Alternativt skogsbruk, blädning och hyggesfritt

Omfattande kritik mot svenskt skogsbruk

247 inlägg 20159 visningar 20 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Omfattande kritik mot svenskt skogsbruk

Badger  
#833241 Det går bara att leda hästen till vattnet...

Detaljer om hur Sten kommit fram till vad han kommit fram till gissar jag inte, möjligen kan Fredrik Reuter bjuda in honom till att svara själv på forumet.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Omfattande kritik mot svenskt skogsbruk

Clash  
#833243 Det är svårt att förstå skogsforum.se agenda. Återkommerkommande kompakt kritik mot skogsindustrin och politik som vill bevara skogsindustri och skogsägares självbestämmande. Viss kritik är självklart nödvändig men den kommer så att saliven sprutar i ansiktet på läsare/lyssnare men sen med en liten brasklapp att, naturligtvis ska vi bruka skogen.
Sen tar man in skribenter som denne Sten eller Per Lindvall med exakt samma agenda, men dem tillför inget nytt. Agendan verkar vara ett pissa på skogsindustrin och äganderätt?

Ni skriver/pratar ingenting om att skogsägare förlorar rätten till sin skog om någon hittar vissa fåglar eller växter. Varför?

Det här med att nyttja skogsråvara bättre i tex skivor och liknande är klockrent 👍

Men måste det vara SCA eller Holmen som gör det? Dom har redan sina massabruk och är duktiga på det. Marknaden är fri för vem som helst att gå in i skivbranschen.

Gällande poden är ni lite för omständliga och upprepar samma saker om och om igen. Nyhetsbevakningen är jättebra. Koll på virkespriser toppen. Eu bevakning bra men har förbättringpotensial.

Mvh/Clash

Användarvisningsbild

Re: Omfattande kritik mot svenskt skogsbruk

Torbjörn Johnsen  
#833309 Vissa uppfattar att vi driver någon slags "hatkampanj" mot skogsbruket och skogsindustrin. Av den anledningen vill jag gärna göra några förtydliganden:

-Vi hatar varken skogsbruk eller skogsindustri

-Vi har inget emot att skogarna brukas, tvärtom

Däremot tar vi oss friheten att granska och diskutera hur det ser ut i skogsbruket och skogsindustrin idag och vårt utgångsläge är mer från ett skogsägarperspektiv än från ett industriperspektiv. Vi försöker även lyfta blicken lite vidare för att se i vilket sammanhang det svenska skogsbruket och industrin verkar. Även om den svenska skogsindustrin, politikerna och skogsägarnas organisationer hävdar att vi har Världens bästa skogsbruk och skogsindustri så tycker vi att det finns förbättringsmöjligheter. Här är några av våra grundläggande åsikter i frågan:

1.
Skogsindustri och skogsägare har nödvändigtvis inte samma intresse i alla frågor även om det i den offentliga debatten tyvärr ofta ser så ut idag. Skogsägarna borde vara mest intresserade av att få så bra villkor och så hög lönsamhet som möjligt för sitt skogsbruk. Skogsindustrins intresse är tydligt uttalat att få så hög vinst och bra avkastning som möjligt till aktieägarna/ägarna.

2.
Alla svenska skogsägare har länge fått Europas lägsta virkespriser för sitt virke. Det här beror inte på inskränkningar i äganderätt utan det beror på att skogsindustrin har dominerat virkesmarknaden. Under den "skogsindustriella boomen" 2020-2022 framgick det väldigt tydligt att skogsindustrin inte betalar mer än nödvändigt för att få sin råvara. Så länge utbudet kunde hållas uppe så behövde priserna inte höjas. Nu, när det uppstått en mer eller mindre permanent virkesbrist, tvingas industrin betala mer för att få sitt virke. Möjligheterna att importera har minskat och konkurrensen har ökat avsevärt på den svenska virkesmarknaden. Allt enligt lagen om tillgång-efterfrågan. Det här är mycket bra för skogsägarna men det är på sikt bra även för svensk skogsindustri som tvingas jobba mer med värdehöjande förädling och därmed blir mer konkurrenskraftig internationellt. Det här är en analys som verkar delas av Södras Vd Lotta Lyrå som säger att det inte går att växa mer med volymökning utan att man måste göra mer och högre värde av varje stock. Bra utveckling!

3.
Sverige är med i EU. I EU, och i vissa fall FN, har vi gemensamt varit med och beslutat om olika regelverk för hänsyn till arter, miljö och klimat. De här besluten kommer, oavsett om vi som vill bedriva skogsbruk vill det eller ej, påverka vårt skogsbrukande och vissa fall leda till inskränkningar. Det vore enfaldigt att blunda för detta och låtsas som att vi "slipper undan" de beslut vi själva varit med och fattat. I det här läget är det mycket viktigt att enskilda skogsägare som tvingas ta hänsyn utöver vad som är rimligt också kompenseras för detta. Här har politikerna till stor del misslyckats genom att inte tillföra tillräckliga medel samt att de inte tydlig definierat ersättningsfrågorna. Istället har myndigheter och domstolar, påhejade av miljlöorganisationerna, fått laga efter läge i någon slags juridiskt ingenmansland. Hittills kan vi inte se att det här har gått ut över avverkningsnivåerna som är fortsatt rekordhöga men det har drabbat enskilda skogsägare som i vissa fall hamnat i långdragna juridiska processer vilket självklart är mycket olyckligt för de drabbade.

4.
Att svensk skogsindustri, tillsammans med bl a LRF, Södra m fl driver hårt för att minska trycket att sätta av mer skogsmark är begripligt ur ett skogsindustriellt perspektiv. Allt som minskar virkesflödet riskerar att göra virkesbristen större och driva upp kostnaden för industrin (fast öka lönsamheten för skogsägaren). Däremot borde det vara viktigare för LRF m fl att se till att trycka på för att lösa ersättningsfrågan och politiken kring detta.

5.
Det finns ingen naturlag om att skogsindustrin ska ha tillgång till en viss och ökande mängd råvara till ett lågt pris. 2022 toppade bruttoavverkningen i Sverige på rekordhöga 96 milj m3sk enligt Skogsstyrelsen . En avverkningssiffra som tillsammans med en hög naturlig avgång gör att vi på nationellt plan snart tangerar den årliga tillväxten och slutar bygga virkesförråd. I Svealand och Götaland överavverkar vi redan och det är Norrland som håller uppe svensk nettoinlagring av ved.

För 10 år sedan (2012) var bruttoavverkningen 85 miljoner m3sk och för 30 år sedan (2002) enbart 66 miljoner m3sk men skogsindustrin utgjorde troligen inte lägre andel av BNP då än vad den gör nu. Vi tror att det är viktigare att få ut värde än volym från skogsresursen och det gynnar inte bara skogsägarna utan hela samhället i stort.

Dagens höga avverkningsnivå, som i internationell jämförelse är bland de högsta sett som andel av tillväxten, gör att omvärlden och inte minst EU har ögonen på Sverige och vårt skogsbruk. Sveaskogs och skogsbolagens relativt hårda framfart med låga avverkningsåldrar och stora hyggen väcker också reaktioner. Samtidigt som mindre skogsägare, med mindre genomsnittliga hyggesarealer känner sig orättvist påhoppade. Svensk skogsindustri är beroende av att ha kundernas förtroende för att kunna sälja sina produkter och att i det läget själva gå ut och hävda att vi inte kan spara mer skog utan öka avverkningarna ytterligare skulle kanske vara lite väl magstarkt. Då passar det bättre att liera sig med Skogsägarföreningarna och LRF och sätta fokus på Skogsägarnas äganderätt. Underförstått att inte skydda mer skogsmark. Samtidigt som bolagen själva sätter av marginella skogsmarker utefter fjällkedjan och istället kan kringgå bolagsförbudet och köpa ny skogsmark från enskilda ägare.

6.
Det finns intresse för att betala för andra tjänster än virkesleveranser. Det kan handla om att skogsägarna kan få betalt för miljövärden man skapar eller bibehåller och det kan handla om betalning för inlagring av koldioxid. Om det finns en marknad som är beredd att betala för andra värden än avverkat virke så tycker vi att det ska stå skogsägarna fritt att vara med i en sådan handel om man vill. Här borde skogsägarnas egna organisationer vara med och hjälpa till med rustika och för skogsägarna säkra system och affärsmodeller istället för att bromsa utvecklingen.

7.
Vi pratar mycket om att det kommer att behövas stora mängder klimatsmarta byggmaterial framöver. Om tillverkning av nya produkter (typ olika EWP-produkter, skivmaterial eller träfiberisolering) ska komma igång så måste dessa tillverkare komma åt en råvara. Som det ser ut idag med Sveriges skogsindustristruktur så är hela råvaruflödet "inlåst" i ganska hårt inpinkade användningsområden. Massabruken behöver allt klent rundvirke från skogen och all flis som kommer från sågverken.

Så länge massabolagen dominerar den svenska virkesmarknaden kommer det att vara väldigt svårt för någon annan aktör att komma över volymer för att starta upp en alternativ tillverkning. Det räcker att titta på exemplet björktimmer. Det finns skapliga volymer av fin björk utspridd i de svenska avverkningarna men intresset för att sortera ut timmer och fanerstock är begränsat. Till viss del kan det vara en prisfråga men till största delen handlar det om att man inte "har råd" att släppa iväg björk som kan kokas i dagens trånga råvarumarknad.

8.
I den “traditionella” skogsindustrin bestående av sågverk, massa- och pappers/kartongbruk sker ingen ökad sysselsättning idag. Branschen har fortsatt att konsolidera sig och går hellre på konstnadseffektivitet i stordrift än värdeutveckling genom ökad förädling. Vi har nu i det senaste sett om ytterligare personalminskningar hos bl a Stora Enso och Södra när man lägger ner eller rationaliserar driften. Det är säkert nödvändigt för att klara konkurrensen men varje bantning minskar skogsindustrins betydelse i de regioner man är verksam. Därför är det glädjande att se att vinsterna nu, tack vare virkesbristen, istället trycks ut mot skogsägarna och därmed till stor del till landsbygden. Högre virkespriser gör också att det finns mer utrymme att betala ett skäligt pris till avverkninsentreprenörerna. De är dessutom en av få arbetsgivare som idag finns ute i skogsbygderna.

Användarvisningsbild

Re: Omfattande kritik mot svenskt skogsbruk

Lars Lundqvist SLU  
#833314 Få ifrågasätter de stora dragen i dina 8 punkter.

Kritiken mot er handlar om tendentiöst skrivna texter och bristfälliga analyser ("I Svealand och Götaland överavverkar vi redan"; nej, det förutsätter en egenpåhittad definition av vad som är "lagom" avverkning) som i samtliga fall kritiserar "industrin" (utan närmare precisering av vilka delar av Sveriges alla sågverk, snickerier, massabruk, osv ni menar) men aldrig kritiserar exv miljöorganisationer, EU-beslut, lagstiftning, myndigheter, osv.

Att konsekvent kritisera de som köper skogsägarnas virke och vad de gör med virket men aldrig kritisera andra aktörer gör att ni uppfattas som motståndare mot både skogsbruk, skogsindustri och att skogarna överhuvudtaget brukas.

Titta gärna igenom era egna rubriker och texter på iSkogen.se så kanske ni får en förklaring till hur ni numera uppfattas..

Användarvisningsbild

Re: Omfattande kritik mot svenskt skogsbruk

Fredrik Reuter  
#833342
Lars Lundqvist SLU skrev:Få ifrågasätter de stora dragen i dina 8 punkter.

Kritiken mot er handlar om tendentiöst skrivna texter och bristfälliga analyser ("I Svealand och Götaland överavverkar vi redan"; nej, det förutsätter en egenpåhittad definition av vad som är "lagom" avverkning) som i samtliga fall kritiserar "industrin" (utan närmare precisering av vilka delar av Sveriges alla sågverk, snickerier, massabruk, osv ni menar) men aldrig kritiserar exv miljöorganisationer, EU-beslut, lagstiftning, myndigheter, osv.

Att konsekvent kritisera de som köper skogsägarnas virke och vad de gör med virket men aldrig kritisera andra aktörer gör att ni uppfattas som motståndare mot både skogsbruk, skogsindustri och att skogarna överhuvudtaget brukas.

Titta gärna igenom era egna rubriker och texter på iSkogen.se så kanske ni får en förklaring till hur ni numera uppfattas..


Fast handlar det om egenpåhittade definitioner? Centralt i avverkningsnivån står LULUCF-direktivet med det beting Sverige har att rätta sig efter. Dessutom med än hårdare regler från och med 2026. Hade vi varit med och förhandlat fram nivåerna i LULUCF på politikernivå så hade i alla fall jag tagit åt mig åt din kritik men nu var vi inte det…

Att kritisera oss för ensidig kritik kan vara, för att citera dig, tendentiöst i sig. Vi kritiserar Skogsstyrelsen öppet i flera frågor, bland annat Brist på svensk virkesstatistik - GD svarar och https://iskogen.se/skogsbruk/granbarkbo ... kinderagg/. Kritik mot lagstiftning likaså. Vi lade ner ganska mycket resurser när vi granskade Naturskyddsföreningens eget skogsbruk och vi hör nog till dem som dragit ner byxorna längst på en miljöorganisation: Lever Naturskyddsföreningen som de lär i skogen?.

Du har rätt i att vi kritiserar delar av svensk skogsnäring. Anledningen är väldigt enkel: det finns många saker att kritisera. Som vi sade i sista poddavsnitt så finns också här en “agenda”. Vi måste våga kritisera saker - för allas väl och ve. I förlängningen mår alla bra av en så transparent och “ren” näring som möjligt. Även skogsindustrin. Att istället uppfatta all kritik mot BAU och mot skogsindustrin som att vi är “motståndare” driver knappast utvecklingen framåt.

Så, faktum från oss kvarstår: vi står på barrikaderna för skogsägare och skogsentreprenörer där vi jobbar primärt för att dessa ska få en bättre vardag, något som vi i förlängningen tror skapar en stark och motståndskraftig skogsnäring som helhet i Sverige. Var hittar vi dig Lars?

Användarvisningsbild

Re: Omfattande kritik mot svenskt skogsbruk

Badger  
#833349 För det lilla det är värt så sammanfaller hela Torbjörns inlägg (möjligen med en viss skepsis mot att skivmaterial är framtidens guldgruva) med mina erfarenheter av arbete med skog inom akademin, skogsindustrin och som skogsägare. Jag upplever att ni granskar och kritiserar för att ni vill se en förbättring för skogsbruket som helhet.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Omfattande kritik mot svenskt skogsbruk

nyrjoh  
#833353 https://www.tn.se/naringsliv/35623/ratt ... rattsstat/

Denna fråga känns väldigt angelägen att få någon ordning på... Helt sjukt hur det fungerar nu.

Avatar Fallback

Re: Omfattande kritik mot svenskt skogsbruk

r93  
#833357
Torbjörn Johnsen skrev:Vissa uppfattar att vi driver någon slags "hatkampanj" mot skogsbruket och skogsindustrin. Av den anledningen vill jag gärna göra några förtydliganden:

-Vi hatar varken skogsbruk eller skogsindustri

-Vi har inget emot att skogarna brukas, tvärtom

Däremot tar vi oss friheten att granska och diskutera hur det ser ut i skogsbruket och skogsindustrin idag och vårt utgångsläge är mer från ett skogsägarperspektiv än från ett industriperspektiv. Vi försöker även lyfta blicken lite vidare för att se i vilket sammanhang det svenska skogsbruket och industrin verkar. Även om den svenska skogsindustrin, politikerna och skogsägarnas organisationer hävdar att vi har Världens bästa skogsbruk och skogsindustri så tycker vi att det finns förbättringsmöjligheter. Här är några av våra grundläggande åsikter i frågan:

1.
Skogsindustri och skogsägare har nödvändigtvis inte samma intresse i alla frågor även om det i den offentliga debatten tyvärr ofta ser så ut idag. Skogsägarna borde vara mest intresserade av att få så bra villkor och så hög lönsamhet som möjligt för sitt skogsbruk. Skogsindustrins intresse är tydligt uttalat att få så hög vinst och bra avkastning som möjligt till aktieägarna/ägarna.

2.
Alla svenska skogsägare har länge fått Europas lägsta virkespriser för sitt virke. Det här beror inte på inskränkningar i äganderätt utan det beror på att skogsindustrin har dominerat virkesmarknaden. Under den "skogsindustriella boomen" 2020-2022 framgick det väldigt tydligt att skogsindustrin inte betalar mer än nödvändigt för att få sin råvara. Så länge utbudet kunde hållas uppe så behövde priserna inte höjas. Nu, när det uppstått en mer eller mindre permanent virkesbrist, tvingas industrin betala mer för att få sitt virke. Möjligheterna att importera har minskat och konkurrensen har ökat avsevärt på den svenska virkesmarknaden. Allt enligt lagen om tillgång-efterfrågan. Det här är mycket bra för skogsägarna men det är på sikt bra även för svensk skogsindustri som tvingas jobba mer med värdehöjande förädling och därmed blir mer konkurrenskraftig internationellt. Det här är en analys som verkar delas av Södras Vd Lotta Lyrå som säger att det inte går att växa mer med volymökning utan att man måste göra mer och högre värde av varje stock. Bra utveckling!

3.
Sverige är med i EU. I EU, och i vissa fall FN, har vi gemensamt varit med och beslutat om olika regelverk för hänsyn till arter, miljö och klimat. De här besluten kommer, oavsett om vi som vill bedriva skogsbruk vill det eller ej, påverka vårt skogsbrukande och vissa fall leda till inskränkningar. Det vore enfaldigt att blunda för detta och låtsas som att vi "slipper undan" de beslut vi själva varit med och fattat. I det här läget är det mycket viktigt att enskilda skogsägare som tvingas ta hänsyn utöver vad som är rimligt också kompenseras för detta. Här har politikerna till stor del misslyckats genom att inte tillföra tillräckliga medel samt att de inte tydlig definierat ersättningsfrågorna. Istället har myndigheter och domstolar, påhejade av miljlöorganisationerna, fått laga efter läge i någon slags juridiskt ingenmansland. Hittills kan vi inte se att det här har gått ut över avverkningsnivåerna som är fortsatt rekordhöga men det har drabbat enskilda skogsägare som i vissa fall hamnat i långdragna juridiska processer vilket självklart är mycket olyckligt för de drabbade.

4.
Att svensk skogsindustri, tillsammans med bl a LRF, Södra m fl driver hårt för att minska trycket att sätta av mer skogsmark är begripligt ur ett skogsindustriellt perspektiv. Allt som minskar virkesflödet riskerar att göra virkesbristen större och driva upp kostnaden för industrin (fast öka lönsamheten för skogsägaren). Däremot borde det vara viktigare för LRF m fl att se till att trycka på för att lösa ersättningsfrågan och politiken kring detta.

5.
Det finns ingen naturlag om att skogsindustrin ska ha tillgång till en viss och ökande mängd råvara till ett lågt pris. 2022 toppade bruttoavverkningen i Sverige på rekordhöga 96 milj m3sk enligt Skogsstyrelsen . En avverkningssiffra som tillsammans med en hög naturlig avgång gör att vi på nationellt plan snart tangerar den årliga tillväxten och slutar bygga virkesförråd. I Svealand och Götaland överavverkar vi redan och det är Norrland som håller uppe svensk nettoinlagring av ved.

För 10 år sedan (2012) var bruttoavverkningen 85 miljoner m3sk och för 30 år sedan (2002) enbart 66 miljoner m3sk men skogsindustrin utgjorde troligen inte lägre andel av BNP då än vad den gör nu. Vi tror att det är viktigare att få ut värde än volym från skogsresursen och det gynnar inte bara skogsägarna utan hela samhället i stort.

Dagens höga avverkningsnivå, som i internationell jämförelse är bland de högsta sett som andel av tillväxten, gör att omvärlden och inte minst EU har ögonen på Sverige och vårt skogsbruk. Sveaskogs och skogsbolagens relativt hårda framfart med låga avverkningsåldrar och stora hyggen väcker också reaktioner. Samtidigt som mindre skogsägare, med mindre genomsnittliga hyggesarealer känner sig orättvist påhoppade. Svensk skogsindustri är beroende av att ha kundernas förtroende för att kunna sälja sina produkter och att i det läget själva gå ut och hävda att vi inte kan spara mer skog utan öka avverkningarna ytterligare skulle kanske vara lite väl magstarkt. Då passar det bättre att liera sig med Skogsägarföreningarna och LRF och sätta fokus på Skogsägarnas äganderätt. Underförstått att inte skydda mer skogsmark. Samtidigt som bolagen själva sätter av marginella skogsmarker utefter fjällkedjan och istället kan kringgå bolagsförbudet och köpa ny skogsmark från enskilda ägare.

6.
Det finns intresse för att betala för andra tjänster än virkesleveranser. Det kan handla om att skogsägarna kan få betalt för miljövärden man skapar eller bibehåller och det kan handla om betalning för inlagring av koldioxid. Om det finns en marknad som är beredd att betala för andra värden än avverkat virke så tycker vi att det ska stå skogsägarna fritt att vara med i en sådan handel om man vill. Här borde skogsägarnas egna organisationer vara med och hjälpa till med rustika och för skogsägarna säkra system och affärsmodeller istället för att bromsa utvecklingen.

7.
Vi pratar mycket om att det kommer att behövas stora mängder klimatsmarta byggmaterial framöver. Om tillverkning av nya produkter (typ olika EWP-produkter, skivmaterial eller träfiberisolering) ska komma igång så måste dessa tillverkare komma åt en råvara. Som det ser ut idag med Sveriges skogsindustristruktur så är hela råvaruflödet "inlåst" i ganska hårt inpinkade användningsområden. Massabruken behöver allt klent rundvirke från skogen och all flis som kommer från sågverken.

Så länge massabolagen dominerar den svenska virkesmarknaden kommer det att vara väldigt svårt för någon annan aktör att komma över volymer för att starta upp en alternativ tillverkning. Det räcker att titta på exemplet björktimmer. Det finns skapliga volymer av fin björk utspridd i de svenska avverkningarna men intresset för att sortera ut timmer och fanerstock är begränsat. Till viss del kan det vara en prisfråga men till största delen handlar det om att man inte "har råd" att släppa iväg björk som kan kokas i dagens trånga råvarumarknad.

8.
I den “traditionella” skogsindustrin bestående av sågverk, massa- och pappers/kartongbruk sker ingen ökad sysselsättning idag. Branschen har fortsatt att konsolidera sig och går hellre på konstnadseffektivitet i stordrift än värdeutveckling genom ökad förädling. Vi har nu i det senaste sett om ytterligare personalminskningar hos bl a Stora Enso och Södra när man lägger ner eller rationaliserar driften. Det är säkert nödvändigt för att klara konkurrensen men varje bantning minskar skogsindustrins betydelse i de regioner man är verksam. Därför är det glädjande att se att vinsterna nu, tack vare virkesbristen, istället trycks ut mot skogsägarna och därmed till stor del till landsbygden. Högre virkespriser gör också att det finns mer utrymme att betala ett skäligt pris till avverkninsentreprenörerna. De är dessutom en av få arbetsgivare som idag finns ute i skogsbygderna.


Om ni höll er till fakta, och ändrade på saker som är fel så kanske fler skulle ta er seriöst, men när ni drivit bort hyggliga skogsägare från forumet och ersatt dom med Ulf, ja då har man uppförsbacke.

Användarvisningsbild

Re: Omfattande kritik mot svenskt skogsbruk

Lars Lundqvist SLU  
#833365
Fredrik Reuter skrev:Så, faktum från oss kvarstår: vi står på barrikaderna för skogsägare och skogsentreprenörer där vi jobbar primärt för att dessa ska få en bättre vardag, något som vi i förlängningen tror skapar en stark och motståndskraftig skogsnäring som helhet i Sverige. Var hittar vi dig Lars?

Ni hittar mig på kunskapens sida. Fakta före åsikter. Frågan är var ni står i den balansen. Några exempel:

Om den nya skogsutredningen skriver du "skräddarsytt beställningsjobb". Fakta eller misstänkliggörande åsikt?

Om "narrativet i skogen" skriver du att "endast 20 % av den årliga skogsavverkningen långlivade produkter i Sverige", vilket i och för sig är sant, men det gäller allt skogsbruk, inte bara det svenska, eftersom trädstammar är runda i genomskärning och avsmalnande. Trots det blir din fortsättning "Tror man på en klimatomställning som en ny ekonomi så ser det inte bra ut för svensk skogsindustri." Fakta eller misstänkliggörande åsikt?

"Sveriges LULUCF-rapportering – ett gungfly". Fakta eller misstänkliggörande åsikt?

Den spontana, reflexmässiga reaktionen när man får kritik är att försvara sig. Det är därför man aldrig ska svara direkt på kritisk text utan räkna till tio, andas lugnt och fundera över om det kan finnas nåt berättigat i kritiken.

Torbjörns långa, inledande försvarstal, eller "förtydligande" som han kallade det, visar att den kritik som dykt upp på Skogsforum på sistone träffade en öm punkt. När jag försökte förklara vad jag tror kritiken bottnar i så svarade Fredrik med att bl a hänvisa till en 8 år gammal granskning av SNF. En del i kritiken handlar om en förändring som skett senaste 1-2 åren.

När man som forskare skickar in ett manus för publicering så är det vanligaste att man blir refuserad - Reject!. Så då skriver man om, skickar in igen och hoppas på att få Minor eller åtminstone Major revision, liten eller stor omarbetning av alltihop, för att till slut i bästa fall bli publicerad. Det man lär sig är att man alltid måste låta andra läsa det man skriver, innan man publicerar något.

Vilka läser igenom det ni skriver innan ni släpper det, och får dom säga "nej, gör om!"?

Användarvisningsbild

Re: Omfattande kritik mot svenskt skogsbruk

laguma  
#833367
Fredrik Reuter skrev:
Lars Lundqvist SLU skrev:Få ifrågasätter de stora dragen i dina 8 punkter.

Kritiken mot er handlar om tendentiöst skrivna texter och bristfälliga analyser ("I Svealand och Götaland överavverkar vi redan"; nej, det förutsätter en egenpåhittad definition av vad som är "lagom" avverkning) som i samtliga fall kritiserar "industrin" (utan närmare precisering av vilka delar av Sveriges alla sågverk, snickerier, massabruk, osv ni menar) men aldrig kritiserar exv miljöorganisationer, EU-beslut, lagstiftning, myndigheter, osv.

Att konsekvent kritisera de som köper skogsägarnas virke och vad de gör med virket men aldrig kritisera andra aktörer gör att ni uppfattas som motståndare mot både skogsbruk, skogsindustri och att skogarna överhuvudtaget brukas.

Titta gärna igenom era egna rubriker och texter på iSkogen.se så kanske ni får en förklaring till hur ni numera uppfattas..


Fast handlar det om egenpåhittade definitioner? Centralt i avverkningsnivån står LULUCF-direktivet med det beting Sverige har att rätta sig efter. Dessutom med än hårdare regler från och med 2026. Hade vi varit med och förhandlat fram nivåerna i LULUCF på politikernivå så hade i alla fall jag tagit åt mig åt din kritik men nu var vi inte det…

Att kritisera oss för ensidig kritik kan vara, för att citera dig, tendentiöst i sig. Vi kritiserar Skogsstyrelsen öppet i flera frågor, bland annat Brist på svensk virkesstatistik - GD svarar och https://iskogen.se/skogsbruk/granbarkbo ... kinderagg/. Kritik mot lagstiftning likaså. Vi lade ner ganska mycket resurser när vi granskade Naturskyddsföreningens eget skogsbruk och vi hör nog till dem som dragit ner byxorna längst på en miljöorganisation: Lever Naturskyddsföreningen som de lär i skogen?.

Du har rätt i att vi kritiserar delar av svensk skogsnäring. Anledningen är väldigt enkel: det finns många saker att kritisera. Som vi sade i sista poddavsnitt så finns också här en “agenda”. Vi måste våga kritisera saker - för allas väl och ve. I förlängningen mår alla bra av en så transparent och “ren” näring som möjligt. Även skogsindustrin. Att istället uppfatta all kritik mot BAU och mot skogsindustrin som att vi är “motståndare” driver knappast utvecklingen framåt.

Så, faktum från oss kvarstår: vi står på barrikaderna för skogsägare och skogsentreprenörer där vi jobbar primärt för att dessa ska få en bättre vardag, något som vi i förlängningen tror skapar en stark och motståndskraftig skogsnäring som helhet i Sverige. Var hittar vi dig Lars?


Jag vet inte men jag ser inte avsaknaden av agerande ifrån Svenskt agerande inom LULUCF som en bekräftelse på att dom har rätt.
Inte heller att det som kommer därifrån inte kan ifrågasättas eller ändras om än i ett sent skede.
Och framförallt, jag kan omöjligt se att det som även jag ser som en tendentiös debatt från er sida ska kunna gynna Svenska skogsägare på sikt.

Bristen på insikt vad gäller skogsbrukets roll för vår energiförsörjning och det klimatavtryck integrationen mellan skogsbruket och energiproduktionen innebär lyser med sin frånvaro. Där Sverige är världsledande.

Jag kan hålla med om att det finns kritik att rikta emot Svenskt skogsbruk men då måste den kritiken bygga på en förståelse för både skogsbruk och energifrågan eftersom 55% av de produkter branschen producerar resulterar i energiproduktion i en storleksordning av ca 135 TWh/år, dvs större än vattenkraften och kärnkraften tillsammans. Och som är cykliska dvs de tillför inte atmosfären mer CO2 annat än på årlig basis.

I DN (ett annat tendensiöst media) framgår idag i en artikel att 4 Tyska företag står för 34% av de utländska investeringarna i Kina under fjolåret.
Tror du att det är ett resultat av att man månar den "gröna omställningen"? Dessa företag utgörs av BMW, Mercedes Benz, VW, BASF
Samtidigt som LULUCF inför beting för Svenska skogsägare för CO2-inlagring

Så länge ni inte börjar granska och ifrågasätta det som har hänt i LULUCF och börjar följa de pengar som i 10 år har varit i omlopp i detta ämne och som fossilindustrin har pumpat in i diverse verksamheter vilket har resulterat i att det dyker upp allsköns "experter" inom alla områden, så ser jag inte att du försvarar Svenska skogsägare.

Men ett gott råd från en som vistats i den miljön i 30 år, och det är att teckna en livförsäkring. Om man nu avser att gå till botten med vilka krafter som verkar i dessa sammanhang.

Avatar Fallback

Re: Omfattande kritik mot svenskt skogsbruk

Bosse1  
#833376 Hur tror du att det sett ut om inte detta forat fanns?
DÅ har inte skogsägarna varit mycket värda nu.

Användarvisningsbild

Re: Omfattande kritik mot svenskt skogsbruk

laguma  
#833377 Nja, det finns väldigt många medier för denna fråga som är mer verklighetsnära.
Men jag uppskattar viljan även om förmågan ibland brister.

Avatar Fallback

Re: Omfattande kritik mot svenskt skogsbruk

Bosse1  
#833379 Ja tror skogsforum blitt nått att räkna med.

Avatar Fallback

Re: Omfattande kritik mot svenskt skogsbruk

r93  
#833380
Bosse1 skrev:Hur tror du att det sett ut om inte detta forat fanns?
DÅ har inte skogsägarna varit mycket värda nu.


Tvärtom!
Detta har skadat oss skogsägare!
Det har ju varit några stycken ”troll” här senaste året och försökt provocera.
Dessutom har ”skydda skogen” hänvisat till artiklar här.

Användarvisningsbild

Re: Omfattande kritik mot svenskt skogsbruk

laguma  
#833381 Det tror säkert fossillobbyn också.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).