Alternativt skogsbruk, blädning och hyggesfritt

naturligare skogsbruk

15 inlägg 4843 visningar 7 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

naturligare skogsbruk

rwt3t25r  
#549131 istället för att avverka alla träd 1 gång, och sen vänta 100 år tills nästa gång, så har man olika åldrar på träd och avverkar var 10:e år. och låter naturen plantera och gallra. då skulle det inte bli kalhyggen.

Men det är ju jobbigt att hålla på med maskiner och frakta träd var 10:e år istället för var 100:e år.

tror ni på naturligt skogsbruk där man låter skogen göra sitt, sen avverkar man träden när de är "mogna"?

eller det kanske har testats och inte fungerat , skriv

EDIT: Det kanske är omöjligt att få en bra skog utan att gallra   TS
Användarvisningsbild

Re: naturligare skogsbruk

retorikjocke  
#549137 Om jag förstår dig rätt så är det blädningsskogsbruk du söker ordet på. Metoden har funnits länge och används ofta i stadsnäraskogsbruk. Problemet är ifall man har en skog som inte är "fullskiktad" i åldrar, då kan du få vänta.... en risk är även att det till stor del bara blir gran om du inte blädar hårt i luckor.. läs mer här https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/hyggesfritt/bladningsskogsbruk/

Kika även på kontinuitetsskogbruk!
https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/hyggesfritt/

Avatar Fallback

Re: naturligare skogsbruk

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#549142 Vad är ett naturligt skogsbruk? För naturen är det inget självändamål med att se likadan ut över tid, det är något som människan önskar då förändringar stör dennes bild av naturen. En fullständig utplåning av skogsbestånd genom storm, insekter och brand orsakar minst lika stor störning som en avverkning så att se en föryngringsavverkning som onaturlig håller inte ur det perspektivet.

Användarvisningsbild

Re: naturligare skogsbruk

Mellberg  
#549166 Det du beskriver är dimensionsavverkning, vilket innebar att träd över en viss brh-diameter avverkades. Detta kan vi kalla en extrem form av höggallring.

Denna form av skogsbruk sänkte virkesförråd och tillväxt dramatiskt och på sikt skulle vår skogsindustri försvinna pga råvarubrist.

Räddningen blev trakthyggesbruket som började tillämpas på 1950-talet och därefter blev den dominerande skogsbruksmetoden. Lågproducerande sk 5:1 skogar restaurerades med statsbidrag och skogsdikning uppmuntrades. Så såg skogspolitiken ut ända fram tills den nya skogsvårdslagen kom 1992.

De sista hundra åren har virkesförrådet i Sveriges skogar fördubblats och produktionsskogen är idag en betydande kolsänka. Den Svenska brukade skogen formligen suger i sig koldioxid :-bd

Den skyddade skogen har visat sig bli en kolkälla, till Naturskyddsföreningens förskräckelse. Man har alltid hävdat det motsatta :mrgreen:
Senast redigerad av Mellberg sön 03 feb 2019, 11:57, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: naturligare skogsbruk

Torbjörn Johnsen  
#549169 Här finns en utmärkt tråd om "hyggesfritt skogsbruk" där skogsforskaren och "blädningsexperten" Lars Lundqvist ger mycket bra information:
Nio myter om hyggesfritt skogsbruk
Senast redigerad av Torbjörn Johnsen sön 03 feb 2019, 11:58, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: naturligare skogsbruk

Torbjörn Johnsen  
#549170 Här finns mer i ämnet: Blädningsbruk - nytt Fakta Skog

Användarvisningsbild

Re: naturligare skogsbruk

rwt3t25r  
#549193 jo för jag tänkte att det är tråkigt när hela Sveriges skog bara är planterad tall. Tall överallt. Hade varit roligare med lite blandat tall , gran, björk

   TS
Avatar Fallback

Re: naturligare skogsbruk

isteskog  
#549201 Tall överallt! Vilken planet kommer du ifrån? 😉

Avatar Fallback

Re: naturligare skogsbruk

JoTh  
#549208
rwt3t25r skrev:jo för jag tänkte att det är tråkigt när hela Sveriges skog bara är planterad tall. Tall överallt. Hade varit roligare med lite blandat tall , gran, björk


Du är hjärtligt välkommen att besöka den riktigt Svenska skogen.
Om du skulle röra dig över ett större skogsområde och djupare in från allfartsvägarna,
så kommer du att komma underfund med att just det du önskar faktiskt är precis vad som finns.

Olika marktyper bjuder på helt olika växtlokaler som gynnar både olika trädslag samt även annan markvegitation på ett varierat och naturligt sätt.
Det enda de allra flesta skogsägare gör är att hjälpa naturen på traven lixom.

Att man i högre utsträckning kan observerar mer tall från bil eller tågfönstret är att man genom alla tider har försökt att även lägga våra vägar och övrig infrastruktur på den mark som är mest lämplig för ändamålet.
Vilket är torrare och högre lokaler mycket beroende på enkelheten och kostnadsläget.

För att få lite perspektiv kring även modern diversiefierad skogsskötsel, ta dig gärna ut på några olika föryngringsytor och studera dessa med lite mer skogsmanna perspektiv ett antal år efter avverkning och föryngringsfas.
Återvänd sedan till samma lokal med kanske tre till fem års mellanrum, så kommer du att bli helt facinerad över den växtkraft och diversitet som faktiskt uppstår, samt vilket friskt bestånd av skog som är på väg upp.

Efter markberedning och plantering med för skogsmarken mest lämpliga skogsodlingsmaterial,
kommer det naturligt upp en hel del lövuppslag av bland annat björk men även gran och tall.

Om man inte aktivt sköter skogen via att återbeskoga efter avverkning utan istället blädningshugger kommer det så småningom att bli mest gran även på tallmark, som någon tidigare även nämnt.
Dessa granar syns det lång väg att de inte mår lika bra som en tall som klarar av mycket magrare mark.
Skogsmarken består ofta av en varierande mosaik av både trädslag och växter på torrare höjdlägen och lägre och blötare partier.

Det lättaste sättet att förstå naturens dynamik och växtlighet är att odla upp ett litet trädgårdsland, enligt min mening.
Bearbeta marken och plantera tex morötter, och gallra morötterna och rensa ogräset och ge det omvårdnad via aktiv skötsel, samt lämna en del fritt för egen utveckling.
Det är då klart på vilken del du kommer att kunna skörda något av värde senare under säsongen,
och förgylla din måltid med.
Likväl är det med ogräset, rensas inte ogräset bort kommer det att helt ta överhand och då blir det inte ens några morötter kvar att serva till middagen.
Naturreservat kan liknas vid ett orensat morotsland.
I motsats till detta kan ett skött trädgårdsland likställas med en aktiv skogsägares filosofi över skötsel och omvårdnad av sin egen mark. Där stor hänsyn tas till naturens förutsättningar.

Generellt vill jag påstå att det odlas tall på tallmark, gran på granmark och blandskog på mellanboniteter som lättare ger möjlighet till att hysa goda växtlokaler av mer varierad art.

I blötare partier trivs björken som bäst och under den kommer det ofta naturligt upp fin granskog, då björken skapar en viktig frost skärm för att ge granen ett gynnsammare läge för överlevnad.

Har tyvärr inga aktuell siffror på trädslagsfördelningen men det är större förekomst av gran än tall i Sverige.

Välkommen ut i världens mest hållbara produktionsenhet för alla världsmedborgare,
som drivs i princip enbart på solljus och vatten och som skall få skötas av sina ägare :-bd

Användarvisningsbild

Re: naturligare skogsbruk

Uvskogen  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#549212
rwt3t25r skrev:jo för jag tänkte att det är tråkigt när hela Sveriges skog bara är planterad tall. Tall överallt. Hade varit roligare med lite blandat tall , gran, björk

Har du överhuvudtaget varit ut i skogen, på riktigt? Eller förmedlar du bara andras påståenden? Helt ok trådstart, trodde du seriöst vill diskutera, men kom detta.
Suck.

Användarvisningsbild

Re: naturligare skogsbruk

Mellberg  
#549286 Trådskaparen försvann ganska snabbt och har inte varit specielt aktiv på forumet tidigare. Aktivister av olika slag dyker även upp på denna sida. DEtta är en. men som alltid informerar jag med kunskap och förnuft :d

Avatar Fallback

Re: naturligare skogsbruk

sveakatten  
#549353 DEtta är en. men som alltid informerar jag med kunskap och förnuft :d
:-bd :-bd =))

Användarvisningsbild

Re: naturligare skogsbruk

Mellberg  
#549357
JoTh skrev:
rwt3t25r skrev:jo för jag tänkte att det är tråkigt när hela Sveriges skog bara är planterad tall. Tall överallt. Hade varit roligare med lite blandat tall , gran, björk


Har tyvärr inga aktuell siffror på trädslagsfördelningen men det är större förekomst av gran än tall i Sverige.

:-bd


I grova drag har tall och gran 40 % av virkesförrådet vardera. Björk 12 %, contorta 2 % och övriga trädslag 6 %.

Användarvisningsbild

Re: naturligare skogsbruk

p till p  
#550695 Det vore bra att även tänka på kvalitet verket ska ju gå att använda i byggnation är det någon som vill ha grenigt virke som vrider sig vill någon ha virke som har vuxit med små årsringar i början och stora på sluten.

Avatar Fallback

Re: naturligare skogsbruk

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#550768 Möjligen när det gäller tall men eftersom tall inte växer i blädningsskog så är det kört redan där.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).