Alternativt skogsbruk, blädning och hyggesfritt

Gilla läget, kanske faktiskt utnyttja det?

57 inlägg 25865 visningar 14 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Gilla läget, kanske faktiskt utnyttja det?

svampbob  
#727048
Lars Lundqvist SLU skrev:… genom att köpa upp råvaran och lagra den. Du tänkte att någon skulle köpa upp allt virke och lagra det nånstans? 🤔


Nej det jag syftade på var att dessa spekulationer och de prishöjningar som redan har skett kommer att göra andra energikällor attraktivare såsom flis.

Det var faktiskt en amerikan som en gång lyckades helt ta kontrollen över lökmarknaden och gjorde sig en förmögenhet på det. Han lägrade inte all lök men väldigt mycket vill jag minnas men det var på kontrakten som han gjorde pengarna.

Användarvisningsbild

Re: Gilla läget, kanske faktiskt utnyttja det?

Lars Lundqvist SLU  
#727050 Frågan är väl hur mycket lökodlarna tjänade på det hela.
Om någon köpte upp avverkningsrätter hos alla privata skogsägare så skulle den personen antagligen kunna pressa upp sitt eget pris gentemot bolagen, men det är inte säkert att skogsägarna skulle få så mycket mer betalt av den som köpte skogen på rot.

Avatar Fallback

Re: Gilla läget, kanske faktiskt utnyttja det?

r93  
#727069
Fredrik Reuter skrev:
Lars Lundqvist SLU skrev:Fredriks jämförelse haltar.

Volvo är slutstation i en lång tillverkningskedja. Man monterar till stor del komponenter som andra tillverkat. Bilindustrins motsvarighet till skogsbruk, sågverk och massabruk är gruvor och SSAB, inte Volvo.

Skogsnäringens motsvarighet till Volvo är exempelvis det företag som tillverkar Apples förpackningar som de levererar sina telefoner och annat i.

Ni skogsägare är ”gruvor”, råvaruleverantörer.


Förstår hur du tänker, håller både med och inte, jämförelsen kanske inte var den bästa men jag tror ändå att många förstår poängen som är det viktigaste.

Poängen är att Volvo (i detta fall) adapterar sig till en kommande marknad som delvis förändrats av "klimatkrisen". Väljer att anpassa sig och jobba med strömmen inte emot.

Skogsindustrin i Österrike verkar göra likadant. Troligtvis gör finska dito också det. Kanske är det därför de "förhandlat" fram ett eget kapitel i den nya LULUCF-förordningen medans vi mest ondgör oss över förslaget?

Fokuset i Sverige verkar tyvärr ligga mest på att försvara en nutid och hävda att man var med och byggde Sveriges välfärd (dåtid). Det är fullkomligt ointressant utan istället borde man vara mer på tårna och kanske lite mer slug. Axla manteln och hävda att nu ska vi vara med och bygga EUs framtid, dessutom på ett grymt hållbart sätt.

Håller med om att utifrån dagens virkesmarknad så är skogsägaren råvaruleverantör. Problemet är att nettot redan är lågt och risken är att det sjunker än mer om inte förädlaren är framåtseende.

I grunden handlar alltså min argumentation i denna tråd om att utveckla både lönsamhet och företagande för skogsägare.

Och jag tycker det är viktigt eftersom det skakar i grundvalarna just nu på grund av klimatfrågan (vare sig man vill eller inte). Är vi inte på tårna så finns det en risk att skogsbruket kommer genskjutas av andra som varit med snabbfotade.

Ex. hur enkelt är det inte Daniel Ek på Spotify att, när H2 Green Steel fått igång produktionen, säga: "välj grönt svenskt stål i ditt husbygge så låter du den svenska skogen stå och bygga biologisk mångfald". Hur många skulle han få med sig på spåret tror ni om han skulle göra det? Gissningsvis ganska många med tanke på hans position...?

Det är också ganska hett med cirkulära flöden för plast. Nike med flera gör som "Panta mera" och säljer bra på att skorna är tillverkade av återvunnen plast. Skogen har inte monopol på det cirkulära kretsloppet tyvärr.

I de värsta av världar skulle man kunna se ett scenario där Sverige förhandlat till sig en speciell paragraf i den gröna given som ger möjlighet till ex. trakthyggesbruk som idag eller till och med mer. Vad gör det om då framtidens konsument inte tycker det är hållbart och väljer cirkulär plast, grönt stål eller "plockhugget"?

Hade jag varit skogsindustrin så hade jag lagt de 80.000 kronorna som de spenderade på att granska DNs granskning (vilket bara kan sluta med katastrof) till en ungdomspanel (framtidens konsumenter) som får ge input till vad de tycker och tänker om framtidens konsumtion. Framtidens produkter från skogen, hur ska de se ut?


Att jämföra skogsindustrin med Nike och Spotify visar att du är ganska snett ute, det finns inget coolt heller hippt med träreglar, eller sågsvärd eller toalettpapper för den delen.

Hade ”miljövänliga” reglar haft annan färg så kanske det fungerar, skorna från nike bär du på stan och således visar du upp för andra människor att ”du är medveten” det har ingenting med kvalitet att göra.

Det är svårt att visa upp skogsindustrins produkter på stan.

Användarvisningsbild

Re: Gilla läget, kanske faktiskt utnyttja det?

anersimyra  
#727133 Framtidens producenter, och det oavsett om de så tillverkar skor eller träreglar kommer utan tvekan att få anpassa sig till kraven från framtidens generationer som torde anse att andra kriterier än att produkten ska vara ” hippt på stan ” är det som ska styra hela produktionskedjan.

Avatar Fallback

Re: Gilla läget, kanske faktiskt utnyttja det?

Robur Clivus  
#727160 Min egen spaning för vart det framtida skogsbruket kommer ta vägen inom EU bygger mycket på att titta på de argument miljörörelsen lyfter i sin argumentation:
- Trakthyggesbruket ses som ett stort problem, hyggen är en styggelse.
- Bestånd med monokulturer samt likåldrighet är ett plantage, dåligt.
- Småskaligt skogsbruk bra, typ plockhuggning och andra hyggesfria metoder.
- Stora och tunga maskiner är ett problem som förstör naturen.
- Använda skogsprodukter som är långlivade är en bra kolsänka, korta cykler innefattande skogsprodukter, dåligt.
- Skogar ska i framtiden även användas som kolsänka.
Detta är de ståndpunkter jag tycker mig identifierat från miljörörelsen, komplettera gärna. Jag lägger ingen egen värdering i om ovanstående är rätt- eller feltänkt. Dock vill jag hävda att miljörörelsen är överlägsen i att bilda opinion, de har lyckats "infiltrera" och tagit över myndigheter såsom naturvårdsverket, länsstyrelserna, kammarkollegiet, EU osv. (dock ej ännu skogsstyrelsen enligt min personliga erfarenhet), de får statliga bidrag som finansierar "sitt" kall och föreningar, de sitter som experter i odemokratiskt tillsatta grupper inom EU, hela affärsidén går ut på att branscher gör fel, tror ni de någonsin kommer säga, nu är det bra status, vi har uppfyllt våra mål, nu avvecklar vi vår förening och våra jobb. Jag har länge varit skeptisk till EU, min övertygelse har alltid varit att det som byggt Europa starkt har varit just tävlingen mellan länder, när man centrerar så mycket makt långt ifrån folket skapar detta en grogrund för lobbyism, det jag inte såg komma var att just miljörörelsen skulle utnyttja detta bäst, jag hade satsat mina pengar på big business, men där fick jag tokfel. Ovanstående leder iallafall mig till att dra slutsatsen hur detta slaget kommer sluta, vi har på ena sidan ett gäng som är mästare i att bilda opinion, de attraherar unga urbana människor och spelar på känslor, de sitter på maktpositioner, de har aldrig dragit in en skattekrona eller bidragit produktivt i samhället utan är en skapelse byggd på det ekonomiska överskott vi har i västvärlden. I andra ringhörnan står möjligtvis några få nordiska länder och några enstaka centraleuropeiska, en bransch som fortfarande tror att vi lever på 50 talet och är tämligen oduglig på att skapa opinion. Min personliga slutsats utifrån ovan är att miljörörelsen kommer vinna, framtidens skogsbruk kommer gynna de skogsbönder som kan jobba småskaligt på sin egen fastighet, de skogsägare som förvaltar stora arealer eller behöver leja bort all skötsel kommer få det ekonomiskt tufft, de stordriftsfördelar vi byggt upp i dagens skogsbruk kommer motarbetas och förbjudas. Skogsentreprenörer som anammar de nya spelreglerna kommer kanske klara sig bra, dock kommer nettot för de som utnyttjar dessa entreprenörer krympa så drivkrafterna kanske kommer skifta, plantskolor kommer få det tufft, allt kommer handla om att minimera kostnader, naturlig föryngring kommer premieras då detta känns bättre i magen hos de urbana tyckarna samt att ekonomin på gården inte tillåter ekonomiska utsvävningar med förädlat material mer än kanske vissa exoter. En ny marknad med kolbindning kommer förmodligen växa fram där passiva ägare kan skapa avkastning genom att bygga volym istället för dagens skogsbruk. Massaindustrin kommer få det kämpigt. Men detta kommer ju göra virket dyrare kanske många drar som slutsats, och så kommer det nog bli. Det jag tycker man missar när man säger att, ja isåfall kommer vi bygga mer med klimatneutralt stål eller andra substitut, är depletion, jämför de brytningsgrader vi har idag mot för tio, tjugo, trettio år sedan, konkurrenterna till trä är ändliga råvaror, för varje år som går sjunker halterna, man plockar alltid de lägst hängande frukterna först, detta kommer konstant ge att ändliga råvaror blir dyrare över tid. Spännande tid vi lever i dock!

   TS
Användarvisningsbild

Re: Gilla läget, kanske faktiskt utnyttja det?

Sjögården  
#727166 Efter allt mer eller mindre svårtolkat resonemang i denna tråd kommer denna klarsynta analys.
Kunde inte ha formulerat det bättre.. 😉

Användarvisningsbild

Re: Gilla läget, kanske faktiskt utnyttja det?

Lars Lundqvist SLU  
#727174 Analysen är i stora delar rätt, men kanske inte slutsatsen. Människor vill ofta både äta kakan och ha den kvar, men i en konkret valsituation väljer de flesta att äta. Även de som idag stödjer förslagen om inskränkningar i skogsbruket kommer sannolikt att backa när de inser konsekvenserna. Dagens livsstil kräver att skog avverkas och med ett globalt synsätt blir det svårt att acceptera att västvärlden ska sluta med skogsbruk och istället intensifiera det i mindre utvecklade delar av världen och sen transportera virke hit med båt.

Användarvisningsbild

Re: Gilla läget, kanske faktiskt utnyttja det?

Sjögården  
#727178 Om nu analysen stämmer vilket jag tror så måste effekten av slutsatsen bli att samhället måste förändras i en riktning där konsumtionen, ekonomisk utveckling,bekvämlighet, urbaniseringen etc.måste förändras i sin helhet.
Där blir nog nöten att knäcka för beslutsfattarna, lätt att säga tulipanaros men svårare att göra.. 😉

Användarvisningsbild

Re: Gilla läget, kanske faktiskt utnyttja det?

svampbob  
#727179
Sjögården skrev:Om nu analysen stämmer vilket jag tror så måste effekten av slutsatsen bli att samhället måste förändras i en riktning där konsumtionen, ekonomisk utveckling,bekvämlighet, urbaniseringen etc.måste förändras i sin helhet.
Där blir nog nöten att knäcka för beslutsfattarna, lätt att säga tulipanaros men svårare att göra.. 😉


Vad var det första som folk hamstrade när Coronan kom? Jo toalettpapper. Stryper vi skogsindustrin så blir toalettpapper något väldigt exklusivt och jag tror inte gemene man är redo för att klara sig utan torkpapper.

Användarvisningsbild

Re: Gilla läget, kanske faktiskt utnyttja det?

Sjögården  
#727180 Tycker mig se i andra inlägg på detta forum att massaindustrin är något som är tärande för skogsbrukarna och inte fyller någon funktion för lönsamheten.
Tänkte mig en trästicka instucken i väggen i framtidens hemlighus.. 😉

Användarvisningsbild

Re: Gilla läget, kanske faktiskt utnyttja det?

svampbob  
#727183
Sjögården skrev:Tycker mig se i andra inlägg på detta forum att massaindustrin är något som är tärande för skogsbrukarna och inte fyller någon funktion för lönsamheten.
Tänkte mig en trästicka instucken i väggen i framtidens hemlighus.. 😉


Ja på även på den punkten var det bättre förr. Konstigt att folk inte kom på att börja hamstra stickor.

Avatar Fallback

Re: Gilla läget, kanske faktiskt utnyttja det?

Robur Clivus  
#727184
Lars Lundqvist SLU skrev:Analysen är i stora delar rätt, men kanske inte slutsatsen. Människor vill ofta både äta kakan och ha den kvar, men i en konkret valsituation väljer de flesta att äta. Även de som idag stödjer förslagen om inskränkningar i skogsbruket kommer sannolikt att backa när de inser konsekvenserna. Dagens livsstil kräver att skog avverkas och med ett globalt synsätt blir det svårt att acceptera att västvärlden ska sluta med skogsbruk och istället intensifiera det i mindre utvecklade delar av världen och sen transportera virke hit med båt.


Jag håller med dig här Lars, det kommer skapa friktion, motstånd och förmodligen ett uppvaknande bland folket. Slutsatsen av vart detta kommer landa i verkligheten är det nog ingen som vet. Jag tror att just nerväxt är miljörörelsens ultimata mål men inget man väljer att lyfta offentligt. Jag tror att om man ser på detta scenario med tex svenska ögon så känns det väldigt avlägset, skulle vara svårt att få till en sådan omsvängning av skogsbranschen med nationella beslut. Dock tror jag det finns starka krafter inom EU som skulle gynnas av en sådan riktning. Många länder nere i Europa kommer ha extremt svårt att klara de utsläppsminskningar man just nu håller på att implementera, då kan skogen i norr vara räddningen ur deras perspektiv att klara denna omställning som en koldioxidsänka. Angående ett intensifierat skogsbruk utanför EU, så ser jag tyvärr att det kan finnas drivkraft även för detta ur vissa EU-kommissionärers syn, jämför med hur man nu diskuterar hur man ska skydda dyrare koldioxidneutral produktion inom EU, man skapar en importskatt som ska motsvara denna ökade kostnad, vips så har man skapat ytterligare en skattebas på EU-nivå, tänker att man skulle förmodligen hantera importerat virke med samma logik och kunna få ytterligare skattebas även här. Läste någonstans de senaste dagarna, (men hittar inte länken) att sedan miljöbalken instiftades i Sverige, har knappt någon ny gruva startat inom Sverige, så denna problematik att vi slår oss för bröstet vad duktiga vi är, men importerar samma råvara med sämre produktionsförhållandet utifrån verkar ju vara högst levande tyvärr. Detta är verkligen ingen utveckling jag personligen hoppas på men tycker det är intressant att försöka fundera kring.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Gilla läget, kanske faktiskt utnyttja det?

Lars Lundqvist SLU  
#727189 Skogsbruket har gjort ett misstag när man inte tydligare förklarat varför kalhuggning faktiskt är det mest naturnära för de flesta av våra trädslag, eftersom de är pionjärer, kolonisatörer, helt anpassade till skogsbrand. Istället har man duckat och kört med "vi planterar två träd för varje träd som avverkas", som om det vore positivt när plantering tolkas som plantage dvs onaturligt. Varken kalhyggen eller skogsbrandfält är vackra, men bränder är en naturlig del av våra skogsekosystem. Så lösningen borde vara att göra hyggena mer lika brandfält, dvs mer naturliga.

Avatar Fallback

Re: Gilla läget, kanske faktiskt utnyttja det?

r93  
#727191
Lars Lundqvist SLU skrev:Analysen är i stora delar rätt, men kanske inte slutsatsen. Människor vill ofta både äta kakan och ha den kvar, men i en konkret valsituation väljer de flesta att äta. Även de som idag stödjer förslagen om inskränkningar i skogsbruket kommer sannolikt att backa när de inser konsekvenserna. Dagens livsstil kräver att skog avverkas och med ett globalt synsätt blir det svårt att acceptera att västvärlden ska sluta med skogsbruk och istället intensifiera det i mindre utvecklade delar av världen och sen transportera virke hit med båt.


Även jag håller med dig Lars!

Men detta görs ju redan med många av metallerna vi behöver idag, vad jag har läst mig till så har vi i Sverige stora tillgångar av tex uran och ”sällsynta jordartsmetaller” heter det va? Men som någon skrev innan, starta gruva i Sverige görs inte helt lätt.

Bättre och billigare att bryta det i Afrika under bedrövliga förhållande, dessutom slipper vi se eländet.

Så tyvärr skulle jag inte bli förvånad om den svenska skogen ska stå kvar som kolsänka åt EU.

Sen kan vi importera virke.

Att skogsindustrin lever kvar på 50-talet är sant, men träreglar är träreglar… precis som avloppsrör är avloppsrör…. Det går inte att utveckla så mycket.

Avatar Fallback

Re: Gilla läget, kanske faktiskt utnyttja det?

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#727214 Jag håller med i Clivus beskrivning av miljörörelsens synbara maktposition. Men hur mycket påverkar det i praktiken? Jag skulle vilja dra parallell till matindustrin.

Visst, vi skall äta klimatsmart och närodlat, men jag kulle inte vilja köpa att det har gått åt "småskalig produktion" här inom EU. Har inte gårdarna blivit större och ännu mer mekaniserade, i alla fall i Sverige? Och vi importerar mer och billig mat från utanför EU, tex kyckling från Thailand, där vi inte bryr oss nämnvärt om produktionsvillkoren.

Så mer miljökrav inom EU på skogsbruket, men fortsatt stordrift. Och mer billig import från länder där miljökrav inte är så höga.

Pengarna tjänas som vanligt i vidareförädlingsledet (sågverk, massabruk, möbelindustri) inte i råvaruledet. Vi skogsägare som mest gillar att odla träd och hugger ner kommer få högre krav och mindre lönsamhet. Om vi inte ställer om till jaktturism, för att skjuta vilt är fortfarande tillåtet...

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).