Skogsekonomi

Skogsgårdens lönsamhet sjunker

12 inlägg 2770 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Skogsgårdens lönsamhet sjunker

Torbjörn Johnsen  
#529273 I alla fall enligt LRF-konsults rapport Skogsgårdens lönsamhet som presenterades för andra gången i år. Vi gjorde en tråd om den första rapporten som presenterades vid samma tid i fjol och den hittar du här:
Skogsindex avslöjar tvåprissystem i prisdiket?

Först, innan vi diskuterar några resultat är det viktigt att ha koll på några grundläggande fakta om den här studien:

1. Resultatet i årets rapport (2018) baseras på bokslut som LRF-konsult gjort för taxeringsåret 2018 och resultatet som presenteras avser därmed inkomståret 2017. Det här är viktigt att ha med sig om man jämför med hur det ser ut på marknaden idag. På samma sätt avsåg resultaten i fjolårets rapport bokslut gjordes under 2017 för inkomståret 2016.

2. Resultatet i årets rapport baseras inte på samma kundunderlag som den första rapporten som presenterades 2017. Urvalet är gjort med samma kriterier, d v s företag med en viss andel av sin omsättning (inkomståret 2017) från skogsbruk men beroende på att alla jord- & skogsbrukare inte har en helt jämn inkomst från sitt skogsbruk så blir det inte samma företag som ingår i rapportunderlaget i år som ingick i fjol. Det här syns bl a på att historisk data skiljer sig mellan 2018 och 2017 års rapporter. T ex så angavs det genomsnittliga skogsnettot för skogsföretagen för år 2016 i region Syd i fjolårets rapport till 115 000 kr/företag, vilket låg i samma nivå som för region mitt. Region Mitt hade dessförinnan (2012-2016) haft ett klart högre skogsnetto än region syd. I årets rapport visas helt andra data för åren 2013-2016 än vad som gjordes i fjol. Nu presenteras istället ett betydligt högre skogsnetto för Syd än för Mitt under hela den här perioden.

Jag har pratat med LRF-konsult om det här och de är medvetna om att det förekommer stora skillnader och att man inte kan jämföra rapporterna från olika år. Däremot säger de att underlaget för årets rapport är avsevärt större än för fjolårets (ca 40 % fler skogsgårdar 2018, totalt ca 7000 st) så årets resultat borde då i så fall ligga närmre sanningen.

3. Något som saknas är att det inte finns några areal eller storleksuppgifter kopplat till de olika regionerna. Man vet inget om hur stor genomsnittsgården är i Norr, Mitt eller Söder vilket gör det svårt att värdera både skogsnettot och t ex belåningsnivån. Det hade varit klart intressant att koppla värden och skulder per hektar. Det här är något som LRF-konsult jobbar hårt på att få till och de hoppas att det ska finnas med när nästa års rapport över Skogsgårdarnas lönsamhet presenteras.

Så här sammanfattar LRF-konsult i alla fall årets rapport:

KORT SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN
•Medelskogsnettot för hela riket år 2017 uppgår till 97 300 kronor, vilket är lägre än ifjol.

•5,4 procent av de totala skogsintäkterna återinvesterdes i medeltal i skogsvård 2017.

•Rimligen bör runt 10 procent återinvesteras i skogsvård för bästa lönsamhet på sikt.

•Skogsgårdarna i region Syd har en betydligt högre skuldsättning än resten av landet.

•Skogskonto används på rätt sätt och är fortsatt ett mycket viktigt verktyg för skogsägare.

•Belåningen hos skogsägarna sett till hela riket har ökat cirka 37 procent mellan åren 2008–2017.

•Den ökade belåningen förklaras av utlåningsräntornas utveckling de senaste åren. Lånen har troligen finansierat tillköp av mark.

•Medelskogsmarkspriserna för hela riket har fortsatt att öka trots att både medelskogsnettot och timmerpriserna har sjunkit mellan 2015–2017.

•Skogsgårdarna i Norr ökar sin belåning markant mellan 2016 och 2017.

•Skogsnettot har sjunkit sedan 2016 i samtliga regioner.


Här hittar ni hela rapporten (ladds ner efter registrering hos LRF-konsult)   TS
Landshypotek Bank
Användarvisningsbild

Re: Skogsgårdens lönsamhet sjunker

Fredrik Reuter  
#529278 Här nedan är de viktigaste diagrammen från PDF:en.
Det är intressant data som kan vara bra att ha kunskap om.

Avatar Fallback

Re: Skogsgårdens lönsamhet sjunker

Hema  
#529398 Intressant läsning, även om det är lite mörka siffror.

Användarvisningsbild

Re: Skogsgårdens lönsamhet sjunker

Mellberg  
#529421 Fastighetspriserna kommer att falla, kan nog bli köpläge nästa år. Mycket överpriser västernorrland och västerbotten just nu. Vad händer om låneräntan stiger till 4%?

Avatar Fallback

Re: Skogsgårdens lönsamhet sjunker

Hema  
#529571
Mellberg skrev:Fastighetspriserna kommer att falla, kan nog bli köpläge nästa år. Mycket överpriser västernorrland och västerbotten just nu. Vad händer om låneräntan stiger till 4%?

Tror du att botten hinner nås på ett år?

Användarvisningsbild

Re: Skogsgårdens lönsamhet sjunker

Mellberg  
#529589
Hema skrev:
Mellberg skrev:Fastighetspriserna kommer att falla, kan nog bli köpläge nästa år. Mycket överpriser västernorrland och västerbotten just nu. Vad händer om låneräntan stiger till 4%?

Tror du att botten hinner nås på ett år?


Tycker mig se att en del fastigheter återkommer årligen- Dessa verkar inte hitta köpare. Orsaken kan vara flera, men mycket pekar på att bankerna kräver bättre säkerhet och då faller många spekulanter bort.

Avatar Fallback

Re: Skogsgårdens lönsamhet sjunker

jannee  
#702957 Tar upp en gammal tråd.
Undrar om det över huvud taget finns någon lönsamhet i en skogsgård.
Nu undantar jag inköps och försäljningspriser även räntekostnader..
EX,
Jag ärver en gård, hyr in externa tjänster för TOTALT ALL skötsel och underhåll.
För ex att jag bor i USA men vill behålla arvegodset.
Kommer det över huvud taget att ge något netto alls.
Eller jag spånar vidare.
Stiftet (kyrkan) äger skogsfastigheter, ger dessa någon utdelning?

Användarvisningsbild

Re: Skogsgårdens lönsamhet sjunker

Vedproducent  
#702965
jannee skrev:Tar upp en gammal tråd.
Undrar om det över huvud taget finns någon lönsamhet i en skogsgård.
Nu undantar jag inköps och försäljningspriser även räntekostnader..
EX,
Jag ärver en gård, hyr in externa tjänster för TOTALT ALL skötsel och underhåll.
För ex att jag bor i USA men vill behålla arvegodset.
Kommer det över huvud taget att ge något netto alls.
Eller jag spånar vidare.
Stiftet (kyrkan) äger skogsfastigheter, ger dessa någon utdelning?

Stiftet kan du hämta på nätet och läsa deras årsredovisningar. Där finns det mesta. Bifogar Göteborgs stift som ett exempel.
https://www.svenskakyrkan.se/filer/560687/Årsredovisning%202019%20webb.pdf
Ja det ville sig inte med kopieringen men det är ju bara att slå upp själv.

Avatar Fallback

Re: Skogsgårdens lönsamhet sjunker

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#702966 Prövar med att länka direkt då

https://www.svenskakyrkan.se/filer/5606 ... 20webb.pdf

De har 26 000 ha skog, och nettot på skogsbruket är 30 000 000 kr, dvs dryga 1100 kr/ha. Tror inte de har några lånekostnader.

Användarvisningsbild

Re: Skogsgårdens lönsamhet sjunker

Vedproducent  
#702967 Läser man lite snabbt ser man att rörelseresultatet för skogen är cirka 30 miljoner på 25 600 hektar. Så det ligger i spannet 1000-1500 kr hektaret jag brukar säga att det hamnar i Södra Sverige.
Såg inte dit svar Mangan men bra tack.

Avatar Fallback

Re: Skogsgårdens lönsamhet sjunker

jannee  
#702988 När man har dessa siffror svart på vitt inser jag att allt arbete jag själv lagt ned under 50 års tid i princip varit gratisarbete.
Jag har i alla fall inte brutto tagit ut några 6 miljoner på 100 ha.

Användarvisningsbild

Re: Skogsgårdens lönsamhet sjunker

Vedproducent  
#702991
jannee skrev:När man har dessa siffror svart på vitt inser jag att allt arbete jag själv lagt ned under 50 års tid i princip varit gratisarbete.
Jag har i alla fall inte brutto tagit ut några 6 miljoner på 100 ha.

Men du kanske har varit försiktig med avverkningar och byggt virkesförråd i stället? Verkligheten för många skogsägare är ju att man lever fattigt och dör rik. Värdet på fastigheten ökar ju mer om man är försiktig med avverkningar. Något som man ju inte riktigt har glädje av så länge man behåller den. Men man kan ju alltid belåna lite på den med försiktighet förstås. Är ju nästan enda sättet om du själv ska få nytta av ditt arbete och sparande under din livstid.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).