Skogsmiljö och Trädlära

Skogsutredningen 2019 på rätt spår?

6 inlägg 1722 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Skogsutredningen 2019 på rätt spår?

Torbjörn Johnsen  
#620571 På Skogens Dag i Stockholm idag fanns en punkt på programmet där Agneta Ögren, ansvarig utredare för regeringens "Skogsutredning 2019 - hållbart skogsbruk, stärkt äganderätt i skogen och biologisk mångfald"

Utredningen körs med rekordfart och ska vara klar den 1 juli i år. Många månader återstår dock och utredaren kom väl därför egentligen inte med några anmärkningsvärda avslöjanden. Men om man både lyssnade på vad utredaren och hennes två sekreterare som deltog på podiet sa samt läste lite mellan raderna så finns ändå en liten hint om inriktningen. Jag ska försöka sammanfatta det viktigaste:

Utredningen försöker jobba brett mot både näring och andra intressenter. Målet är att några första steg som det finns bred acceptans för ska presenteras den 1 juli. En av de stora knäckfrågorna där det finns mycket konflikt är Sveriges internationella åtaganden om bevarande och skydd. Det finns en extremt stor spännvidd över hur olika intressenter räknar skyddad areal och här ska vi inte förvänta oss att utredningen ska komma med några nya, exakta siffror. Istället vill man försöka hitta det som det går att komma överens om och sedan se "hur mycket som är kvar" att tvista om. En kommentar från utredarna var att det är staten som gjort Sveriges internationella åtaganden, inte skogsägarna. Här finns en klyfta att brygga över.

Däremot kan man ana att utredningen kommer att föreslå att inskränkningar i skogsägarnas ägande/brukande alltid ska kompenseras med skälig ersättning. Och att man vill öppna för mer frivillighet och kanske lite flexibilitet i systemen. Ett område som nu anses vara skyddsvärt kanske inte måste vara skyddat för alltid om just den biotopen/arten som orsakat restriktionerna får en bättre status i framtiden.

En sak som det pratades mycket om var kvalité. Att det finns skäl att beakta kvalité i både avsättningar och i produktionsskogen. Det finns enligt utredarna ingen konflikt i att man m h a skogsvårdsambitionerna höjer produktionen i produktionsskogen utan det kanske t o m är en förutsättning för att vi ska ha råd med avsättningar och skydd. När det gäller skyddade områden så finns också behov av skötsel ibland. Inte minst i södra Sverige där många avsättningar kan behöva skötsel för att bibehålla sina värden. För att t ex förhindra "förgraning". Här kan finnas öppningar för bättre lösningar med markägarna än vad som finns idag. Utredningen sneglar även på hur motsvarande hanteras i våra grannländer Norge och Finland.

En joker skulle kunna vara att utredningen även föreslår skärpt lagstiftning i produktionsskogen. T ex att kraven höjs för föryngringar och för röjning.

Det finns onekligen en bred och gedigen kompetens i den här utredningsgruppen. Såväl juridisk som skoglig. Två av deltagarna, ordföranden och en sekreterare, är domare till vardags och har dömt i flera miljömål. Till skogsägares fördel. Mål som sedan överklagats av staten i Mark- & miljööverdomstolen. Så det verkar finnas en ambition att åstadkomma något bra och målsättningen är att hitta lösningar som kan få acceptans "över mandatperioder och partigränser".

Det största problemet med den här utredningen dock, är att den inte alls tar upp några frågor kring Artskyddsförordningen. Den har regeringen medvetet och uttryckligen placerats utanför Skogsutredningen och ska istället avhandlas i en egen utredning. Skogsutredningen kommer inte ens att ta upp hur intrångs- och äganderättsfrågor orsakade av artskyddsförordningens tillämpning ska hanteras trots att ersättningsfrågan är tydligt angiven i utredningsdirektivet. Det kan man tycka är lite moment 22.

Ett annat "problem" är att Skogsutredningen sorterar under Miljödepartementet och inte under Näringsdepartementet. D v s under miljöministern (MP) och inte under landsbygdsministern (S). Enligt Agneta Ögren har de dock en kontinuerlig dialog med båda departementen.

Det återstår att se vad som slutligen kommer fram från denna utredning och hur politikerna sedan beslutar. De har ju som bekant den yttersta beslutande makten.

Skogsutredningen har en egen sajt som ni hittar här och de är tacksamma för alla inspel de kan få från skogsbruket och andra intressenter så det är bara att elda på!   TS
Användarvisningsbild

Re: Skogsutredningen 2019 på rätt spår?

sundelius  
#620578 Tack för att du följer och delar

Användarvisningsbild

Re: Skogsutredningen 2019 på rätt spår?

JörgenO  
#680417 Utredningen presenteras 30nov

Nedan är kopierat från inbjudan till presentation 3/12 från SNS
Hur nyttja skogen?

Den 30 november överlämnas den statliga Skogsutredningen 2019 sitt betänkande ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen” till regeringen. Tre dagar senare presenterar den särskilda utredaren Agneta Ögren utredningens slutsatser vid ett SNS-webbinarium.

Skogsutredningen 2019 har bland annat haft i uppdrag att lämna förslag på åtgärder att stärka äganderätten till skog samt se över hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi.

Både i utredningsdirektiven och i hanteringen av skogen som resurs finns en rad målkonflikter. En av dessa är Sveriges åtaganden om biologisk mångfald å ena sidan och å andra sidan målet om fossilfrihet, som troligen innebär att skogsråvaran blir allt viktigare.

Hur säkrar vi skogens biologiska mångfald? Vilket ansvar har markägare respektive stat i detta? Vilken betydelse har skogsråvaran för att nå målen om fossilfrihet? Vilka målkonflikter finns mellan skogsbruk och naturvård? Och hur kan äganderätten till skogen stärkas?

Mötet arrangeras inom ramen för seminarieserien Samhällsbyggnad och hållbarhet .

Medverkande
Tommy Ek, biolog och utredningssekreterare vid Skogsutredningen

Lars Hultkrantz, professor emeritus, Handelshögskolan vid Örebro universitet

Peter Roberntz, senior rådgivare, skog, WWF

Marcus Svensson, Head of Public Affairs, Södra

Agneta Ögren, lagman, Umeå tingsrätt och särskilt utredare för den statliga Skogsutredningen 2019

Samtalet leds av Gustav Peldán Carlsson, projektledare, SNS.

Tid
Torsdag 3 december 10:00–11:15.

Frågor
Frågor besvaras av projektledare Nina Bruce, nina.bruce@sns.se.. Vid anmälningsfrågor vänligen kontakta Ingela Hallingstam, ingela.hallingstam@sns.se..

Anmälan
Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Det är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1–2 timmar innan mötet får du ett mejl med en länk till webbinariet.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar /Information om medlemskap

Välkommen att delta!

Användarvisningsbild

Re: Skogsutredningen 2019 på rätt spår?

JörgenO  
#680418 Ovan var som sagt en mötesinbjudan... så man måste vara medlem i SNS men det innehöll ändå en del intressant info för forumet

Avatar Fallback

Re: Skogsutredningen 2019 på rätt spår?

TD.  
#682300 Angående Skogsstyrelsen och bedömningen av höga naturvärden som skall göras från den 1 januari. Läste i den uppgraderade handboken att ett stödjande material (tolkar det som att den skall användas) är "Ett urval av naturvårdsarter och andra indikatorarter" enligt sidan 4. Ser sedan att Skogsstyrelsen har breddat listan över vad som skall räknas in i bedömningen. Undrar verkligen hur jag "vanlig svensson" skall kunna avgöra och förstå dessa kriterier? Det är helt nödvändigt då skogsvårdslagen ålägger mig att ta hand om naturvärden. Vi skogsägare behöver samla ihop oss för att inte bli överkörda av en kartläggning av ett område som har gått för långt. Det är en bedömning som görs och den kan alltid bli fel. Är det någon som har något tips i ämnet?

Se nedan från Skogsstyrelsens hemsida.

Nyhet - 20 februari 2020
Efter 20 år med signalartslistan har Skogsstyrelsen tagit fram en ny och breddad lista över naturvårdsarter och andra indikatorarter. Den nya listan ska på ett enklare och tydligare sätt guida rätt vid inventeringar av naturvärden i skogen.

Skogsstyrelsen har tidigare använt en signalartslista. Nu har den ersatts av en lista som reviderats och breddats till en lista med naturvårdsarter och andra indikatorarter. Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för signalarter, rödlistade arter och lagskyddade arter.

Listan innehåller nu ett praktiskt urval av kärlväxter, mossor, lavar, svampar och insekter som är lämpliga att registrera i samband med olika naturvärdesinventeringar i skogen.

Behov av uppdatering
– Det har funnits ett behov av att uppdatera listan, eftersom erfarenheter visat att några arter varit mindre användbara medan andra lämpliga arter har saknats, säger Johan Nitare, ekolog på Skogsstyrelsen.

En förbättring jämfört med den gamla listan är att klassningen nu tydligare skiljer på signalarter och rödlistade arter och att signalarterna begränsas till de som inte är rödlistade. Signalarter ska därför ses som ett viktigt komplement till rödlistade arter att registrera vid naturvärdesinventeringar.


Ny klass införd
Dessutom har en ny klass införts i listan: ekologiska ståndortsindikatorer (E-arter). De visar på speciella ståndortsförhållanden som i kombination med andra miljökriterier i ett område kan spegla höga naturvärden. En ensam och isolerad förekomst av en E-art visar däremot inte alltid på höga naturvärden.

– Som exempel på en E-art kan nämnas blåsippa som indikerar speciella jordartsförhållanden med högt pH. I sig är arten inte så märkvärdig men i kombination med exempelvis gammal barrskog kan sippan visa på en ovanlig och skyddsvärd biotop, säger Johan Nitare.

Användarvisningsbild

Re: Skogsutredningen 2019 på rätt spår?

Badbollen  
#682369
TD. skrev:Det är helt nödvändigt då skogsvårdslagen ålägger mig att ta hand om naturvärden.


Var i skogsvårdslagen har du läst detta?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).