Gröna kuvertet

 Svara  4 inlägg  2802 visn.  2 följer
Avatar Fallback

Gröna kuvertet

 
#169618 Så här står det:

Särskilt hänsynskrävande områden på fastigheten

Objekt med naturvärden

Områden som är viktiga för biologisk mångfald men som inte uppfyller krav för att vara nyckelbiotoper. De bedöms att efterhand utvecklas till nyckelbiotoper om skogsbruksåtgärder inte utförs.

Skogsstyrelsen har ett eget språk som jag inte förstår. Hur ska jag tolka detta? Vad menar de med den sista meningen: ”De bedöms att efterhand utvecklas till nyckelbiotoper om skogsbruksåtgärder inte utförs”   TS
Selm 2019
Avatar Fallback

Re: Gröna kuvertet

 
#169619 hugg och dika allt vad du hinner för annars så konfiskerar dom din skog utan nån ersättning för dom har slut på pengar som vanligt.

Avatar Fallback

Re: Gröna kuvertet

 
#169718 Ja tack, gärna.

Enligt skogsvårdslagstiftningen menas med skogsbruksåtgärder. Allmänna råd till 7:1:
”Med skötsel av skog bör avses avverkning, hyggesbehandling, beståndsanläggning, beståndsvård, uttag av skogsbränsle, skogsbil- och traktorvägar, bas- och stickvägar, skogsgödsling, skogsmarkskalkning, avlägg och andra skogsbruksåtgärder.”

Gudrun och Per fällde alla stora granar i området. De har jag nu tagit bort och sålt som energived tillsammans med alla döda alar och björkar som dött på grund av för liten lövmassa. Kan det anses vara tillräckliga skogsbrukssåtgärder för att undvika att området utvecklas till nyckelkbiotop. Svårt att svara på förstås om man inte sett området. Men hur gör jag med dikena? De är handgrävda för säkert mer än 50 år sedan. Det viktigaste diket har vuxit igen med stora alar. Är det dikesrensning som gäller eller krävs samråd med Skogsstyrelsen?

Aktivt skogsbruk:
”Samråd ska ske om exempelvis ett nytt naturtillstånd har uppstått: diket har under åren vuxit igen och har inte längre någon avvattnande funktion.”

eller
[url]www.vida.se/dikning.aspx[/url]:
”Dikesrensning innebär att gamla diken som växt igen och därför tappat sin funktion rensas upp och återfår sin dränerande funktion. Åtgärden kräver inget tillstånd….”

Båda källorna talar om igenvuxna diken. Allt är relativt och godtyckligt tolkat enligt betraktarens ögon. Något samråd är otänkbart.

Rickard Axdorff skriver i sin ledare i Skogs-Aktuellt nr 1 2012-01-18:

”Den tredje är dikesresning som innebär att vegetation och nedrasat material tas bort från dikesfåran. Resning av diken är varken tillståndspliktig eller anmälningspliktig så länge vattnets ursprungliga djup och läge bibehålls. Men om skyddsdikning eller dikesrensningen efteråt anses öka vattenavrinningen handlar det i stället om tillståndspliktig markavvattning och då har du begått ett lagsbrott. Således ett mått av subjektivitet till grund för hot om dyr lagpåföljd.”

Läs hela ledare! [url]http://www.skogsaktuellt.se/?p=39747&pt=108&m=1422[/url]

Och hur gör jag med min sumpskog som också finns beskriven i Gröna kuvertet? Där finns inga diken som jag kan rensa.

   TS
Avatar Fallback

Re: Gröna kuvertet

 
#169732 Gräv nya, hugg, gallra, kör med maskiner innan dom konfiskerar din skog!

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Den gröna näringen och skogen - gröna entreprenörer av Fredrik Reuter - fre 09 mar 2018, 11:06
i Skogsekonomi
1 svar
1558 läst
av ocke     
fre 09 mar 2018, 20:40
Gröna Skogsbruksplaner av Nirolf - ons 18 jan 2012, 13:08
i Skogsfastigheter
1 svar
2172 läst
av svahn_kb     
ons 18 jan 2012, 13:27
Gröna kortet-hjälp? av Dmitri - lör 02 jun 2012, 17:00
i Skogsmiljö och Trädlära
3 svar
2178 läst
av joel87     
lör 02 jun 2012, 21:34
Skogma:s gröna hängslen m.m. av SnorreP - tor 27 dec 2012, 18:36
i Arbetskläder för skogen
4 svar
5159 läst
av Phantom     
tor 27 dec 2012, 23:40
Sveriges gröna guld ? av conronka - lör 10 jan 2015, 19:35
i Öppna kategorin
7 svar
3049 läst
av jannee     
lör 10 jan 2015, 21:22