Alternativt skogsbruk, blädning och hyggesfritt

Massabruken är klimatbovar?

135 inlägg 44916 visningar 27 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Massabruken är klimatbovar?

fendt311  
#639364 Ni som är intresserad av skogsbruk kan lyssna på web, eftermiddag i P4 västerbotten nyheter aktualiteter med Gerhard Stenlund i går kl1500. Debatten börjar 1:07:42 in i programmet. Det diskuteras om skogsbruket i dag.

Radioinslaget i P4 Västerbotten som sändes den 21 april i deras program “eftermiddag” är helt otroligt intressant att diskutera. Därför delar jag ur detta till en egen tråd med trådnamnet som programledaren i programmet frågar debattörerna - är massabruken klimatbovar?

Här kommer en sammanfattning av radioinslaget (ca 1h och 8 min in i programmet):

Stig-Olof Holm, lektor vid Umeå Universitet säger den internationella klimatpanelen IPCC har satt upp mål om den så kallade 1,5 graderskurvan och om vi ska klara dessa mål inom en tioårsperiod så måste vi se alla koldioxidutsläpp som allvarliga, även de så kallade gröna utsläppen som bland annat genereras av massabruk och värmeverk som eldar råvara från skogen.

Skogsbruket släpper årligen ut ca 80 miljoner ton koldioxid i atmosfären och 80% av dessa utsläpp kan ses som direkta utsläpp som släpps inom två år från att träden avverkas. Detta är då mer än de fossila utsläpp som Sverige nationellt släpper ur årligen (ca 51 miljoner ton).

30 miljoner ton koldioxid släpps ut av de Svenska massabruken årligen, 25 miljoner tons släpps ut från avverkningsrester i skogen och resten är utsläpp från värmeverk som eldar med bioenergi från skogen.

Holm anser att man enkelt skulle kunna stoppa avverkningen av klent virke (gallring gissar jag) och ersätta denna volym med hårdpressad halm från lantbruket. För utebliven intäkt skulle skogsägare kunna bli ersatta av staten, det är inte så stora pengar enligt Holm.

Skulle man dessutom satsa på djup bergvärme så kan man vinna ännu mer genom minskad eldning i värmeverken.

Massabruken är problematiska eftersom de eldar svarlut. Svarluten har mångt sämre värmevärde än direkt råvara från skogen.

Per Lärkeryd på Norra skogsägarna anser att vi måste avverka skogen och att om vi inte gör det så räcker det med att skogen står i 30 - 40 år för att den ska ha växt färdigt och inte längre binder koldioxid. Holm anser här att Lärkeryd har fel och att träd binder koldioxid (växer) i 300 år eller mer.

Slutar vi avverka så kan vi inte ersätta plastkassar med papperskassar anser Lärkeryd, vi kan inte heller göra kassar av tyg eftersom 95% av allt tyg idag är polyester som kommer från fossil olja.

Holm anser att vi i det boreala skogsbältet skulle kunna sluta avverka och genom detta göra hela jorden en välgärning för klimatet och att vi sätter ett avverkningsstopp i 80 år där skogsägaren ersätts. Undantaget är timmer för träbyggnation som har god substitutionseffekt.
   TS
Användarvisningsbild

Re: Hyggesfritt affärsmodell?

Lars Lundqvist SLU  
#639373
fendt311 skrev:Kan verkligen skogsbruket släppa ut mer än all trafik, flyg, bil, industri i Sverige?

Ja, men skogen tar samtidigt upp mer än den släpper ut. Lärkeryd har rätt i sitt resonemang. På beståndsnivå handlar det framförallt om nettoökningen av virkesförrådet och den börjar sjunka efter drygt 100 år, om vi ser på ett genomsnitt av Sverige, inte efter 300 år. Och markkarteringen som görs varje år visar att det inte finns en långsiktig upplagring av kol i skogsmark så det resonemanget är också fel.

Den fråga Stig-Olof och även de med den hyggesfria affärsmodellen dessutom undviker att svara på handlar om vad vi använder pappersmassan till och hur de produkterna ska ersättas om vi minskar avverkningen. De två huvudsakliga produktområdena idag är hygienartiklar och förpackningar. Stig-Olof m fl resonerar som om vi kan ersätta 40 miljoner kubikmeter massaved med restprodukter från jordbruket vilket är helt orimligt. Och den som inte tror att hygienartiklar och förpackningar är stora sortiment kan ju börja med att gå in i vilken affär som helst och titta på hyllorna och att sen tänka bort toapapper, hushållspapper, näsdukar, blöjor, bindor, engångsartiklar inom vård och omsorg, osv.

Man glömmer att titta på helheten, från landskapsperspektiv till globalt perspektiv, och envisas med att prata om enskilda träd och bestånd. Om man helt slutar att avverka skog i 20-30 år så ökar förvisso kolet lagrat i skog, men hur ska människor leva utan hygienartiklar och förpackningar till det vi behöver handla? Och ett globalt avverkningsstopp i alla skogar minskar ju egentligen inte problemen om man fortsätter pumpa upp olja i samma takt som nu. Så hela hyggesfrigänget, Stig-Olof, m fl använder klimat- och biologisk-mångfald som ursäkter för att angripa slutavverkning. I grunden handlar allt om att man ogillar kalhyggen.

Användarvisningsbild

Re: Hyggesfritt affärsmodell?

fendt311  
#639388 Jag var inne på samma tanke om restprodukter från jordbruket. Finns inte en möjlighet att det räcker till för ersätta massaved. Sedan håller jag med Stig Olof att en del skog avverkas för tidigt. Håller också med om att införa avverkning stopp i 20-30år inte löser problemet. Sedan tycker jag att man gör av med onödigt mycket papper, kartong i dag. Hur mycket av reklamen slänger vi utan att öppna den? Hur många gånger kommer det kartonger som är större än behovet? För att det ska se mer ut för oss konsumenter. Det är där jag tycker man borde göra insatser. Så hela (stora) hygges gänget, Per Lärkeryd, m fl använder skogen i ekonomiskt syfte. Inte för klimat och biologisk mångfald. I grunden gäller allt bara pengar.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Hyggesfritt affärsmodell?

Emanuel90  
#639399 Väldigt få växtodlingsgårdar utan djur vill ta bort halmen från åkern.
På djurgårdar kommer den ju tillbaka.
Tar du bort halmen så minskar du mullhalten i jorden och riskerar bördigheten på längre sikt.
Så det är absolut inte en ren restprodukt som plöjs ned bara för att ingen vill ha den som det kan låta som ibland

Användarvisningsbild

Re: Massabruken är klimatbovar?

Fredrik Reuter  
#639413 Delade ur denna riktigt intressanta diskussion till en egen tråd och gjorde någon form av transkribering av radioinslaget i första inlägget här ovan. Länk till radioinslaget finns också.

Avatar Fallback

Re: Massabruken är klimatbovar?

Hema  
#639427 Om nu koldioxidmålet är så primärt, varför önska livet ur kärnkraften i förtid?

Vi behöver nog se internationellt framför nationellt.

Användarvisningsbild

Re: Massabruken är klimatbovar?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#639436 Om vi slutar avverka skog, lär det bli en massa självgallring. Å när dessa självgallrade träd bryts ner, frigörs ju en massa koldioxid.

Å om Stig-Olof Holm nu ondgör sig över att avverkningsrester bryts ner och frigör koldioxid, borde han bli minst lika upprörd över att självgallrade träd bryts nerv och släpper ut en massa koldioxid.

Att enstaka träd kan växa i över 300 år, tvivlar jag inte en sekund på. Men det är ju inte alls det samma som att alla kvarvarande träd i skogen efter en normal sistagallring kan växa i 300 år. Utan väldigt många av dessa träd skulle hinna självgallras långt innan 300-års dagen, ifall man lät bli att slutavverka skogen.

För den som tvivlar på mitt påstående om självgallring i 300-åriga skogar, så är det ju bara att studera självgallringen i ett reservat, som lämnats för fri utveckling...
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Massabruken är klimatbovar?

fendt311  
#639448
Niking skrev:Om vi slutar avverka skog, lär det bli en massa självgallring. Å när dessa självgallrade träd bryts ner, frigörs ju en massa koldioxid.

Å om Stig-Olof Holm nu ondgör sig över att avverkningsrester bryts ner och frigör koldioxid, borde han bli minst lika upprörd över att självgallrade träd bryts nerv och släpper ut en massa koldioxid.

Att enstaka träd kan växa i över 300 år, tvivlar jag inte en sekund på. Men det är ju inte alls det samma som att alla kvarvarande träd i skogen efter en normal sistagallring kan växa i 300 år. Utan väldigt många av dessa träd skulle hinna självgallras långt innan 300-års dagen, ifall man lät bli att slutavverka skogen.

För den som tvivlar på mitt påstående om självgallring i 300-åriga skogar, så är det ju bara att studera självgallringen i ett reservat, som lämnats för fri utveckling...
/Niklas

Du har ju inte ens lyssnat på programmet. Gör det.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Massabruken är klimatbovar?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#639454
fendt311 skrev:
Niking skrev:Om vi slutar avverka skog, lär det bli en massa självgallring. Å när dessa självgallrade träd bryts ner, frigörs ju en massa koldioxid.

Å om Stig-Olof Holm nu ondgör sig över att avverkningsrester bryts ner och frigör koldioxid, borde han bli minst lika upprörd över att självgallrade träd bryts nerv och släpper ut en massa koldioxid.

Att enstaka träd kan växa i över 300 år, tvivlar jag inte en sekund på. Men det är ju inte alls det samma som att alla kvarvarande träd i skogen efter en normal sistagallring kan växa i 300 år. Utan väldigt många av dessa träd skulle hinna självgallras långt innan 300-års dagen, ifall man lät bli att slutavverka skogen.

För den som tvivlar på mitt påstående om självgallring i 300-åriga skogar, så är det ju bara att studera självgallringen i ett reservat, som lämnats för fri utveckling...
/Niklas

Du har ju inte ens lyssnat på programmet. Gör det.

Jag läste dock sammanfattningen.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Hyggesfritt affärsmodell?

fendt311  
#639462
Emanuel90 skrev:Väldigt få växtodlingsgårdar utan djur vill ta bort halmen från åkern.
På djurgårdar kommer den ju tillbaka.
Tar du bort halmen så minskar du mullhalten i jorden och riskerar bördigheten på längre sikt.
Så det är absolut inte en ren restprodukt som plöjs ned bara för att ingen vill ha den som det kan låta som ibland

Halm klassas som en restprodukt. Kan du då svara på varför rena spannmål bönder tar bort halmen och säljer den. I stället för att köra den i skördetröskans hack? Varför bönder med stora ligghallar får halmen om dom tar bort det själv?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Massabruken är klimatbovar?

Mellberg  
#639467 Kom ihåg att Holm har en stark koppling till "Skydda Skogen", detta framgår inte på något sätt i presentationen. Holm gör ett vagt intryck och lyckas inte förklara hur den brukade skogen kan ta upp mer co2 än den obrukade.

Den gröna kolen ingår i ett kretslopp och har ingen större inverkan på klimatet. Att fasa ut olja och kol är helt nödvändigt om klimatmålen skall nås.

Användarvisningsbild

Re: Massabruken är klimatbovar?

fendt311  
#639469
Niking skrev:
fendt311 skrev:
Niking skrev:Om vi slutar avverka skog, lär det bli en massa självgallring. Å när dessa självgallrade träd bryts ner, frigörs ju en massa koldioxid.

Å om Stig-Olof Holm nu ondgör sig över att avverkningsrester bryts ner och frigör koldioxid, borde han bli minst lika upprörd över att självgallrade träd bryts nerv och släpper ut en massa koldioxid.

Att enstaka träd kan växa i över 300 år, tvivlar jag inte en sekund på. Men det är ju inte alls det samma som att alla kvarvarande träd i skogen efter en normal sistagallring kan växa i 300 år. Utan väldigt många av dessa träd skulle hinna självgallras långt innan 300-års dagen, ifall man lät bli att slutavverka skogen.

För den som tvivlar på mitt påstående om självgallring i 300-åriga skogar, så är det ju bara att studera självgallringen i ett reservat, som lämnats för fri utveckling...
/Niklas

Du har ju inte ens lyssnat på programmet. Gör det.

Jag läste dock sammanfattningen.
/Niklas

Stig Olof ondgör sig över att skog avverkas(Stig Olof säger inte gallras) i för tidig ålder. Man avverkar ner skog som binder koldioxid. Som sedan går som massaved till massabruken som släpper ut mängder av koldioxid. Per Lärkeryd säger att träden inte binder koldioxid efter 30-40år. Stig Olof menar då att ett träd som lever och är 300år binder fortfarande koldioxid. Om man är som du och läser en sammanfattning. Man har bara en inställning. Man plockar ut delar till sin egen inställning. Sedan gör man konstig uppställning av det. Märkligt.
Jag håller med dig fullständigt om att reservat med själv gallrande grov skog. Ser för jävligt ut. Det där anser jag att man ska lägga av med. Den redan existerande reservat skogen(Som finns) ska gallras ut försiktigt och skötas. Gärna med företag som lever skoglig verksamhet med häst.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Massabruken är klimatbovar?

fendt311  
#639473
Mellberg skrev:Kom ihåg att Holm har en stark koppling till "Skydda Skogen", detta framgår inte på något sätt i presentationen. Holm gör ett vagt intryck och lyckas inte förklara hur den brukade skogen kan ta upp mer co2 än den obrukade.

Den gröna kolen ingår i ett kretslopp och har ingen större inverkan på klimatet. Att fasa ut olja och kol är helt nödvändigt om klimatmålen skall nås.

Nu nästa stjärna. Nu fattas bara en.
Varför tar man inte upp i presentationen att Per Lärkeryd är VD för ett företag som ska göra vinster åt företaget av oss skogsägare. Så att han får bonus. Det här är ju en debatt med motpoler. Per Lärkeryd kan säker inte svara heller på omnämnande fråga. Om man vänder på co2 frågan. Skogen släpper ju ut mycket mer än fossila redan.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Massabruken är klimatbovar?

fendt311  
#639475
Hema skrev:Om nu koldioxidmålet är så primärt, varför önska livet ur kärnkraften i förtid?

Vi behöver nog se internationellt framför nationellt.

Håller fullständigt med dig. :-bd

   TS
Användarvisningsbild

Re: Massabruken är klimatbovar?

Mellberg  
#639488 Per Lärkeryd presenteras som VD för Norra Skogsägarna i programmet. Han företräder alltså privata skogsägare som äger skog i Norra Sverige. Som privat skogsägare kan du bli medlem i en skogsägarförening, då kan du få hjälp med det mesta i ditt skogsbruk av kompetent folk.

Med tiden har trakthyggesbruket visat hur klimatsmart det är. I 50 år har vi lagrat in 20 % av den årliga tillväxten, 1970 var tillväxten 90 milj m3sk och virkesförrådet ökade med 18 mil m3sk.

Idag är tillväxten 120 milj m3sk och vi ökar det totala virkesförrådet med ca 24 milj m3sk.

Nästan alla begriper att vi lagrar mycket mer kol i den brukade skogen idag än för 50 år sedan.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).