Alternativt skogsbruk, blädning och hyggesfritt

Betesdjur i skog på skogens villkor

17 inlägg 2221 visningar 7 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Betesdjur i skog på skogens villkor

Anders Rydén  
#828854 Här är en artikel från min skog i senaste jordbruksaktuellt.
Jag är väl medveten om att djuren kan ge diverse "förslitningsskador" på en skog.
Så det känns lite onödigt ifall ni vill påpeka detta här.
Faran med övergödning och rotröta på grund av tramp är väl annars det som ligger närmast till hands.
Ur skogsbruksperspektiv är ett av målen med att kombinera skogsbete med produktionsskogsbruk är att hålla nere röjnings kostnaderna.
En indirekt effekt jag har märkt är att det blir lättare att gynna lövskogsbruk.
Självklart finns det flera andra fördelar, i synnerhet för de med ett mer småskaligt skogsbruk vid sidan om ett förvärvsarbete.
Där en vacker skog oavsett i vilken fas den är i är trevlig att vistas i.

https://www.ja.se/artikel/2234815/lgre- ... sbete.html   TS
Användarvisningsbild

Re: Betesdjur i skog på skogens villkor

Elis76  
#828860 Förr i tiden var djuren ute i skogen om somrarna och jag har aldrig hört att det skulle ha varit några problem.

I Tornedalen fanns gott om sommarladugårdar som stod i skogsbryn. Själv har vi en timrad i fint skick.

Användarvisningsbild

Re: Betesdjur i skog på skogens villkor

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#828975 Jo, å sedan lärde man sig att bruka åkern bättre, så att man fick betydligt bättre skördar...

Man gick helt enkelt från att hägna ut djuren från åkern, till att hänga in dem.
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Betesdjur i skog på skogens villkor

jannee  
#828987 Man ökade produktionen med flera 100 % i. o. .m. konstgödningen.
För övrigt gjorde säkert tamboskapen mer nytta än skada när de "gick på skogen"
Betesdjuren fick oftast hålla till på mark eller ängar som var svåra att bruka.
Djuren höll landskapet öppet, helt annorlunda mot idag när skogen t. o. m. vill växa in i trädgårdarna.

Avatar Fallback

Re: Betesdjur i skog på skogens villkor

Röjkvist  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#828995 Min minnesbild är att skogsbetet var
synnerligen hatat av bolag och myndigheter.

Användarvisningsbild

Re: Betesdjur i skog på skogens villkor

laguma  
#829004 När jag på sommartid gick beståndsindelning åt MoDo som det hette då.
Så utföll ett stort antal provytor på tidigare skogsbetad mark, detta var i Västerbottens kustland.
Och jag vill minnas att förekomst av rotröta eller anilinved i borrproverna låg runt 90% på dessa provytor.

Avatar Fallback

Re: Betesdjur i skog på skogens villkor

Alvarsson  
#829005 Har samma erfarenhet massa röta

Avatar Fallback

Re: Betesdjur i skog på skogens villkor

isteskog  
#829012 För många djur på liten yta kan ge rötskador.

Användarvisningsbild

Re: Betesdjur i skog på skogens villkor

laguma  
#829039 Så är det säkert, eller tillräckligt många djur över tillräckligt lång tid ger skador.
Det tar ganska lång tid för rotröta att utveckla sig och spridas.
Men det kan som sagt finnas andra värden som väger åt andra hållet.

Avatar Fallback

Re: Betesdjur i skog på skogens villkor

jannee  
#829060 Ni som vill framhäva att tamboskap ökar riskerna för rotröta kan någon ta fram statistik som bevisar påståendet.
Personligen tror jag själv att betesdjurens skogsbete endast marginellt påverkar skogsröta (rottickans) utbredning.
Under de 60 år jag avverkat skog har jag i alla fall inte märkt någon påtaglig skillnad, däremot finns det områden som ALDRIG betats det är väldigt mycket röta på medans där korna/ungdjuren tidigare betat ingen alls.
Jordmånen eller den s.k. bergsrötan kan finnas lite varstans.

Användarvisningsbild

Re: Betesdjur i skog på skogens villkor

laguma  
#829075 Varför då?

Avatar Fallback

Re: Betesdjur i skog på skogens villkor

jannee  
#829121 Vore intressant att få bevis på era påståenden, framförallt eftersom jag rakt motsatt uppfattning.
Var och en har självklart rätt att tycka, men även tänka.
Men framför man en åsikt behövs ovedersägliga bevis att man har torrt på fötterna.
Jag har nämligen sistagallrat en gammal inäga som jag planterade med barrotsplantor i början av 70 talet.
Direkt efter jag planterat inägan hade vi ungdjur som gick där och betade i flera år, just för att hålla gräset men även slyet borta.
Vid gallringen som ganska nyligen genomfördes fanns i princip nästan NOLL röta, å andra sidan har det ej tidigare varit någon barrskog där, endast löv.

Jag tror, lägg märke till TROR, att där man tidigare haft mer eller mindre renodlad barrskog är risken för röta betydligt större än där man tidigare ej haft något barrinriktat.

Användarvisningsbild

Re: Betesdjur i skog på skogens villkor

laguma  
#829169 Eventuell statistik i detta ämne finns säkert hos min dåtida arbetsgivare.
Jag uttryckte bara vad jag hade för erfarenhet.
Men om jag spekulerar så tror jag att tex fäbodar med mjölkkor så blev belastningen större i närheten av fäboden vilket skulle förklara en del av skadorna, det kanske är en annan sak med annan typ av lösdrift.
Har själv grunnat på att nyttja lösdrift på delar av min egen mark just för att hålla ner gräset.
Att du inte har fått röta i ditt bestånd kan bero på dels att det var fråga om ungdjur,
i en R1 eller R2 har fortfarande inte granarna ett fullständigt utbrett rotsystem vilket skyddar deras rötter från skador.
Men din erfarenhet är intressant den tar jag med mig

Användarvisningsbild

Re: Betesdjur i skog på skogens villkor

Anders Rydén  
#829219 Det är absolut inte så att jag bara låter djuren gå vind för våg i skogen.
Fram tills nu har de fått rotera i olika paddockar för att marken ska hinna återhämta sig.

I år tänker jag använda en salt-mineral- och vattenvagn som jag ska flytta regelbundet.
Målet är att de ska förflytta sig i flock mellan olika områden av ungskog och lövskog.
Håller de sig i närheten av vagnen och följer med den vid flytt då känner jag att jag har lyckats.

Områden där det mest växer blåbärsris där ska de inte vara mer än för att passera till nytt bete.
Nyplanteringar ska de inte få tillgång till förrän det är dags för förstaröjning.
Då bara så länge så de hinner beta gräs och sådant som skymmer sikten när man ska gå fram med röjsågen.

Den framtida produktionsskogen i sig kommer att bestå fläckvis av gran och björk.
Alltså dungar på 20-50 gran som gränsar till dungar av lika många björkar.
Troligen blir det gemensam slutavverkning.
Men vi får se hur det blir det.
Svårt att förutspå hur slutavverkningar kommer gå till om sådär en 30 år in i framtiden.

Just återhämtningen efter bete på varje given plats är det viktigaste målet.
Det är det som bygger robusta ekosystem
Det jag gör i min skog skiljer sig en hel del mot hur djuren gick i skogarna förr i tiden.

   TS
Avatar Fallback

Re: Betesdjur i skog på skogens villkor

jannee  
#829227 Något som jag lade särskilt märke till när vi hade ungboskapen på det nyplanterade var att de ALDRIG (vad jag kunnat upptäcka) trampade på någon planta, däremot var de noggranna med att putsa bort gräset, alltså en win win metod.
Den här rottickan och dess spridning får vi allt beskylla nutidens skogsskötsel.
Lösningen är, tror jag, blandskog och endast avverkning vintertid - ja som det gjordes förr 😀

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).