Alternativt skogsbruk, blädning och hyggesfritt

Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

64 inlägg 10742 visningar 12 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

th  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#823595 Problemet med högre koldioxidhalt är ju att temperaturen ökar och att havsnivån stiger vilket gör att stora ytor som bebos idag kommer att försvinna och de som bor där måste hitta någon annanstans att bo. Så förbättrad tillväxt av gröna växter hjälper inte de som kommer att behöva flytta, då det inte finns någon annanstans att flytta. Eller kan vi ta emot ett par miljoner indier?

Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Bornloser  
#823606 Det är nog inte temperaturen som driver co2 ökning, utan ökad temperatur som ökar co2 bla,eftersom varmare hav gasar ut co2 medan kallare hav absorberar co2. När det gäller havsnivån så anses den stiga globalt med ca 1,7 mm/år, så där är det nog ingen brådska. Inte ens ö nationen Tuvalu som på flera cop möten påstås vara sjunkande är i riskzonen. Där är havsnivå höjningen 3,92mm/år och satellit mätningar visar att ön har ökat i yta. ( noaa tides and currents/sea level trends). Mvh

Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Lars Lundqvist SLU  
#823629
Bornloser skrev:Det är nog inte temperaturen som driver co2 ökning, utan ökad temperatur som ökar co2 bla,eftersom varmare hav gasar ut co2 medan kallare hav absorberar co2.

"As of 2020, about 450 gigatons of fossil carbon have been extracted in total; an amount approaching the carbon contained in all of Earth's living terrestrial biomass."

450 miljarder ton fossilt kol har hittills förbränts, och förbränningen av olja och stenkol adderar drygt 10 miljarder ton årligen. Om man jämför med den totala mängden i olika kol-lager på jorden så ser man att atmosfären nu innehåller ca 720 miljarder ton och den levande biosfären (alla växter, djur, mm) ca 600-1000 miljarder ton.

Bilden (tabell från Wikipedia) visar läget år 2000. Sen dess har vi förbränt ytterligare nästan 200 miljarder ton fossilt kol.

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_cy ... nd_burning

Idag har mängden CO2 i atmosfären gått från ca 300 ppm till 420 ppm, vilket motsvarar från 640 till 895 miljarder ton kol, en ökning med 255 miljarder ton. Så var finns då de 200 miljarder ton kol som skiljer mellan ökningen i atmosfären och det som förbränts? Det allra mesta finns i havet, där man uppmätt en ökning av mängden inorganiskt kol.

Om ökningen av CO2 i atmosfären kommer från världshaven så borde man dels se en motsvarande minskning i mängden kol i världshaven och dels måste de 450 miljarder ton vi förbränt ha tagit vägen någon annanstans. Levande och död terrester biomassa har inte ökat med 450 miljarder ton, så vart har allt det kolet tagit vägen?

Det är helt korrekt att ökande vattentemperatur leder till ökad avgivning av CO2, men lika korrekt att ökande lufttemperatur leder till ökande vattentemperatur, och ökande halt CO2 leder till ökande lufttemperatur, oavsett var CO2 i luften kommer ifrån. Så risken finns att vi hamnar i ett läge där ökande temperaturer leder till mer CO2 i atmosfären, som leder till ökande temperaturer, osv. även om förbränning av fiössilt kol upphör.

Det som brukar vara svårt att förstå är storleken på de mängder som är inblandade. Den globala årliga avverkningen av industriellt virke, 2 miljarder m3, motsvarar 0,5 miljarder ton kol, att jämföra med de ca 10 miljarder ton fossilt kol som förbränns varje år. Svensk avverkning motsvarar ca 0,02 miljarder ton kol.

Att stoppa avverkning har därför i praktiken ingen inverkan på de globala kolbalanserna.

Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Badger  
#823747 "Att stoppa avverkning har därför i praktiken ingen inverkan på de globala kolbalanserna."

Stop, stryk det sista. Oavsett avverkningens storlek i förhållande till andra faktorer så har den en påverkan av kolbalansen och vi kan styra hur stor eller hur liten den påverkan ska vara.

Avatar Fallback

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Tralsmo  
#823748 Frågan är snarare vilken kolbalans vi kan minska om vi använder solen på rätt sätt.

Edit: solen ska ju va skogen naturligtvis.

Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Lars Lundqvist SLU  
#823758 Nej, eftersom skogen fortsätter att växa även där man avverkat så är inverkan på den globala kolbalansen i praktiken försumbar.
Men visst, du får gärna förklara hur den globala avverkningens 0,5 miljarder ton kol skulle påverka kolbalansen i ett scenario där vi hela tiden tillför det korta kretsloppet 10 miljarder ton fossilt kol per år.

Dessutom kan vi människor inte leva helt utan råvaror, och trä är en förnybar råvara. Vad ska vi använda istället för trä?

Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Badger  
#823760 Vad mänskligheten vill och behöver förändrar inte att ett avverkat träd är ett avverkat träd som tar upp noll CO2 samt att det kolet som fanns i trädet kan öka på utsläppen ytterligare om det till exempel eldas upp. De träd som eventuellt växer upp istället senare kommer inte att ha samma upptag de närmaste åren, men sen att komma ikapp när de peakar. 0,5 miljarder ton är 0,5 miljarder ton oavsett hur mycket olja och gas som finns. Om vi inte erkänner det skjuter vi oss i foten som skogsägare. Att något är mindre än något annat betyder inte att det inte finns.

Avatar Fallback

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

jl  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#823774 Det kan bli väldigt fel om man tror att ett beteende som genererar fossilt koldioxidutsläpp kan kompenseras med sparande av skog eller plantering av ny sådan.
Läste i tidtagningen ett reportage om en familj som skulle flyga till något varmt land. Damen i reportaget hade lite klimatångest, men den hade hon mildrat genom att köpa plantering av några träd.

Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

svampbob  
#823776 Utvecklingsländerna skiter fullständigt i tjajtet om CO2 det är därför som världen för varje år eldar mer och mer kol, olja och gas.

Det är bara att sitta lugnt i båten och hoppas på lite varmare väder i framtiden.

Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Badger  
#823778 Vi kan nog bredda det till att alla länder som tjänar ekonomisk på fossilt fortsätter i samma spår oavsett om de är i eller u länder Svampbob.

Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Lars Lundqvist SLU  
#823779
Badger skrev:De träd som eventuellt växer upp istället senare kommer inte att ha samma upptag de närmaste åren, men sen att komma ikapp när de peakar.

Det som är intressant är inte de enskilda träden utan världens skogar som helhet. Skogsbruk genererar generellt inte nettoutsläpp av CO2 utan nettoupptag

Avatar Fallback

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Lindveden  
#823800
Lars Lundqvist SLU skrev:Dessutom kan vi människor inte leva helt utan råvaror, och trä är en förnybar råvara. Vad ska vi använda istället för trä?


Va tror du Lars,om att trä blir någon slags lyxvara att bygga i längre fram eftersom det blir så stor efterfrågan på trämaterial numera? Till skillnad från stål o betong exempelvis.
Kan det bli så att folk drar sig för o handla på brädgården för att träprodukter kommer stiga i pris ju mer det efterfrågas om man jämför me stål o betong,om stål o betong håller sig lägre?

Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Lars Lundqvist SLU  
#823804 Nej, jag tror att fler länder kommer utveckla skogsbruk och när efterfrågan inom Sverige ökar så kommer mer konsumeras nationellt och mindre exporteras.

Det finns 4 miljarder hektar skog i världen. En tredjedel är "primary forests" som aldrig brukats av människor. Idag brukas drygt 1 miljard hektar. Om siffran ökade till 2 miljarder och mer av den skogen brukades lite mer intensivt så skulle den globala tillgången till virke sannolikt kunna mer än dubbleras. Det kommer att behövas på sikt när fossila bränslen fasats ut.

Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Bornloser  
#823889
Lars Lundqvist SLU skrev:
Bornloser skrev:Det är nog inte temperaturen som driver co2 ökning, utan ökad temperatur som ökar co2 bla,eftersom varmare hav gasar ut co2 medan kallare hav absorberar co2.

"As of 2020, about 450 gigatons of fossil carbon have been extracted in total; an amount approaching the carbon contained in all of Earth's living terrestrial biomass."

450 miljarder ton fossilt kol har hittills förbränts, och förbränningen av olja och stenkol adderar drygt 10 miljarder ton årligen. Om man jämför med den totala mängden i olika kol-lager på jorden så ser man att atmosfären nu innehåller ca 720 miljarder ton och den levande biosfären (alla växter, djur, mm) ca 600-1000 miljarder ton.

Bilden (tabell från Wikipedia) visar läget år 2000. Sen dess har vi förbränt ytterligare nästan 200 miljarder ton fossilt kol.

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_cy ... nd_burning

Idag har mängden CO2 i atmosfären gått från ca 300 ppm till 420 ppm, vilket motsvarar från 640 till 895 miljarder ton kol, en ökning med 255 miljarder ton. Så var finns då de 200 miljarder ton kol som skiljer mellan ökningen i atmosfären och det som förbränts? Det allra mesta finns i havet, där man uppmätt en ökning av mängden inorganiskt kol.

Om ökningen av CO2 i atmosfären kommer från världshaven så borde man dels se en motsvarande minskning i mängden kol i världshaven och dels måste de 450 miljarder ton vi förbränt ha tagit vägen någon annanstans. Levande och död terrester biomassa har inte ökat med 450 miljarder ton, så vart har allt det kolet tagit vägen?

Det är helt korrekt att ökande vattentemperatur leder till ökad avgivning av CO2, men lika korrekt att ökande lufttemperatur leder till ökande vattentemperatur, och ökande halt CO2 leder till ökande lufttemperatur, oavsett var CO2 i luften kommer ifrån. Så risken finns att vi hamnar i ett läge där ökande temperaturer leder till mer CO2 i atmosfären, som leder till ökande temperaturer, osv. även om förbränning av fiössilt kol upphör.

Det som brukar vara svårt att förstå är storleken på de mängder som är inblandade. Den globala årliga avverkningen av industriellt virke, 2 miljarder m3, motsvarar 0,5 miljarder ton kol, att jämföra med de ca 10 miljarder ton fossilt kol som förbränns varje år. Svensk avverkning motsvarar ca 0,02 miljarder ton kol.


Att stoppa avverkning har därför i praktiken ingen inverkan på de globala kolbalanserna.


Vill kommentera dina rader om "ökande vatten temp leder till ökande co2 avgasning leder till ökande lufttemp osv."
Så kortfattat som jag förmår.
Ökad lufttemp leder till ökad luftcirkulation,varmluft stiger och tar med sig vattenånga som stiger och kyls av och bildar moln som minskar värme instrålningen från solen. Regn faller och kyler mark o hav. Det är naturligtvis mkt mer komplicerat än så, återkommer till det. Din beskrivning får mig att tänka på en Rockströmsk "tippning Point" . Sådana finns inte. Är man intresserad av att mer ingående läsa om cirkulation och planetens "termostat" så rekommenderar jag att gå in på klimatupplysningen sök på (energiöverföring via strålning) läs den och klicka gärna på länken i kommentar 8. För övrigt så finns det väldigt mkt läsvärt på klimatupplysningen som jag även tror kan intressera läsare av denna blogg.
Mvh

Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Lars Lundqvist SLU  
#823896 För den som är intresserad kan det ju vara bra att veta att "klimatupplysningen" fått svidande kritik av forskare som forskar om just klimat, väder, osv. Att det är svårt att göra exakta prognoser för framtiden betyder inte att hela den övergripande riktningen i de prognoser som görs är fel.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).