Alternativt skogsbruk, blädning och hyggesfritt

Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

116 inlägg 44365 visningar 22 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#531120 Vi som jobbar med skogen tycker ju att vi har nyckeln till världens räddning. Vi tillverkar världens bästa material av vatten, solljus och koldioxid på nästan vilken markplätt som helst i en evig process som aldrig tar slut. Så kanske det inte är jättevackert hela tiden överallt men vi jobbar på det.

Avatar Fallback

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

Vilsten  
#531124
Sillero skrev: Men, jag tycker ändå, eller just därför, att det är av största vikt att vi tar fram metoder i skogsbruket som är skonsammare mot skogsmiljön än vad vi ser i dag. Det måste finnas andra sätt att ta ut materialet från våra skogar. Jag vet att det finns alternativa brukningsmetoder. Använd då dessa för f-n!

Jag och förmodligen de flesta skogsägare med mig skulle gärna se att det högs manuellt och kördes ut med häst och timmerdoning på vintern. Om du eller naturskyddsföreningen/skydda skogen/ornotologiska föreningen/skogsstyrelsen betalade mellanskillnaden jämfört med konventionella metoder.

Det är dyrt nog att äga/sköta skog idag så utrymmet för dyrare metoder finns inte.

Användarvisningsbild

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

Lars Lundqvist SLU  
#531132 Första bilden, där du säger att det är markberedning, där ser jag bara avverkningsrester och ett väldigt tjockt humuslager som är upprivet. Men jag tror mig skymta en sten längre bort. Så frågan är vad det är du fotograferat. Är det en torvfläck som markberedaren passerat igenom utan att notera att det är torv, är det bara spår av själva avverkningen eller vad är det?

Direkt efter en slutavverkning är ett hygge täckt av grenar och toppar som gör att det ser väldigt ostädat ut, men grenar och toppar sjunker ihop och förmultnar ganska fort. Humus som blir uppriven sjunker också ihop och förmultnar så småningom. Markberedning ska, om den görs rätt i stort sett bara frilägga mineraljorden, dvs få undan humustäcket på en bit. Vid högläggning gör man lite mer eftersom man vänder upp lite av mineraljorden som en "mössa" ovanpå den upp-och-ner-vända humusfläcken. Men markberedning "förstör" inte naturen. Den ändrar ytstrukturen på en begränsad yta.

Sen undrar jag vad Sillero menar med
Sillero skrev:metoder i skogsbruket som är skonsammare mot skogsmiljön än vad vi ser i dag.


Skonsammare för vem eller vad och sett i vilket tidsperspektiv? Naturen är i sig själv inte speciellt skonsam mot nånting utan naturen bara är, som den är. Och alla växt- och djurarter i skogen är inte gynnade av "skonsamma metoder". Det finns mängder av arter som tvärtom gynnas mer ju radikalare skogen och skogsmarken behandlas. Så frågan är väl vilka arter är viktigast och hur viktig är estetiken, hur det ser ut?

Användarvisningsbild

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

Seb macahan  
#531138 Jag tycker det är bra att @Sillero lägger upp för diskussion.
Ibland blir man upprörd och irriterad. Men inte alltid för att man har rätt. Allt i vår värld är en tolkning av dig/oss som enskild individ. Jag håller med dig att körskadorna inte är vackra och varenda skogsägare hade blivit nedstämda av att finna sin skog i detta skick. Markberedning är mer "luddigt" man har ju beställt att man ska riva upp marken, svårt o definiera hur mycket. Men visst finns det mildare markberedning som inte stör ögat så mycket.
Men, idag har vi lyckats tro att allt som vi människor påverkar naturen är till ondo, vilket det inte alltid är. Ska vi sluta att påverka jorden totalt får vi utplåna oss själva. Nästan alla som inte äger skog tror att vi skogsägare tjänar miljoner och bara sitter o räknar pengar hela dagarna. Tittar man på det hela med lite mer nyanserad syn och räknar in hela totalekonomin förstår man snabbt att precis som i alla andra verksamheter så finns det inga utrymme för extra "onödiga" kostnader. Dessa andra "alternativa" metoder som du nämner, vilka är det du syftar på?
Visst ser jag vissa led i näringen som skulle kunna effektivisera, men: virket på brädgården är dyrt, Svenska/nordiska hus är dyra sett i världen, brädgårdarna ligger ofta på rörelsenetton på 3-5% lägre är nog svårt, sågarna: har ju inte direkt levt några guldår, fler sågverk har lagts ner pga dålig lönsamhet och flera sågverk kämpar på. Huggar grupperna (skotare/skördare) inget vittnar om att ekonomin för dessa är skimrande. Många går på fasta avtal och är låsta tills deras maskiner börjar bli neramoterade men då börjar det bli dags o byta. Tror man får vara ganska skicklig och ha lite tur om detta ska gå ihop.
Sedan har vi sista ledet oss, som redan nu tycker vi är underbetalda och ser svag lönsamhet med tanke på förvärvskostnader etc. Vem ska betala?
Givetvis, bara för att man har för dåligt netto kan/får/ska man inte vålföea sig hur som helst, men jag är rätt säker på att de flesta försöker så gott det går, men ibland skiter det sig. Det gör det i alla branscher. Men när det händer i skogen så ser alla en välgödd herre i hatt och med en cigarr i munnen sittande vid sitt ekbord och trumma i travarna med tusenlappar. Inte kan väl han bry sig om naturen???
När det mer ofta är en entusiastisk och naturintresserad person som vårdar skogen i generationer och allra helst skulle låtit den stå kvar, kanske som minne av första jakten med farfar, eller första planteringen med sin egen far etc. Vi värnar alla om så lite påverkan som möjligt, men som det ser ut just nu så går det "rätt" för det mesta.

Användarvisningsbild

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

Sne4  
#531163 Först, så är det intressant att se Silleros perspektiv ochvdrt var verkligen fina bilder i den andra tråden.

Nog försöker de flesta skogsägare att undvika kör skador, själv så lyckades jag få en som verkligen gick med på att avverka min skog när det borde vara som mest tjäle. Annars hade jag fått vara överlycklig om det sett så pass fint ut som bilderna i denna tråd.

Men, hur ser alternativen ut så - vad skulle du vilja se Sillero för typ av metoder?
Vad använder du själv?

Vem ska betala för detta, de som är skogsägare eller hela samhället?
ofta lyfter ej skogsägande parter upp "allmänintresset" för skogen.

Med mina blöta marker så kommer jag att satsa på mer eller mindre gallringsfritt och förbättra vägarna i skogen.

Användarvisningsbild

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

Sillero  
#531166
Lars Lundqvist SLU skrev:Första bilden, där du säger att det är markberedning, där ser jag bara avverkningsrester och ett väldigt tjockt humuslager som är upprivet. Men jag tror mig skymta en sten längre bort. Så frågan är vad det är du fotograferat. Är det en torvfläck som markberedaren passerat igenom utan att notera att det är torv, är det bara spår av själva avverkningen eller vad är det?

Direkt efter en slutavverkning är ett hygge täckt av grenar och toppar som gör att det ser väldigt ostädat ut, men grenar och toppar sjunker ihop och förmultnar ganska fort. Humus som blir uppriven sjunker också ihop och förmultnar så småningom. Markberedning ska, om den görs rätt i stort sett bara frilägga mineraljorden, dvs få undan humustäcket på en bit. Vid högläggning gör man lite mer eftersom man vänder upp lite av mineraljorden som en "mössa" ovanpå den upp-och-ner-vända humusfläcken. Men markberedning "förstör" inte naturen. Den ändrar ytstrukturen på en begränsad yta.

Sen undrar jag vad Sillero menar med
Sillero skrev:metoder i skogsbruket som är skonsammare mot skogsmiljön än vad vi ser i dag.


Skonsammare för vem eller vad och sett i vilket tidsperspektiv? Naturen är i sig själv inte speciellt skonsam mot nånting utan naturen bara är, som den är. Och alla växt- och djurarter i skogen är inte gynnade av "skonsamma metoder". Det finns mängder av arter som tvärtom gynnas mer ju radikalare skogen och skogsmarken behandlas. Så frågan är väl vilka arter är viktigast och hur viktig är estetiken, hur det ser ut?


Jo, jag vet att vissa arter gynnas av dagens skogshantering och de har ju naturligtvis sitt existensberättigande i vår skogsflora. Ändå är det nog så att vi som är engagerade i att rädda/skydda växtarter kanske ser något mer på de "exklusiva" arter, vilka är sällsynta/unika "världsöver". Där har vi orkidén skogsfrun som ett bra exempel. Den estetiska aspekten kommer in i högsta grad när det gäller besöks-/naturturismen. Den glöms många gånger bort i skogsdiskussionen. Naturturismen i vårt land genererar icke försummbara intäkter och många arbetstillfällen för vår glesbygd. Naturturister från kontinenten besöker oss i stor utsträckning för våra skogars skull. Dessa besökare är starkt kritiska till vad de nu ser i det Svenska skogslandskapet. De överväger nu att åka till andra länder, som fortfarande har orörda skogar kvar. Där finns fortfarande några få.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

Sillero  
#531173
Sne4 skrev:Först, så är det intressant att se Silleros perspektiv ochvdrt var verkligen fina bilder i den andra tråden.

Nog försöker de flesta skogsägare att undvika kör skador, själv så lyckades jag få en som verkligen gick med på att avverka min skog när det borde vara som mest tjäle. Annars hade jag fått vara överlycklig om det sett så pass fint ut som bilderna i denna tråd.

Men, hur ser alternativen ut så - vad skulle du vilja se Sillero för typ av metoder?
Vad använder du själv?

Vem ska betala för detta, de som är skogsägare eller hela samhället?
ofta lyfter ej skogsägande parter upp "allmänintresset" för skogen.

Med mina blöta marker så kommer jag att satsa på mer eller mindre gallringsfritt och förbättra vägarna i skogen.


De metoder jag syftar på, och skulle vilja använda, är någon form av selektiv avverkning, blädning. Men, dagens maskinpark är inte anpassade för den typen av avverkning. Jag vill minnas att SLU för något år sedan i en undersökning kom fram till att artdiversiteten i skog gynnades av blädning; inte kalavverkning.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

Torbjörn Johnsen  
#531178 Blädning må ha sina födelar men att man kan använda mindre maskiner/göra mindre körspår är inte en av dem. I den här tråden Maskinval för blädning finns mer diskussioner kring detta. I blädningsskogsbruket avverkas de grövsta träden och man kör oftare i beståndet jämfört med vad som görs i trakthyggesbruket. Lösningen för att slippa den typen av körspår är nog snarare planering, användning av markfuktighetskaror och förhoppning om någon tjälad vinter ibland :d

Användarvisningsbild

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

bengt.a  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#531180
Sillero skrev:
Bax skrev:Jag håller med om att körskadorna och markberedningen inte är vackra.
Man kan också vrida lite på huvudet och fundera på om t.ex. detta är våldtäkt på moder jord?
Eller, vad gör människan som INTE är våldtäkt på moder jord?
1540910428_n-tokyo-a-20180715-870x580.jpg


(det var bara en slump att det blev en bild på just Tokyo)


Jo, du har alldeles rätt. Allt vi människor gör tär på vår planets kapital. Våldtäkterna på "moder jord" är oräkneliga. Men, jag tycker ändå, eller just därför, att det är av största vikt att vi tar fram metoder i skogsbruket som är skonsammare mot skogsmiljön än vad vi ser i dag. Det måste finnas andra sätt att ta ut materialet från våra skogar. Jag vet att det finns alternativa brukningsmetoder. Använd då dessa för f-n! Ursäkta ordvalet, men jag blir så upprörd, när jag ser dagens hantering av våra vackra skogar, att jag inte kan hålla tillbaka. FY!!

Du fick en fråga du inte svarat på, hur sköter du din skog, och vilka metoder ska användas, verkar inte som att du läser folks erfarenheter.

Avatar Fallback

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

erm  
#531185 Intressant. Till Sillero, naturturism kan säkert generera en del pengar men de birar inte till ett fosilfritt samhälle vilket skogsindustrin gör.
Å rörande biologisk är det inte ett likhetstecken mellan brukande och lägre biologisk mångfald. Ett exempel som är intressant är Arlanda flygplats som det visat sig ha väldigt hög bilogisk mångfald.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.a ... el=6958351

Avatar Fallback

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

ocke  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#531186 Detta får nästan tolkas som en reklamfilm för hyggesfritt.

Tycker man glömmer två stora faktorer i denna film/forskning (vilket man troligen har avgränsat sig ifrån) ekonomin och risken för stormskador. Man är och nosar på dessa områden men undviker de gärna för att de själper hela modellen enligt mig. Det går inte att bedriva ett skogsbruk som går med förlust. Ska man börja med hyggesfritt måste någon vara villig att betala för detta. Hur täcker man upp för 20% mindre tillväxt med samtida ökade drivningskostnader?Upplever inte att denna marknad finns idag.

Användarvisningsbild

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

Sne4  
#531187 Selektiv avverkning / plockhuggning / blödning osv tror jag ställer en del krav som nog inte alla är med på (bättre pålästa rätta gärna)

Oavsett om maskinparken som finns nu är optimal eller inte så är det stora(större) klunsar som ska ner, få träd per ha och tillfälle, men det krävs en stor maskin vid avverkning och man blr nog ha ett mer permanent nätverk av vägar för att inte skada bestånden då de behöver kommas åt med X års mellanrum istället för XX år. Utseenden blir definitivt ingen pelarsal, utan snarare "fulskog" med kort siktavstånd och ett mer omfattande (synligt) vägnät i skogen. Termen fulskog är hämtad från hur vissa benämner le eller mindre alla stadier av trakthyggesbruk - förut om just de sista åren innan slutavverkning.
Du verkar dock ha ett djupare intresse för vilka arter som växer, så du kanske värderar de olika stadierna annorlunda?

I dina bilder, hur skulle vägnätet se ut där?
marken är ju fortfarande lika blöt och jag antar att nya diken inte får tas upp heller. Vägen gicknkanske inte på på bästa stället, men det är svårt att avgöra utifrån en bild bara. Det såg hemskt ut hos mig med, där jag inte kunde få ner tjälen i backen. Vägen hade dock blivit än värre på andra ställen med en ev sänkt skördare..

Men, återigen - vem ska betala för att på tvinga skogsägare ett dyrare (troligtvis) sätt att sköta skogen?

Andra typer av arter gynnas, men andra missgynnas istället.

Användarvisningsbild

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

Lars Lundqvist SLU  
#531190
ocke skrev:Hur täcker man upp för 20% mindre tillväxt med samtida ökade drivningskostnader?


Två tankefel:
1) Du har inte maximal tillväxt i ditt trakthyggesbruk idag. Om du slutavverkar vid LSÅ så tappar du nästan 20% av produktionen (medeltillväxten). Dessutom har du lägre stamantal än vad som skulle krävas för att få maximal tillväxt.
2) Drivningsnettot påverkas inte av hur tillväxten varit utan bara av hur beståndet ser ut just nu, när du gör avverkningen. Blädning har högre drivningskostnader per kubikmeter än slutavverkning men lägre än gallring och inga kostnader för markberedning, plantering, röjning, osv.

Användarvisningsbild

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

Lars Lundqvist SLU  
#531191
Sillero skrev:De metoder jag syftar på, och skulle vilja använda, är någon form av selektiv avverkning, blädning. Men, dagens maskinpark är inte anpassade för den typen av avverkning.


Dagens maskinpark är ingen begränsning men dagens skogar är ofta en begränsning, fast frågan är ju (igen) vilket tidsperspektiv du har. Om du nöjer dig med att slutavverkningen skjuts på framtiden i 30-40 år så är det inga större problem. Om du däremot kräver att det ska gå att sköta skogen med blädningsbruk långsiktigt så måste du ha en skog som redan är fullskiktad eller åtminstone kan bli det inom 30-40 år.

Nästan all skog i Sverige sköts redan med selektiv avverkning. Nästan all skog gallras ju. Så allt är en fråga om tidsperspektiv, och om omloppstider.

Användarvisningsbild

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

Sillero  
#531198
Torbjörn Johnsen skrev:Blädning må ha sina födelar men att man kan använda mindre maskiner/göra mindre körspår är inte en av dem. I den här tråden Maskinval för blädning finns mer diskussioner kring detta. I blädningsskogsbruket avverkas de grövsta träden och man kör oftare i beståndet jämfört med vad som görs i trakthyggesbruket. Lösningen för att slippa den typen av körspår är nog snarare planering, användning av markfuktighetskaror och förhoppning om någon tjälad vinter ibland :d


Efter att ha läst länken du rekommenderade inser jag att blädning i modern tappning nog inte är något jag kan tycka om. Så har inte blädning framställts i det jag tagit del av tidigare. Hur som helst, blädningsmetoden har i alla fall det goda med sig att markskiktet inte utsätts för så stora fluktuationer i fuktighet som kalhyggesförfarandet innebär; från stekande sol till momentana översvämningar i samband med skyfall. Man behöver inte vara expert för att inse att detta inte kan vara bra för vare sig mark- eller mikroflora. Jag erinrar mig då vad en indianhövding en gång yttrade: "Gör inte större yta i skogen än att skuggan av omgivande träd någon gång under dagen skuggar den".

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).