Alternativt skogsbruk, blädning och hyggesfritt

NATURKULTUR

57 inlägg 33941 visningar 7 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: NATURKULTUR

Tosca  
#253376 Det står en hel del i den här tråden:

viewtopic.php?f=1&t=14185&p=181351&hilit=+bl%C3%A4dning#p181351

Användarvisningsbild

Re: NATURKULTUR

Baggböla  
#253383
Skogsola skrev:Det lär du faktiskt få. För några år sedan hade du inte fått men opinionstrycket har fått Skogsstyrelsen att mildra sin lagtolkning.Naturkultur har väl inte blivit prövat.

För det första så är inte naturkultur förbjudet. Det är eventuella konsekvenser av det som gör att den strider mot lagen.

Efter som naturkultur är en ekonomisk princip fokuserat på maximalt nuvärde. En hög ränta som får följden att det blir ett kalhygge eller att man helt enkelt dimensionshugger allt av värde och lämnar resten. Man tar inte hänsyn till det kvarvarande beståndet. Det är inte tillåtet att hugga sönder sin skog så tillväxten sjunker under 10§. Dvs man hugger så mycket att man sänker tillväxten. Dvs skövlar skogen och förbjudet.

En lägre ränta så kan det enskilda ingreppet snarare se ut som en försiktig höggallring. Och alltså inte förbjudet. Naturkultur är alltså både tillåtet och förbjudet.


Sedan så finns det en viss paradox i naturkultur

Enkel instruktion till trädmärkaren. Gallra bort ekonomiskt mogna träd, dvs. träd som efter gallringen inte ger acceptabel ränta på sitt drivningsnetto
- Naturkultur Mats Hagner

Trädmarkeraren skall alltså stämpla ut träden enligt naturkultur och när denne börjar så måste denne veta drivingskostnaden för trädgruppen för att veta nettot. Men eftersom drivningskostsnaden är beroende av faktorer som medelstam och uttag per ha, trädmarkeraren ska alltså på förväg veta uttag per ha och medelstam när denne ska märka ut träden. Men kostnaden minskar med ökad medelstam och ökat uttag per ha och en trädgrupps drivningssnetto har alltså helt andra förutsättningar i början eller senare. Eftersom drivningsnettot är beroende av summan alla trädgrupper så blir detta svårt. Det är som att försöka bygga taket innan man har lagt grunden på ett hus. Drivningsnetto i trädgrupp???


molnia skrev:men vad skiljer blädning från naturkultur då?Blädning är en skogsskötselsystem där man kontinuerligt höggallrar sekundära skuggtåliga trädslag - gran. Syftet är att hela tiden ha samma tillväxt och uttag under hela tiden. Och kräver att beståndet är fullskiktat från början, vilket väldigt få marker är. Man slipper föryngringskostnader, röjningar och klena gallringar. Dock så blir det dyr avverkning i blädningarna. Blädning sker beståndsvis och inte i trädgrupper som i naturkultur.

Blädning
Fördelar
Gynnar skuggkrävande arter typ lavar och mossor
Ingen föryngringskostnad
Ingen röjningskostnad
Inga "fula" hyggen
Stort timmerutbyte
Möjligheter till avverkning och avkastning av naturmiljöer?
Nackdelar
Svårt
Osäkert
Stor rötrisk
Endast ståndortförhållanden tillämpbart enligt SIS
Risker med permanenta basvägar
Litet uttag per ha = dyrare avverkning
Kräver fullskiktat bestånd (5% av Sveriges prod skogsmark)
Risker för skador på beståndet med höggallring med hänsyn till inväxningen
Stor skördare i "gallring" med litet uttag per ha = dyrt
Mindre skotare i stickvägarna = dyrt
Hindrande underväxt = dyrare avverkning
Ingen förädlingseffekt
Begränsat massaveds och energiuttag
Minskad tillväxt jämfört med trakthyggesbruk
Endast gran
Ingen naturskön pelarsal
Alltid en dyrare avverkning
Bara vintertrakter?


Naturkultur tar ingen hänsyn till annat än maximalt med pengar nu. Det är en ekonomisk princip. Finns en skillnad i grundtanken i blädning och naturkultur. I naturkultur fokuserar man på uttaget och i blädningen fokuserar man på det kvarvarande beståndet

Vid maximering av trädgruppens nuvärde finns ingen anledning att beakta egenskaperna hos "beståndet”. Detta är ett begrepp som bör förpassas till historien efter att man övergått till en skogsskötsel som syftar till ekonomisk optimering
- Mats Hagner


Både trakthyggetsbruk med höggallring, eller blädning eller naturkultur kan dock enskilda ingrepp precis likadana ut, beroende på ränta. Men tanken är dock väldigt olika.

I övrigt gäller kortfattat, att blädning är en helt teoretisk metod, som inte kan genomföras vid praktiskt skogsbruk, dels genom kravet på omfattande dyrbara förberedelser, dels genom att dessa förberedelser trots allt inte ger någon ledning vid valet av träd.
- Mats Hagner själv tycker om blädning

Avatar Fallback

Re: NATURKULTUR

sveakatten  
#253402 http://www.kontinuitetsskogsbruk.se/sida8.htm

Fast det är väl kanske mera åt det här hållet som jag vill ha det.
http://naturskogsbruk.se/apteringskurs- ... lementson/

Att jag började fundera på något annat än att hugga fall, är väl mest för att jag inte vill att mina barn endast ska ha en röjnings yta kvar.
Jag tycker heller inte om att ta bort över hälften av träden innan dom växt färdigt.
Tycker inte om grovkvistig tall.
Tycker det borde vara vettigare att ta bort dom träden som är "färdiga"

Men det är väl som jag säger, jag har ju inte kunskapen om hur det fungerar.
Men intresserad av att prova, så länge jag inte huggit bort all skog kan jag ändra mig. :grin:

Avatar Fallback

Re: NATURKULTUR

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#253413 Jag tolkar Baggbölas redogörelse om Naturkultur att det enbart handlar om att riva åt sig godbitarna i skogen och lämna resten åt sitt öde. Det sättet var vanligt på 1800-talet så inget är nytt under solen.
Jag skotade en gång i ett bestånd där det hade gått att göra en fin timmerställning av tall. Alla fina tallar hade gubben låtit hugga ner. Kvar stod ett glest underbestånd av senvuxna decimetergrova granar. Var det naturkultur eller var det blädning eller vad var det?

Användarvisningsbild

Re: NATURKULTUR

Peteflamingstar  
#253419 Dumheter?

Skämt åsido, man råkar ibland på bestånd där markägaren hugger själv och tänker sig att föryngra med de granar som kommer upp i luckorna i det redan glesa och ofta gallrade beståndet. Lite som att överhålla fröträd när föryngringen redan är flera meter hög under. Visst, man slipper "hygget" och planteringskostnaden, men risken att slå sönder ungskogen/undre skiktet och glesa ut det ännu mer, är överhängande. Sedan har man ett bestånd i 30-40 årsåldern med grundytor på 14-15, bara att invänta föryngringsavverkningen 40 år senare...

Avatar Fallback

Re: NATURKULTUR

sveakatten  
#253429 Hur man ska sköta skogen för att det ska bli som bäst, det vet inte jag, men jag tar gärna goda råd från er som vet.

Här är boken som vi fick på kursen, läs den och bilda er en egen uppfattning.

http://www.fsy.se/naturbruk/blanketter/blankett162.pdf

Avatar Fallback

Re: NATURKULTUR

Skogsforskare  
#253648 Om du vill lära dig mer om skogsbruk så skulle jag nog hellre rekommendera helt andra böcker, exempelvis Skogsskötselserien:

http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-br ... selserien/

De olika kapitlen är skrivna av specialister inom respektive område och är dessutom fackgranskade av andra än författarna. Hagners bok om Naturkultur (länken i ovanstående inlägg) innehåller massor av felaktigheter och högst personliga tolkningar av olika studier, och saknar dessutom alla studier som talar emot det som påstås.

Avatar Fallback

Re: NATURKULTUR

sveakatten  
#253657 Att jag länkade till boken var för att det brukar vara bra att få läsa hans ideer själv, och bilda sig en egen uppfattning.
Du har säkert rätt i att mycket är fel, men det var där jag började inse att det finns fler än ett sätt att sköta en skog på, och jag vet inte vilket sätt som är rätt
.
Jag har läst igenom nästan allt material i den serien och om man vill ha fina timmer träd så verkar det vara svårt att praktisera det vanliga sättet att sköta skogen.
Ska man få fin skog måste man plantera väldigt tätt eller ha en tät skärm över, och vad jag kan förstå så utveklas inte rötterna lika bra på planterade träd som på frösatta, vilket skulle kunna vara ett problem vid dessa stormar.

Men som jag sagt, jag kan inte detta, och är det någon som är intresserad att gå med mig i skogen och tala om hur jag ska göra vore det snällt.

Jag har haft 2st från Skogsstyrelsen med mig i skogen och dom tycker det så bra ut men det kan ju finnas bättre sätt.

Avatar Fallback

Re: NATURKULTUR

Skogsforskare  
#253665 När det gäller rotutvecklingen är det skillnad på trädslag. Gran kan skicka ut nya rötter, direkt från stammen, ovanför de gamla, vilket gör att gran rent generellt har lättare att få bra rotutveckling än tall, som inte har den förmågan. Tallens huvudrötter bildas när den är en liten planta, och sen kan det inte bildas nya huvudrötter. Detta skapade problem på 1970- och 80-talet (rotsnurr) men idag har man löst problemen.

Det absolut viktigaste för att få hög kvalitet på talltimmer är att låta träden bli tillräckligt grova och för det krävs egentligen bara tid. Det finns ett motsatsförhållande mellan hög sågtimmerkvalitet och hög tillväxt. Därför får man generellt bättre kvalitet på svagare marker. Tät självföryngring under skärm, försenad röjning tills tallarna är 5-6 m, och lång omloppstid, ger lika bra timmerkvalitet som den man hittar i Norrland idag.

Det finns mer än ett sätt att sköta skog på, nämligen två! :)
Trakthyggesbruk och blädningsbruk. Inom vart och ett av dom kan man sen variera i det oändliga.

Att du kanske inte fick så många konkreta råd i Skötselserien beror just på att man kan göra på så många olika sätt och ändå få fram ett bra resultat (beroende på hur man definierar sitt resultat), och att det är väldigt mycket man inte vet. Den mesta kunskapen som finns rör hela bestånd, inte enskilda träd, beroende på att individuella träd uppför sig så olika, men totalen på beståndsnivå blir trots det ungefär densamma.
Stamantal, grundyta och ålder är de viktigaste faktorerna när man ska sköta sin skog. Har man bara rimligt stamantal och grundyta vid given ålder så kan du sen göra lite som du vill, så som du tror är bäst.

Avatar Fallback

Re: NATURKULTUR

sveakatten  
#253768 Vad jag förstår har man fortfarande problem med plant , åtminstonde av Contorta?

Om man ska ha bra egenskaper på virket så bör man nog tänka på det redan när man sätter plant eller frön, vad jag förstår?

Gäller väl lika med gallringen, normal gallring som vi gör idag är väl inte så bra för virke med bra egenskaper?

Eller är jag ute och simmar igen :oops:

Avatar Fallback

Re: NATURKULTUR

conronka  
#253806 Hör av dig till SCA själv

Oj Oj ! Sca gör i princip vad som helst för att säkra virkesanskaffningen,Att "marknadsanpassa"avverkningsmetoden enligt kundens önskemål torde väl vara en nog så viktig del i köpverksamheten.Sedan vill jag understryka att jag är intresserad av att veta hur kontinutesskogsbruk klarar stormar likt Dagmar,Ivar etc.då det talats mycket om det.Sedan får jag väl ödmjukt medge att begreppet naturkultur kanske är i bredaste laget då det kan klistras på i princip alla skogsbestånd där arbetsinsatsen ses som en belastning.

   TS
Avatar Fallback

Re: NATURKULTUR

Skogsforskare  
#253943 Hur tänker du dig att ditt "kontinuitetsskogsbruk" ska fungera?

Avatar Fallback

Re: NATURKULTUR

conronka  
#254000 Nja jag har nog inte tänkt försöka på annat än en vindpinad gallring i liten skala som ett försök. Men annars är väl tanken att skogen skall innehålla träd i alla åldrar där uttaget inriktas på de lönsammaste individerna.Personligen är jag skeptisk men vill inte såga tanken utan förhoppningsvis få lite bredare perspektiv på metoden via detta forum.Det finns ju en uppsjö av alternativa metoder som till ex. Lövskärmar,Granskärmar,You name it.Och många av dessa fungerar ypperligt på vissa marker men sämre på andra.

   TS
Avatar Fallback

Re: NATURKULTUR

Skogsforskare  
#254002 Skärmar är egentligen nåt helt annat. Det blir lite rörigt i och med att Skogsstyrelsen numera slår ihop blädningsbruk och föryngring under skärmställning under samma hyggesfria paraply.

Avatar Fallback

Re: NATURKULTUR

Tosca  
#254009 Innebär det att man inte behöver avverkningsanmäla när man avvecklar en skärmställning?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).