Alternativt skogsbruk, blädning och hyggesfritt

Nio myter om hyggesfritt skogsbruk

153 inlägg 64247 visningar 32 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Nio myter om hyggesfritt skogsbruk

Lars Lundqvist SLU  
#501787
Diabas skrev:B.la är det många i Västsverige som är rädda att ta för stora träd i sista gallringen


Det har dom all anledning att vara. Blanda inte ihop vad som händer om du gallrar i enskiktad skog med vad som händer i fullskiktad skog. Det fungerar olika eftersom det är helt olika beståndsstruktur och träden har utvecklats på helt olika sätt.

Ytor med fullskiktad skog finns i Skåne, Blekinge, Småland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten, men fullskiktad skog finns naturligtvis på fler ställen. Du får ge dig ut och leta. Ett typiskt kännetecken är att det är dålig sikt i en fullskiktad skog eftersom det dels finns massor av små granar (alltså inte plantor utan små träd) och att alla granar har långa kronor, så det är barr bokstavligt ändå från marken och hela vägen upp till de högsta topparna på de största granarna. Om du ser mer än 15-20 m så är det knappast en fullskiktad skog.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Nio myter om hyggesfritt skogsbruk

Mellberg  
#501805 Full har man varit, men knappast fullskiktad. Har jobbat med skog i över femtio år och detta med blädning är nog den största myten av alla. Blädning blev nog alltid någon form av dimensionshuggning i slutändan, med låga virkesförråd och mycket låg tillväxt (produktion) som följd.

Hyggesfritt i övrigt är ju en ständig gallring, tills det finns en föryngring/underväxt att bygga på! Detta kan vi kalla ett trakthygge, vi slutavverkar de större träden och får i allmänhet en ojämn och svårskött skog att att ta hand om. Kalhyggesbruket handlar om hyggesrensning och någon form av kultur, självsådd/plantering/sådd.

De flesta skogar vi avverkar idag är inte planterade, utan föryngrade på annat sätt.

Avatar Fallback

Re: Nio myter om hyggesfritt skogsbruk

sveakatten  
#501809 sveakatten skrev:
skulle det gå att ta bort granen och tallen skulle fortsätta växa,skulle det fungera?”

ställ frågan i tråden om blädningsbruk istället, så ska du få ett svar. ;)

Hoppas det här är rätt tråd för att jag ska få ett svar det är ju i alla fall hyggesfritt?

Det där har jag funderat på, att det kommer gran först är ju ingen tvivel om, men det brukar ju också komma tall.
Men den blir ju bortträngd av ganen, skulle det gå att ta bort granen och tallen skulle fortsätta växa,skulle det fungera?

Avatar Fallback

Re: Nio myter om hyggesfritt skogsbruk

JaktGripen  
#501817 Spännande tråd, roligt att se att Lars tar sig tid! Min reflektion blir ju att hyggesfritt inte är något man bara väljer (om man vill ha ekonomi) utan det är redan valt åt en iom att det tar så lång tid att ställa om. Spännande!

Till Lars - det finns alltså inte ens nere i södra Sverige möjlighet att köra annat i blädningsskog tex bok?
Har vi någon mer info om hur hyggesfritt skulle påverka det jaktbara viltet - mer skydd mindre mat?

Användarvisningsbild

Re: Nio myter om hyggesfritt skogsbruk

Diabas  
#501820 Det låter mycket intressant. Jag behöver se det för att tro det, samt prata med någon som har hållit på med det i ca 30 år. Finns det objekt i Västergötland, Dalsland eller Bohuslän?

Användarvisningsbild

Re: Nio myter om hyggesfritt skogsbruk

Lars Lundqvist SLU  
#501843
sveakatten skrev:att det kommer gran först är ju ingen tvivel om, men det brukar ju också komma tall.
Men den blir ju bortträngd av ganen, skulle det gå att ta bort granen och tallen skulle fortsätta växa,skulle det fungera?


Nej.
Tallen blir inte bortträngd utan det som händer är helt enkelt att tallarna till sist dör därför att överbeståndet är för tätt.

Tall och gran är helt olika trädslag som fungerar helt olika. Tall är anpassad till en miljö med återkommande skogsbränder medan gran tvärtom är anpassad för en miljö där det i princip aldrig brinner. Det här gör att dom fungerar helt olika inne i sluten skog.

Granplantor inne i skogen bygger upp en relativt stor barrmassa i förhållande till sin storlek och det kan de göra genom att de behåller barren under många år. Granar kan ha 7-8 årgångar barr och de satsar huvuddelen av sin energi på att överleva, inte på att växa. De har ofta en ganska stadig stam och mycket barr i förhållande till sin storlek, men väldigt korta skott. Därför tar det ofta 50 år för de små granarna att nå brösthöjd inne i den slutna blädningsskogen. De vet att tids nog blir de stora och kan börja blomma och producera frö.

Tallplantor fungerar helt annorlunda. De vet att det snart kommer en brand igen och då gäller det att vara stor nog att överleva branden. Därför satsar de alla sina begränsade tillväxtresurser på att växa på höjden och de har oftast bara en eller möjligen två årgångar barr. Stammen är oftast tunn och gänglig och toppskotten betydligt längre än hos granar i samma storlek. Men till slut dör de men de små granarna finns kvar. För att tallplantorna ska överleva måste man glesa ut överbeståndet, rejält, och hålla det lika glest framöver.

Det här är inget nytt. Det konstaterades redan på 1890-talet när Holmerz och Örtenblad tittade på vad som hade hänt i de skogar i norra Norrland där man hade kört en första omgång dimensionshuggning från mitten av 1800-talet. De såg ingenstans det de kallade "nöjaktig föryngring" eftersom det kom ingen tall i restbestånden men däremot ofta gran.

@Ulf1 sammanfattar egentligen på ett bra sätt (utan att veta om det) hela diskussionen om hyggesfritt och varför den blivit så konstig:

ulf 1 skrev:men om jag nu vill ha löv och tall också, ska jag då lägga mig ner och dö, - - - .. det är ju så löjligt att döma ut blädningen med annat än gran, på så lite forskning


Om man vill ha löv och tall, som är pionjärträdslag, så måste man helt enkelt sköta skogen så det passar de trädslagen och då blir det någon form av modifierat trakthyggesbruk, ungefär som det @Mellberg beskriver: gradvis utglesning av den gamla skogen tills det kommer föryngring. Och vill man då ha tall så måste man glesa ut ganska rejält. En tumregel säger att överbeståndet inte bör hålla mer än ca 10-12 m2 grundyta om en tallföryngring ska kunna överleva och växa bra.

Och apropå "lite forskning" – det har forskats om blädning sen slutet av 1800-talet och publicerats massor av studier, men inte i Sverige och inte på svenska. Det hela började i Tyskland, Schweiz och Frankrike, och det var först i mitten av 1900-talet som det började komma studier från USA, Kanada, Norge, Sverige, Finland, Ryssland, Japan, etc. Nyare litteratur finns ofta på engelska men för äldre studier av blädningsbruk är det tyska och franska som gäller. Och en generell slutsats i alla de äldre studierna är att med de trädslag vi har här uppe i norra Europa fungerar blädningsbruk bara med gran. Nere på kontinenten fungerar det med blandning av gran, silvergran och bok, och under väldigt speciella förhållanden möjligen med bok, men det är extremt ovanligt.

JaktGripen skrev:Till Lars - det finns alltså inte ens nere i södra Sverige möjlighet att köra annat i blädningsskog tex bok?


Jag har hittills inte sett nåt exempel som tyder på att det skulle funka i bokskog i Skåne. Delvis handlar det nog om att ju bördigare marken är, desto svårare blir det att få inväxningen att fungera samtidigt som virkesförrådet hålls på en så hög nivå att tillväxten blir hög.

JaktGripen skrev:Min reflektion blir ju att hyggesfritt inte är något man bara väljer (om man vill ha ekonomi) utan det är redan valt åt en iom att det tar så lång tid att ställa om.


Exakt! Om du har en blädningsskog, alltså en fullskiktad granskog, så går den att bläda under oöverskådligt lång tid. Att den redan är fullskiktad visar ju att den kan vara fullskiktad och att dynamiken fungerat som den ska under det senaste seklet eller nåt sånt, och alltså fungerar blädningsbruk nåt sekel till. Om du inte har en fullskiktad granskog, då finns det andra varianter för den som vill göra nåt annat än standardmetoden kalhuggning-markberedning-plantering. Olika varianter av naturlig föryngring under fröträd och skärm kan fungera bra, och antingen gör man det likformigt i hela beståndet på en gång, eller så sprider man ut det hela i tiden och får en etappvis slutavverkning i form av exempelvis luckhuggning. Fast om man ska leja för avverkning en så gör den utdragna processen och småplottrandet naturligtvis att det hela blir dyrare än en konventionell slutavverkning.

JaktGripen skrev:Har vi någon mer info om hur hyggesfritt skulle påverka det jaktbara viltet - mer skydd mindre mat?


Det beror på vilka viltslag och vilken sorts hyggesfritt.
Blädningsbruk: gynnar sannolikt skogshönsen (både skydd och blåbärsris med mätarlarver lagom tills när kycklingarna kläcks) men knappast klövviltet.
Modifierad slutavverkning: beror antagligen lika mycket på hur du gör med resten av skogen.

För den som vill lära sig mer om blädningsbruk och som kan läsa tyska finns det en bra bok av professor Jean-Philippe Schütz, "Der Plenterwald". Det finns även en bra bok på engelska, skriven av den amerikanske professorn Kevin O'Hara, "Multi-aged Silviculture". Allt i böckerna går inte att översätta till svenska förhållanden med våra trädslag, men de ger en bra allmänbildning om blädningsbruk.

   TS
Avatar Fallback

Re: Nio myter om hyggesfritt skogsbruk

sveakatten  
#501855 Tack för du svarar Lars. :-bd

Avatar Fallback

Re: Nio myter om hyggesfritt skogsbruk

skogsdoft  
#501856 Brist på gamla träd – var femte vedlevande skalbagge i Europa hotad

http://www.natursidan.se/nyheter/brist- ... opa-hotad/

Avatar Fallback

Re: Nio myter om hyggesfritt skogsbruk

Tosca  
#501870
skogsdoft skrev:Brist på gamla träd – var femte vedlevande skalbagge i Europa hotad

http://www.natursidan.se/nyheter/brist- ... opa-hotad/

Ja, det kan nog anses viktigt att bevara de beteshagar med gamla träd som vi har kvar - de innebär ju ett viktigt tillskott i vår mångfald.

Användarvisningsbild

Re: Nio myter om hyggesfritt skogsbruk

Sne4  
#501897 Här kommer lite kurslitteratur till Waldbau II och IV av Schütz om Blädning. :geek:
-Kanske nära boken?
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/sp ... -02-03.pdf

Lite annat smått och gott:
http://www.wm.ethz.ch/studium/lehrmater ... ripte.html
http://www.wm.ethz.ch/studium/lehrmater ... erung.html

Avatar Fallback

Re: Nio myter om hyggesfritt skogsbruk

erikl  
#501898 @Lars Lundqvist En fröjd att läsa dina sakliga och informationsrika inlägg!

Avatar Fallback

Re: Nio myter om hyggesfritt skogsbruk

åberg  
#501902
erikl skrev:@Lars Lundqvist En fröjd att läsa dina sakliga och informationsrika inlägg!

Håller med. :-bd

Användarvisningsbild

Re: Nio myter om hyggesfritt skogsbruk

Jig  
#502666 Om man nu är beredd att ta smällen i ekonomi och tillväxt i skogen och vill ställa om från likårig, enskiktad granskog till fullskiktad blädningsbar skog och anser sig ha så lång tid som det krävs. Finns det olika sätt att uppnå det och går det att säga vilket sätt som är bäst för olika situationer (nyplantering, röjning, förstagallring, andragallring slutavverkningsbar skog)? Dvs som uppnår önskat resultat effektivast (kortast tid, med minst förlust i tillväxt etc). Och hur mycket sämre blir det generellt (för få kan väl riktigt hävda att ekonomin inte spelar någon roll i slutändan)?

Filip

Användarvisningsbild

Re: Nio myter om hyggesfritt skogsbruk

Lars Lundqvist SLU  
#502671 Bra fråga...

Till att börja med så finns det inga dokumenterade exempel som visar hur det fungerar utan för att kunna svara måste jag pussla ihop det vi vet om olika delprocesser osv.

Det som bestämmer hur lång tid det tar är tiden det tar för plantor som startar inne i den enskiktade skogen att nå ikapp de minsta träd som finns idag. Så utgångsläget är helt avgörande. Om du startar med en gammal enskiktad granskog utan underväxt så är det i praktiken kört, för då talar vi om 100-150-200 år. Om du däremot startar i en skog som är på väg att lämna ungskogsfasen men ännu har en vit till första gallring så kan du utnyttja de träden på ett smart sätt. Och då går det förmodligen på mindre än 100 år. Men priset är högt. Du måste hugga sönder och se till att skogen blir ojämn både i storlek och rumsligt. Luckig, täta grupper, och gärna försöka plantera möngder av plantor inne i skogen. Flera tusen per hektar och flera gånger. Och produktionsförlusten vi talar om ligger såvitt vi kan bedöma på 50% eller nåt sånt.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Nio myter om hyggesfritt skogsbruk

Jig  
#502790 Tack för svaret Lars. Det blev väl en sammanfattning av det du skrivit om omställning på fler ställen i tråden. I långa informativa trådar som denna finns alltid risk att jag missat något, men efter en ny genomläsning prövar jag en fråga till som jag inte riktigt sett svar på.

Finns det situationer (markförhållanden, klimat, nederbörd etc) där det fungerar bättre med fullskiktad blädningsskog än trakthyggesbruk?

Det vill säga om man anser sig ha möjlighet att ställa om en enskiktad skog utan att bekymra sig om produktionsförluster på 50% under ett sekel eller så, finns förhållanden då man bör göra det av anledningen att när man väl har en blädningsskog så fungerar den bättre?

Ett konkret exempel från vår egen skog. Vi ser vad vi upplever som misslyckade föryngringar med markberedning och plantering efter slutavverkning. Jag vet inte om det finns andra anledningar till misslyckandet (det var "före min tid"), men en hypotes vi har är att våra fuktiga/blöta lerjordar blir värre med avseende på mängden vatten när skogen avverkas och de som förbrukar vattnet försvinner och att det gör det svårt för plantorna att ta sig. Tanken är då att det hade varit bättre att ha kvar uppvuxen skog med naturlig föryngring under.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).