Alternativt skogsbruk, blädning och hyggesfritt

Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

86 inlägg 27614 visningar 11 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Mellberg  
#706551
vicram87 skrev:
isteskog skrev:Finns det någon omloppstid när det är fråga om blädning? 😉

Egentligen inte men det blåser väl ner o blir restskog,så tröttnar ägaren o hugger ner det😂


Och sedan var det inte blädning längre utan ett helt misslyckat trakthygge. Så hur vi än vänder oss, har vi alltid baken bak =))

Avatar Fallback

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

maltex  
#706552 Hyggesfritt och kontinutetsskogsbruk är väl inte samma sak,skiljer väl ganska mycket på slutenhet och föryngrings alternativen.Men det finns väl så många tolkningar så alla kan ha rätt eller fel enl eget tycke och agenda.

Avatar Fallback

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

isteskog  
#706553 Har för mig att Lars Lundqvist hade ett inlägg där han förklarade "Hyggesfritt" 😉 i en annan tråd!

Användarvisningsbild

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Torbjörn Johnsen  
#706554
maltex skrev:Hyggesfritt och kontinutetsskogsbruk är väl inte samma sak,skiljer väl ganska mycket på slutenhet och föryngrings alternativen.Men det finns väl så många tolkningar så alla kan ha rätt eller fel enl eget tycke och agenda.


Hyggesfritt är en bredare definition där kontinuitetsskogsbruk ingår. I kontinuitetsskogsbruket är målet att alltid ha ungefär samma skogstiilsånd. För att klara det krävs någon form av flerskiktad skog med träd som växer upp i luckor inom beståndet. Olika typer av s k plockhuggning, måldiameterhuggning eller blädning är väl varianter av kontinuitetsskogsbruk. Målet är att hålla en viss minimivolym av virke och om det ska vara produktionsmässigt uthålligt krävs att inväxning av nya träd sker.

I Skogsstyrelsens definition av hyggesfritt ingår även några varianter av föryngringshuggningar inom trakthyggesbruket: föryngring under skärm och luckhuggning. Dessa kan nog inte klassas som kontinuitetsskogsbruk men väl hyggesfritt.

Många inom miljörörelsen verkar utgå från att just kontinuitetsskogsbruk är möjligt att bedriva som enda typ av skogsbruk i Sverige. Jag håller med om att det skulle vara intressant att få @Lars Lundqvist kommentarer om det här. Han finns med som en av referenserna i Future Forest rapport och har onekligen väldigt lång erfarenhet och mycket kunskap inom detta område👍

   TS
Avatar Fallback

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

vicram87  
#706555 Kruxet är väl att miljönissarna vill att man ska börja i äldre sluten gammelskog att plockhugga för att behålla en hög volym i beståndet. Men ska man få träden att stå kvar bör man nog börja i kortare/ yngre skog,så träden får vänja sig vid detta tillstånd.eller vad tror ni?

Användarvisningsbild

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Lars Lundqvist SLU  
#706556 SLU kommer att lämna ett sammanhållet remissvar och eftersom jag är med och bidrar till det så kommer jag inte kommentera så mycket den här vägen just nu.

Men det har slagit mig att de allra flesta, både de som skriver artikelserien i DN, en del av de som kommenterar här på Skogsforum, de som skrivit Skogsstyrelsens rapport, osv, har en tolkning av begreppen "hyggesfritt" och "kontinuitetsskogsbruk" som egentligen innebär "gammalskogsbevarande skogsbruk". Alltså ett skogsbruk där man alltid har en gammal, ganska öppen, ganska pelarsalsliknande skog som man återkommande kan gallra och där de utgallrade träden på något mirakulöst sätt hela tiden ersätts av nya träd, utan att det nånsin finns vare sig en myriad av plantor eller ett tätt underbestånd av mindre träd under det gamla, glesa vackra slutavverkningsbeståndet.

Men något sådant skogsbruk finns inte och kan inte finnas, eftersom de plantor som så småningom ska bli stora träd måste få finnas i skogen hela den tid det tar för dom att växa upp till stora träd. Och eftersom det tar längre tid inne under ett befintligt bestånd än om man startar på ett hygge, så måste det finnas många fler träd som är på väg upp än det finns stora träd som man gallrar bland. Och då har man plötsligt en fullskiktad skog, och då funkar det bara med gran.

Nej, det hjälper inte att börja i yngre skog. Det som kommer att hända är att en hel massa skogsägare kommer gallra på olika konstiga sätt och hugga upp luckor i skogen, och om 30-40 år, på 2050-talet, kommer man inse att "det här funkade ju inte" och så kommer man slutavverka och "restaurera" de trasbestånd som man skapat. Och så kan jag sitta som gammal gubbe och säga "vad var det jag sa?"

Avatar Fallback

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#706557 "Words!" Den här texten skulle alla hyggesfrifantaster tvingas läsa före frukost varje morgon. Men det tar förhoppningsvis inte 30 år innan de nyktrar till.
Vi har hört alltihop förut. På 90-talet när botten gick ur virkesmarknaden totalt var det på gång. Det skulle bli ett sånt nytt fantastiskt skogsbruk med självföryngring, ingen röjning och höggallringar. Det skulle bli sån kvalité och så naturvänligt. Efter ett par år så blev det tvärtyst om det där. Ingen låtsades om att de hört det.
15 år senare började bolagen lansera "kvalitetsgallring". Som var en höggallring som för stunden gav rotnetto åt markägarna och mycket massaved i vältorna. Det blev tyst om det där också.
Mitt tips är att om två, tre år håller de högljuddaste hyggesfri-aktivisterna igång med något helt annat och de markägarna som gått på trenden håller käften och skäms.

Användarvisningsbild

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Badbollen  
#706558 "...at et träd tages här, et annat där, därigenom händer at skogarne årligen blifwa alt tunnare och glesare, wäder och wind därigenom få mer styrka och tillfälle at framrasa, de unga trängas i sin wäxt, de små uppkommande plantorne blifwa genom solens brännande förtorkande. Til undwikande af alt sådant borde alla större och smärre skogar, alt efter trädslaget och jordens bördighet, indelas uti 24-30 til 40 lika stora delar hwaraf endast en del til exempel n:o 1 utses til et eller twänne år hygge, de öfrige 39 delarne lemnas aldeles orörde..."

Citat av Magnus Hendric Brummer från 1789. Tror att Lars har nämnt Brummer några gånger, men mitt minne sviktar.

Han hade intressanta tankar gällande rovdjur.
https://www.skogen.se/nyheter/overjagma ... an-rovdjur

Användarvisningsbild

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

th  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#706559
Badbollen skrev:Citat av Magnus Hendric Brummer från 1789. Tror att Lars har nämnt Brummer några gånger, men mitt minne sviktar.

Tyvärr inte. En sökning på Brummer ger nio inlägg, varav sex är historien om norrmannen som undrar "vad är det som brummer?" :D

Avatar Fallback

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

maltex  
#706560 Kan man anta att en eller flera skribenter i denna tråd anser att ex timmerställning/frötallar är höjden av miljömupperi.

Användarvisningsbild

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Badbollen  
#706561
maltex skrev:Kan man anta att en eller flera skribenter i denna tråd anser att ex timmerställning/frötallar är höjden av miljömupperi.


Fast räknas det som "hyggesfritt"? 😉

För att det ska kunna räknas som "hyggesfritt" måste du väl ha ett flerskiktat bestånd med tall/gran med "rätt" stamantal/grundyta, om jag förstår det som står i remissen (https://www.skogsstyrelsen.se/globalass ... -03-08.pdf).

Det håller på att tas fram en definition för "hyggesfritt", så vi pratar egentligen om något som vi inte vet vad det är.

I remissen står:
"En timmerställning är ett gallrat medelålders eller äldre bestånd där föryngringsarbetet ännu inte har inletts. En fröträdsställning är en föryngringsavverkad skogsmark där ett antal fröträd (ofta 50 till 150 stammar per hektar) har lämnats, vars huvudsakliga uppgift är att beså marken"

Låter inte som "hyggesfritt" för mig 😎

th skrev:
Badbollen skrev:Citat av Magnus Hendric Brummer från 1789. Tror att Lars har nämnt Brummer några gånger, men mitt minne sviktar.

Tyvärr inte. En sökning på Brummer ger nio inlägg, varav sex är historien om norrmannen som undrar "vad är det som brummer?" :D


Tack 😀 Det kan nog ha varit denna Lars L som mitt minne https://www.nyteknik.se/nyheter/skogens-vaktare-6369544 handlade om.

Avatar Fallback

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

maltex  
#706562 Sannolikt kommer definitionen bli en mardröm för paragafryttare. Men som mycket är väl det som är praktiskt genomförbart det som ger bästa resultatet,om man ser till förutsättningarna för varje objekt.

Användarvisningsbild

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Badbollen  
#706563
maltex skrev:Sannolikt kommer definitionen bli en mardröm för paragafryttare. Men som mycket är väl det som är praktiskt genomförbart det som ger bästa resultatet,om man ser till förutsättningarna för varje objekt.


Ja, precis. Skogsägare bör fortsätta bruka sin skog efter eget huvud. Det ger mångfald i sig självt. Att gå in och detaljstyra skogsbruk känns mer eller mindre dömt att misslyckas. Det görs delvis via certifieringarna, men där är det öppet för tolkningar.

Miljömålsrådets kansli föreslog 1 mars 2021 till regeringen om ett förslag om nytt etappmål gällande grön infrastruktur:
"Förslag till nya etappmål
1. ”Skogens kvalitativa livsmiljöer för hotade arter ska öka och en större bredd av ekosystemtjänster gynnas i virkesproducerande bestånd, genom att till år 2023 öka andelen hyggesfritt skogsbruk och på så vis stärka den gröna infrastrukturen.”

Lär bli en utmaning för dem som ska räkna fram andelen hyggesfritt i Sverige 😎 De bör alltså kika på alla bestånd som sägs bedrivas "hyggesfritt", för att se om de verkligen kan kategoriseras som "hyggesfritt". Sedan bör de kika på markerna där trakthyggesbruk bedrivs för att se om där förekommer "hyggesfritt". Lycka till!

Avatar Fallback

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Röjkvist  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#706564 Såå skogen ändrar sig på 2 år? Det som retar mig är alla "experters" kortsiktiga tänkande.
När jag förklarar för goda vänner att det vi planterat i år kommer nyfödda barnbarn att kunna gallra när
de är ca 25 år gamla.
Man riktigt ser att polletten sakta ramlar ner 🙂

Användarvisningsbild

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Lars Lundqvist SLU  
#706565 Just detta med tidsaspekten, den långsiktiga tänkandet, är något som vi ägnar ganska mycket tid åt att vänja studenterna vid. Tanken att 20 år är kort tid och 50 år är medellång sikt i skogliga sammanhang. De som skriver om hyggesfritt har ofta 5-10 år som medellångt perspektiv och 15-20 år som långt perspektiv. I det ljuset är 2 år en logisk längd på kort perspektiv. En halv mandatperiod.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).