Skogsekonomi

Rejält högre virkespriser att vänta enligt Handelsbanken

41 inlägg 16739 visningar 15 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Rejält högre virkespriser att vänta enligt Handelsbanken

Torbjörn Johnsen  
#757742 Idag kom Handelsbankens andra nyhetsbrev med titeln "Skogsrapport från Handelsbanken, maj 2022". De verkar göra som Danske Bank och skicka ut en sådan rapport per kvartal och det här är som sagt den andra. Den första som kom i februari skrev vi om i tråden Handelsbanken ser högre rundvirkespriser i kristallkulan

Till skillnad mot Danske Bank så avstår Handelsbanken från att ge råd till skogsägare (Typ "Ut och hugg..."). Handelsbanken nöjer sig med att sammanställa fakta och data över marknaden för rundvirke och färdigvaror samt analysera vilka faktorer som påverkar i olika riktningar. Under dagen har rapporten fått stor spridning i ekonomimedia och innehållet i rapporten har kompletterats med uttalanden från intervjuer. Exempel finns här nedan.

Timmer- och massavedspriset kommer att stiga
Handelsbanken gör nu ett tydligt statement att svenska rundvirkespriser på timmer och massaved kommer att stiga. Banken tror att massavedspriset kommer att stiga mer än timmerpriset. Detta trots att man gjort samma analys av sågverkens utbyggnadsplaner som vi har gjort tidigare. Anledningen är att ny massaproduktionen utökas i Sverige i och med uppstart av ny produktion i SCAs Obbola och Ortviken samt att Södra utökat i Värö. Dessutom så ökar det finska behovet av massaved då ryssvirket försvinner.

Handelsbanken skriver att det kommer att byggas ut sågverkskapacitet i storleksordningen 1,6 miljoner mer m3 trävaror under 2020-talet (motsvarar ca 3,5 miljoner m3fub timmer). Ett ökat trävaru-utbud skulle enligt banken kunna dämpa prisutvecklingen framöver men det som talar emot detta är att stora trävaruvolymer från Ryssland försvinner från den europeiska marknaden. Samtidigt noterar banken att utbudet från den svenska skogen är begränsat och Kristian Kopfer från Handelsbanken säger i en intervju med Svd att:

Utsikterna för att kraftigt öka avverkningen av skog i Sverige, för att täcka upp för minskad rysk export, ser han exempelvis som begränsade.

– Tittar man på den skog som verkligen är skogsbruk i dag är det hög avverkning. Man avverkar ungefär det som växer, så tittar man på skogsförrådet så ökar inte det på den mark som är avsatt för avverkning, säger Kopfer.


Sammanfattningsvis ser det idag väldigt positivt ut för skogsägarna enligt banken. Här några citat:

– Industrin kommer få ge ifrån sig en del av sin extremt goda lönsamhet och ge den till skogsägarna i högre utsträckning. De som köper direkt av skogsägare kommer att tvingas betala mer. Men jag tror inte det kommer att landa så mycket hos konsumenterna. (Kristian Kopfer till Svd.se).


”Jag tror att lönsamheten från industrin gradvis kommer att förskjutas till skogsägarna”, säger Handelsbankens analytiker Christian Kopfer till Di.


Fortsatt höjda priser på skogsfastigheter
Handelsbanken tror att virkespriserna kommer att stiga mer än vad kostnaden för stigande räntor kommer att göra. Det här gör, enligt banken, att priset på skogsfastigheter kommer att fortsätta stiga även framöver. Dock i lugnare takt. Den senaste femårsperioden har priserna på skogsfastigheter stigit med 5-6% per år enligt banken men framöver tror man att vi kommer ligga närmre tio-årssnittet. D v s runt 2% per år i prisökning. Med brasklapp för fortsatt stora variationer inom landet.

Hållbarhet allt viktigare
Intressanta frågor som tas upp i Handelsbankens rapport berör hållbarhetsfrågor och även EUs påverkan på den svenska skogsmarknaden. Banken refererar till en undersökning som Credit Suisse har gjort 2021 bland kapitalförvaltare och ägare om deras syn på biologisk mångfald. Hela 95% säger att det kommer att vara viktigare än nu varav 51% säger att det kommer vara bland de viktigaste ämnena.

På temat hållbart skogsbruk är biologisk mångfald en fråga som klättrat allt högre upp på agendan, både för
investerare och politiska beslutsfattare. Där ett undermåligt arbete inom detta område exempelvis kan leda till rättstvister, protester eller skada ett bolags rykte. Något som kan göra att ett bolag ses som en mindre attraktiv
investering, eller ha högre risk när det gäller finansiering, vilket i sin tur kan påverka både värdering och finansieringskostnader. Speciellt i takt med att finansiella marknader allt mer börjar titta på frågan. Samtidigt som företag med en robust process för att hantera risker kopplat till biologisk mångfald kan komma att ses som mer attraktiva i relativa termer.


Banken skriver att tredjepartscertifieringen är ett svar på mer hållbart brukade skogar och att användningen av t ex FSC eller PEFC-certifierat virke blir allt vanligare. Därtill har båda dessa certifieringar svartlistat ryskt och belarusiskt virke som konfliktvirke. En fråga man kan fundera över framöver (som inte finns med i bankens rapport) är om det inte borde bli en större prisskillnad mellan certifierat och ocertifierat virke? Idag är prisskillnaden bara några procent mellan certifierat och ocertifierat virke trots att det krävs allt mer av skogsägaren för att klara av kriterierna. Certifieringspremien skulle kunna vara betydligt större och därmed signalera en tydlig hållbarhetsambition från köparna. Ett problem i dagsläget är att industrin kan blanda ocertifierat med certifierat och ändå sälja som t ex FSC-certifierat (FSC Mix) så länge virket anses komma från ett uthålligt skogsbruk.

EU - möjligheter och hot (om högre virkespriser)
Den senaste skogsrapporten från Handelsbanken har ett eget kapitel om Nya "gröna" EU-initiativ. Där konstateras att flera av EUs initiativ främjar användning av hållbart producerade skogsprodukter men att kraven även kan komma att öka för vad som kommer att klassas som hållbart. Enligt Handelsbanken kan det faktum att EU lyfter vikten av biologisk mångfald men även skogens roll som kolsänka bidra till lägre avverkningsnivåer.

Det senare är något som skulle kunna innebära lägre avverkningsnivåer. Där ökade begränsningar när det gäller möjligheten att avverka skog medför en risk att svenskt virke kan stå inför relativt dramatiska prisuppgångar, beroende på hur stora begränsningarna blir.


Hur tillämpningen av EUs skogspolitik, Taxonomi och gröna deal kommer att se ut är fortfarande inte helt kristallklart och en del beror på hur den svenska regeringen lyckas i sina förhandlingar. Även förväntade regeringsbeslut om Artskyddsförordningen i höst kan påverka beroende på utfall enligt banken.

Allt som allt så tycker jag att Handelsbankens rapport är intressant och slutsatserna stämmer väl överens om det vi har sett och kommenterat tidigare när det gäller virkes- och trävarumarknaden. Priserna på timmer och massaved kommer att gå upp. Ju mer du som skogsägare orkar vara återhållsam med nya kontraktsskrivningar desto snabbare kommer prisuppgången!

Du kan läsa hela rapporten här:
https://www.handelsbanken.se/tron/publi ... /32-121772

och här finns en kort presstext som sammanfattar:
https://news.cision.com/se/handelsbanke ... a,c3563309   TS
Landshypotek Bank
Avatar Fallback

Re: Rejält högre virkespriser att vänta enligt Handelsbanken

hardman  
#757752 👍👍

Avatar Fallback

Re: Rejält högre virkespriser att vänta enligt Handelsbanken

tallen100  
#757753 Allt tycks verka så oerhört positivt och ljusblått nu, så få se om det inte blir tvärstopp snart 🤔 😉

Användarvisningsbild

Re: Rejält högre virkespriser att vänta enligt Handelsbanken

Älgfoderodlare  
#757755 ...
Senast redigerad av Älgfoderodlare ons 28 dec 2022, 22:10, redigerad totalt 1 gång.

Avatar Fallback

Re: Rejält högre virkespriser att vänta enligt Handelsbanken

axwell  
#757758
Torbjörn Johnsen skrev:Detta trots att man gjort samma analys av sågverkens utbyggnadsplaner som vi har gjort tidigare. Anledningen är att ny massaproduktionen utökas i Sverige i och med uppstart av ny produktion i SCAs Obbola och Ortviken samt att Södra utökat i Värö. Dessutom så ökar det finska behovet av massaved då ryssvirket försvinner.

Positivt, men Ortviken som exempel kommer inte att förbruka några större mängder massaved.
Då jämfört med tiden när papperstillverkningen var som störst: uppåt 800´papper mot förväntade som mest efter några år 300´CTMPmed start i början av 2023.

Har ingen koll på behovet av massaved per/ton till olika tryckpapper respektive CTMP-produktion ?

Avatar Fallback

Re: Rejält högre virkespriser att vänta enligt Handelsbanken

surjämten  
#757760 Vågar man sticka ut hakan å säga att till hösten blir det all time high
eller en mindre julafton.

Användarvisningsbild

Re: Rejält högre virkespriser att vänta enligt Handelsbanken

Torbjörn Johnsen  
#757765 Ja, det är klart att Ortviken drog betydligt större volymer tidigare än vad det kommer att göra framöver. Men just nu, efter nedläggningen, är det 0 kbm som förbrukas så jämfört med det blir det ändå en ökning. Jag vet inte hur vedförbrukningen ser ut i ctmp-bruk men gissnigsvis nånstans runt 2,5 m3fub/ton eller lite mer. Så ca 700-800 000 m3fub i ökad vedförbrukning jämfört med nu?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Rejält högre virkespriser att vänta enligt Handelsbanken

JerryH  
#757788 Är väl bara jag som är pessimistisk... Men för att priserna ska fortsätta upp så måste ju folk fortsätta renovera sina hus och bygga sina trädäck..

Men är inte folk klara med det nu efter 2 somrar med covid? Alla på jobbet pratar om hur de ska utomlands på semestern i sommar, ingen som nämner några nya byggprojekt direkt..

Nu gick ju börsen upp idag, men igår så raderades ju 2021 års uppgång ut med. Och efter dagens uppgång är det -25% i år... Räntorna är på väg upp, inflationen det samma.

Sen har haft en torr vår = försvagad gran = risk för ny barkborresommar = massavverkning av både barkborreskog och hotade backar.

Och åter igen, alla kan inte hålla tillbaka på avverkningar då andra delar av verksamheten dras med stora kostnader i rådande foder-/gödsel-/bränsle-situation.

Avatar Fallback

Re: Rejält högre virkespriser att vänta enligt Handelsbanken

David S  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#757807 Dom presenterar prisutveckling i timmer och massaved och utgår från skogsstyrelsen data som bara inbegriper leveransvirke och drar slutsatser kring detta. Här skulle man vilja att Handelsbanken har tillgång till all försäljningsstatistik då rapporten går ut så brett i press och bland skogsfolk. Allvarlig brist.

Användarvisningsbild

Re: Rejält högre virkespriser att vänta enligt Handelsbanken

Torbjörn Johnsen  
#757809
David S skrev:Dom presenterar prisutveckling i timmer och massaved och utgår från skogsstyrelsen data som bara inbegriper leveransvirke och drar slutsatser kring detta. Här skulle man vilja att Handelsbanken har tillgång till all försäljningsstatistik då rapporten går ut så brett i press och bland skogsfolk. Allvarlig brist.


Det är ju en stor och allvarlig brist i sig att det inte finns bättre data över virkespriser än så i Sverige. Näst intill pinsamt för att vara ett modernt och relativt digitaliserat land.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Rejält högre virkespriser att vänta enligt Handelsbanken

Martin Växjö  
#757822 Vilka bör driva en sån statistik-transparensfråga och mot vilka?

LRF mot regering?

Skogsägare mot skogsstyrelsen?

Användarvisningsbild

Re: Rejält högre virkespriser att vänta enligt Handelsbanken

Torbjörn Johnsen  
#757826 Jag tror att de som främst bromsar det här idag är Biometrias ägare/styrelse och framför allt skogsindustribolagen (inkl SÄF). Skogsstyrelsen är statistik- & tillsynsmyndighet och borde ställa krav och driva på. Finansdepartementet är ytterst ansvariga för vilken svensk statistik som ska tas fram kanaliserar detta via SCB som i sin tur jobbar med ett antal statistikmyndigheter inkl Skogsstyrelsen.

Om Skogsstyrelsen är oförmögna att få fram uppgifterna så borde regeringen trycka på och skärpa kraven på Skogsstyrelsen samt ge de befogenheter som ev saknas för att uppgifterna ska komma fram. Om det går i Finland och Norge så är det givetvis möjligt även i Sverige.

Här finns mer att läsa om den här frågan: https://iskogen.se/skogsindustri/svensk ... irkesdata/

   TS
Användarvisningsbild

Re: Rejält högre virkespriser att vänta enligt Handelsbanken

Torbjörn Johnsen  
#757827
Martin Växjö skrev:Vilka bör driva en sån statistik-transparensfråga och mot vilka?

LRF mot regering?

Skogsägare mot skogsstyrelsen?


Ett problem är att skogsägarna sitter med i Biometrias styrelse via Södra, Norra & Mellanskog och alltså motverkar tillgången till öppen statistik. LRF kan ju försöka men jag gissar att de inte kör över huvudet på Södra i de här frågorna. Södra, Norra & Mellanskog tar mer ett industriperspektiv i Biometria än ett skogsägarperspektiv. Tyvärr...

   TS
Användarvisningsbild

Re: Rejält högre virkespriser att vänta enligt Handelsbanken

Martin Växjö  
#757831 En viktig fråga för skogsägareföreningarnas förtroenderåd att sätta sig in i kanske då.

Användarvisningsbild

Re: Rejält högre virkespriser att vänta enligt Handelsbanken

e2pejo  
#757832 Är inte detta en fråga för konkurrensverket? De skall ju verka för väl fungerande marknader. De kan kan ju tvinga Biometria om de anser att detta gagnar en fri marknad.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).