Alternativt skogsbruk, blädning och hyggesfritt

Ändrat klimat går hårt åt gran i monokultur

9 inlägg 9305 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Ändrat klimat går hårt åt gran i monokultur

Fredrik Reuter  
#706868 På bara ett decennium eller två så har skogsforskarna vid SLU Alnarp gått från att forska på hög produktion av gran, ofta i monokultur till att forska på blandbestånd. Det är klimatförändringarna som tvingar skogsforskarna att klimatanpassa sin forskning.

Det är sajten Forskning & Framsteg som nu har en färsk artikel i ämnet - "Hotet mot granen".

Skadorna på granskog har ökat stort de senaste åren. Det är granbarkborre, rotröta men även skötselmetod och stormkänslighet som spelar in. En utredning från SMHI visar bland annat att stormen Gudrun fällde mer skog än stormen 1969, trots att det var stormar som var i ungefär samma styrka. Anledningen tillskrivs att mer gran, som är mer stormkänslig, fanns vid stormen Gudrun men också skötselsätten med fler skarpa hyggeskanter spelade in enligt SMHI. Varmare vintrar spelar också in, mindre tjäle helt enkelt.

Som lök på laxen så är viltstammens storlek ett problem för tallen, även den hotas men då av viltet.

Björken kan, trots visst betestryck, göra den smått otroliga resa från att på drygt 40 år gå från besprutad till älskad i skogen. Skogsforskare säger i artikeln att de forskat på förädlad björk som växer bra, är skapligt rak och som kan komma att öka i populäritet framöver.

Här kan du läsa artikeln: https://fof.se/gran-hot   TS
Användarvisningsbild

Re: Ändrat klimat går hårt åt gran i monokultur

lerbo  
#706874 Men man odlar väl ändå inte gran enbart för att den växer bra, utan även för att det är väldigt bra konstruktionsvirke?

Användarvisningsbild

Re: Ändrat klimat går hårt åt gran i monokultur

skogshare  
#706889 Helt klart behöver vi i framtiden betydligt mer ståndortsanpassning och därmed mer blandskog / lövskog  vilket i sin tur uppenbarligen kräver en kraftigt minskad klövviltstam. Dessutom krävs betydligt försiktigare gallringar alternativt gallringsfritt för att ge stormar / vinden minimalt spelrum. Det är ju inte bara det att stormar fäller träd, utan ihållande blåst bidrar rimligtvis också till att torka  ur träden och att göra dem känsligare för angrepp.  

Vore spännande att se en redovisning av hur utvecklingen av lövsågverk ser ut i landet. Kommer det några eller kommer vi under lång tid att vara hänvisade till export av lövtimmer till grannländer ? 

Avatar Fallback

Re: Ändrat klimat går hårt åt gran i monokultur

Orsa  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#706893 Hönan eller ägget, vad kom först?
Skogen och affärsverksamheten Virke /(massa) hänger ihop efter 150 års kommersiell sammankoppling. Vi har ju byggt ett flöde och optimerat detta efter vad som växte vid industiaiserings början och kommit ge mest klirr i kassan. Kultur/odling, förädling, maskiner och system och t.o.m gödsling skapas under decenniernas gång för att boosta systemet. Kommersiellt. Kom ihåg att tom skogstyrelserna skickade bruna kuvert med krav på avveckling av "tras och restskogar" på sjuttitalet.

Ska detta system förändras för att möta klimatpåfrestningar så kan ett scenario vara att skogsbruket börjar titta på vad som vill växa på marken om 50-100 år. En svår fråga. Men man lär väl be forskarna titta på vad som händer om man får kontinentaleuropeiskt klimat i exvis Småland. Vad betyder det på Svenska jordar och med våra årstidsväxlingar parat med en 100-årsprognos av Nitzan Cohen. Sen kan vi skogsbrukare börja be tro att det vi har på markerna vill ge framtid. Men ekplantor på 400 möh i Orsa kommer inte ta sej 2021, det vet jag.

Det finns inte heller några fakta att hämta från räta linjer som stämmer, som vi kan förlänga idag så de visar ungefär hur det blir i nästa sekel.
Det har blivit mest snabbt föränderliga, krokiga, svängiga kurvor över väder- och naturhändelser, koldioxid, prisutvecklingar, räntor...

Att Skanska och Forsgrens Timmerhus skulle börja beställa konstruktionsvirke av ett specifikt träslag annat än gran tror jag är som att tro på att Gud ställde en höna och en tupp i en väntande hönsgård. Det kommer inte bli något förändringstryck från virkesköparsidan på så sätt att man får en traditionell ändrad efterfrågan från marknaden för trävaror. Man kommer inte bygga lövsågverk nu så alla törs börja plantera björk sen.

Avatar Fallback

Re: Ändrat klimat går hårt åt gran i monokultur

Röjkvist  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#706906 Att vi har nuvarande situation med mycket gran i åldersklass 60-70 år är ett resultat
av myndigheters beslut.
På 60-talet skulle sk 5:3 skog bort. Småjordbruk var förkastligt.
Hårda begränsningar i vilka som fick köpa fastigheter.
Hade åkerlapparna lämnats åt sitt öde så hade vi idag haft de så eftertraktade blandskogarna på plats.

Användarvisningsbild

Re: Ändrat klimat går hårt åt gran i monokultur

skogshare  
#706910
lerbo skrev:Men man odlar väl ändå inte gran enbart för att den växer bra, utan även för att det är väldigt bra konstruktionsvirke?


Om granen redan nu drabbas svårt av torka på torrare marker - tallmarker - och blåser omkull på blöta marker, måste vi rimligtvis reagera / agera med ändamålsenliga åtgärder och alternativa trädslag hur bra konstruktionsvirke granen än ger. 

Användarvisningsbild

Re: Ändrat klimat går hårt åt gran i monokultur

Fredrik Reuter  
#706917
lerbo skrev:Men man odlar väl ändå inte gran enbart för att den växer bra, utan även för att det är väldigt bra konstruktionsvirke?


Nja, det kan vara så att vi odlar gran för att inte viltet äter upp det. Asp t ex kan vara bättre som konstruktionsvirke men måste hägnas för viltet.

Ref: Öka lövanvändningen - bygg med asp!

   TS
Användarvisningsbild

Re: Ändrat klimat går hårt åt gran i monokultur

rejser  
#706927 Skulle väl också säga att den granen som vi i trycker upp i södra Sverige har så brett mellan årsringarna att det inte är super som konstruktionsvirke även om det används flitigt.
Men känner snickare som alltid till sina egna projekt beställer virke norrifrån.

Avatar Fallback

Re: Ändrat klimat går hårt åt gran i monokultur

norrskog  
#721305 Med dagens EU Politik är det bara att satsa på snabbväxande träd. Flisa ner det och sälj det som råvara till Ikea. Deras textil fabrik av trä fiber kommer skrika efter flis framöver. Det forskas även nu på om trä kan användas i stället för kalk till cement . Hur detta ska gå till vet jag inte . Men kommer de på en lösning har vi snart inga barrträd i Sverige . Utan allt kommer flisas i framtiden. Tror vi skogsägare har en ljus framtid framför oss med dagens miljö teknik

 Besvara  
  • Sida 1 av 1
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).