från skogsbruket utan från ekologin, där man ville påpeka att det rör odling av en enda växtart och det gällde i första hand jordbruket. Sen har begreppet börjat användas även inom skogsbruket, men då i första hand av de som kritiserar skogsbrukets trädslagsrena bestånd.

I skogliga sammanhang har man ju oftast nöjt sig med att tala om granskog, tallskog, bokskog, ekskog, osv, eftersom det viktiga är vilket som är det dominerande trädslaget (som skötseln anpassas efter) och inte exakt hur beståndet uppkommit eller om det finns inslag av andra trädslag eller ej. Därför har man också använt begreppen blandskog, som oftast bara avsett att det inte finns ett helt dominerande trädslag, och barrblandskog, för att betona att det knappt finns nåt löv men däremot både tall och gran.

Användarvisningsbild

Re: Vad är en Blandskog?

machonisti  
#217582 Har alltid trott att med kulturskog menas all skog skött av människohand i avseendet att öka för människan "nyttiga" träd. Allt enligt definitionen kulturskog skött av människa kontra urskog där träden står och faller på naturens villkor.

Har enligt ovanstående inlägg i tråden förstått att detta inte är sant.

Avatar Fallback

Re: Vad är en Blandskog?

Skogsforskare  
#217604 Med den definitionen skulle ju all urskog bli kulturskog så fort man gallradevut några träd. :-)

Avatar Fallback

Re: Vad är en Blandskog?

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#217615 Men vad ska man då kalla den intensivt skötta, självföryngrade tallskogen. Inte är den väl urskog? :?:

Avatar Fallback

Re: Vad är en Blandskog?

Skogsforskare  
#217630 Den är väl en intensivt skött, självföryngrad tallskog?

I skogsbrukssammanhang har det ju aldrig funnits skäl att hitta på ett speciellt ord för skog som man sköter för virkesproduktion, eftersom det är det normala, utan bara namn på skog man inte sköter så: skyddsskog, tätortsnära skog, naturskog, reservat, osv.

Avatar Fallback

Re: Vad är en Blandskog?

Skogsforskare  
#217631 Begreppet "kulturskog" används också ibland på det sätt som du skriver, numera, men då oftast av miljörörelsen. Inte av de som sysslar med skogsbruk. En kulturskog är per definition en skog som uppkommit genom skogskultur, dvs sådd eller plantering.

Användarvisningsbild

Re: Vad är en Blandskog?

machonisti  
#217698
Skogsforskare skrev:Begreppet "kulturskog" används också ibland på det sätt som du skriver, numera, men då oftast av miljörörelsen. Inte av de som sysslar med skogsbruk. En kulturskog är per definition en skog som uppkommit genom skogskultur, dvs sådd eller plantering.

Begrepp är kul att nysta i, speciellt när man kommer underfund med slentrianmässiga invanda benämningar utan att ha tänkt över innebörden. Att sedan utveckla det och komma till den egentliga betydelsen innebär att man något lärt eller hur?

Avatar Fallback

Re: Vad är en Blandskog?

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#217707 Stordelen av våra yngre skog är planteringar med mer eller mindre gott resultat och ambitionsnivå. Kompletterade med självföyngring av löv men även barr i varierande omfattning. Vad ska vi kalla dem? Hittils har det kanske kvittat men i den framtida debatten har det betydelse.

Avatar Fallback

Re: Vad är en Blandskog?

Skogsforskare  
#217723 De är kulturskogar, eftersom de är uppkomna efterkultur (odling, plantering) men inte monokulturer eftersom de innehåller mer än ett trädslag. Om jag minns rätt så är nästan 1/3 av alla träd i yngre, planterad skog naturligt föryngrade.

Avatar Fallback

Re: Vad är en Blandskog?

Nolltax AB  
#217805 En blandskog är väl skog som trivs på en specifik yta mark?

Avatar Fallback

Re: Vad är en Blandskog?

Skogsforskare  
#217808 Huruvida skogen "trivs" eller inte är väl svårt att veta?
Blandskog innehåller max 65% av grundytan av ett trädslag, enligt Riksskogsaxeringens definition, och den tycker jag är bra. Då finns det mer än bara enstaka träd av annat trädslag.

Avatar Fallback

Re: Vad är en Blandskog?

Nolltax AB  
#217811 Jag står i halvsur mark. Ser källor i skogsbrynet som sipprar ut vatten.
Al torde trivas här. En å annan gran likaså. Björken poppar upp likt ogräs.
Tall? Dom tål iofs det mesta.
Åsså dom däringa träna som står i knippen, vad heter dom?
Å där en näve asp.
Å givetvis en rönn. Vart man än går så en rönn man ser till slut.

Avatar Fallback

Re: Vad är en Blandskog?

Skogsforskare  
#217812 Olika trädslag har olika lätt/svårt att etablera sig på olika marker, och olika lätt/svårt att växa och överleva på olika marker. De konkurrerar både inom art och mellan arter.
Det finns fler arter som kan växa på bördig mark med god vattentillgång än som kan växa på en fattig mark med lite vatten. Så om du står på en bördig, fuktig mark är det troligt att du har fler trädslag där än i ett grustag.

Avatar Fallback

Re: Vad är en Blandskog?

Nolltax AB  
#217814 For till Ammarnäs.
Upp med skidliften for jag.
Jaha, vindpinad björk varhelst jag såg det fanns.
Fast i den miljön blandskog det likväl i sin enfald benämnas borde göras väl.....?

Avatar Fallback

Re: Vad är en Blandskog?

lfq  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#217831 Monokultur är väl numera ett skällsord och som sällan saknar grund utan bara gäller de första åren efter planteringen. Jag tycker det räcker med tallskog, granskog, björkskog och lövskog om resp. trädslag dominerar med mer än 70 %. Samma mått kan man använda för barrskog och om inget trädslag eller grupp av trädslag (barr eller löv) överstiger 70 % så är det blandskog.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).