Skogsmiljö och Trädlära

Nyckelbiotop

17 inlägg 13068 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Nyckelbiotop

ruth  
#147984 Hej. Jag har en undran om nyckelbiotoper.

Jag har gått igenom min fars skogsbruksplan, och ett område på nästan 5 hektar är beskrivet som nyckelbiotop i skogsbruksplanen. Jag hittar även ett brev fr -96 från Skogsvårdsstyrelsen som säger att de vill informera att de hittat nyckelbiotop på vår fastighet.

Jag undrar alltså ifall jag fattat rätt när jag har googlat att man får avverka men att man inte kommer hitta någon som vill köpa träden?

Går det få bort "nyckebiotop-stämpeln" på skogen på något vis? Eller en gång nyckelbiotop, alltid nyckelbiotop? De "rödlistade" arter som fanns 1995 kanske inte finns längre menar jag.

Tacksam för all info gällande detta. tack.   TS
Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#148000 Gå och titta! Det kan ju faktiskt hända ett det är ett fint område som du vill ha kvar och som inte har så stort ekonomiskt värde. Ofta finns nyckelbiotoperna i brant occh stenig terräng eller ute i blötmarker dit ingen har tagit sig förut.
Men vill du hugga så går det. Virket går alltid att sälja på ena eller andra sätter. Skriv ett leveranskontrakt och gör upp direkt med entreprenören så slipper köparen se avverkningsplatsen.
Averkningsanmälan ska du göra och då lär SVS få komma till förhandlingsbordet om de vill lösa in det.

Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop

ruth  
#148041 Tack för hjälpen. Jag har varit och tittat i skogen, och nyckelbiotopen ser likadan ut som skogen intill som vi äger. Det är tät gammal granskog, 135 år, och jag såg att det hänger lite skägglav i träden..Det var varken brant, stenigt eller blötmarker där jag gick.

Enl brevet vi fick från svs så förekommer det den lägsta och näst lägsta graden av stormhatt, rosenticka, doftticka, blåsippa, lunglav och skrovellav. Eftersom naturvärdena är så låga tror jag inte de vill lösa in skogen.

Om man anmäler att man ska avverka och svs säger nej, vad händer då ifall man ändå hugger ned det?

   TS
Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop

volvo_buster  
#148046 Nyckelbiotop områden brukar "skyddas" av avtal srivna på minst 30 år för en spottstyver. I vårt fall så fanns det ett visst intresse att skydda en gammal löväng med ett stort antal hamlade askar men när vi insåg att det skulle bindas upp till ett ickefördelaktigt, för vår del, avtal så skippade vi det.


Visst är det värt att bevara områden där det finns djur och växtliv som är utsatta på ett eller annat sätt men man måste också kompenseras för detta ekonomiskt anser jag, iallafall till en rimlig gräns.

Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop

Famag  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#148048 Det kanske går att förhandla ner områdets storlek, med SVS.
Avverkar du utan tillstånd: så får det inte vara 1 m2 över 5000m2 inkl vägar och allt annat som kan räknas in i slutavverkningsytan.
Gallra kan du göra!
Vill SVS, så kan de lära upp dig mycket hårdhänt (ekonomiskt) om du slutavverkar mer yta utan tillstånd.
Att ta strid för sin rätt respekterar jag, men det tar på krafterna!
Som Skogsola beskrev, det brukar finnas områden som skogsägaren själv vill ha kvar.

Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop

Jasi  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#148074 Det är inte helt fel att få betalt för biotopskydd heller. Numera värderas skogen efter marknadsvärde så ökar de ersättningen med 25% därifrån. Pengarna kan användas för att köpa ett nytt skifte skattefritt.

Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop

ruth  
#148129
Jasi skrev:Det är inte helt fel att få betalt för biotopskydd heller. Numera värderas skogen efter marknadsvärde så ökar de ersättningen med 25% därifrån. Pengarna kan användas för att köpa ett nytt skifte skattefritt.


Jag har läst på SVS om det där och jag tycker de verkar mena att ersättningen motsvarar den minskning av marknadsvärde som skyddet kommer att innebära. När jag ser vad du skriver låter det som att man får ersättning motsvarande hela marknadsvärdet plus 25% vilket alltså räcker till att köpa 5 hektar skog som man får avverka, så det är ju bra ersättning. Att bara få ersättning motsvarande värdeminskningen är inte mycket att hurra för.

Under naturvårdsavtal står det att man får ersättning motsvarande inkomsten man skulle ha fått ifall man hade fått avverka och det verkar ju bra.. ifall det stämmer.

   TS
Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#148171
ruth skrev:Tack för hjälpen. Jag har varit och tittat i skogen, och nyckelbiotopen ser likadan ut som skogen intill som vi äger. Det är tät gammal granskog, 135 år, och jag såg att det hänger lite skägglav i träden..Det var varken brant, stenigt eller blötmarker där jag gick.

Enl brevet vi fick från svs så förekommer det den lägsta och näst lägsta graden av stormhatt, rosenticka, doftticka, blåsippa, lunglav och skrovellav. Eftersom naturvärdena är så låga tror jag inte de vill lösa in skogen.

Om man anmäler att man ska avverka och svs säger nej, vad händer då ifall man ändå hugger ned det?


Säger de nej så ska de betala. Det lär finnas vissa tjänstemän som har övertro på sina befogenheter men ska de stoppa dig så måste de göra ett interimistiskt naturreservat. Då får du inte hugga förrän förhandlingarna slutförts om ersättning. Om skogen ser ut som du säger så kommer de nog inte att vilja dra den svängen.

Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop

Famag  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#148181 Ett interimistiskt naturreservat gäller tre år.
Det kan därefter förlängas med ytterligare tre år.
Men sedan är det stopp.
Då blir det till att betala eller släppa området.
Ett problem med det skifte som eventuellt finns att köpa, oftast inte ligger i anslutning till befintliga.
En möjlighet är trepartsdelning, SVS skaffar fram skifte att köpa innan du skriver på något.

Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop

bdulf  
#148198 Om det är så att skogen omkring nyckelbiotopen är likartad bör du vara försiktig med att ta dit SVS eller göra en avverkningsanmälan. De kan få för sig att utvidga nyckelbiotopen. Att "överklaga" en nyckelbiotopstämpel och få den upphävd eller minskad är väldigt svårt.
Innan du påbörjar kontaken med SVS bör skogen runt nyckelbiotopen gallras med avseende på lövträd och gamla/grova barrträd. Om det dessutom finns död ved i form av snöbrott och vindfällen bör dessa forslas bort, antingen in i befintlig nyckelbiotop eller ut på ett impediment

Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#148215 Det är ju tragiskt att man måste städa bort naturvård för att undvika myndighetsangrepp. Men det har ju blivit så.
Ruth, du kan ju börja med att underröja nu när du har ny röjsåg.

Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop

Jasi  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#148256 Vi som äger skog har ett ansvar att bevara den biologiska mångfalden. Frågan är inte om det skall vara biotopskydd eller inte utan frågan gäller ersättningen. Det kan inte vara så att vi skogsägare skall ta kostnaden för miljömål i världsklass. Men att förstöra en nyckelbiotop känns inte rätt. Tycker nog att jag har fått rimlig ersättning i mina fall.

Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop

ruth  
#148414 Tack för all info.

Jag har läst på på svs sida och det som förvånar mig är att det inte står något om att jag (pappa) har dragit en nitlott i och med att vi äger en nyckelbiotop. Svs skriver väldigt lite om ersättning och framhåller att "många nyckelbiotoper är frivilligt avsatta områden som markägare själva valt att undanta från skogsbruk" och att man ska vara glad att man "äger en bit mark av vår mest värdefulla natur." för att "bara 1% av Sveriges skogar är nyckelbiotoper".
Jag hittar ingenting som tyder på att man får bra ersättning för att ha blivit "drabbad" av nyckelbiotop. 60% av rotnettot får man om man skriver naturvårdsavtal på ca 50 år.

bdulf skrev:Om det är så att skogen omkring nyckelbiotopen är likartad bör du vara försiktig med att ta dit SVS eller göra en avverkningsanmälan. De kan få för sig att utvidga nyckelbiotopen.

Jag har funderat i samma banor att man nog borde avverka de 10,6 hek bredvid nyckelbiotopen innan man anmäler att man ska avverka nyckelbiotopen. Båda områdena ser likadana ut i mina ögon, lika eftersatta och de är lika gamla.

   TS
Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop

alias  
#148447
Jasi skrev:Vi som äger skog har ett ansvar att bevara den biologiska mångfalden. Frågan är inte om det skall vara biotopskydd eller inte utan frågan gäller ersättningen. Det kan inte vara så att vi skogsägare skall ta kostnaden för miljömål i världsklass. Men att förstöra en nyckelbiotop känns inte rätt. Tycker nog att jag har fått rimlig ersättning i mina fall.


Jag skulle nog säga att de som brukar/äger skog har ännu större ansvar för att stoppa den statliga enfalden (och LST/NVV:s envälde) än att bevara den biologiska mångfalden.

En gammal skogstjänsteman sa en gång att om man försöker sköta skogen som om klockans visare står på halv 12 så blir det bra i långa loppet, sen att staten och en massa forskare får en massa nycker så att pendeln svänger än åt ena hållet och än åt det andra ska man fullkomligt skita i för om man går den gyllene medelvägen så har man med facit i hand alldrig gjort helt fel även om man heller aldrig har gjort helt rätt.

Jag håller med till denne skogman till fullo, dagens miljövårdshysteri verkar ju lika intensiv som tidigare årtiondens produktionshysteri.

Tidigare har statliga utredningar och även skogsindustrin och dess fackförbund kritiserat privatskogsbruket för att inte sköta sina skogar tillräckligt produktionsintensivt (rädsla för virkessvackor och dylikt) och nu vill man förstatliga samma marker eftersom man inte litar på att det tas tillräcklig miljöhänsyn. SUCK!!!

MVH
Alias

Användarvisningsbild

Re: Nyckelbiotop

Uvskogen  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#148456
Jasi skrev:Vi som äger skog har ett ansvar att bevara den biologiska mångfalden. Frågan är inte om det skall vara biotopskydd eller inte utan frågan gäller ersättningen. Det kan inte vara så att vi skogsägare skall ta kostnaden för miljömål i världsklass. Men att förstöra en nyckelbiotop känns inte rätt. Tycker nog att jag har fått rimlig ersättning i mina fall.


Problemet är ju bara att vi inte har det ansvaret! Det har ju staten tagit ifrån oss i och med sättet de stjäl mark på. Det finns hur många som helst berättelser om hur det går till.Vi har bara en massa skyldigheter men inga befogenheter.

Håller med om att det för hemskt att jag går runt i min skog och letar efter lågor, torrträd, och annat som de far efter. Sen tar jag bort det. Evighetsträd, varför det, kan ju bli gammaltallar som gör att de snor hela skogen. Kom på det för någon månad sen så nu åker de. Är man som jag omgiven av ett naturservat så bli man kanske extra nojig. Varför kan man inte få skriva ett avtal som säger att om jag lovar att sköta skogen på ett bra sätt. Spara gamla träd och sätta undan ett och annat blöthål och så vidare så lovar staten att ALDRIG stjäla skogen från mig eller mina barn. Jag är inte dugg intresserad av ersättning, finns inga pengar i världen som kan ersätta mig.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).