Alternativt skogsbruk, blädning och hyggesfritt

Massabruken är klimatbovar?

135 inlägg 44934 visningar 27 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Massabruken är klimatbovar?

Hema  
#640602
Om jag fattat Skydda Skogen och (en del andra miljöorganisationer) rätt så vill de minska avverkningarna för att mer kol ska stanna i skogen vilket det ju i så fall kommer att göra. Men om vi då fortsätter att bränna kol och olja i samma omfattning så uppnår vi ju inte mycket förbättring kan jag tycka.

Jag har inte förstått deras logik, förutom att den är känslomässig.

Användarvisningsbild

Re: Massabruken är klimatbovar?

skogshare  
#640633 Efter att ha tittat på Naturvårdsverkets utmärkta översikt över olika branschers relativa andelar av det totala koldioxidutsläppet, som Lars Lundqvist presenterar ovan, förstår jag att skogsindustrin och än mindre de enskilda massa- och pappersbruken inte når upp till den utsläppsnivå som bör gälla för en ev. lagstadgad koldioxidavskiljning vid stora punktutsläpp. Sedan är det en annan fråga om något eller några skogsföretag ändå väljer koldioxidavskiljning, som en goodwill-satsning i likhet med SÖDRAs syrgasblekning av massa eller kan se ett tillräckligt stort ekonomiskt bidrag från återvinning av koldioxid

Användarvisningsbild

Re: Massabruken är klimatbovar?

Fredrik Reuter  
#640643
Lars Lundqvist SLU skrev:Nytt försök att hitta officiella siffror. SCBs statistik. Och nu ingår även det som kallas Biogen koldioxid:

Det är fortfarande inte 80 Mt utan ungefär 5,5 Mt. Råvaran och produkterna ingår alltså inte i detta utan det är de direkta utsläppen.


Det här är riktigt intressant och jag är glad att vi tagit denna diskussion, här finns saker att lära och reda ut.

Nu får vi försöka knyta ihop påsen för det är några saker vi måste reda ut.

1. Massabrukens totala utsläpp av koldioxid (inte kol) på årsbasis är ~23 miljoner ton (CO2), detta enligt länken jag postade på föregående sida, det är officiell statistik från Naturvårdsverket. Detta har också Svebio kommit fram till i sin studie om Bio-CCS: https://www.svebio.se/app/uploads/2019/ ... -lista.pdf.

Lägger man till kraftvärmeverken så blir Svebios siffra 30 miljoner ton CO2 och detta säger Holm i radioinslaget är utsläppen från massabruken. Här nämner han inte värmeverken vilket är fel.

2. Om vi kan enas om att utsläppen från massabruk och värmeverk är 30 miljoner ton CO2 per år så återstår 50 miljoner ton CO2 eftersom Holm sade att skogsbruket totala utsläpp av koldioxid på årsbasis är 80 miljoner ton. Vart finns dessa?

Avatar Fallback

Re: Massabruken är klimatbovar?

Hema  
#640647 Kan det vara den förlorade upptagning från det som blev massaved, men som hade kunnat ta upp så mycket mer?

Användarvisningsbild

Re: Massabruken är klimatbovar?

Mellberg  
#640648 Om vi avverkar 80 Milj m3sk så motsvarar det 80 milj ton. Eldar vi upp dessa 80 milj så frigörs 80 milj ton co2.

Där har ni Holms siffra. Vad han inte nämner är att skogen årligen genom tillväxt tar upp minst 120 milj ton koldioxid.

Där har vi det cirkulära gröna kolet.

Avatar Fallback

Re: Massabruken är klimatbovar?

gurka  
#640650
Mellberg skrev:Om vi avverkar 80 Milj m3sk så motsvarar det 80 milj ton. Eldar vi upp dessa 80 milj så frigörs 80 milj ton co2.


Varje m3 skog som användes i processer där vi annars använder kol ,olja eller cement ger dessutom en extra besparing då inget "nytt" kol kommer in i kretsloppet. Plötsligt blir då den obrukade skogen CO2 boven.

Användarvisningsbild

Re: Massabruken är klimatbovar?

Fredrik Reuter  
#640651 Ja, fast kan det vara så enkelt?

Sverige producerar ju ca 20 miljoner kubikmeter sågad vara årligen, dessa kubikmeter eldas ju inte upp utan kan i bästa fall lagra kolet i långt över 100 år i byggnader mm.

SLU har gjort mätningar på hyggen som visar att 1 ha hygge släpper ut knappt 90 ton koldioxid innan ungskogen har tagit över och skogen återigen har blivit en kolsänka (innan kallas det för en kolkälla). Om vi avverkar ~200.000 hektar per år så borde detta bli en negativ balans på knappt 20 miljoner ton koldioxid per år för Sverige.

Kan detta vara med i beräkningarna?

Bilden nedan från KSLA

Användarvisningsbild

Re: Massabruken är klimatbovar?

Lars Lundqvist SLU  
#640672
Fredrik Reuter skrev:SLU har gjort mätningar på hyggen som visar att 1 ha hygge släpper ut knappt 90 ton koldioxid innan ungskogen har tagit över

Nja, det finns inga riktigt bra mätningar av detta utan det bygger till stor del på antaganden, exempelvis att det frigörs en massa kol som ligger lagrat i marken. Men de mätningar som finns (markinventeringen) stödjer inte de antagandena. Sen har man antagit att alla avverkningsrester bryts ner ganska snabbt men glömt att den plantskog som växer upp på ett hygge väldigt fort börjar ackumulera biomassa i form av inte bara stammar utan även grenar och kvistar. Alla som har gått i en ungskog vet att en hel del avverkningsrester fortfarande kan finnas kvar när ungskogen börjar bli 4-5 meter hög.

Moderna kolbalansmätningar bygger oftast på s k eddy covariance-mätningar. Man har ett torn med mätinstrument som registerar hur luften rör sig och samtidigt mäter halten koldioxid och gör oftast detta på flera nivåer. Men eftersom det är luftrörelser inblandade så kan den koldioxid som mäts i ett visst ögonblick på en viss punkt 20-50 m över markytan, komma från ett ganska stort område. Därför kräver metoden ganska stora homogena områden för att fungera. Man bör ha plan mark och några hektar för att siffrorna ska bli pålitliga. Om man dessutom ska kunna uttala sig om generella förhållanden, hur det fungerar på genomsnittlig skogsmark i olika typer av skog, så måste man naturligtvis ha mätningar på väldigt många ställen och under lång tid. Och det har man ännu inte.

Den bild som presenterades vid KSLA-seminariet är därför bara en principbild som visar hur en del forskare tror att det fungerar, men det finns inte konsensus. Men en tydlig slutsats är att ju snabbare plantorna kommer igång, desto snabbare kommer skogen återigen bli en tydlig kolsänka.

Användarvisningsbild

Re: Massabruken är klimatbovar?

Fredrik Reuter  
#641152 Hej,

Delade ur det sista ur denna tråd till en ny: Brunifiering av sjöar pga gran?

Här diskuterar vi huruvida massabruken är klimatbovar eller ej och koldioxidutsläpp från massabruk och skogsindustri.

Användarvisningsbild

Re: Massabruken är klimatbovar?

p till p  
#643602 Detta verkar vara ett skrivbordsarbete.
Denna sortens skogsbruk har ju många, producerar mesta möjliga andel timmer sedan blir det gallring för att få bättre timmer där blir lite massaved några bitar är ruttna några träd är för små och skulle inte heller kunna växa till det är väl ingen som kan sätta ner topparna och få dem att fortsätta att växa så de blir massaved hur träden ska se ut för att det inte ska bli bakar och bark skulle vara roligt att veta .Ska det vara mer löv blir det mer massaved .
Hur ett skogsbruk med endast timmer ska se ut vore roligt att veta.

Användarvisningsbild

Re: Massabruken är klimatbovar?

Ungskog  
#645506 Massabruken släpper ut otroligt mycket koldioxid, så är det bara. Samtidigt producerar de något som inte går att ersätta med något bättre alternativ ur klimatsynpunkt. Den optimala lösningen är om vi kan börja med avskiljning och lagring av koldioxiden som släpps ut från bruken. Då blir massabruken ett enormt stort plus klimatmässigt.(Samma nyttor finns med kraft och värmeverk som går på bioprodukter) Dock är det en väldigt kostsamt process så kommer kräva statliga satsningar. Detta är något som redan är i utvecklingsfas i Sverige, finns politiskt stöd. Dock lär nog fokus i första hand vara på cementbruk som är mycket värre utsläppsbovar.

Avatar Fallback

Re: Massabruken är klimatbovar?

Orsa  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#645662 Wow vilken tråd. Scrollat igenom och reflekterar så här:
Varför väljer man en stämplande benämning såsom "klimatbov" i Stig Malms anda (betonghäck, finansvalp och fi--stim, ni vet). Det är ett typiskt extremistsätt att "stämpla" någon eller något man vill angripa genom att redan i utgångsläget placera offret, i detta fall massabruken, i en hopplöst retoriskt underläge där man bara i bästa fall kan försvara sig hjälpligt.

Massabruken ger ju det mest åtråvärda såsom pengar, jobb och nödvändiga produkter.
- En "massa" pengar till risktagarna och sen kan alla slicka åt sej av överskottet genom skatter och avgifter. Förresten redan när anställda går till jobbet avgår löneskatter oavsett om det blir ett överskott eller inte i bokslutet.
- Produkterna är nödvändiga och bra. Oljebaserat är sämre. Halm tillhör matkretsloppet.

Hur mjuklandas oljeeran och den enorma befolkning vi byggt upp som litar på att få mat på bordet och meningsfulla liv. Oljan, kolet och industriprocesserna har hjälp till att bygga "framgångsrika" samhällen globalt. Men hur slutar man och hur backar man? Historiskt sett har metoderna sällan sett snygga eller kontrollerade ut.

Skriv av betongen så länge den håller (inklusive betongen i kärnkraftverken)

Gör vätgas av vindkraften så vi kan tanka som vanligt på mackarna. (Tanka vätgas). Att folk kör omkring med 400kg batterier är vanvett och vi också ska bygga ut laddinfrastruktur med miljoner 32A uttag ända ut till hyreslängornas carportar.

Ska vi inte bara börja hushålla med olja, kol, resande, massaprodukter, prylar mm och låta Coronan ha sin gilla gång så är det väl krasst det bästa för alla och planeten på sikt.

Varför sitter det folk och är aggressiva på skogsbrukt, jakt, landsbygdens liv och livsstil. Dessutom skulle Sverige vara ett riktigt fattigt land som vi inte skulle känna igen bara om 5 år om vi slutade ta pengar ur skogen. Riktigt j-a fattigt. Jag har kött, ved och fakturerar egna slutkunder i utlandet men de som hetast ivrar för extremism lever säkerligen bara på skattefinansierad lön eller bidrag. Pengar från skogsbruket bl a.

"Massabruken, världens miljösmartaste välfärdsmaskin"

Reflekterade jag idag.

Avatar Fallback

Re: Massabruken är klimatbovar?

Torleif  
#648083 Jag är timmerman och snickare och driver 4 hektar skog självverksamt....... och det här är mina tankar i ämnet:

Dagens skogsbruk där man gallrar för hårt för att gallringarna skall gå ihop ekonomiskt och till slut bara får ett "restbestånd" som det hette förr av kvistiga lösväxta stammar i stockdimension som dessutom huggs ned innan de är fullmogna är ju som system helt uppbyggt kring massaindustrins behov. Genom mitt yrke vet jag ju vad resultatet blir. Bedrövligt virke vilket i förlängningen leder till att allt fler saker måste tillverkas av andra material till exempel metall eller betong eller plast eftersom det inte går att tillverka av usel träråvara.

Om man å andra sidan driver skogsbruket så att man plockar ut sågvirke och låter resten bli kvar i skogen så som de gjorde på 1890-talet då vet vi som har facit i hand att de var på god väg att förstöra skogens genetiska sammansättning när skräpträden fick stå kvar och föröka sig medan de finaste stockträden plockhöggs bort.

Så..... som jag ser det står vi med två misstag bakom oss och för att möta miljöproblemen behöver vi hitta en tredje väg.
Hurudan den är kan jag inte svara på men när jag sätter in skogsbruket i ett större system så får jag i alla fall en del tankar och ideer som jag tycker borde vara värda att fundera på.

1.Jag tror på småskaligt självverksamt skogsbruk. För att då kan skräpet bli ved åt skogsägarens familj och det innebär mindre belastning på den begränsade tillgången på koldioxidneutral energi. Att samla ihop hyggesrester med stora maskiner och köra dem till värmeverk har ju visat sig ge ett väldigt dåligt energinetto. Jag har sett siffror som tydde på att den utvunna värmeenergin närapå gick åt i dieselolja för att utvinna den. Som självverksam småskogsägare vet jag att egenproducerad ved har ett energinetto på minst 80%. Det vill säga för att utvinna värme motsvarande 1000 liter eldningsolja går det åt högst 200 liter diesel och bensin oftast betydligt mindre. Den skillnaden tycker jag att samhället borde utnyttja...... och då blir det självverksamt småskogsbruk.
Samtidigt får man tillgång till eget virke som går att få sågat på bysågen. Det är en bra biinkomst. Se punkt 2.
Våra 4 hektar är i minsta laget men genom att vi även hugger en del ved och vindfällen i andras skog (det är lovligt i Finland) och genom att traktorn är 49 år gammal och även används till annat så går det runt. Fast egentligen tror jag att minimiarealen för bärkraftig verksamhet är ett 6 hektars extraknäck......... och maximiarealen är heltidsarbete på några hundra hektar.

2. En miljömässigt hållbar ekonomi kommer av nödtvång att snurra långsammare. Därför är det en klar fördel när folk har tillgång till biinkomster som egen ved och eget virke som ju minskar behovet av köpevaror. De hjälper till när man är arbetslös någon månad i året under lågsäsong.

3. Skihuspapper behöver vi alla. Andra pappersprodukter också. Fast jag är helt säker på att pappersbehovet för en vanlig familj går att halvera eller rentav dra ned till en fjärdedel. Vi vet sedan förr att det gick bra att köpa dagligvaror som inte var packade i femdubbla förpackningar av plast och papper med så litet innehåll i förpackningen som möjligt. Inte heller behöver vi störtfloden av reklamblad och reklamtidningar som flödar in i postlådorna varje dag. Då minskar behover av papper.

3. Med minskat pappersbehov följer färre massafabriker och mindre behov av massaved.

4. Med mindre behov av massaved kan man lägga om skogsbruket med större inriktning på sågvara av god kvalitet. Som vi alla vet ökar utbytet av sågad vara i förhållande till stockvolymen när skogen blir grov eftersom mindre går i bakan när krökningen inte är lika brant. Skräpträd och skatar ger en del massaved men sågvaror är det primära och efter det kommer brännved åt skogsägaren.

5. Med bättre tillgång på sågvara av god kvalitet kan vi ersätta en del av de energikrävande materialen stål, betong och plast och aluminium med fullgoda hållbara produkter av trä och därmed minska koldioxidutsläppen.

6. När mer trä används i hus och möbler och annat så är koldioxiden bunden där i många år efter att trädet fälldes. Till det kommer en längre omloppstid i skogen som innebär att mer koldioxid är bunden i växande träd enligt punkt 4.

7. Om vi skulle använda det bättre virket till att bygga bättre och hållbarare hus med mycket trämaterial skulle koldioxiden hållas bunden där i större mängd under längre tid. Det skulle ge ökad åtgång på sågvaror och därmed bibehållna eller stigande stockpriser för skogsägarna trots ökad produktionsandel.

Jag satte in numreringen bara för att kunna hänvisa till olika punkter när vi diskuterar. Det här är ingen fastslagen religion utan bara mina tankar och förslag att diskutera från.

Avatar Fallback

Re: Massabruken är klimatbovar?

isteskog  
#648159 Många kloka tankar, Torleif! 👍

Användarvisningsbild

Re: Massabruken är klimatbovar?

fendt311  
#648161 Mycket kloka ord. 👍

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).