Sida 1 av 1

Enkät för för de som har ett småskaligt sågverk.

Postat: tor 09 feb 2023, 23:54
av Hildingerik
Jag tar mig friheten att starta en ny tråd i detta ämne för att försöka nå något fler som vill och kan besvara min enkät/formulär.
Enkätens frågor är tänkta att försöka besvara frågeställningen "Hur ser förädlingskedjan ut i svenska småskaliga sågbruk?"
Samt "I vilken omfattning nyttjas de småskaliga sågbruken?"

Svaren kommer användas i mitt examensarbete i den yrkeshögskoleutbildning (skogsbrukstekniker) jag går.
Alla svar är anonyma och man får besvara varje fråga efter vilja och förmåga.

Länk till enkät/formulär.

Kan sägas att för mig är inte examensarbetet det viktiga utan jag vill personligen lära mig så mycket det går och det vart så att enkäten/formuläret blev något missvisande i vad jag vill. Detta i och med att examensarbete kräver rätt mycket i hur det skrivs (samt att det inte ska vara särskilt omfattande och jag har just aldrig skrivit någon vetenskaplig rapport tidigare) så är frågorna relativt enkla och till synes kanske oengagerat skrivna i sin helhet.

OBS! Enkätundersökningen är avslutad.

Tack alla ni som besvarat enkäten. Kommer lägga upp resultatet här sedan.

Re: Enkät för för de som har ett småskaligt sågverk.

Postat: fre 10 feb 2023, 08:37
av Slurfi
Jag svarade, dock saknade jag alternativet: Sågar som en hobby

Re: Enkät för för de som har ett småskaligt sågverk.

Postat: fre 10 feb 2023, 10:41
av Hildingerik
Jo högst troligt hade jag kunnat gjort enkäten bättre, men jag ska nog kunna dra vissa slutsatser eller åtminstone kunna ana att det rör sig om en hobbyverksamhet med de frågor och alternativ som finns nu.
Tackar för att du besvarade enkäten, samt din åsikt 👍😀

Re: Enkät för för de som har ett småskaligt sågverk.

Postat: fre 10 feb 2023, 20:11
av Tosca
Vi har en gammal bygdesåg, sågar bara för eget behov, även om möjligheten finns att sälja en del som priserna utvecklats på byggmarknaden.