Skogsekonomi

Statliga övergreppsförsök i Sveriges nordvästra delar

3 inlägg 2945 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Statliga övergreppsförsök i Sveriges nordvästra delar

Skogsvaktaren  
#479399 Statliga övergreppsförsök i Sveriges nordvästra delar

Vad ska vi kalla detta? Kommunism? Baggböleri? Imperialism? Konfiskering? Eller totalt oanständigt?

Statens pratar med kluven tunga och förbjuder avverkning i skogar som anses ha höga naturvärden.
Statens andra tunghalva medger att detta gör skogen ekonomiskt värdelös och därför ska ingen ersättning gå till markägarna.

Kan verkligen staten göra så här?

Ett förfarande som strider mot det grundlagsskyddade egendomsskyddet och som enligt praxis är ovärdigt en rättsstat!

https://www.vk.se/2131373

DEBATTARTIKLAR.(2017-11-01) En del av staten pekar ut och klassificerar skogsområden som värdefulla för naturvården. En annan del hävdar att den utpekade skogen förlorat sitt ekonomiska värde just därför att området pekats ut som skyddsvärt och att det därmed inte finns någon som vill köpa den! En ordning som strider mot det grundlagsskyddade egendomsskyddet. Det menar Anders Pettersson, förbundssekreterare i Västerbottens Allmänningsförbund.

Just nu pågår det ett försök från statens sida att komma över enskild egendom i Sveriges nordvästra delar. Scenen är den fjällnära skogen. Ett område som utgör cirka sex procent av den svenska skogsmarksarealen.

Ingen stor sak ur ett nationellt perspektiv men för 4 000-5 000 berörda markägare är statens agerande ödesdigert. Efter en dom från 2015 ska Skogsstyrelsen förbjuda markägare att avverka där det återfunnits naturvärden i fjällnära skog. Nu hävdar en annan statlig myndighet, Kammarkollegiet, att sådana intrång inte ska ersättas och hänvisar till miljöbalk och marknadskrafter.

Får man rätt skulle staten kunna välja och vraka bland privata skogsägares egendom och utfärda förbjud utan att det allmänna drabbas av några kostnader alls!

Detta försök till ekonomiskt övergrepp saknar som jag ser det motstycke i modern svensk rättshistoria.

Fastighetsbildningen där den fjällnära skogen är belägen skedde i Västerbotten och Norrbotten genom så kallad avvittring för ungefär 100-130 år sedan. Avvittringen innebar att det fastlades vad som skulle vara statlig respektive privat mark.

Till grund för enskilda fastigheters bildande låg ofta enorma vedermödor där ny jordbruksmark uppodlats. När man slutligen blev lagfaren ägare till en fastighet blev det som en belöning för allt det slit som lagts ner genom åren.

På den här tiden var staten mån om bosättningar i Norrland, inte minst av försvarsmässiga skäl. Det fanns också storslagna politiska visioner om hur det norrländska jordbruket skulle kunna blomstra genom utdikning av myrkomplex och brytande av nyodlingar. I Jämtland och Härjedalen var historien annorlunda, här hade fastighetsbildning skett tidigare genom det så kallade laga skifte.

Den fjällnära gränsen ett sentida påfund jämfört med fastighetsbildningen. Den har sitt ursprung i den så kallade skogsodlingsgräns som Domänverket drog upp på statens egen mark under 1950-talet där skogsbruk bedömdes som mindre ekonomiskt intressant väster om gränsen.

Under slutet av 1960 – talet sammanband Riksskogtaxeringen denna gräns över enskilt ägda marker. Gränsen drogs inte upp med någon större finess utan var mera en administrativ produkt.

I den nya Skogsvårdslag som tillkom i slutet på 1970-talet fanns enstaka hänvisningar till gränsen i SKS föreskrifter. Under 1980-talet växte skyddandet av den fjällnära skogen fram som ett symbolvärde för den ideella naturvården. Kritik kom också från rennäringen som kände oro för hänglavsbetet och dåtidens hyggesplöjning.

Flera utredningar tillsattes. Slutligen avsattes stora delar av den fjällnära skogen som reservat. Men man ville också införa restriktioner för skogen utanför reservaten. 1991, efter en ny utredning, kom förslag på mer långtgående förändringar i SVL som berörde det fjällnära området. Det var alltså först nu som gränsen konkretiserades för första gången och gavs en rättslig betydelse.

I denna veva infördes också i lag att beslutande myndighet skulle kunna förbjuda avverkning i sådana fall där naturvärdena var särskilt höga. Paragrafen kom i princip aldrig att tillämpas. Det saknades medel för ersättning till markägarna och Skogsvårdstyrelserna var därför pragmatiska och utfärdade inga förbud. Man kan också notera att i förarbeten till lagändringen 1991 så sägs att skogsbruket förväntas pågå i stort i oförändrad omfattning trots de nya reglerna.

Genom åren har samhället byggt på restriktionsfloran i det fjällnära området. Området beskrivs ofta som känsligt i statliga utredningar, nästan som en svensk regnskog!

Mängden skog som undantas från brukande ökar kontinuerligt. Länsstyrelserna fortsätter att registrera naturvårdsskikt trots att man säger sig inte vilja prioritera området för ytterligare reservatsbildningar.

I Statens Fastighetsverks skogar tillåts ett näst intill obegränsad utökning av restriktioner för brukande utifrån FSC-krav och egna policydokument.

Tillbaka till det inledande resonemanget. Kombinationen av samhällets agerade i dag kan i värsta fall komma att göra fastigheter inom den fjällnära skogen i stort värdelösa.

En del av staten, Skogsstyrelsen, pekar ut och klassificerar skogsområden som värdefulla för naturvården. En annan del, Kammarkollegiet, hävdar att den utpekade skogen förlorat sitt ekonomiska värde just därför att området pekats ut som skyddsvärt och att det därmed inte finns någon som vill köpa den! Dessutom hävdar man att skogsbruk inte skulle vara pågående markanvändning när avverkning är tillståndspliktig! Kammarkollegiet, som talesperson för staten, vill alltså se en ordning där stora ekonomiska värden tas från enskilda utan ersättning och avsätts till förmån för det allmänna!

En ordning som strider mot det grundlagsskyddade egendomsskyddet och som enligt mitt tycke är helt ovärdigt en rättsstat!

Anders Pettersson
   TS
Landshypotek Bank
Avatar Fallback

Re: Statliga övergreppsförsök i Sveriges nordvästra delar

Bosse1  
#479414 "Vad ska vi kalla detta?"
Statsterror kanske?

Användarvisningsbild

Re: Statliga övergreppsförsök i Sveriges nordvästra delar

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#479426 Skandal! Man borde kanske konfiskera egendom från de ansvariga på Kammarkollegiet utan kompensation. :evil: Då finge de åtminstone smaka på egen medicin!

Tänk om försäkringsbolagen skulle agera vid samma sätt när saker förstörs vid ett inbrott. Då skulle det bli ett j-vla rabalder vill jag lova.
/Niklas

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).