Skogsekonomi

Arrendera ut skog - Sälja kakan och ha den kvar?

5 inlägg 2892 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Arrendera ut skog - Sälja kakan och ha den kvar?

Torbjörn Johnsen  
#693368 Kan man hitta en form för att arrendera ut delar av en skog? Skogsägarens skulle t ex kunna få betalt för att spara en äldre skog eller skogs runt en stuga. Personer eller organisationer som vill bidra till skulle kunna arrendera en skog på begränsad tid för att t ex bida till kollagring, biologisk mångfald eller helt enkelt bevara skogsmiljön runt ett hus eller stuga. Eller bara känslan av att ha en "egen skog" där man t ex skulle kunna få fiskerätt och båtplats i en intilliggande sjö.

De här frågorna har analyserats av ett projekt som kallas Rikare Skog. Det är ett EU-finansierat projekt inom ramen för Interreg-programmet och från Sverige deltar Regionerna Västerbotten och Västernorrland i samverkan med SLU och Skogsstyrelsen. Här finns en rapport om hur ett sådant upplägga skulle kunna se ut. Om vad juridiken säger och hur en handelsplattform för skogsarrenden skulle kunna se ut.

Jag utgår från att den nyttjanderätt man får om man arrenderar en skog inte innebär rätt att avverka något. Det innebär då att markägaren har sin skog i form av växande träd kvar samtidigt som man får betalt för att någon annan får nyttja den. Det här kan ju tyckas ganska "slirigt". Varför skulle någon vilja arrendera en skog? Man kan ju ändå besöka vilken skog man vill inom ramen för allemansrätten. Men som jag förstår det hela så förbinder man sig som skogsägare att inte göra någon avverkning i skogsområdet man arrenderar ut under arrendetiden.

Varför arrendera skog?
Det kan finnas flera skäl för att någon skulle vilja arrendera en skog. Att tex kunna "behålla" skogen runt en stuga eller ett hus som man äger. Genom att betala en årlig arrendeavgift till markägaren så förbinder sig denne att låta skogen stå kvar. Eller om man vill bedriva naturturism och behöver en fast plats i skogsmiljö.

Andra exempel som tas upp i rapporten och i videofilmer (se nedan) är genom arrendet köpa kollagring i yngre skog. Vi har ju pratat om det här med kollagring en hel del tidigare i bl tråden Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen? och det här är ju en modell som skulle kunna användas i så fall.

Något som tas upp i en av videofilmerna är att det under pandemin visat sig ett starkt ökat intresse för att vistas i skogen och att det finns personer som gärna skulle vilja ha en skog som de kan kalla "sin egen".

Fördelen med ett arrende jämfört med t ex en naturvårdsavsättning skulle ju kunna vara att det blir en tidsbegränsad begränsning. En annan fördel är att det ju går att få betalt för skog som man ändå inte kan bruka p g a naturvärden, otillgänglighet, impediment, tätortsnära mm

Vad tror ni om att arrendera eller arrendera ut skog? Och hur mycket ska det i så fall kosta per hektar och år?

Läs mer här i rapporten från Rikare Skog och se videofilmerna om projektet:   TS
Landshypotek Bank
Användarvisningsbild

Re: Arrendera ut skog - Sälja kakan och ha den kvar?

Rohdin  
#693370 Vet om några stugägare som "arrenderar"(nyttjande rätten) skogen så att säga runt om för att dom vill inte att det skall bli hygge.
Sitter väl inte på några direkta kontrakts detaljer men antar väl att "bolaget" i detta fall inte gick med på det kostnadsfritt så att säga.
kan ju vara en smidig lösning om man som stugägare vill "påverka" skogen i närområdet men berörd markägare ej vill sälja. lite av win/win så att säga.

Användarvisningsbild

Re: Arrendera ut skog - Sälja kakan och ha den kvar?

H-E  
#693409 Här i Pajala har vi en järnmalmsgruva, företaget har nyligen skickat ut brev till markägare i kommunen. Företaget vill arrendera mark för naturskydd, skogar och myrmarker. De vill alltså, som jag förstått det, kompensera för det intrång i naturen en gruva skapar. Inte så dum deal att få ersättning för en bit myrmark som man inte har någon direkt användning av.

Användarvisningsbild

Re: Arrendera ut skog - Sälja kakan och ha den kvar?

Vardon  
#693443 Jag är positiv. Framförallt lite betalning och avtal. Har tex själv avstått ett hörn från avverkning vilket då kändes rätt men när det knappt inte är folk där en vecka om året hade det kunna vara. Ett arrendeavtal hade ju varit bättre så det hela tiden kostar lite, det tvingar folk att bestämma sig.

Användarvisningsbild

Re: Arrendera ut skog - Sälja kakan och ha den kvar?

Anton Holmström  
#694465 En kul anekdot, för 15 år sedan gjorde jag enkätundersökning, pappersbrev med 3-4 korta enkla frågor, om just alternativa arrenden/uthyrning av sin skogsmark.

600 markägare totalt med väldigt bra svarsfrekvens, över 75%
Mer än 1/3 svarade med frisvar att det går inte för det finns ingen som vill arrendera mark utöver jakt.

Och då var min huvudfråga vad skulle jag behöva betala för att få arrendera deras skogsmark.

Det finns alternativa intäckskällor, det är skogsägarnas mindset som är utmaningen.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).