Alternativt skogsbruk, blädning och hyggesfritt

Ny skogsägare

73 inlägg 17507 visningar 16 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Ny skogsägare

th  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#807964
Broddan skrev:Tidigare arrendator för åker och betesmarken har fått förlängt förtroende i tre år, likaså jägaren som har jakten.
Det enda vi ändrat gällande jakten är att vi har möjligheten att bjuda in andra jägare vid maximalt 4 dagar/år.

Det är alltid bra att ha bra relationer med en flitig jägare om man inte jagar själv. Det minskar risken för skador på skogen p.g.a. vildsvin, rådjur eller älg 😀

Användarvisningsbild

Re: Ny skogsägare

Broddan  
#807970 Delar den uppfattningen.
Nu blev det fruns kusin som får arrendera jakten, men till reducerat pris då han får hjälpa till att hålla koll på borrarnas framfart.
Samma sak med hyresgästen i boningshuset, reducerat pris mot diverse tillsynstjänster.

Bra att ha folk runt sig som kan hålla koll då.vi själva ha är en timmes bilfärd till fastigheten.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Ny skogsägare

bengt.a  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#808069 Är det så grov och kvistfri gran så är stamblock ett alternativ. Undersök detta.

Användarvisningsbild

Re: Ny skogsägare

Broddan  
#829724 Nästan ett år har gått sen övertagandet av fastigheten.
En liten resumé över hur året har gått och sett ut.

Ekonomi.
Fastigheten har gjort ett överskott på cirka 3000kr/hk. I det är allt inräknat, räntor, avverkning, hyresintäckter, arrende etc. Dock ingår inga löneutbetalningar i det då bokslutet än inte är gjort och avsättningar för skogskonton är ej ännu genomförda.

450 träd, gran, har avverkat i produktivt syfte där medeldiameterna för träden har varit 41cm. Höjden har inte registrerats.
Tiden det tagit att genomföra arbetet med träden, från vår sida. Är 600h, då är vi två stycken som arbetat med skogen. VI har dock inte varit två stycken varje dag som vi arbetet utan de flesta dagarna har varit ensamarbete.
De dagar som vi varit två har fokus varit att arbeta med motorsågen.
Vi har även plockat in en annan gubbe under tre arbetsdagar för att fälla de svåraste träden, men även för att ha ett "lager" av träd att dra ut ur skogen under de ensamarbetsdagarna.
VI har inte sysselsatt oss med någon röjning i år. Däremot har vi några hektar som är i behov utav det vilket vi kommer roa oss med under 2024.

Det som har tagit oss mest tid detta år är att gå igenom skogen och märka upp och registrera de träd som vi vill plocka. Vi har märkt upp träd för avverkning de tre första åren, så den arbetstiden kommer försvinna år 2.
När det gäller stämplingen har vi även haft med oss barnen vilket gjort att det varit tidsineffektivt arbete, men trevligare.

Barakborreträd har vi i år bara haft 21 stycken. Vindfällen 15 stycken.
När det gäller skadebiten på fastigheten så har det varit ett synnerligen bra år. Granbarkborren härjade i området för några år sedan och tidigare ägare tog under 2019 ut 500kbm barkborrevirke.

För den nära framtiden så planeras maskininköp som ska komplettera dagens Valmet 665.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Ny skogsägare

Lars Lundqvist SLU  
#829734 Jag kanske har missat nåt, men har du nåstans beskrivit åldersfördelning eller genomsnittligt virkesförråd?

Det verkar för mig som om ni valt att avverka enstaka träd lite här och där, utan nån egentlig plan för hur ni tänker fortsätta och hur den långsiktiga skötseln av skogen ska se ut, eller har jag missförstått?

Nettot per hektar under första året säger ingenting om uthålligheten i det hela utan bara att ni på kort tid lyckats ta ut en ansenlig summa från skogen.

Det har skrivits mycket klokt i tråden av andra skogsägare som det finns skäl att lyssna på, så jag ska bara poängtera en detalj: Det finns inga exempel på fullskiktad bokskog skött med blädningsbruk. Bok beskrivs ibland som lika skuggtålig som gran, men bok bildar inte spontant fullskiktad skog, som gran gör. Någon i tråden beskrev bokföryngring med "upprepade ljushuggningar" och det är en beprövad teknik sen långt tillbaka. Men det beror i hög grad på boniteten. Bok på svag mark blir ofta ett problem medan den på bördig mark är lätt att jobba med.

Tallskog i Skåne… det finns hyfsad tallskog i några områden, men generellt blir tall sällan lyckad i Skåne. Ni som har erfarenhet av tall från Småland och norrut - tall i Skåne är oftast nåt helt annat än det ni är vana vid.

Användarvisningsbild

Re: Ny skogsägare

Broddan  
#829738 35000kbm stående skog ungefär, enligt laserdata.
Ja det har plockats träd lite här och där.
Vid några ställen plockades träden i relativ närhet av varandra och mindre lucka uppstod.
Runt samtliga träd fanns redan påbörjad föryngring i form av ungträd av höjden minst 1 meter.
Vi har lämnat några ytor, cirka 30%, då det är monokulturer av likartad ålders- samt diameterspridning. Dess ytor kommer avverkas i sin helhet var de lider, men inte inom 15 år.


Det vi gjorde detta året, samt år 2 och 3, var att plocka ensamma stora träd för att maximera nettot/träd för att skapa ett kassaflöde och även skapa överskott i verksamheten tre första år för att investera mer år 4 och 5.

Vi är medvetna och införstådda med vår bristande kunskap på området. Men för att inte lägga oss i händerna på "bättre vetande" individer som ofta är inköpare, så har vi valt denna vägen för att inte lägga alla beslut i någon annans händer.
Nu vet vi att det alltid är våra beslut att ta. Men för att vi ska komma ikapp informationsmässigt så behöver vi tid.
Tiden har vi, men det behövs samtidigt ett kassaflöde så inte kronkalle ligger oss hack i häl om något år.
Därför har vi lagt oss på en nivå som vi dels hanterar tidsmässigt, ekonomiskt men framförallt informationsmässigt. Vi behöver tid att läsa in oss, besöka mässor, läsa litteratur, forum etc. För att år 4-5 kunna staka ut en väg framåt för verksamheten. En väg som även kan attraherar våra barn som kommer bli erbjudna att ta över fastigheten om 20 år.

Att då plocka ut 50-60% av den årliga tillväxten genom att plocka några träd här och där, tror vi gör mindre skada om 20 år, än om vi väljer att ta upp en total slutavverkning.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Ny skogsägare

Lars Lundqvist SLU  
#829743 35000 m3 på 120 ha blir ett medelförråd på drygt 290 m3/ha, dvs en hel del äldre skog.
Ni kan räkna med att virkesförrådet växer nånstans i intervallet 1,5-3% per år. Om 10 år kommer ni ha i genomsnitt 350-400 m3sk/ha på fastigheten och ganska mycket rejält hög och gammal skog.

Faran om ni är för försiktiga och väntar för länge är att ni kommer på efterkälken och hamnar i ett läge där ni plötsligt har på tok för mycket gammal skog där risken för både rotröta och vindskador ökar markant, och mer eller mindre tvingas att slutavverka mer än ni hade tänkt er för att i det läget "rädda vad som räddas kan". Betänk att på bördiga marker får ni slutavverka ganska ung skog, men måste inte göra det. Men även om ni vill ha en omloppstid på 120 år så innebär det att ni i genomsnitt ska slutavverka 1 ha om året, eller 2 ha vartannat år, 3 ha vart 3:e år, osv. Väljer ni kortare omloppstid på sikt så ökar årsytan.

Skogsbruksplan har andra nämnt och det är alltid klokt. Om ni är osäkra på vem ni kan lita på som gör en plan utifrån era förutsättningar, anlita någon som inte har egen industri och inte är beroende av att leverera virke, exv Skogssällskapet. Det finns också enskilda som gör planer, men försök då kolla deras bakgrund, och fråga vad skogsägare här inne har för erfarenhet av personen. Under senare år har det också poppat upp små företag som säljer tjänster inom "hyggesfritt". Dom har i allmänhet mycket idéer men varken erfarenhet eller ordentlig kunskap om det skogsbruk de förespråkar.

Läsa på… där finns hur mycket som helst. Börja med "Grundbok för skogsbrukare" och fråga sen vidare. Utgå ifrån att er fastigeht sköts bäst på sikt med trakthyggesbruk. Sannolikheten är liten att ni har en fullskiktad granskog eller ens ett bestånd som går att omföra till fullskiktat inom överskådlig tid, så blädningsbruk är knappast aktuellt. Men om ni ändå vill läsa på om det så finns numera min "Blädningsbruk - en handbok" att få tag i via både bokhandlar och bibliotek. Behöver ni mer lästips, fråga här inne.

Användarvisningsbild

Re: Ny skogsägare

Broddan  
#829745 Vi är införstådda med att det är en äldre skog vi har att arbeta med. Det är en skog där frun är 9:e generationen på samma fastighet och alla tidigare generationer har bedrivit sitt skogsbruk enligt metoden att endast plocka det som "måste" plockas. Det är handhållna maskiner som alltid brukats.
När vi tog över så var det ett krav att fastigheten skulle fortsätta bedrivas på det sättet.
Ett arbetssätt som jag är införstådd med kräver mer av oss när det gäller kroppsligt arbete än om någon annan gör jobbet.
Med tanke på att det kravet ställdes så ställde vi även motkrav gällande priset.
Ska vi bedriva fastigheten enligt föregående generations önskemål så måste vi ha en prisbild som gör det möjligt att "vaska" träd över tid.
Sen blir det en samvetsfråga den dagen tidigare generation har gått ur tiden.
Men priset vi har fått är också ett krav att nästa generation ska få samma prisbild att ta över, ett vist antal % av taxeringsvärdet.

Men jag/vi tackar för all input vi fått.

   TS
Avatar Fallback

Re: Ny skogsägare

jannee  
#829756 Helt rätt, att var och en sköter sin skog som denne finner bäst.
Förståsigpåare är något man ska strunta i.

Avatar Fallback

Re: Ny skogsägare

Tralsmo  
#829769 När ja tog över min föräldragård på 90tal så var den fullcheten me avverkningsbar skog.
De gick ju som de gick i Gudrun å per.

Farsan var en väldigt duktig skogsman me små grejor men dössförskrömd för å slutavverka i "onödan".

Nu har ja fått till en vettig åldersfördelning genom å köpa till ett antal fastigheter som gränsar.

Skog växer mer än man tror om man sköter den å en bra åldersfördelning är nog en av dom viktigare punkterna att lämna till nästa generation.

Användarvisningsbild

Re: Ny skogsägare

Hodal  
#829855 Det låter som ett specialfall av skogsägande, men skogen bryr sig inte om det utan växer som den växer. Räkna med att det någon gång kommer att finnas bestånd där det inte finns några alternativ till slutavverkning - är alla granar i ett bestånd stora och gamla är det svårt att komma ifrån att det är rimligt med slutavverkning. Möjligen kan ni beståndsföryngra under skärm, om det finns förutsättningar för det, men avveckling och nystart kan behövas vare sig ni vill det eller inte. Barkborrar och stormar kan komma att avveckla skogen ändå.

Hoppas att skogen och naturen samarbetar, så att ni i möjligaste mån kan sköta den som ni vill!

Avatar Fallback

Re: Ny skogsägare

Torleif  
#829880 Helt rätt Broddan. Var och en skall göra som man vill. Sällan vinner man någonting på att med hull och hår låta sig slukas av ett system som är uppbyggt för att gynna någon annan. Det gäller både miljömupparnas system och skogsindustrins trakthyggessystem.

Jag vill bara påminna om att det är extremt viktigt att ni inte bara måtthugger bort de bästa träden utan också plockar bort dåliga träd i alla storlekar. Dåliga träd tar utrymme och näring och solljus och sprider sina gener och hindrar små bra träd som borde växa upp. Tar man inte bort skräpet blir det till slut som de måtthuggna skogarna i början på 1900-talet. Strängt taget var de kalhyggen med kvarlämnad ved på rot.
Det är därför som jag hävdar att kontinuerligt skogsbruk och småskalig vedeldning hör ihop.
Ibland kan ett litet kalhygge bli ett nödvändigt komplement till det kontinuerliga bruket. Till exempel när man får ett mindre område med av gamla granar där ingenting nytt kommer igång men stubbrötan frodas.

Användarvisningsbild

Re: Ny skogsägare

Badger  
#830325 Instämmer med Torleif. Det gäller att anpassa skogsbruket efter förutsättningarna och det finns inte en metod och ett trädslag som är optimalt överallt i alla lägen. Ibland händer det saker i skogen och omvärlden som man måste förhålla sig till även om det inte var så man planerade sin skog.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).