Sida 1 av 2

Avverkningsanmälan för hyggesfritt?

Postat: ons 15 nov 2023, 09:50
av Badger
Någon som vet hur det fungerar med hyggesanmälan om man använder blädning, luckhuggning eller någon annan hyggesfri metod? I vanliga fall ska slutavverkning över 0,5 ha anmälas. Men om det exempelvis huggs 10 luckor på 0,06 ha styck på ett 10 hektar område ska det också anmälas eller kvittar det om det är hyggesfritt?

Re: Avverkningsanmälan för hyggesfritt?

Postat: ons 15 nov 2023, 10:28
av maltex
Skogskunskap har ofta den info man behöver.
https://www.skogskunskap.se/skota-barrs ... ardslagen/

Re: Avverkningsanmälan för hyggesfritt?

Postat: ons 15 nov 2023, 11:36
av Badger
Fast inte i det här fallet. Inte alls tydligt om vad som är anmälningspliktigt. Fast å andra sidan är väldigt lite i lagtext tydligt.

Re: Avverkningsanmälan för hyggesfritt?

Postat: ons 15 nov 2023, 12:26
av maltex
Blir nog lite bedömnings sport 0.6 hektar där §5 gäller och 9.4 §10 eller över, blir nog att jämka lite där. Du tror inte att "luckorna" försvinner i övriga beståndet. Förhoppningsvis räcker det kvarvarande virkesförrådet till,annars får du eller har problem.Vad är vitsen att göra många små luckor blir det inte lite opraktiskt i längden.

Re: Avverkningsanmälan för hyggesfritt?

Postat: ons 15 nov 2023, 13:45
av Badger
Snöa inte in för mycket på luckorna, det var bara ett exempel för att illustrera en metod. Jag är intresserad av hur det hyggesfria fungerar i praktiken när det gäller avverkningsanmälningar eftersom det lyfts i debatten om hållbarhet. Hur går det till i praktiken och vad gränserna går för vad som behöver anmälas?

Re: Avverkningsanmälan föb pår hyggesfritt?

Postat: ons 15 nov 2023, 13:59
av Skogsola
Luckor under 0,5 hektar behöver inte anmälas. Men om du vill kan du ju anmäla hela beståndet för successiv utglesning.

Re: Avverkningsanmälan för hyggesfritt?

Postat: ons 15 nov 2023, 14:03
av maltex
När skogen blir för gles, paragraf 5 och 10 gäller.

Re: Avverkningsanmälan för hyggesfritt?

Postat: ons 15 nov 2023, 14:28
av maltex
Det lär ha hänt att utövare av Naturkultur har gjort avverkningsanmälan då det funnits risk att för lite blivit kvar.Men hugger man så hårt så man måste/bör anmäla kanske man huggit för hårt och då är det nog tveksamt om det är hyggesfritt.Det gäller ju bara att balansera mellan produktion,tillväxt och föryngring om man tänker sej produktionsskog,ska ju funka nu sen senare mycket senare osv osv osv.

Re: Avverkningsanmälan för hyggesfritt?

Postat: ons 15 nov 2023, 16:43
av Badger
maltex skrev:Det lär ha hänt att utövare av Naturkultur har gjort avverkningsanmälan då det funnits risk att för lite blivit kvar.Men hugger man så hårt så man måste/bör anmäla kanske man huggit för hårt och då är det nog tveksamt om det är hyggesfritt.Det gäller ju bara att balansera mellan produktion,tillväxt och föryngring om man tänker sej produktionsskog,ska ju funka nu sen senare mycket senare osv osv osv.


Just balansen av flera perspektiv är väl det som hyggesfria gänget anför. Alltså i bemärkelsen att en blandad skog med mer löv, bärris och så vidare ger mindre viltskador billigare föryngring, högre natur och upplevelsevärden samt mindre risk för storm, brand och insektsskador och en bättre totalekonomi för ägaren och samhället sett på flera generationer.

Re: Avverkningsanmälan för hyggesfritt?

Postat: ons 15 nov 2023, 17:15
av maltex
Problemet är att dom högljuddaste förespråkarna bara gjort typ 1 åtgärd som ska bevisa hur bra det funkar. Undantaget Naturkulturarna som har hållit på ett tag,men där kanske det inte är så noga med tätheten. Sen finns det nog dom som verkar mer i det tysta med olika resultat.

Re: Avverkningsanmälan för hyggesfritt?

Postat: ons 15 nov 2023, 17:39
av Alvarsson
Är det någon av er som upplevt praktiska problem i samband med avverkningsanmälan eller inte?

Re: Avverkningsanmälan för hyggesfritt?

Postat: ons 15 nov 2023, 17:44
av Tralsmo
maltex skrev:Det lär ha hänt att utövare av Naturkultur har gjort avverkningsanmälan då det funnits risk att för lite blivit kvar.Men hugger man så hårt så man måste/bör anmäla kanske man huggit för hårt och då är det nog tveksamt om det är hyggesfritt.Det gäller ju bara att balansera mellan produktion,tillväxt och föryngring om man tänker sej produktionsskog,ska ju funka nu sen senare mycket senare osv osv osv.De är ju så att har man huggt så hårt så man hamnar under paragraferna så inträder ju föryngringsplikt.
De gäller ju oavsett avverkningsanmälan.
Då kan man ju fråga sig va de hyggesfria tog vägen?

Nu har ja ju en alldeles egen definition av vad som är hyggesfritt.
Men de har ju ingenting me paragraferna å göra.

Re: Avverkningsanmälan för hyggesfritt?

Postat: ons 15 nov 2023, 18:28
av Tåndemåla
Detta är ju väldigt enkelt. Hamnar man under paragraf 5 krävs hyggesanmälan. Hamnar man under paragraf 10 behövs samråd. Vi blädning kan man inte gå under paragraf 10. Andra metoder behöver oftast samråd med skogsstyrelsen. Vi gick ju ingenom detta tidigare i år. Någon Flink person kanske har tid att leta upp detta.

Re: Avverkningsanmälan för hyggesfritt?

Postat: tor 16 nov 2023, 20:18
av Monark1954
Om man gör en "gallring" för att gynna de bästa stammarna och då hamnar under § 5 och gör det innan lästa slutavverkningsålder hamnar man i problem. Då går gör man fel även om man gjort en avverkningsanmälan även om man där inte behöver ange ålder.

Jag hamnar oftast mellan §10 och § 5 i östra Jämtland då jag i tallskog siktar på grundyta 10 efter åtgärd.

Där träden överstigen lägsta ålder är det säkrast att avverkningsanmäla och det går jättebra. Blir en drös med avverkningsanmälningar på samma yta men det får man leva med.

Regler för t.ex tallskärm finns att läsa i "Skogsstyrelsens definition av hyggesfritt" sök. https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/hyggesfritt/skogsbruk-med-och-utan-hyggen/skogsstyrelsens-definition-av-hyggesfritt/

Re: Avverkningsanmälan för hyggesfritt?

Postat: tor 16 nov 2023, 20:57
av jannee
Är man det minsta påläst behöver det inte bli några problem med hyggesanmälningarna.
Ex vill man ej ha en massa s.k. evighetsträd kvar gör man bara en "lätt" gallring av dessa något/några år innan man gör sin anmälan. vill man spara s.k. evighetsträd nämner man bara det i sin anmälan = allt blir då frid och fröjd.
M.a.o. kan man bruka sin skog som man själv finner bäst bara man tänker efter lite före.
I mitt tycke än värre är när man låter bli att återbeskoga efter väl genomförd slutavverkning.