Alternativt skogsbruk, blädning och hyggesfritt

Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

86 inlägg 27618 visningar 11 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Lars Lundqvist SLU  
#706581 Vill du ha ett ärligt svar? Nej, det går inte.

Att omvandla ett "normalt" granbestånd till nåt som liknar fullskiktat tar åtminstone 100 år, och det är väl inte så troligt att du lyckas genomföra det på ett kontrollerat sätt.

Användarvisningsbild

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

machonisti  
#706582 Torde vara en grundbult till att de flesta skogsägare till syvende och sist väljer trakthyggesbruk fast det på vägen tänkts annat.

Avatar Fallback

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#706583 Om jag lämnar min 50-åriga granskog åt sitt öde och kommer tillbaka om 300 år, är det en fullskiktad skog då? Eller krävs det vissa omständigheter som man inte vet om det funkar?

Hmm, vad vet man egentligen om stormar/brädner/klimat de närmaste 300 åren...

Avatar Fallback

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#706584 Min tro är att om 300 år så har du ett urskogsliknande tillstånd. På något ställe kan säkert ungskogen spira under en skärm av döda träd.

Användarvisningsbild

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Lars Lundqvist SLU  
#706585
Mangan skrev:Om jag lämnar min 50-åriga granskog åt sitt öde och kommer tillbaka om 300 år, är det en fullskiktad skog då? Eller krävs det vissa omständigheter som man inte vet om det funkar?

Det vore väl verkligen en sensation om du kom tillbaka efter 300 år? Det torde väl verkligen kräva speciella omständigheter? 😀

Granskogen blir sannolikt en fullskiktad granurskog, om den inte drabbas av skogsbrand som i princip slår ut alla granar. Och på huvuddelen av svensk skogsmark har man historiskt haft skogsbrand åtminstone en gång under så lång tid. Men det finns granområden som inte brunnit på flera hundra år. Om de inte heller utsatts för alltför kraftigt skogsbruk så är de bestånden idag fullskiktade.

Avatar Fallback

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Torleif  
#706586
Lars Lundqvist SLU skrev:Vill du ha ett ärligt svar? Nej, det går inte.

Att omvandla ett "normalt" granbestånd till nåt som liknar fullskiktat tar åtminstone 100 år, och det är väl inte så troligt att du lyckas genomföra det på ett kontrollerat sätt.


Är du säker?
Inte tvivlar jag på ditt expertkunnande men det finns faktiskt förvånansvärt mycket "vanskött" granskog som även om den inte är fullskiktad är på god väg ditåt.
Det är ett sådant skifte som vi köpte och började från. Vad andra skulle kalla för vanskött slutavverkningsmogen skog med mycket underväxt i olika storlekar allt från småplantor till halvstora träd och olika ålder och storlek på träden på olika områden. En del utkanter hade betats för gissningsvis 70 år sedan så där fanns en blandning av kvistiga gamla granar som korna hade betat under och yngre skog. Förra ägaren hade huggit några traktorlass husbehovsvirke på 90-talet och lämnat gläntor efter sig med 20 år gamla självsådda granar.

Jag som inte är någon renlärighetsprofet ser inte heller något hinder för att kalhugga låt oss säga en kvart hektar mitt i ett kontinuerligt brukat skifte om alla träd på just den fläcken faktiskt råkar vara i samma ålder.

Så länge skogen inte har röjts och gallrats ordentligt tidigare så tror jag att alla möjligheter står öppna..... eller är jag optimist?

Avatar Fallback

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#706587
Mangan skrev:Om jag lämnar min 50-åriga granskog åt sitt öde och kommer tillbaka om 300 år, är det en fullskiktad skog då? Eller krävs det vissa omständigheter som man inte vet om det funkar?

Hmm, vad vet man egentligen om stormar/brädner/klimat de närmaste 300 åren...


Den 350-åriga skogen blir nog ett lätt byte för gbb. De verkar slå till i cykler om 50 år. Säkert blir de värre om ingen tar rätt på vindfällen.

Användarvisningsbild

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Lars Lundqvist SLU  
#706588
Torleif skrev:det finns faktiskt förvånansvärt mycket "vanskött" granskog som även om den inte är fullskiktad är på god väg ditåt.

Frågan gällde normalt skött granskog. Skog som vanskötts i nästan ett sekel ser inte ut som normal skött skog.
Det du beskriver är lättare att ställa om.

Användarvisningsbild

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Badbollen  
#706589 Ett längre citat om förslaget gällande "hyggesfritt" från rapporten Miljömålsrådets årsrapport 2021 inklusive förslag till regeringen (https://sverigesmiljomal.se/contentasse ... t-2021.pdf).

Miljömålsrådets årsrapport 2021 inklusive förslag till regeringen skrev:1. ”Skogens kvalitativa livsmiljöer för hotade arter ska öka och en större bredd av ekosystemtjänster gynnas i virkesproducerande bestånd, genom att till år 2023 öka andelen hyggesfritt skogsbruk och på så vis stärka den gröna infrastrukturen.”

Målet uttrycks som en önskvärd riktning och inte som en fast areal eller procentuell ökning. År 2023 bör ett nytt etappmål beslutas där ökningen kvantifieras. Hyggesfritt skogsbruk har potential att lösa flera mål- eller intressekonflikter som kan uppstå mellan virkesproduktion och andra samhällsmål/intressen och är en åtgärd som är positivt för biologisk mångfald, bredden av ekosystemtjänster och för grön infrastruktur i landskapet. Hyggesfria metoder har möjlighet att gynna friluftsliv, rekreation, biologisk mångfald, renskötsel och kulturmiljövärden. Många arter en större möjlighet att finnas kvar jämfört med vid trakthyggesbruk. Exempel på organismgrupper som gynnas kan vara marksvampar, hänglavar, mossor och fåglar.

De viktigaste konsekvenserna: Hyggesfria metoder innebär i de flesta fall lägre produktion och lönsamhet, maskiner och metoder kan behöva anpassas. Andelen sågtimmer bedöms öka medan massaveden minskar. Förslaget i sin nuvarande form beräknas endast få marginella negativa effekter.

Användarvisningsbild

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

skogshare  
#706590
Lars Lundqvist SLU skrev:Även i det finska programmet underskattar man tiden det tar för små plantor att bli stora träd inne i den stora skogen. Att glesa ut lite för mycket hjälper inte plantorna och småträden så mycket men sänker den totala volymtillväxten rejält.

Den bild som programledaren skissar på papper i början stämmer någorlunda med hur blädningsbruk fungerar, men då krävs en fullskiktad granskog. Annars funkar det inte alls.

Och återigen upprepas att "det har forskats mycket om trakthyggesbruk men finns nästan ingen kunskap om hyggesfritt". Jodå, det finns kunskap och forskningsresultat, men det vi vet stämmer inte med hur förespråkarna av hyggesfritt vill att det ska vara. Därför bortser man nästan konsekvent från den kunskap som finns och säger att det behövs mer forskning. Det finns en hel del bra forskning i Finland, men det är samma sak där som här. Resultaten säger inte att hyggesfritt funkar hur bra som helst och överallt med alla trädslag, och då vill hyggesfritt-förespråkarna inte bry sig om resultaten.

Det är som när dåvarande utbildningsministern Jan Björklund konfronterades med forskningsresultat som visade att betyg inte höjer elevers kunskapsnivå, och han svarade "jag delar inte den åsikten". Som om forskningsresultat är åsikter...


@Lars.Lundqvist  vore välkommet om du vill delta också i de många, ofta känsloladdade diskussionerna om i första hand trakthyggesbruket vs hyggesfritt / kontinuitetsskogsbruk i DN:.s digitala upplaga. Din sakkunskap i ämnet och din pedagogiska förmåga skulle definitivt vara till stor nytta där.

Avatar Fallback

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Torleif  
#706591
Lars Lundqvist SLU skrev:
Torleif skrev:det finns faktiskt förvånansvärt mycket "vanskött" granskog som även om den inte är fullskiktad är på god väg ditåt.

Frågan gällde normalt skött granskog. Skog som vanskötts i nästan ett sekel ser inte ut som normal skött skog.
Det du beskriver är lättare att ställa om.


Jag får en känsla av att det du säger håller på att bli en självuppfyllande profetia.

I alla fall här i Österbotten där skogsägandet är fördelat på en stor del av befolkningen och skiftena ofta relativt små så finns det gott om skog med ungefär lika goda förutsättningar för kuntinuerligt skogsbruk som vi har. Tyvärr kalhuggs den i snabb takt och därmed ställs ställs skogen i snabb takt om för kalhuggningsbruk.
I bondskog där jag har vistats i Sverige har jag också sett skiften med ungefär lika goda förutsättningar som våra och där verkar de också kalhuggas i snabb takt. Däremot har jag inte sett sådana områden i bolagsskog.

Avatar Fallback

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

WarPeter  
#706592
Lars Lundqvist SLU skrev:Och återigen upprepas att "det har forskats mycket om trakthyggesbruk men finns nästan ingen kunskap om hyggesfritt". Jodå, det finns kunskap och forskningsresultat, men det vi vet stämmer inte med hur förespråkarna av hyggesfritt vill att det ska vara. Därför bortser man nästan konsekvent från den kunskap som finns och säger att det behövs mer forskning. Det finns en hel del bra forskning i Finland, men det är samma sak där som här. Resultaten säger inte att hyggesfritt funkar hur bra som helst och överallt med alla trädslag, och då vill hyggesfritt-förespråkarna inte bry sig om resultaten.


Om man skulle vilja läsa på lite, har du några rapporter/böcket som du tycker är bra och som ger en bra översikt för vilka förutsättningar som behövs för hyggesfritt (blädning)? Jag tycker det är ganska svårt att hitta material som går på djupet.

Användarvisningsbild

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Lars Lundqvist SLU  
#706593 Det är ont om bra litteratur.
Börja med kapitlet Blädningsbruk i Skogsskötselserien:

https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-sk ... ningsbruk/

Och sen min översiktsartikel:

https://www.sciencedirect.com/science/a ... 2716310271

Avatar Fallback

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

WarPeter  
#706594
Lars Lundqvist SLU skrev:Det är ont om bra litteratur.
Börja med kapitlet Blädningsbruk i Skogsskötselserien:

https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-sk ... ningsbruk/

Och sen min översiktsartikel:

https://www.sciencedirect.com/science/a ... 2716310271

Tack 👍

Användarvisningsbild

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

totte  
#706627 Hela den efterföljande diskussionen som huvdsakligen förs av ulf1 och Lars Lundqvist och som drar iväg åt olika håll har brutits ut till en egen tråd: ulf 1 - Om hyggesfritt skogsbruk och annat

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).